Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catalog customers 2017

66 views

Published on

wwwi-feel.co.il

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catalog customers 2017

 1. 1. ‫חכם‬ ‫בית‬ ‫מערכות‬ ‫וקיימים‬ ‫חדשים‬ ‫לבתים‬ i feel-‫ב‬ ‫לבחור‬ ‫סיבה‬ ‫עוד‬ i feel® ‫חכם‬ ‫שהבית‬ ‫מרגישים‬
 2. 2. ‫בלבד‬ ‫להמחשה‬ ‫הם‬ ‫בקטלוג‬ ‫התמונות‬ 03-6727886 :‫טל‬ ‫תחתונה‬ ‫קומה‬ - Design Center ‫ברק‬ ‫בני‬ ,2 ‫הלחי‬ www.i-feel.co.il info@i-feel.co.il 11009136 ‫הביטחון‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫מורשה‬ ‫ספק‬ ‫יקר‬ ‫לקוח‬ ‫סיפקה‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫שנים‬ 11-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫קיימת‬ i feel ‫ומערכות‬ ‫חכם‬ ‫בית‬ ‫מערכות‬ 4700-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫והתקינה‬ ‫ומבני‬ ‫רוויה‬ ‫בניה‬ ,‫הפרטית‬ ‫הבניה‬ ‫בתחום‬ ‫מבנה‬ ‫בקרת‬ .‫ציבור‬ ‫אדריכלית‬ ,‫הנדסאים‬ 5-‫ו‬ ‫מהנדסים‬ 8 ‫כוללת‬ ‫החברה‬ ‫קולנוע‬ ‫חדרי‬ ,AV ‫מערכות‬ ,‫חכם‬ ‫לחשמל‬ ‫התקנות‬ ‫וצוותי‬ ‫החברות‬ ‫לאחת‬ ‫ונחשבת‬ IP ‫תקשורת‬ ‫ומערכות‬ ,‫ביתיים‬ .‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫בארץ‬ ‫המובילות‬ ‫בתקינת‬ ‫ועומדת‬ ‫הירוקה‬ ‫הבניה‬ ‫תקן‬ ‫את‬ ‫אימצה‬ ‫החברה‬ i feel .‫יותר‬ ‫המחמירה‬ LEED ‫ותקינת‬ ‫מת"י‬ ‫של‬ 5281 ‫לבניה‬ ‫הישראלית‬ ‫המועצה‬ – ILGBC ‫במועצת‬ ‫חברה‬ ‫משהב"ט‬ ‫של‬ ‫רשום‬ ‫ספק‬ ‫הינה‬ ‫החברה‬ ,‫.בנוסף‬ ‫ירוקה‬ .ISO ‫בתקני‬ ‫ועומדת‬ ‫הממשלה‬ ‫ומשרדי‬ ‫של‬ ‫התצוגה‬ ‫באולם‬ ‫והציוד‬ ‫המערכות‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ .‫סנטר‬ ‫בדיזיין‬ i feel ‫חברת‬ 11‫שנים‬ ‫בשוק‬ 16‫מהנדסים‬ ‫והנדסאים‬ 4700‫מערכות‬ ‫מותקנות‬ 100‫שנות‬ ‫משותף‬ ‫נסיון‬ 01 2 ‫א‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫מ‬ 3
