Perspektiva razvoja Trezorskih Sistema u
Bosni i Hercegovini
Almir Nuhic
EMEA Consulting, Technical Manager
Plan prezentacije


                          <Insert Picture Here>

• Trezorski sistemi u Bosni...
Trezorski sistemi u Bosni i Hercegovini
Decentralizirana Arhitektura  • Zajedničke Institucije BiH
   – Sistem Državnog Trezora BiH (2002)
   – Sistem...
BAR Projekat: Faza 1 - Enitetski nivo             Banja Luka
                    S...
BAR Projekat: Faza 2 – Državni nivo
  Phase II) State Level Implementation


            Banja Luka
  ...
BAR Projekat: Faza 2 – Kantoni FBiH            Banja Luka
                   Saraje...
Pregled postojećeg rješenja

   • Rješenje prilagoñeno vremenu
     – Usmjeren ka rješavanja prioritetnih problema i...
Osnovna dostignuća
  BH vladine budžetske organizacije            BH vladine budžetske organizacije
    ...
Meñunarodni standardi i praksa
Sistem za upravljanje finansijama u vladinom
sektoru (GFMIS)
Evolucija poslovnog modela GFMIS
                              Odgovor na osnovne probleme
 ...
Kompletno Oracle rješenje bazirano na modelu
       Svjetske Banke i na meñunarodnoj praksi
          ...
Performance Budgeting
Strateško planiranje i Performance Budgeting
       SP&PBB: Povezivanje resursa sa rezultatima
       St...
Od strategije do izvršenja budžeta
                            Strategija
           ...
Računovodstvo na obračunskoj osnovi i
Meñunarodni standardi računovodstva u
javnom sektoru (IPSAS)
Računovodstvene metodologije u javnom
   sektoru

   Gotovinska metoda
   • Izvještaj o gotovinskom izvršenju prihod...
Prelaz na obračunsku metodu


   • Švicarska i Švedska su prve zemlje koje su implementirale
    obračunsku metodu u ...
Razlozi za uvoñenje pune obračunske metode


   • Preglednost troškova javnih organa kao ulazna informacija za
    mj...
Osnovne promjene u metodologiji


   • Prezentacija finansijkih izvještaja – promjena u strukturi i sadržaju
    (nek...
Fondovsko računovodstvo i Upravljanje
prihodima
Fondovsko računovodstvo


   •  Efikasnija i transparentija kontrola izvršenja budžeta
   •  Povezivanje rashoda sa ...
Upravljanje prihodima

   • Pomoćna knjiga Potraživanja
    –  Sistem za voñenje vlastitih prihoda budžetskih korisn...
Planiranje gotovine (Finansijsko planiranje)
Izrada finansijskog plana


   •Optimizacija gotovinskih tokova je tradicionalno jedan od prioritetnih zadataka
   sva...
Analiza i poslovna inteligencija
Analiza i poslovna inteligencija


   •Posljednjih godina su izraženi trendovi
   za uvoñenje sistema koji omogućavaju...
Oracle EBS v.12 – Pregled novih funkcionalnosti
Novo u EBS verziji 12


   • Glavna knjiga – Set Glavnih knjiga (Ledger Sets)
   • Generator knjiženja (Subledger Acco...
Oracle vizija razvoja Trezorskih sistema
Preporuke
   • Upgrade – prelaz na verziju 12, uz implementaciju dodatnih
    funkcionalnosti:
    • Računovodstvo...
Arhitektura predloženog rješenja
Poslovni procesi

   Makroekonomsko predviñanje      Priprema budžeta


    Računovodstvo i finansijko
  ...
Oracle moduli


   ORACLE EPM i BI
    Planiranje,
   izvještavanje i        Finansijsko  Finansijsko  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 d2.an neum_bh_treasury_systems_development_perspectives_v1.0

766 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 d2.an neum_bh_treasury_systems_development_perspectives_v1.0

