Berichten over Alvaro del Portillo

459 views

Published on

Berichten over Mgr. Alvaro del Portillo (1914-1994) overgenomen van de website van het Informatiebureau van het Opus Dei in Nederland http://www.opusdei.nl/
Don Álvaro was de opvolger van de heilige Jozefmaria Escrivá in het bestuur van het Opus Dei. Dit jaar is zijn zalig- en heiligverklaringproces geopend. Het leven van don Álvaro kenmerkte zich door dienstbaarheid aan de Kerk en trouw aan de geest van het Opus Dei.

Het persbureau van het Opus Dei verstrekt informatie over de activiteiten van de prelatuur en behandelt verzoeken uit de media.

Dit betekent: het behandelen van verzoeken van journalisten die informatie wensen over het Opus Dei of over activiteiten van de prelatuur; het verzenden van nieuws en grafisch materiaal over de prelatuur (zie onder Persberichten en onder Foto’s, audio en video); het verstrekken van documentatie en achtergrond-materiaal over het Opus Dei in relatie tot de wereldkerk (zie onder Persdossiers); het in behandeling nemen van verzoeken voor interviews.

Jacob Obrechtstraat 74
1071 KP Amsterdam
Tel. (31) 20. 671 58 37
Fax (31) 20. 664 62 12
press@opusdei.nl

Het persbureau richt zich in het bijzonder tot journalisten. Andere personen die informatie wensen te ontvangen kunnen schrijven naar info@opusdei.nl

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
459
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Berichten over Alvaro del Portillo

 1. 1. Berichten op www.opusdei.nl over Mgr. Álvaro del Portillo (1914-1994) Gedachtenismis Álvaro del Portillo Op zaterdag 23 maart 2013 zal er in Amsterdam een plechtige Mis worden gevierd bij gelegenheid van de 19de verjaardag van het overlijden van de eerbiedwaardige dienaar van God Álvaro del Portillo. geplaatst op 9 maart 2013 De Mis vindt om 11.00 uur plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk, Keizersgracht 220 te Amsterdam. Biechtgelegenheid vanaf 10.30 uur. Na afloop is er koffie in het ontmoetingscentrum De Oude Gracht naast de kerk. Eerbiedwaardige dienaar van God Álvaro del Portillo Álvaro del Portillo werd in 1914 geboren in Madrid (Spanje). Zijn moeder was een Mexicaanse, zijn vader Spaans. Hij studeerde civiele techniek, filosofie en theologie. Hij was een van de eerste leden van het Opus Dei en werkte nauw samen met de heilige Jozefmaria. Het was de heilige Jozefmaria die hem stimuleerde priester te worden. Hij nam deel aan de voorbereidingen van het Tweede Vaticaanse Concilie. Gedurende het concilie was hij secretaris van de
 2. 2. Commissie voor de Clerus en de Leken. Deze commissie was verantwoordelijk voor het decreet Presbyterorum Ordinis over de rol van de priesters. Na het overlijden van de heilige Jozefmaria in 1975, werd hij benoemd tot diens eerste opvolger. Hij stierf op 23 maart 1994 in Rome, slechts enkele dagen na zijn tachtigste verjaardag. Nog op dezelfde kwam Johannes Paulus II, die hem als een goede vriend beschouwde, bij zijn lichaam bidden. Op 28 juni 2012 tekende de paus Benedictus XVI een decreet waarin de heldhaftige deugden erkend worden van Álvaro del Portillo, een belangrijke stap in zijn zaligverklaringsproces. Het betekent dat Benedictus XVI erkent dat “Don Álvaro” de christelijke deugden tijdens zijn leven heldhaftig heeft geleefd. Paus verklaart Álvaro del Portillo ‘eerbiedwaardig’ Op 28 juni tekende Benedictus XVI een decreet waarin de “heldhaftige deugden” erkend worden van Álvaro del Portillo, de eerste opvolger van de heilige Jozefmaria Escriva. http://www.youtube.com/watch?v=s3TvL329ddU Op 28 juni tekende de paus een decreet waarin de heldhaftige deugden erkend worden van Álvaro del Portillo. Hij was de eerste opvolger van de heilige Jozefmaria Escriva, stichter van
 3. 3. het Opus Dei. Hij was ook degene die heel nauw met hem heeft samengewerkt. Dit is een belangrijke stap in zijn zaligverklaringsproces. Het betekent dat Benedictus XVI erkent dat “Don Álvaro” de christelijke deugden tijdens zijn leven heldhaftig heeft geleefd. Het Vaticaan bestudeert ook een gedocumenteerd wonder toegeschreven aan de voorspraak van Álvaro del Portillo. Als experts, theologen en natuurlijk ook de paus dit wonder erkennen, dan kan zijn zaligverklaring volgen. Álvaro del Portillo werd in 1914 geboren in Madrid (Spanje). Zijn moeder was een Mexicaanse, zijn vader Spaans. Hij studeerde civiele techniek, filosofie en theologie. Hij was een van de eerste leden van het Opus Dei en werkte nauw samen met de heilige Jozefmaria. Het was de heilige Jozefmaria die hem stimuleerde priester te worden. Hij nam deel aan de voorbereidingen van het Tweede Vaticaanse Concilie. Gedurende het concilie was hij secretaris van de Commissie voor de Clerus en de Leken. Deze commissie was verantwoordelijk voor het decreet Presbyterorum Ordinis over de rol van de priesters. Na het overlijden van de heilige Jozefmaria in 1975, werd hij benoemd tot diens eerste opvolger. Hij heeft het Opus Dei bijna 20 jaar geleid. Gedurende deze periode hielp hij met de uitbreiding naar 20 nieuwe landen. Ook lanceerde hij sociale en onderwijskundige initiatieven in Congo, Nigeria, Filippijnen, Brazilië, Spanje en Italië, waaronder de Pauselijke Universiteit van het Heilig Kruis in Rome. Hij stierf op 23 maart 1994 in Rome, slechts enkele dagen na zijn tachtigste verjaardag. Nog op dezelfde kwam Johannes Paulus II, die hem als een goede vriend beschouwde, bij zijn lichaam bidden. Het heiligverklaringsproces omvat tevens het onderzoek naar de voors en tegens van zijn leven en deugden. Tot op heden zijn 133 mensen ondervraagd. Van hen zijn er 62 lid van het Opus Dei en 71 die niet tot de prelatuur behoren. Onder deze getuigen zijn 19 kardinalen en 12 aartsbisschoppen en bisschoppen.