 3. 3. ‫המערכת‬ -‫ודתיים‬ ‫מסורת‬ ‫שומרי‬ ‫עבור‬ ,‫מזאת‬ ‫יתרה‬ ‫זמן‬ ‫שעוני‬ ‫באמצעות‬ ‫בשבת‬ ‫תמיכה‬ ‫מאפשרת‬ ‫ולזמני‬ ‫קיץ/חורף‬ ‫למצבי‬ ‫המחוברים‬ ‫אסטרונומיים‬ .‫הבית‬ ‫מיקום‬ ‫ע"פ‬ ‫שקיעה/זריחה‬ ‫המאפשרים‬ ‫ישראל‬ ‫חגי‬ ‫מוטמעים‬ ‫במערכת‬ -‫בנוסף‬ .‫החגים‬ ‫לסוגי‬ ‫המותאמים‬ ‫חג‬ ‫מצבי‬ ‫לבנות‬ /‫התאורה‬‫של‬‫מהאופציות‬‫לחלק‬‫להוסיף‬‫שניתן‬‫כמובן‬ ‫תלות‬ ‫ללא‬ ‫שימוש‬ ‫להאריך‬ ‫כדי‬ ‫מכני‬ ‫שבת‬ ‫שעון‬ ‫מיזוג‬ .‫החכם‬ ‫הבית‬ ‫במערכת‬ .‫אזור‬ ‫בכל‬ ‫ההפעלות‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫החשמל‬ ‫מערכת‬ • ‫המאפשר‬ ‫דיגיטלי‬ ‫צג‬ ‫עם‬ ‫מופיעה‬ ‫המיזוג‬ ‫מערכת‬ • ‫וכמובן‬ ‫ההפעלות‬ ‫זמני‬ ,‫הטמפרטורה‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ .‫במזגן‬ ‫הנדרש‬ ‫ההפעלה‬ ‫סוג‬ ‫השלטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מנקה‬ ‫אודיו‬ ‫במערכת‬ ‫השליטה‬ • ‫סוגי‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫בהפעלה‬ ‫ותומכת‬ ‫הסלון‬ ‫משולחן‬ ‫או‬ ‫הטלויזיה‬ ,‫הרסיבר‬ ‫של‬ ‫ובהפעלות‬ ‫הממירים‬ .‫המקרן‬ ‫הרלוונטית‬ ‫המצלמה‬ ‫את‬ ‫מציגה‬ ‫המצלמות‬ ‫מערכת‬ • ‫בכל‬ ‫מיותר‬ ‫שיטוט‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫אזור‬ ‫באותו‬ .‫המצלמות‬ ‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫מאפשרת‬ ‫המערכת‬ - ‫בנוסף‬ • ‫את‬ ‫בעצמו‬ ‫לבנות‬ ‫דקות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫הדרכה‬ ‫לאחר‬ .‫התרחישים‬ ‫דומה‬ ‫מערכת‬ ‫שאין‬ ‫היא‬ ‫הסיבה‬ .‫חכם‬ ‫בית‬ ‫למערכות‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫המערכת‬ ‫היא‬ i feel ‫של‬ ‫השליטה‬ ‫מערכת‬ !‫נקודה‬ .‫סמארטפון‬ ‫או‬ ‫טאבלט‬ ‫על‬ ‫הבאות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שמספקת‬ ‫הפריטים‬ ‫על‬ ‫מופיעים‬ ‫אזור‬ ‫בכל‬ .‫דינמית‬ ‫מפה‬ ‫באמצעות‬ ‫הבית‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫ידידותית‬ ‫שליטה‬ ‫לכם‬ ‫מאפשרת‬ ‫המערכת‬ .‫והמצלמות‬ ‫המיזוג‬ ,‫האזעקה‬ ‫מערכת‬ ,‫האודיו‬ ‫מערכת‬ ,‫חכם‬ ‫חשמל‬ -‫האזור‬ ‫באותו‬ ‫ידידותית‬ ‫בצורה‬ ‫המופיע‬ ‫מלאה‬ ‫לשליטה‬ ‫קיבורד‬ ‫מציגה‬ ‫האזעקה‬ ‫מערכת‬ - ‫מלאה‬ ‫היא‬ ‫מערכת‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫השליטה‬ .‫למשתמש‬ ‫זמנים‬ ‫וניהול‬ ‫השליטה‬ ‫מערכת‬ 02 ‫אודיו/וידאו‬ ‫חכם‬ ‫חשמל‬‫ידידותית‬ ‫שליטה‬ ‫מערכת‬ ‫ה‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ש‬ 5
