Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Poesia Digital

  1. 1. Sobre els antecedents En encetar el debat sobre poesia digital, de seguida sorgiren els lligams entre la primera obra de poesia digital amb què ens enfrontàrem i el trencament del discurs poètic que proposaren les avantguardes. Però el fil dels lligams es perd en el temps...
  2. 2. La destral de Símias
  3. 3. La dive bouteille de Rabelais
  4. 4. En forma de labirinto de Francesc-Vicenç Garcia Jugar amb la forma…
  5. 5. Jugar amb els mots... <ul><li>ENTREACTE </li></ul><ul><li>Els mots corren a canviar-se de vestit. Baixen els telons, i les bambolines vénen de nou damunt els bastidors. Els subjectes, els verbs i els adverbis, ja vestits d'altra manera, tornen a escena. Resta un grup d'adjectius mirant pel forat del teló.  </li></ul><ul><li>El poema següent ara començarà. </li></ul>Joan Brossa
  6. 6. <ul><li>Els lligams a Tree Woman : ús de les imatges. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>A I’m simply saying : joc amb la materialitat del poema, la disposició espacial de les paraules i jocs amb la (des)composició del llenguatge. </li></ul><ul><li>A totes dues: explotació de la capacitat d’evocació i </li></ul><ul><li>de les connexions entre significats. </li></ul><ul><li>SIGNIFICAR a través de mitjans diferents: </li></ul><ul><li>paraula, </li></ul><ul><li>imatge, </li></ul><ul><li>so </li></ul><ul><li>moviment. </li></ul>
  7. 7. On queda la &quot; perillositat &quot; de la poesia? La voluntat avantguardista d'influir en la societat?
  8. 8. <ul><li>Deena Larsen: “ Hi, I am Deena. I'm a hypertext / electronic literature / new media / electronic expression addict ”. </li></ul><ul><li>A les obres de Deena Larsen hi trobarem:   </li></ul><ul><li>experimentació arriscada , </li></ul><ul><li>qüestionament crític , </li></ul><ul><li>reflexió social </li></ul><ul><li>i una mica d’ utopia ...   </li></ul><ul><li>que la xarxa siga quelcom més que un gran mercat virtual d’intercanvi de béns i esdevinga un lloc on poder compartir... </li></ul><ul><li>IDEES , és a dir, CREACIÓ </li></ul>
  9. 9. Poesia digital: un gènere en construcció <ul><li>I’m simply saying : “poesia dinàmica”; el text se'ns mostra viu. </li></ul><ul><li>Adell, J. E. Poéticas electrónicas: una aproximación al estudio semiótico de la “e-poesía. </li></ul><ul><li>Tree woman : les imatges canvien, el text s’hi superposa sense moviment. </li></ul><ul><li>Als dos poemes els enllaços amaguen sorpresa i gaudi, llibertat en l’ordre de lectura sense perdre-hi mai el sentit (analogies de significat) i els poemes es comporten com una metàfora d’allò que ens diuen. </li></ul><ul><li>Landow: Is this hypertext any good? Evaluating quality in hypermedia (2003). </li></ul>

×