 4. 4. Bedevaart Don Álvaro naar Heiloo De eerbiedwaardige Don Álvaro bezocht verschillende keren Nederland. Tijdens een van zijn bezoeken maakte hij ook een bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo. Enkele foto’s: Mgr. Hermann Steinkamp (toenmalige regionaal vicaris van het Opus Dei in Nederland), Mgr. Álvaro del Portillo (toenmalige prelaat van het Opus Dei) en Mgr. Javier Echevarría (de huidige prelaat van het Opus Dei) arriveren bij het Mariaheiligdom in Heiloo. Mgr. Hermann Steinkamp, Mgr. Álvaro del Portillo en Mgr. Javier Echevarria in de kapel van het Mariaheiligdom in Heiloo.
 5. 5. Mgr. Álvaro del Portillo verlaat een centrum van het Opus Dei in de Jan Luijkenstraat in Amsterdam. Laatste Mis don Álvaro del Portillo Net teruggekeerd van zijn reis naar het Heilig Land overleed bisschop Álvaro del Portillo, de eerste opvolger van de heilige Jozefmaria als hoofd van het Opus Dei, op 23 maart 1994 in Rome. In deze video celebreert hij zijn laatste Mis in de Bovenzaal in Jeruzalem. http://www.youtube.com/watch?v=t4umUPdbe5U
 6. 6. Prelatuur sluit fase zaligverklaring Don Álvaro af Na het Vicariaat van Rome heeft nu ook een tribunaal van de Prelatuur van het Opus Dei de eerste onderzoeksfase voor de zaligverklaring van Don Álvaro del Portillo afgesloten. 08 augustus 2008 In de afgelopen vier jaren zijn het leven en de deugden van Mgr. Álvaro del Portillo (1914 – 1994) onderwerp geweest van onderzoek voor een tribunaal van de Prelatuur van het Opus Dei Dit onderzoek liep parallel aan een vergelijkbaar onderzoek dat door het vicariaat van Rome werd uitgevoerd. Beide tribunalen hebben meerdere getuigenissen onderzocht over de vorige prelaat van het Opus Dei. Op 7 augustus heeft de prelatuur haar onderzoek afgesloten met een plechtigheid in de grote aula ‘Johannes Paulus II’ van de Universiteit van het Heilig Kruis te Rome. De plechtigheid werd voorgezeten door de huidige prelaat van het Opus Dei, Mgr. Javier Echevarría. Op 26 juni jl. werd de eerste onderzoeksfase van het zaligverklaringproces door het Vicariaat van Rome afgesloten in het Lateraanse paleis. Dit onderzoek werd geleid door kardinaal Camillo Ruini, vicaris van de paus voor het bisdom Rome. De volgende stap in het zaligverklaring- proces is het voorbe- reiden van de positio, een biografie over de kandidaat-heilige. Hierin wordt beschre- ven hoe de Don Álvaro de christelijke deugden op een heldhaftige wijze heeft geleefd. De positio zal worden overhandigd aan de postulator voor het zalig- en heiligverklaringproces, Mgr. Flavio Capucci. De positio wordt daarna overgedragen aan de Congregatie voor de Heiligverklaringen die het gaat bestuderen en er een uitspraak over zal doen.