 4. 4. ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 6 ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 7 ‫מגע‬ ‫זכוכית‬ ‫ומפסקי‬ ‫מגע‬ ‫מסכי‬ 03 ‫הלקוח‬ ‫החלטת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ולצורות‬ ‫לכיתוב‬ ‫רבות‬ ‫ואפשרויות‬ ‫צבעים‬ ‫במגוון‬ ‫מגע‬ ‫מפסקי‬ ‫בבית‬ ‫החשמל‬ ‫צריכת‬ ‫לתצוגת‬ ‫אפשרות‬ ‫כולל‬ '‫אינץ‬ 3,5 ‫מגע‬ ‫מפסק‬ ‫וכסוף‬ ‫שחור,לבן‬ ‫צבע‬ ‫מגע‬ ‫זכוכית‬ ‫מפסקי‬ ‫שוכבות‬ ‫או‬ ‫עומדות‬ ‫גוויס‬ ‫לקופסאות‬ 04 ‫לחצנים‬ ‫שמונה‬ ‫או‬ ‫שישה‬ ,‫לחצנים‬ ‫שני‬ ‫זכוכית‬ ‫מפסק‬ ‫לבן‬ ‫או‬ ‫שחור‬ ‫צבע‬
 5. 5. ‫חכמים‬ ‫מפסקים‬ 05 ‫זכוכית‬ ‫מסגרת‬ ‫עם‬ ‫צבעים‬ ‫במגוון‬ ‫מסגרות‬ ‫משתלבת‬ ‫זכוכית‬ ‫מסגרת‬ ‫עם‬ ‫אלומיניום‬ ‫מפסקי‬ ‫לחצנים‬ ‫שישה‬ ‫או‬ ‫ארבעה‬ ,‫לחצנים‬ ‫שני‬ ‫אלומיניום‬ ‫מפסק‬ ‫צבעים‬ ‫במיגוון‬ ‫קיימים‬ ‫לחצנים‬ ‫שמונה‬ ‫או‬ ‫ארבעה‬ ,‫לחצנים‬ ‫שני‬ ‫אלומיניום‬ ‫מפסק‬ ‫צבעים‬ ‫במיגוון‬ ‫קיימים‬ ‫של‬ ‫מגוון‬ ‫ללקוחותיה‬ ‫המציעה‬ ‫היחידה‬ ‫החברה‬ ‫היא‬ i feel ,‫המראה‬‫את‬‫להתאים‬‫לנו‬‫חשוב‬.‫לבחירה‬‫שונים‬‫מפסקים‬40-‫כ‬ ‫לטעמכם‬ ‫הרחב‬ ‫אפשרויות‬ ‫ומגוון‬ ‫השימושיות‬ ,‫הצבע‬ ,‫המגע‬ ‫מתקדמת‬ ‫ממערכת‬ ‫והן‬ ‫מעוצבת‬ ‫ממערכת‬ ‫הן‬ ‫שתיהנו‬ ‫כך‬ .‫הטכנולוגית‬ ‫הקידמה‬ ‫בחזית‬ ‫האחרונה‬ ‫המילה‬ ‫את‬ ‫המהווה‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 9 ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 8
 6. 6. ‫טמפרטורה‬ ‫מפסקי‬ 06 ‫רצפתי‬ ‫תת‬ ‫חימום‬ ‫ו/או‬ VRF ‫מזגני‬ ‫על‬ ‫לשליטה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫מפסקי‬ VRF ‫ומזגני‬ ‫תריסים‬ ,‫תאורה‬ ‫על‬ ‫לשליטה‬ ‫טמפרטורה‬ ‫חיישן‬ ‫כולל‬ ‫מגע‬ ‫מפסק‬ ‫לבן‬ ‫או‬ ‫שחור‬ ‫צבע‬ ‫לחצנים‬ ‫שמונה/ארבעה‬ ‫חכמים‬ ‫מפסקים‬ ‫אקלים‬ ‫בקרת‬ ‫כולל‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 1 0 ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 1 1
 7. 7. ‫חכמים‬ ‫בקרים‬ 07 ‫תקן‬ ‫הינו‬ ,)EIB ,‫כאינסטבאס‬ ‫בארץ‬ ‫(הידוע‬ KNX ‫תקן‬ .ISO/IEC 14543 ‫חכם‬ ‫חשמל‬ ‫למערכות‬ ‫בינלאומי‬ ‫את‬ ‫מבטיח‬ ‫והוא‬ ‫היחידי‬ ‫הפתוח‬ ‫התקן‬ ‫הינו‬ ‫זה‬ ‫תקן‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ .‫השונים‬ ‫היצרנים‬ ‫של‬ ‫המוצרים‬ ‫תאימות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫בקרים‬ ‫להימצא‬ ‫יכולים‬ ‫אחד‬ ‫חשמל‬ ‫בלוח‬ !