 1. 1. Perspektiva razvoja Trezorskih Sistema u Bosni i Hercegovini Almir Nuhic EMEA Consulting, Technical Manager
 2. 2. Plan prezentacije <Insert Picture Here> • Trezorski sistemi u Bosni i Hercegovini • Meñunarodna praksa i standardi - Sistem za upravljanje finansijama u vladinom sektoru (GFMIS) • Oracle EBS v.12 – Pregled novih funkcionalnosti • Oracle vizija razvoja Trezorskih sistema
 3. 3. Trezorski sistemi u Bosni i Hercegovini
 4. 4. Decentralizirana Arhitektura • Zajedničke Institucije BiH – Sistem Državnog Trezora BiH (2002) – Sistem UIO BiH – Glavna knjiga (2005) • Entiteti – Federacija BiH • Sistem Trezora FBiH (2002) • Sistem kantonalnih Trezora FBiH - 10 nezavisnih skupova knjiga / kantona na zajedničkoj instanci (2002) • Sistem Trezora Opštine Novi Grad Sarajevo (2009) – Republika Srpska • Sistem Trezora RS (2002) • Sistem opštinskih trezora RS - 40-tak nezavisnih skupova knjiga / opština na zajedničkoj instanci (2004-2007) 4
 5. 5. BAR Projekat: Faza 1 - Enitetski nivo Banja Luka Sarajevo 20 lokacija 5
 6. 6. BAR Projekat: Faza 2 – Državni nivo Phase II) State Level Implementation Banja Luka Sarajevo 10 lokacija 6
 7. 7. BAR Projekat: Faza 2 – Kantoni FBiH Banja Luka Sarajevo 7
 8. 8. Pregled postojećeg rješenja • Rješenje prilagoñeno vremenu – Usmjeren ka rješavanja prioritetnih problema i potreba – Uspostavljanje Jedinstvenog Računa Trezora – Implementacija osnovnih funkcionalnosti na osnovu Oracle EBS paketa Funkcionalna arhitektura sistema Oracle EBS Moduli Poslovni procesi Izvršenje Glavna knjiga primitaka Računovodstvo Upravljanje Izvršenje Nabavka Obaveze i fin. gotovinom plaćanja izvještavanje Potraživanja Budžetska rezervisanja 8
 9. 9. Osnovna dostignuća BH vladine budžetske organizacije BH vladine budžetske organizacije (Prije) (Poslije) • •Manualni procesi ‘ ‘ • • Sistemska podrška za Sistemska podrška za Manualni procesi procesiranje transakcija izvršenja procesiranje transakcija izvršenja budžeta budžeta • •Ex-post kontrola izvršenja budžeta Ex-post kontrola izvršenja budžeta • •Ex-ante kontrola izvršenja budžeta Ex-ante kontrola izvršenja budžeta • •Jedinstveni računovodstveni i i Jedinstveni računovodstveni • •Raznolikost poslovnih procesa Raznolikost poslovnih procesa poslovni procesi i ikontni plan poslovni procesi kontni plan BAR Projekat BAR Projekat • •Integracija izvršenja budžeta i i Integracija izvršenja budžeta • •Decentralizirani i imanualni proces Decentralizirani manualni proces računovodstva plaćanja računovodstva plaćanja • •Centralizirana plaćanja (JRT) i i Centralizirana plaćanja (JRT) interfejs sa bankama interfejs sa bankama • •Ručna konsolidacija i iizrada Ručna konsolidacija izrada •Mogućnost izvještavanja po finansijskih izvještaja (Excel i isl.) •Mogućnost izvještavanja po finansijskih izvještaja (Excel sl.) dimenzijama (Organizacija, dimenzijama (Organizacija, Funkcija, Projekat) Funkcija, Projekat) • •Računovodstvo na gotovinskoj Računovodstvo na gotovinskoj •Modificirana obračunska metoda •Modificirana obračunska metoda osnovi osnovi računovodstva računovodstva 9
 10. 10. Meñunarodni standardi i praksa Sistem za upravljanje finansijama u vladinom sektoru (GFMIS)
 11. 11. Evolucija poslovnog modela GFMIS Odgovor na osnovne probleme u vladinim finansijama Transparentno upravljanje javnim finansijama Oracle GFMIS Kontrola budžeta (COTS - Standardno, integrisano rješenje) Privlačenje investicija Kvalitetna i kompleksna informacija kao input u definisanje strategija i ciljeva Zahtjevi - Mapiranje Reforma računovodstva Poboljšana odgovornost Model Svjetske državnih institutcija Preporuke MMF banke za fiskalnu reformu Regulativa Evropske Unije Iskustva iz drugih zemalja Standardi OECD 11