 7. 7. Kardinaal Ruini: Don Álvaro “voorbeeld heiligheid in dagelijkse leven” Kardinaal Camillo Ruini, de vicaris van de paus voor het bisdom Rome, leidde de afsluitende sessie van het diocesane proces over het leven en deugden van bisschop Álvaro del Portillo (1914-1994), prelaat van het Opus Dei. 26 juni 2008 De plechtigheid vond plaats in de Lateraanse paleis in Rome op 26 juni, de liturgische gedachtenis van de heilige Jozefmaria Escrivá, die door bisschop Álvaro del Portillo werd opgevolgd als hoofd van het Opus Dei. Bisschop Javier Echevarría, de huidige prelaat, was bij de plechtigheid aanwezig, tezamen met vele gelovigen van de prelatuur en vrienden van bisschop del Portillo. Álvaro del Portillo woonde bijna vijftig jaar in Rome, vanaf 1946 tot aan zijn overlijden in 1994. Kardinaal Ruini meldde dat “bisschop Echevarría, ofschoon hij door de Congregatie van de Heiligverklaringen was aangewezen als de competente bisschop om het onderzoek naar zijn voorganger te leiden, uit fijngevoeligheid en een sterk gevoel voor rechtvaardigheid vroeg om een tribunaal in te stellen om zijn eigen getuigenis en die van anderen in ontvangst nemen.” Kardinaal Ruini: “Don Álvaro was een voorbeeld van trouw in het volgen van de geest van heiligheid in het werk en dagelijkse leven.” “Ik heb graag voldaan aan zijn verzoek,” zo vervolgde de kardinaal, “in die hoedanigheid sluit ik vandaag formeel de onderzoeksfase af en draag de documenten over aan de Congregatie voor Heiligverklaringen, omdat, zoals bekend is, de diocesane tribunalen slechts zorg dragen voor het verzamelen van feiten en de Congregatie de gerechtelijke instantie is. De toelichting van kardinaal Ruini bevatte enkele persoonlijke herinneringen: “Ik zal nooit de sympathie vergeten die Don Álvaro aan de dag legde bij zijn bezoeken aan het vicariaat. Hij gaf voortdurend getuigenis van zijn toewijding aan Christus.” Het proces van heiligver- klaring van bisschop Álvaro del Portillo werd op 5 maart 2004 geopend. Het proces werd in deze eerste fase uitgevoerd door twee tribunalen, een van het Vicariaat Rome en de ander door de Prelatuur van het Opus Dei.
 8. 8. Het tweede tribunaal heeft haar werk nog niet afgerond. Enkele getuigen hebben ook, in overeenstemming met de juridische procedures, verklaringen afgelegd voor tribunalen in hun eigen bisdom. Álvaro del Portillo werd op 11 maart 1914 in Madrid geboren. “Op 7 juli 1935, toen hij nog student Weg- en Waterbouw was,” aldus kardinaal Ruini, “vroeg hij om toelating tot het Opus Dei. Gedurende de dramatische gebeurtenissen tijdens de Spaanse Burgeroorlog, was hij degene die de stichter het meest ondersteunde. Op 25 juni 1944 werd hij priester gewijd, een van de eerste drie priesters van het Opus Dei.” “In 1946 verhuisde hij naar Rome, waar hij verschillende functies vervulde in dienst van de Heilige Stoel. Hij was consultor bij verschillende dicasteries en secretaris van een commissie die het conciliedocument Presbytoriu m Ordinis voorbereidde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. In 1975, na de dood van de heilige Jozefmaria, werd hij geroepen om hem op te volgen als hoofd van het Opus Dei.” Don Álvaro stierf in Rome op 23 maart 1994, nadat hij juist was teruggekeerd van een reis naar het Heilige Land. Paus Johannes Paulus II, die hem tot bisschop had gewijd, kwam nog dezelfde middag waken bij de overledene in de prelaatskerk van het Opus Dei, die gewijd is aan Onze Lieve vrouw van de Vrede. Het lichaam van de overleden bisschop rust nu in de crypte van deze kerk in Rome. Kardinaal Ruini zei dat bisschop Álvaro del Portillo “een voorbeeld van trouw was in het volgen van de geest van heiliging van het werk en het dagelijkse leven,” een spiritualiteit die hij uit eerste hand leerde van de heilige Jozefmaria. De kardinaal besloot zijn toespraak door op voorspraak van Onze Lieve Vrouwe te vragen dat het voorbeeld van Don Álvaro een stimulans moge zijn om “de liefde voor God en de naaste te verspreiden onder vele anderen.” Op zijn beurt zei bisschop Javier Echevarría, de opvolger van Don Álvaro als prelaat van het Opus Dei, dat dit “slechts een eerste stap is, maar een stap die ons vervult van vreugde, omdat we onze geliefde Don Álvaro zien als een integere man, een authentieke christen, een goede herder, een zeer toegewijde zoon van de heilige Jozefmaria.” Mgr. Flavio Capucci, postulator van het proces, herinnerde dat in 1978, toen het proces begon voor de heilige Jozefmaria, Mgr. Álvaro del Portillo bij zijn verzoek aan de paus op het heiligverklaringproces te openen benadrukte dat met het proces voor de haar stichter, het Opus Dei niet uit was op haar eigen glorie, maar dat van de Kerk. “Vandaag herhalen we deze woorden van ganser harte,” aldus Capucci.