‫שפה‬ ‫באותה‬ "‫"ידברו‬ ‫וכולם‬ ‫שונות‬ ‫מעל‬‫תחתיו‬‫ומאגד‬,‫בבריסל‬‫ממוקם‬‫העולמי‬KNX ‫איגוד‬ !‫מוצרים‬ ‫משפחות‬ 8000 -‫וכ‬ ‫יצרניות‬ ‫חברות‬ 350 -‫ל‬ KNX ‫את‬ ‫הישראלי‬ ‫התקנים‬ ‫מכון‬ ‫אימץ‬ 2009 ‫בשנת‬ ‫ת"י‬ :‫חכם‬ ‫חשמל‬ ‫למערכות‬ ‫היחיד‬ ‫הישראלי‬ ‫כתקן‬ .14543 ‫שניידר‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫המיוצרים‬ ‫את‬ ‫ומפיצה‬ ‫מייצגת‬ i feel ‫מיוצרים‬ ,Eelectron ‫ו‬ ‫בגרמניה‬ ‫המיוצרים‬ ‫אלקטריק‬ .‫באיטליה‬ :i feel ‫בשימוש‬ ‫הנמצאים‬ ‫הבקרים‬ ‫יתרונות‬ .‫פס-דין‬ ‫על‬ ‫ומותקנים‬ ‫מודולאריים‬ ‫הבקרים‬ • .‫חיווי‬ ‫ונורות‬ ‫ידניים‬ ‫עוקפים‬ ‫כוללים‬ ‫הבקרים‬ • ‫(אין‬ !‫בלבד‬ KNX ‫כבל‬ ‫ממתח‬ ‫ניזונים‬ ‫הבקרים‬ ‫רוב‬ • )230V -‫הזנה‬ ‫במתח‬ ‫צורך‬ ‫למסילת‬ ‫תקשורת‬ ‫ומחברי‬ ‫נתונים‬ ‫במסילת‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ • ‫פס-דין‬ ‫על‬ ‫ישירה‬ ‫התקנה‬ .‫נתונים‬ ‫זוג‬ ‫יציאות‬ ‫זוג‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬ ‫המשולבים‬ ‫בבקרים‬ • ‫לכיבוי‬ ‫הפעלות‬ ‫שני‬ ‫או‬ ‫וילון‬ /‫כתריס/צלון‬ ‫יציאות‬ ‫הבקרים‬ ‫הינם‬ ‫שניידר‬ ‫של‬ ‫הבקרים‬ ‫ולכן‬ ‫והדלקה‬ ‫בעולם‬ ‫הקטנים‬ ‫בתוך‬ ‫הדימר‬ ‫את‬ ‫כוללים‬ ‫שניידר‬ ‫של‬ ‫הדימר‬ ‫בקרי‬ • !‫הבקר‬ )‫תשדורות‬ ‫מעומסי‬ ‫(להגנה‬ ‫פנימי‬ ‫משנק‬ ‫יציאות‬ ‫זוג‬ ‫כל‬ :10A ‫יציאות‬ 24 ‫משולב‬ ‫בקר‬ ‫עוקפים‬ ‫כולל‬ .on/off ‫כשני‬ ‫או‬ ‫כתריס‬ ‫יוגדרו‬ ‫פ”ד‬ ,‫יציאות‬ ‫וחיווי‬ ‫ידניים‬ ‫יציאות‬ ‫זוג‬ ‫כל‬ :10A ‫יציאות‬ 16 ‫משולב‬ ‫בקר‬ ‫עוקפים‬ ‫כולל‬ .on/off ‫כשני‬ ‫או‬ ‫כתריס‬ ‫יוגדרו‬ ‫פ”ד‬ ,‫יציאות‬ ‫וחיווי‬ ‫ידניים‬ ,‫אנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫למדידת‬ ‫בקר‬ ‫הבניה‬ ‫בתחום‬ ‫לפרויקטים‬ ‫מיועד‬ ‫הירוקה‬ ‫הבית‬ ‫מערכות‬ ‫לחיבור‬ ‫בקר‬ ‫באמצעות‬ ‫לאינטרנט‬ ‫החכם‬ ‎‫ת‬‫ייעודי‬ ‫ותכנה‬ IP ‫מתאם‬ ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 1 2 ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 1 3