 12. 12. Kompletno Oracle rješenje bazirano na modelu Svjetske Banke i na meñunarodnoj praksi Oracle Performance Management System (EPM) Oracle ERP (Financials / Procurement) Oracle EPM Oracle Treasury Oracle ETM Oracle HRMS / Payroll Information Analysis Oracle Business Intelligence BI Systems BI Systems
 13. 13. Performance Budgeting
 14. 14. Strateško planiranje i Performance Budgeting SP&PBB: Povezivanje resursa sa rezultatima Strateško planiranje Priprema budžeta Mjerenje uspješnosti Definicija Povezivanje Makroekono Definicija Povezivanje Povezivanje aktivnosti i aktivnosti Izvršenje msko strateških resursa sa sredstava sa mjera sa mjerama budžeta predviñanje cijleva aktivnostima aktivnostima učinka učinka
 15. 15. Od strategije do izvršenja budžeta Strategija Strategija Cilj 1 Cilj 2 Cilj 1 Cilj 2 Mjerenje uspješnosti Cilj 1.1 Cilj 1.2 Cilj 1.3 Cilj 1.1 Cilj 1.2 Cilj 1.3 Rezultati Scores, Wights Program 1 Program 2 Program 3 Program 1 Program 2 Program 3 Mjere učinka Analiza i Vizualiyacija Aktivnost 1 Aktivnost 2 Aktivnost 3 Aktivnost 1 Aktivnost 2 Aktivnost 3 … … … … … … … … … … … … Troškovi aktivnosti Priprema budžeta Izvršenje budžeta 15
 16. 16. Računovodstvo na obračunskoj osnovi i Meñunarodni standardi računovodstva u javnom sektoru (IPSAS)
 17. 17. Računovodstvene metodologije u javnom sektoru Gotovinska metoda • Izvještaj o gotovinskom izvršenju prihoda i rashoda • Izvještaj Ostvareno – Budžet Hibridne metoda: Modificirana Gotovinska / Obračunska • Izvještaj o gotovinskom izvršenju prihoda i rashoda • Objavljivanje kratkoročnih finansijskih sredstava • Objavljivanje kratkoročnih finansijskih obaveza Puna obračunska metoda • Dugoročna aktiva (stalna sredstva) • Dugoročna pasiva (obaveze) 17
 18. 18. Prelaz na obračunsku metodu • Švicarska i Švedska su prve zemlje koje su implementirale obračunsku metodu u vladinim institucijama 80. i 90. godina • Meñunarodni standardi i praksa zasnivaju na – ESA 95 (EU) – GFS Manual 2001 (IMF) – IPSAS (IFAC) • Vlade, meñunarodne i nevladine organizacije u procesu implementacije IPSAS – Preko 30 zemalja primjenilo ili u procesu implementacije – OECD – NATO – Ujedinjeni Narodi – agencije UN – Evropska komisija 18
 19. 19. Razlozi za uvoñenje pune obračunske metode • Preglednost troškova javnih organa kao ulazna informacija za mjerenje ostvarenih rezultata i uspješnosti • Poboljšanja odgovornosti za voñenje vladinih programa • Efikasnije finansijsko upravljanje u javnom sektoru • Bolji kvalitet i kredibilitet finansijskih izvještaja • Uspostavljanje jače finansijske kontrole, upravljanja sredstvima i kulture poslovanja u javnom sektoru • Dopunjavanje sa promjenama u budžetskim politikama (npr. srednjoročno programsko budžetiranje i PBB) 19
 20. 20. Osnovne promjene u metodologiji • Prezentacija finansijkih izvještaja – promjena u strukturi i sadržaju (nekad neophodna i promjena kontnog plana) • Rashodi – Evidencija rashoda na principu isporuke • Zalihe – Evidencija rashoda za skladištene materijale nakon upotrebe • Imovina, sredstva i ureñaji – Priznavanje i amortizacija stalnih sredstava • Ljudski resursi – Potpuna evidencija obaveza po osnovu socijalnog osiguranja • Kursne razlike – Uticaj promjena valutnog kursa • Prihodi – prihodi na osnovu zamjenskih (exchange) i nezamjenskih (non-exchange) transakcija • Budžetiranje – prezentacija budžeta i ostvarenja na jednakoj osnovi 20
 21. 21. Fondovsko računovodstvo i Upravljanje prihodima