 9. 9. De volgende stap in het proces, als het tribunaal van de prelatuur haar zittingen heeft afgesloten, is het opstellen van de positio, een biografie van de Dienaar Gods die aantoont hoe hij de christelijke deugden op heldhaftige wijze beleefde. De positio wordt door de postulator van het proces gestuurd naar de Congregatie voor Heiligverklaringen die op haar beurt de positio bestudeert en hierover een besluit neemt. “Ik ben ervan overtuigd dat don Álvaro me heeft genezen” De Spanjaard Jorge Llop is een van de 42 diakens die zaterdag 21 mei door de prelaat van het Opus Dei priester is gewijd. 21 mei 2005 Vanaf zijn jonge jaren was Jorge een enthousiast hockeyer en speelde in de hoogste competitie. Maar zijn favoriete sport is toch het wielrennen, vooral in de Pyreneeën: “Ieder jaar fiets ik zo’n drieduizend kilometer, wat overigens niet zo veel is. Maar daardoor heb ik wel L’Alpe Duez en de Mont Ventoux kunnen beklimmen.” Deze 46-jarige Bask is daarnaast een boekenliefhebber. Hij houdt vooral van de Russische literatuur. Een flinke groep familieleden en kennissen waren bij zijn wijding in Rome. Onder hen verschillende leraren en (oud)leerlingen van het Gaztelueta college, waar hij vijftien jaar heeft gewerkt. “Veel van hen hebben mij in het bijzonder met hun gebed bijgestaan tijdens mijn ziekte, die bijna zes jaar geleden ontdekt werd en waarvan de genezing ik toeschrijf aan de voorspraak van don Álvaro del Portillo.” Het zaligverklaringsproces van mgr. Del Portillo is ruim een jaar geleden van start gegaan.
 10. 10. Kunt u iets over uw ziekte vertellen? De eerste symptomen deden zich in de zomer van 1999 voor. Ik begon me moe te voelen en kreeg warmte-aanvallen, totdat ik op een gegeven dag flauwviel. De arts heeft toen onderzoek verricht naar een mogelijke hernia. Toen deze mogelijkheid werd uitgesloten, heeft men een endoscopie verricht. Op aanraden van mijn familie ging ik voor onderzoek naar het Academisch ziekenhuis van de Universiteit van Navarra. Daar stelden ze de diagnose: uitzaaiing in de maag en het been van een melanoom (kwaadaardig bindweefselgezwel). Wat was uw eerste reactie? Bidden, in de overtuiging dat alles in de handen van God lag. Ik vertrouwde me meteen toe aan de voorspraak van don Álvaro del Portillo. Het was voor mij onvergetelijk dat de prelaat van het Opus Dei, mgr. Javier Echevarría, me tijdens mijn ziekenhuisopname diverse malen geschreven heeft. Hij hield zich op de hoogte van mijn ziekteverloop en spoorde me aan mijn toevlucht tot het gebed te nemen en de voorspraak van don Álvaro aan te roepen. Na verschillende behandelingen die niet aansloegen, liet ik de situatie over me heenkomen. Een ernstige ziekte verandert je leven. Je ervaart dat je op een dag zelf aan de beurt bent en dat je een ander leven moet opbouwen. De artsen gaven me gelukkig goede raad en ik ontving veel steun uit mijn omgeving. Daardoor verloor ik de hoop niet. Vier maanden later ben ik opnieuw onderzocht. Ze vonden vlekken op de alvleesklier, waardoor ze dachten aan een uitzaaiing of een kanker van de galwegen. Maar het bleek een vergiftiging te zijn als gevolg van de ziekte. In januari 2000 hebben ze me weer onderzocht en toen waren de vlekken verdwenen. Deze constatering was een grote verrassing. Ik dacht meteen aan een wonder, ook al hield ik er niet van dat ze mij als een wondergeval zouden beschouwen. Feit is wel dat ik sinds dat moment alleen maar een keer per kwartaal op revisie hoef om te zien of de kwaadaardige symptomen zich opnieuw voordoen. Heeft u mensen leren kennen die in vergelijkbare situaties verkeerden? Ja. Een paar keer heb ik ervaringen uitgewisseld met anderen met dezelfde ziekte. Ze vragen je bijvoorbeeld waarom de een wel geneest maar de ander niet. Dat doen ze omdat ze weten dat je het zelf hebt doorgemaakt. Ik probeer ze te bemoedigen door te zeggen dat ze hun situatie kunnen veranderen wanneer ze in vertrouwen tot God bidden. In werkelijkheid weet God alleen wat Hij wil, wanneer Hij toestaat dat ziekte een deel van je leven gaat uitmaken. Alle gebeurtenissen, ook de pijnlijke, moet je plaatsen in het plan dat God met ieder van ons heeft. Dan is het gemakkelijker een bedoeling te ontdekken, zoals Jezus met zijn lijden. Het mysterie van het kruis in het leven van