 8. 8. ‫אלחוטיות‬ ‫חכם‬ ‫בית‬ ‫מערכות‬ 08 ‫קטנים‬ ‫ודירות‬ ‫לבתים‬ ‫מקצועי‬ ‫מענה‬ ‫לספק‬ ‫כדי‬ ‫מערכות‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫קיימים‬ ‫לבתים‬ ‫ואו‬ ‫יחסית‬ ‫הפופולרי‬‫התקן‬‫עם‬i-feel‫חברת‬‫עובדת‬,‫איכותיות‬ ‫סטנדרט‬ ‫ומהוהה‬ ‫החברות‬ ‫רוב‬ ‫ע"י‬ ‫שאומץ‬ -‫בעולם‬ ‫הקרוי‬ ‫התקן‬ .‫אלחוטית‬ ‫חכם‬ ‫חשמל‬ ‫למערכת‬ ‫ומאפשר‬ 916MHZ ‫תדר‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ZWAVE ‫שמתחברים‬ ‫מוצרים‬ ‫מגוון‬ ‫לרכוש‬ ‫לקוח‬ ‫לכל‬ .‫הללו‬ ‫למערכות‬ ‫אלחוט‬ ‫מערכות‬ i-feel ‫חברת‬ ‫התקינה‬ ‫היום‬ ‫עד‬ ‫על‬ ‫המבוססים‬ ‫בישראל‬ ‫ובתים‬ ‫יח"ד‬ 1400 ‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫באפשרות‬ ‫הינו‬ ‫האלחוטית‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫יתרונה‬ ‫כיחידת‬ ‫בבית‬ ‫רגיל‬ ‫מפסק‬ ‫במקום‬ ‫אותה‬ ‫לשלב‬ ‫בדומה‬ .‫הקיים‬ ‫המפסק‬ ‫במקום‬ ‫ושליטה‬ ‫ניהול‬ ‫האלחוטית‬ ‫המערכת‬ ‫גם‬ ,‫הקווית‬ ‫למערכת‬ ‫ניהול‬ ‫וגם‬ ‫מרחוק‬ ‫שליטה‬ ‫גם‬ ‫כמובן‬ ‫מאפשרת‬ .‫שבת‬ ‫שומרי‬ ‫ללקוחות‬ ‫זמנים‬ ‫ואינה‬ ‫חשמל‬ ‫לוחות‬ ‫דורשת‬ ‫אינה‬ ‫המערכת‬ ‫המינימום‬‫דרישות‬.‫כלשהי‬‫ייעודית‬‫לפאזה‬‫מחוברת‬ ‫בין‬ ‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫מטר‬ 10-15-‫כ‬ ‫של‬ ‫מרחק‬ ‫הם‬ .‫הכל‬ ‫וזה‬ ‫עצמו‬ ‫במפסק‬ 0 ‫קו‬ ,‫האביזרים‬ ‫דירות‬ ‫לאלפי‬ ‫הזמנות‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫קיבלה‬ i-feel ‫חברת‬ ‫והיא‬ ‫הקרובות‬ ‫לשנתיים‬ ‫ובחו"ל‬ ‫בארץ‬ ‫לאספקה‬ .‫האלחוטי‬ ‫הבית‬ ‫מערכות‬ ‫שוק‬ ‫את‬ ‫מובילה‬ ‫אלחוטית‬ ‫ניהול‬ ‫יחידת‬'‫אינץ‬ 5 ‫ייחודי‬ ‫מגע‬ ‫מפסק‬ ‫אלחוטי‬ ‫מתאם‬ Wall Controller In Wall Micromodule Wanderfull Hub ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 1 4 ‫ם‬ ‫כ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ח‬ 1 5
 9. 9. 09 ‫הרוצים‬ ‫המקצועי‬ ‫האודיו‬ ‫לחובבי‬ ,‫בביתם‬ ‫מקצועי‬ ‫קולנוע‬ ‫חדר‬ ‫להקים‬ ‫פשרות‬ ‫ללא‬ ‫איכות‬ ‫מציעה‬ i feel ‫ותמונה‬ ‫סאונד‬ ‫של‬ ‫ביתי‬ ‫קולנוע‬ 09 ‫ו‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ 1 6 ‫ו‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ 1 7 ‫מקרנים‬ ‫מגברים‬ ‫מקצועי‬ PIONEER ‫רסיבר‬‫מקצועי‬ ‫אודיו‬ ‫מגבר‬ ‫באמצעות‬ ‫איכותי‬ ‫קולנוע‬ ‫חדר‬ ‫להקים‬ ‫אפשר‬ ‫איכותי‬ HD ‫מקרן‬ ‫מקצועי‬ ‫ציוד‬ ‫מציעים‬ ‫אנו‬ ,‫להתפשר‬ ‫מוכן‬ ‫שלא‬ ‫למי‬ Dream Vision ‫של‬ 4K ‫מקרן‬ ‫דוגמת‬ ‫קולנוע‬ ‫לחדרי‬ Klipsch ‫של‬ ‫קולנוע‬ ‫לחדרי‬ ‫רמקולים‬ ‫ומערכות‬ HTX2 ‫מסדרת‬