 22. 22. Fondovsko računovodstvo • Efikasnija i transparentija kontrola izvršenja budžeta • Povezivanje rashoda sa izvorima finansiranja • Kvalitetnije informacija u finansijskim izvještajima • Fondovi (npr.): – Fond budžetski prihodi – Fond kapitalnih primitaka – Vlastiti prihodi – Vanjsko finansiranje – ... Ostvareni prihodi Pravila raspodjele Automatska Budžet Raspoloživa sredstva raspodjela po fondovima 22
 23. 23. Upravljanje prihodima • Pomoćna knjiga Potraživanja – Sistem za voñenje vlastitih prihoda budžetskih korisnika – Centralizirana baza podataka za kupce – Centralizirano izvještavanje – Integracija sa Glavnom knjigom Kupci, Poreski obveznici Jedinstveni registar kupaca / poreskih obveznika Banke Izlazni Izvodi Primici računi GLAVNA KNJIGA 23
 24. 24. Planiranje gotovine (Finansijsko planiranje)
 25. 25. Izrada finansijskog plana •Optimizacija gotovinskih tokova je tradicionalno jedan od prioritetnih zadataka svakog trezora. •Planiranje gotovine u skladu sa potrebama i prioritetima budžetskih korisnika se obično priprema uz pomoć poslovnih modela planiranja koji koriste kao input: •Usvojeni budžet •Periodične potrebe budžetskih korisnika (Godišnje, mjesečno, dnevno ...) •Uzorak izvršenje budžeta u prethodnim godinama •Različita scenarija / verzije vjerovatnoće •Prioritete plaćanja •Eksterne parametre Modeliranje v.1 v.2 GLAVNA KNJIGA Transfer podataka Analiza historijskih FINANCIJSKI PLAN podataka 25
 26. 26. Analiza i poslovna inteligencija
 27. 27. Analiza i poslovna inteligencija •Posljednjih godina su izraženi trendovi za uvoñenje sistema koji omogućavaju napredno modeliranje i prezentaciju podataka, odnosno implementaciju poslovnih paketa koji omogućavaju kvalitetnu analizu finansijskih informacija kao bitnih elemenata za donošenje i realizaciju strateških odluka. 27
 28. 28. Oracle EBS v.12 – Pregled novih funkcionalnosti
 29. 29. Novo u EBS verziji 12 • Glavna knjiga – Set Glavnih knjiga (Ledger Sets) • Generator knjiženja (Subledger Accounting) • Model Dobavljača (Suppliers Data Model) • Model Banaka (Bank Model) • Model pristupa transakcijama u pomoćnim knjigama (Multi- Org Security) • Platforma za plaćanje (Oracle Payments) • Podrška za jedinstveni evropski sistem plaćanja (SEPA) 29
 30. 30. Oracle vizija razvoja Trezorskih sistema
 31. 31. Preporuke • Upgrade – prelaz na verziju 12, uz implementaciju dodatnih funkcionalnosti: • Računovodstvo i finansijsko izvještavanje • Obračunska metoda knjiženja • Implementaciju modula FA i INV • Izmjenjena postavka modula PO i AP • Implementacija modula AR • Fondovsko računovodstvo • Konsolidacija • Podrška za izvještavanje na dvojnoj osnovi • Korištenje novih funkcionalnosti u oblasti izvršenje budžeta • Platforma za izvršenje plaćanja • Model Dobavljača • Model Banaka • Model pristupa transakcijama u pomoćnim knjigama • Implementacija sistema za planiranje gotovinskih tokova • Implementacija sistema za pripremu budžeta 31
 32. 32. Arhitektura predloženog rješenja
 33. 33. Poslovni procesi Makroekonomsko predviñanje Priprema budžeta Računovodstvo i finansijko izvještavanje Sistemska podrška za voñenje kompletnog ciklusa Izvršenje budžeta finansijskog upravljanja u Rezervisanja, Primici, Plaćanja javnom sektoru Planiranje gotovine Upravljanje ljudskim resursima Analiza i poslovna inteligencija 33
 34. 34. Oracle moduli ORACLE EPM i BI Planiranje, izvještavanje i Finansijsko Finansijsko Planiranje Analiza izvještavanje upravljanje ORACLE EBS Glavna knjiga i računovodstvene politike CE PO AP AR Upravljanje Nabavka Obaveze Potraživanja gotovinom ORACLE EBS Transakcioni sistemi (pomoćne knjige) FA INV – HR-PYR HR- Stalna Zalihe* Zalihe* Plaće* Plaće* Sredstva 34

×