de mens begrijpen wij door het kruis van Christus. Heeft de ziekte geholpen u op het priesterschap voor te bereiden? Zeer zeker. Ook al laat God zich gewoonlijk kennen in de normale gebeurtenissen van het leven, dat sluit niet uit dat Hij soms ook buitengewone dingen kan vragen. Dat kan een teken zijn van vriendschap en vertrouwen. Ziekte kan een verlossende en apostolische dimensie krijgen. Ik ben me ervan bewust dat het priesterschap een grote gave is. Als ik duidelijk inzie dat God zich vanaf nu van mij wil bedienen als priester, mag ik Hem in die roeping niet teleurstellen. Het beste wat we kunnen doen is onze deuren voor God te openen en gevolg te geven aan Zijn oproep, ook al kost dit offers. Tot mij heeft Hij gezegd: volg me
 11. 11. vanaf nu als priester. Dit geeft mij een gevoel van enorme dankbaarheid. U bent op een bijzonder moment gewijd: kort na het overlijden van Johannes Paulus II en de verkiezing van Benedictus XVI. We hebben werkelijk onvergetelijke dagen meegemaakt. Vooral omdat we het geluk hadden in deze unieke periode in Rome te zijn. We hebben de menselijkheid van Johannes Paulus II kunnen ervaren. Zijn heilige dood heeft heel de wereld ontroerd. Duizenden mensen hebben het er graag voor over gehad om vijf, tien of zelfs meer dan twaalf uur in de rij te staan om afscheid van hem te nemen. Dat was indrukwekkend. Ik weet niet waarom, maar wat mij persoonlijk het meest heeft geraakt is de liefde van Johannes Paulus II tot de Eucharistie. Tot aan zijn laatste dag heeft hij de heilige Mis willen vieren, want in het offer van Calvarië vond hij de zin van zijn hele bestaan. Het is volgens mij het werk van de Voorzienigheid dat zijn opvolger gekozen is in het Jaar van de Eucharistie. Dit jaar is een bijzondere genade die wij allemaal – dus niet alleen de priesters – moeten benutten om in de liefde tot de Eucharistie te groeien. Informatiebulletin Álvaro del Portillo verschenen Het eerste nummer van het bulletin over de dienaar Gods Álvaro del Portillo verschijnt tien jaar na zijn overlijden. Don Álvaro was de opvolger van de heilige Jozefmaria Escrivá in het bestuur van het Opus Dei. Dit jaar is zijn zalig- en heiligverklaringproces geopend. Het leven van don Álvaro kenmerkte zich door dienstbaarheid aan de Kerk en trouw aan de geest van het Opus Dei. 30 november 2004 Hij sloot zich in 1935 aan bij het Opus Dei. Op 25 juni 1944 werd hij priester gewijd en in 1946 verhuisde hij naar Rome als naaste medewerker van de heilige Jozefmaria Escrivá, de stichter van het Opus Dei. Zijn dienst aan de Kerk bleek ook uit de toewijding waarmee hij de taken vervulde die de Heilige Stoel hem toevertrouwde, in het bijzonder door zijn actieve deelname aan het werk van het Tweede Vaticaans Concilie. In 1975 werd hij, na het overlijden van de heilige Jozefmaria, gekozen tot zijn opvolger in het bestuur van het Opus Dei. Op 6 januari 1991 wijdde paus Johannes Paulus II hem bisschop. De pastorale arbeid van de dienaar Gods kenmerkte zich door trouw aan de geest van de stichter en ijver om de apostolische werkzaamheden van de prelatuur uit te breiden, en zodoende de roeping tot heiligheid in het gewone leven te verspreiden.
 12. 12. In de vroege morgen van 23 maart 1994, enkele uren na zijn thuiskomst van een pelgrimsreis naar het Heilig Land, overleed don Álvaro. Nog dezelfde dag kwam paus Johannes Paulus II bidden bij zijn stoffelijk overschot. Thans rust het in de crypte van de prelaatskerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede, in Rome. Na zijn dood heeft zijn faam van heiligheid zich over de hele wereld verspreid. Veel mensen nemen op zijn voorspraak hun toevlucht tot God. De gebedsverhoringen in het informatiebulletin getuigen daarvan. In het bulletin staat een verslag van de openingszitting van de rechtbanken die de diocesane fase van het onderzoek naar zijn leven en deugden zullen uitvoeren. Het bulletin bevat ook een impressie van zijn pelgrimage naar het Heilig Land. voor de volldeige tekst van het bulletin zie: http://www.slideshare.net/OpusDeiNL/alvaro-del-portillo-bulletin-1