 10. 10. ‫עגול‬ ‫רמקול‬ ‫להתקנה‬ ‫סטריאופוני‬ ‫באמבטיה‬ ‫שקועים‬ ‫רמקולים‬ ‫זוג‬ ‫לקיר‬ ‫שוליים‬ ‫ללא‬ ‫כמעט‬ ‫את‬ ‫לנקות‬ ‫כדי‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫הנחנו‬ ,‫הרצפה‬ ‫בקיר‬ subwoofer-‫ה‬ ‫שקוע‬ ‫עגול‬ ‫רמקול‬ ‫בתקרה‬ ‫להתקנה‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ?‫בחוץ‬ ‫מקרן‬ ‫או‬ ‫טלויזיה‬ ‫להתקין‬ ‫ניתן‬ ,‫הבאסים‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫בגינה‬ ‫מעוצב‬ ‫חיצוני‬ Subwoofer ‫מעוצב‬ ‫סלע‬ ‫רמקול‬ ‫חוץ‬ ‫לתנאי‬ ‫ומותאם‬ ‫מוגן‬ ‫איכותי‬ ‫רמקול‬ ‫של‬ ‫האויר‬ ‫מזג‬ ‫מפגעי‬ SpeakerCraft ‫חברת‬ ‫חיצוני‬ ‫איכותי‬ ‫רמקול‬ Klipsch ‫חברת‬ ‫של‬ ‫רמקולים‬ 10 ‫איכותי‬ ‫חוץ‬ ‫רמקול‬ Proficient ‫חברת‬ ‫של‬ ‫למרפסת‬ ‫או‬ ‫לגינה‬ ‫אודיו/וידאו‬ ‫שנראה‬ ‫מדליק‬ ‫רמקול‬ .‫קטן‬ ‫ספוט‬ ‫כמו‬ ‫יפה‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬ ‫רמקולים‬ ‫סט‬ Boston acoustics soundwave ‫רמקולים‬ ‫סט‬ Cabasse ‫רמקולים‬ ‫סט‬ ‫עגלגלים‬ Morel ‫לגינה‬ ‫רמקולים‬ ‫שקועים‬ ‫רמקולים‬ ‫סטליטים‬ ‫רמקולים‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ 1 8 ‫ו‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ 1 9
 11. 11. ‫מוסתרים‬ ‫רמקולים‬ 11 ‫רשתות‬ ‫ולראות‬ ‫מוזיקה‬ ‫לשמוע‬ ‫רגילים‬ ‫אנחנו‬ ‫מעוניינים‬ ‫לקוחות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ .‫סביבנו‬ ‫רמקולים‬ .‫הרמקולים‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫בלי‬ ‫המוסיקה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫סדרת‬ ‫את‬ ‫מציעים‬ ‫אנחנו‬ ‫הללו‬ ‫ללקוחות‬ ‫מוסלקים‬ ‫רמקולים‬ - live wall ‫של‬ ‫הרמקולים‬ .‫הקיר‬ ‫בצבע‬ ‫וצבועים‬ ‫בתקרה‬ ‫או‬ ‫בקיר‬ ‫עצומה‬ ‫היא‬ ‫ואיכותם‬ ‫הרמקולים‬ ‫אמינות‬ ‫הקיר‬ ‫את‬ ‫לפרק‬ ‫תצטרך‬ ‫לא‬ ‫בו‬ ‫מצב‬ ‫ומבטיחה‬ ...‫הרמקול‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫כדי‬ ‫טלוויזיה‬ ‫מתקני‬ 12 ‫מותאמת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫טלויזיה‬ ‫באמצעות‬ ‫ולצפיה‬ ‫לסביבה‬ .... ‫הקיר‬ ‫על‬ ‫פשוט‬ ‫תליה‬ ‫מתקן‬ ?‫קירות‬ ‫כשאין‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ 2 0 ‫ו‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ת‬ ‫כ‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫מ‬ 2 1
