เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับครูในโลกยุคใหม่

995 views

Published on

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับครูในโลกยุคใหม่ โดย อาจารย์ อรภัค สุวรรณภักดี
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ม. หอการค้า

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสำหรับครูในโลกยุคใหม่

 1. 1. 833 54Twitter: orapakYoutube.com/iamorapakFacebook.com/orapaksuwanapakdee ( Fan Page)Facebook.com/orapak ( Personal)Pinterest.com/orapakTechnology for Education
 2. 2. About Orapak Facebook.com/orapaksuwanapakdee Facebook.com/orapak Youtube.com/iamorapak Twitter.com/orapak Pinterest.com/orapak About.me/orapak Email: orapak@alum.mit.edu
 3. 3.  Online Blended Learning Social Learning ( Group learning) Cloud Computing Mobile Learning Social Cloud E-document, E-textbook, E-book, E-magazine,etcwith “ E” Digital library and repository:Google Searchkeywords
 4. 4. What Ipad has transformed theworld of education?“ Mobile Learning is now Everywhere.” 1) Textbook/ Ebook Reading 2) Note Taking 3) Storing document ( Paperless classroom) 4) Using in place of notebooks in some ways 5) Reviewing materials before and after class 6) Using skype or group chat with classmates 7) Interactive learning mechanism via youtubeVDO 8) Students can use dictionary or translator appon Ipad 9) Students are allowed to meet with teachers on
 5. 5. Social Network for EducationSocial network is now being adopted in the world ofeducation. For example, Facebook Group Facebook Fan Page Pinterest for Education Twitter Short Link Google Plus Google Plus Instagram
 6. 6. :#mathchat – mathematics#scichat – science#engchat – English#hashtag
 7. 7. HashtagTwitter, Pinterest InstagramThe Most Popular Hashtags #edchat – Education, worldwide (lots of US teachers). A really useful hashtag ifyou are interested in tweeting with a wide range of educators worldwide. #schools – Massively wide ranging but used far less than #edchat or #ukedchat #teaching – This hashtag seems to largely be used for jobseeking, FYI #lrnchat – Learning chat #TT – Teacher Tuesday where educators suggest others to follow #kinderchat – hashtag for discussing kindergarten aged children #EdChatIE – The educational hashtag for Ireland for all three levels #ukedchat – UK Education #ClavEd – The educational hashtag for French Speakers – Wednesdays at12h(EST) 13h(ATL) 18h(Paris) #GlobalEd – Education with a global dimension
 8. 8. Hashtag Subject Specific #mathchat – mathematics #scichat – science #engchat – English #artsed – the arts in education #musedchat – music #eltchat – english language teacher #STEM – widely used for posts and resources in STEM education #SSChat – social studies chat #RETeacher – Religious Education #HistoryTeacher – History #GeographyTeacher – Geography #ASEChat – Association of science and education weekly chat Monday8-9pm GMT #PhysicsEd – Physics Hashtag Twitter Search SocialNetwork Pinterest
 9. 9. Importance of Hashtag forEducation #Hashtag?Hashtag Brainstormsocial network twitterhttp://www.hashtags.org/Hashtag
 10. 10. :Slideshare.net/orapakhttp://www.slideshare.net/Orapak/cloud-for-educationCloud for Education
 11. 11. Cloud for EducationCloud For Education http://www.slideshare.net/Orapak/cloud-for-education Cloud box.net, googledrive, slideshare.net , dropboxtwitter Cloudhttp://thenextweb.com/socialmedia/2011/04/12/the-25-most-influential-people-tweeting-about-cloud-computing/
 12. 12. :http://mitocwclubthailand.blogspot.com/Blog For Education
 13. 13. Blog for EducationBlog Blog http://www.topmastersineducation.com/top-high-school-teacher-blogs-of-2012/,,SocialNetwork Icon Interactive web
 14. 14. : twitter.com/orapakTwitter for Education
 15. 15. Twitter Twitterfollowerstwitter JackWelch Bill Gates twitter twitter twellowtwitter( educational technology twitteraccounts(http://www.fractuslearning.com/2012/05/25/twitter
 16. 16. : Youtube.com/iamorapakYoutube for Education
 17. 17. YoutubeCalculus MIT **https://www.youtube.com/watch?v=jbIQW0gkgxo- https://www.youtube.com/watch?v=Lotxxl0alH4– https://www.youtube.com/watch?v=3f5jiFd0ZrI- https://www.youtube.com/watch?v=uGksCsC4StM- https://www.youtube.com/watch?v=DXimz4bYC_I- https://www.youtube.com/watch?v=LPJFDo9ldKghttps://www.youtube.com/watch?v=ZhIINCmtNjkMIT Open Courseware: http://www.youtube.com/iamorapak
 18. 18.  https://www.youtube.com/watch?v=oWrf76bOQaY--
 19. 19. Ebook, Emagazine, and Elibrary
 20. 20. EBOOK Ebook Trends :Please visit example of Pinterest that show ebooktrends onhttp://pinterest.com/orapak/technology-statisitcs/Examples of Ebooks1) Ebook from Itunes2) Amazon Ebooks3) BarnesandNoble Ebooks4) Free Ebook from website
 21. 21. OpenCourseware, Itunes U, Podcast MIT OpenCoursewareocw.mit.eduipad tablet OpenCoursewareyoutube.com/iamorapak ocw.mit.edu Itunes UItunes
 22. 22.  MIT Open Courseware : Ocw.mit.edu OCW Consortium : http://www.ocwconsortium.org/ Top School’s Free Education : https://www.edx.org/ Khan Academy :http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.khanacademy.org%2F&ei=DpGLUcHzNYnXrQfT1IHoAg&usg=AFQjCNGlJfwiTOwpfCX0TaEyFXvk4Wd6Ww&bvm=bv.46340616,d.bmk&cad=rjt Itunes University :http://www.apple.com/education/itunes-u/Youtube Channel :https://www.youtube.com/results?search_query=How+to+use+itunes+u&oq=How+to+use+itunes+u&gs_l=youtube.3..0l2.155.4781.0.5513.24.16.1.3.3.0.699.2294.9j5j1j5-1.16.0...0.0...1ac.1.11.youtube.cpVFyGjfTOU Youtube University:https://www.youtube.com/education

×