 13. 13. Gebed tot don Álvaro Gebed voor privé-devotie God, Barmhartige Vader, Gij hebt Uw dienaar bisschop Álvaro de genade verleend om een voorbeeldig herder te zijn in dienst van de Kerk en een trouwe zoon en opvolger van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei. Geef dat ook ik trouw beantwoord aan de eisen van mijn roeping als christen en dat ik van alle ogenblikken en omstandigheden van mijn leven gebruik weet te maken om U te beminnen en het Koninkrijk van Jezus Christus te dienen. Gewaardig U Uw dienaar Álvaro te verheerlijken en verleen mij op zijn voorspraak de gunst die ik U vraag... (eigen intentie). Amen. Onze Vader, Wees gegroet, Eer aan de Vader. Overeenkomstig het decreet van paus Urbanus VIII verklaren wij dat het niet de bedoeling is met dit gebed vooruit te lopen op de uitspraak van het kerkelijk gezag en dat dit gebed niet bestemd is voor gebruik tijdens openbare erediensten. Wie op voorspraak van mgr. Álvaro del Portillo een gunst heeft ontvangen en dit kenbaar zou willen maken, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de Prelatuur van het Opus Dei, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam. E-mail: info@opusdei.nl Met kerkelijke goedkeuring
 14. 14. Stand van zaken proces De Congregatie voor de Heiligverklaringen keurde goed dat er twee rechtbanken werden geïnstalleerd om het leven van don Álvaro del Portillo te onderzoeken: één door het bisdom Rome en één door de prelatuur van het Opus Dei. 5 maart 2004 was de openingszitting van de rechtbank van het Romeinse vicariaat, voorgezeten door kardinaal Camillo Ruini, vicaris van de Heilige Vader voor het bisdom Rome. Twee weken later, op 20 maart, opende de prelaat van het Opus Dei de rechtbank van de prelatuur. Op 26 juni 2008 werd de eerste fase van het zaligverklaringproces van don Álvaro del Portillo in het Paleis van Lateranen afgesloten. Het tribunaal van de prelatuur van het Opus Dei sloot haar zittingen op 7 augustus van hetzelfde jaar. Met het materiaal dat door beide tribunalen is verzameld, heeft de postulator van het proces, in deze zaak Mgr. Flavio Capucci, de positio uitgewerkt, een biografie van de Dienaar Gods en studie naar het heldhaftig beleven van de christelijke deugden. In maart 2010 heeft de postulator de positio overhandigd aan de Vaticaanse Congregatie voor de Heiligverklaringen. Door de Congregatie voor Heiligverklaringen wordt de Positio super vita et virtutibus bestudeerd, tezamen met de Positio over een mogelijk wonder die op voorspraak van Don Álvaro is verkregen.
 15. 15. EDUCAR in de Chalco vallei (Mexico) Zowel Johannes Paulus II als mgr. Álvaro del Portillo onderstreepten op hun reizen door Mexico het belang van het helpen van hulpbehoevenden in hun ontwikkeling. Gelovigen van het Opus Dei hebben daarna twee scholen, een voor meisjes en een voor jongens, opgericht in de arme Chalco vallei. Er gaan nu 1.500 kinderen naar school. 27 juni 2005 De toenmalige prelaat van het Opus Dei, mgr. Álvaro del Portillo, had in 1983 een ontmoeting met Mexicaanse zaken- mensen en onder- nemers. Hij uitte de wens dat zij in Mexico-stad, Guada- lajara en Monterry sociale initiatieven op touw zouden zetten in de geest van het Opus Dei. Guadalajara nam het initiatief en daarna volgde Monterrey. De hoofdstad moest enkele jaren wachten totdat daar ook een opleiding van start ging. Chalco vallei Ten oosten van Mexico-stad ligt de brede Chalco vallei. Het gebied stond bekend als een van da armste en tegelijk dichtstbevolkte gebieden van het land. Meer dan vier miljoen mensen wonen opgepakt in zes gemeentes: Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ixtapaluca en Chalco. Tot de jaren zeventig bestond een groot deel van het gebied uit vruchtbare gronden die zeer geschikt waren voor landbouw en veeteelt. Dit waren ook de economische pijlers van het gebied. Maar sindsdien zijn als gevolg van opeenvolgende economische crises in het land veel mensen uit de provincie richting Mexico- stad getrokken. Deze migratie veroorzaakte een versneld en tegelijk chaotisch urbanisatieproces. Door het gebrek aan goedkope woningen in de hoofdstad werden de vlakten van de Chalco vallei in stukjes verdeeld en verkocht. De terreinen beschikten echter niet over de noodzakelijke openbare voorzieningen, zoals water, elektriciteit en scholen. De krachtige aardbeving in Mexico-stad in 1985, die duizenden gezinnen dakloos maakte, is de tweede oorzaak van de snelle bevolkingsgroei in de vallei.