 12. 12. fig. 9 & 10 TOUCH IP-KNX ‫אינטרקום‬ 13 KNX IP ‫אינטרקום‬ ‫במבקרים‬ ‫לצפות‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫השליטה‬ ‫מערכת‬ ‫לכם‬ ‫חשוב‬ .‫בבית‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ ‫השער‬ ‫את‬ ‫ולפתוח‬ ‫ניתן‬ ?‫נמצאים‬ ‫שאינכם‬ ‫בזמן‬ ‫מגיע‬ ‫מי‬ ‫לראות‬ ‫לשער‬ ‫מחוברים‬ ‫ואתם‬ ‫קטנה‬ IP ‫מרכזית‬ ‫להוסיף‬ .‫בעולם‬ ‫מקום‬ ‫מכל‬ ‫הכניסה‬ ‫פרטי‬ ‫לבית‬ ‫אינטרקום‬ ‫מגורים‬ ‫לבנין‬ ‫אינטרקום‬ KNX IP ‫מוניטור‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ט‬ ‫נ‬ ‫א‬ 2 2 ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ט‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫א‬ 2 3
 13. 13. ‫תקשורת‬ 13 .‫מחשבים‬‫תקשורת‬‫על‬‫מתבססת‬‫החכם‬‫בבית‬‫השליטה‬‫מערכת‬,‫מתקדמת‬‫מערכת‬‫כל‬‫כמו‬ ‫המוזיקה‬ ‫קבצי‬ ‫העברת‬ ,‫החכם‬ ‫החשמל‬ ‫על‬ ‫בשליטה‬ ‫מטפלת‬ ‫הביתית‬ ‫המחשבים‬ ‫רשת‬ .‫במצלמות‬ ‫והצפיה‬ ‫האזעקות‬ ‫ניהול‬ ,‫לבית‬ ‫בכניסה‬ ‫לאינטרקום‬ ‫חיבור‬ ,‫והסרטים‬ ‫הסיבה‬ ‫זו‬ .‫ואמינה‬ ‫יציבה‬ ‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫התקשורת‬ ‫רשת‬ ,‫זה‬ ‫בכל‬ ‫ביעילות‬ ‫לטפל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנחשבת‬Cisco‫של‬‫איכותית‬‫תקשורת‬‫מערכות‬‫בביתכם‬‫להתקין‬‫מעדיפים‬‫אנחנו‬‫שבגללה‬ .‫בעולם‬ ‫הטובה‬ ‫המחשבים‬ ‫תקשורת‬ ‫מערכות‬ ‫ליצרנית‬ ‫של‬ ‫נתב‬ - ‫כיום‬ ‫שקיים‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬ ‫בשוער‬ ‫להשתמש‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ ‫לביתכם‬ ‫הכניסה‬ ‫לשער‬ .‫הישראלית‬ Checkpoint ‫חברת‬ ‫פוינט‬ ‫אקסס‬ ‫ראוטר‬ ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ת‬ 2 5 ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ת‬ 2 4
 14. 14. 03-6727886 :‫טל‬ ‫תחתונה‬ ‫קומה‬ - Design Center ‫ברק‬ ‫בני‬ ,2 ‫הלחי‬ www.i-feel.co.il info@i-feel.co.il i feel®

×