 16. 16. Een bezoek dat sporen naliet Vijf jaar na de tragische aardbeving hadden de bewoners van de Chalco vallei het geluk paus Johannes Paulus II op bezoek te krijgen. Het waren gedenkwaardige dagen die diepe sporen hebben nagelaten en waar iedereen nog met liefde aan terugdenkt. Op 7 mei 1990 droeg de paus er de heilige Mis op voor meer dan een half miljoen mensen. In zijn preek zei hij dat we niet rustig kunnen leven en slapen terwijl duizenden broeders onder ons niet beschikken over het hoogst noodzakelijke voor een waardig menselijk leven. Een groep professionals die bekend waren met het onderricht van de heilige Jozefmaria Escrivá trokken zich deze woorden aan en richten de stichting EDUCAR op. Dat ging niet gemakkelijk, maar met het nodige optimisme werkten ze aan hun doel: het geven van professionele beroepsvorming in een christelijke geest, waardoor mensen zelf in staat zijn zichzelf en hun omgeving te ontwikkelen Mensen opleiden EDUCAR startte in 1990 in de gemeente Ixtapaluca op een terrein dat door de Mexicaanse regering geschonken was. Er werd een werkgroep gevormd, waarvan de leden zich toelegden op fondsenwerving en het ontwikkelen van een opleidingsprogramma. Nu, vijftien jaar later, is de vallei structureel verbeterd door de gemeenschappelijke inzet van de regering en privé-instellingen. Met de steun van velen heeft EDUCAR twee scholen opgericht, een jongens- en een meisjesschool. Beide scholen geven kleuter-, basis- en middelbaar onderwijs. Het lesprogramma bevat ook Engels en informatica. Deze vakken vergroten de kansen op de arbeidsmarkt. Via EDUCAR krijgen 1.500 kinderen van 1.200 gezinnen les. In zijn dertienjarig bestaan hebben 30.000 kinderen er op school gezeten. Geestelijke vorming De menselijke en geestelijke vorming zijn steunpilaren van het opleidings-systeem op deze scholen. Geprobeerd wordt het onderricht van de heilige Jozefmaria in praktijk te brengen: “De waarheid bevrijdt, terwijl onwetendheid leidt tot slavernij. Voor alle mensen moeten wij het recht verdedigen op leven, op het bezitten van het noodzakelijke om een waardig bestaan te leiden, het recht op werken en uitrusten, het recht een levensstaat te kiezen, een gezin te vormen, binnen het huwelijk kinderen ter wereld te brengen en op te voeden, het recht ziekte en ouderdom in rust door te brengen, het recht deel te nemen aan het culturele leven, het recht zich met medeburgers te verenigen om recht- matige doelen te ver- wezenlijken en op de allereerste plaats het recht om in volle vrij- heid God te kennen en lief te hebben, want het rechtscha- pen geweten ontdekt de sporen van de
 17. 17. Schepper in alles” (Vrienden van God, 171). Alle activiteiten van EDUCAR laten zich leiden door deze geest. Deze manier van denken en handelen heeft zijn positieve invloed gehad op de stabiliteit van de gezinnen. Veel leerlingen hebben hun geloof op een bewuste manier leren beleven. Getuigenis Esperanza Ríos, moeder van een gezin, woont in de Chalco vallei. Een paar jaar geleden leerde ze de jongensschool van EDUCAR kennen: “Ik had nog nooit horen spreken over wat deugden zijn. Ik keek vreemd op toen mijn zoon er op school ging en me deze dingen begon uit te leggen. Het viel me op dat hij beetje bij beetje opgewekter werd en beter begon te luisteren. Toen ben ik zelf cursussen voor ouders gaan volgen, die op school werden aangeboden. Daar ontdekte ik een boel andere zaken die voor mij als vrouw en moeder van een gezin van belang zijn. Biografie Mgr. Álvaro del Portillo wordt geboren op 11 maart 1914 in Madrid, als derde van acht kinderen uit een diepgelovig gezin. Hij promoveert als civiel ingenieur, en later in filosofie en letteren (historische richting) en in canoniek recht. In 1935 wordt hij lid van het Opus Dei, dat op 2 oktober 1928 was gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. Hij beleeft zijn roeping tot het Opus Dei in volledige trouw, door het heiligen van zijn beroepswerk en van zijn dagelijkse plichten. Hij ontplooit een grote apostolische activiteit onder zijn medestudenten en collega’s. Spoedig wordt hij een grote steun voor de heilige Jozefmaria, die hij bijna veertig jaar als naaste medewerker terzijde staat. Op 25 juni 1944 wordt hij priester gewijd. Vanaf dat ogenblik wijdt hij zich geheel aan zijn pastorale taak in dienst van de leden van het Opus Dei en van alle mensen die op zijn weg komen. In 1946 verhuist hij samen met de heilige Jozefmaria naar Rome. Zijn dienst aan de Kerk blijkt ook uit de toewijding waarmee hij
 18. 18. de taken vervult die de Heilige Stoel hem toevertrouwt als raadgever (consultor) van verschillende congregaties van de Romeinse curie en in het bijzonder door zijn actieve deelname aan het werk van het Tweede Vaticaans Concilie. Op 15 september 1975 wordt hij, na het overlijden van de heilige Jozefmaria, gekozen tot zijn opvolger in het bestuur van het Opus Dei. Als het Opus Dei op 28 november 1982 een personele prelatuur wordt, benoemt paus Johannes Paulus II hem tot prelaat van het Opus Dei en op 6 januari 1991 wijdt de paus hem bisschop. De pastorale arbeid van de dienaar van God kenmerkt zich door trouw aan de geest van de stichter en ijver om de apostolische werkzaamheden van de prelatuur in dienst van de Kerk uit te breiden. Zijn overgave aan de taak die hij heeft ontvangen en die hij vervult volgens het onderricht van de heilige Jozefmaria, is geworteld in een diep bewustzijn van zijn kindschap van God. Dit is een vrucht van de werking van de heilige Geest, die hem de vereniging met Christus doet zoeken in vertrouwvolle overgave aan de Wil van God de Vader. Dit vertrouwen voedt hij voortdurend door gebed, de Eucharistie en een tedere devotie tot de heilige Maria. Zijn liefde voor de Kerk komt tot uiting in zijn diepe verbondenheid met de paus en de bisschoppen. Zijn vriendelijkheid voor iedereen, zijn onvermoeibare zorg voor zijn geestelijke dochters en zonen van het Opus Dei, zijn nederigheid,
 19. 19. verstandigheid en sterkte, zijn vreugde en eenvoud, zijn zelfverloochening en ijver om zielen naar Christus te leiden – die ook tot uiting komt in zijn wapenspreuk: regnare Christum volumus (wij willen dat Christus regeert) –, maar ook de goedheid, de gemoedsrust en het goede humeur dat hij uitstraalt, kenmerken zijn persoonlijkheid. In de vroege morgen van 23 maart 1994, enkele uren na zijn thuiskomst van een pelgrimsreis naar het Heilig Land, waar hij vanaf Nazaret tot aan het Heilig Graf de voetsporen van Jezus op aarde heeft gevolgd, roept de Heer zijn goede en trouwe dienaar tot zich. De ochtend daarvoor had hij zijn laatste heilige Mis opgedragen in de Cenakelkerk in Jeruzalem. Nog dezelfde 23 maart komt paus Johannes Paulus II bidden bij zijn stoffelijk overschot. Thans rust het in de crypte van de prelaatskerk van Onze Lieve Vrouw van de Vrede —viale Bruno Buozzi 75, Rome—, omringd door het gebed en de liefde van de leden van het Opus Dei en van vele anderen. Getuigenissen en ontvangen gunsten Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier volgen enkele getuigenissen die bij het Bureau voor heiligverklaringen van de prelatuur van het Opus Dei zijn binnengekomen. Drie jaar migraine Sinds november 1998 begon ik last te krijgen van aanvallen van migraine, iets wat ik nooit eerder had gehad. Het eerste jaar gebeurde dat zo’n 4 à 5 keer per maand. Daarna verergerde het tot zo’n 10 keer per maand. Daardoor werd ik voor een deel van mijn werk arbeidsonge-schikt verklaard. In september 2001 begon de migraine nog frequenter te wor- den; in november had ik om de dag migraine en begon ook de procedure voor een algehele arbeidsongeschiktheidsverklaring. Ik werkte intussen vanaf november helemaal niet meer. In overleg met de bedrijfsarts was besloten voorlopig te stoppen, omdat ook de twee uur per week die ik werkte, me onmogelijk
 20. 20. was. Bij elke migraineaanval nam ik een medicijn dat de migraine verlichtte maar me verder heel slecht deed voelen. Ten einde raad begon ik in november een novene tot God, met het prentje van don Álvaro. In de eerste twee novenen kreeg ik geen genezing van mijzelf, maar wel de “geestelijke” genezing van twee vriendinnen, iets wat mij troostte en sterkte. De dag na de afloop van de derde novene, 12 december, het feest van O.L.Vrouw van Guadelupe, bleek de laatste hevige migraineaanval te zijn geweest. Ik dank deze wonderbare en plotselinge genezing na 3 jaar, aan de voorspraak van don Álvaro del Portillo. M.S., Utrecht De baan Hoewel ik twee studies had gedaan – economie en bedrijfskunde – kon ik geen baan vinden. Tevergeefs had ik bij verschillende bedrijven gesolliciteerd, cv’s gestuurd en gesprekken gevoerd. Ik vertelde een tante hoe het er voor stond. Die gaf me verscheidene prentjes van Álvaro del Portillo en zei: deel ze uit aan anderen en bid het met geloof. Dat deed ik en, tot mijn grote verbazing ging onmiddellijk mijn mobiele telefoon af. Het was een vriendin die mij zei dat een vriend van haar, die ik niet kende, dringend een betrouwbare controller nodig had. Ik nam contact op, had een gesprek met hem, en een week later was ik aan de slag. Op het ogenblik ben ik heel tevreden met mijn werk. Ik wil echt getuigen van de gunst die ik ontvangen heb. L.G.P., Maracaibo (Venezuela) Informatiebureau van het Opus Dei in Nederland http://www.opusdei.nl/ Het persbureau van het Opus Dei verstrekt informatie over de activiteiten van de prelatuur en behandelt verzoeken uit de media. Dit betekent: het behandelen van verzoeken van journalisten die informatie wensen over het Opus Dei of over activiteiten van de prelatuur; het verzenden van nieuws en grafisch materiaal over de prelatuur (zie onderPersberichten en onder Foto’s, audio en video); het verstrekken van documentatie en achtergrond- materiaal over het Opus Dei in relatie tot de wereldkerk (zie onder Persdossiers); het in behandeling nemen van verzoeken voor interviews. Jacob Obrechtstraat 74 1071 KP Amsterdam Tel. (31) 20. 671 58 37 Fax (31) 20. 664 62 12 press@opusdei.nl Het persbureau richt zich in het bijzonder tot journalisten. Andere personen die informatie wensen te ontvangen kunnen schrijven naar info@opusdei.nl

×