Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alvaro del Portillo bulletin 1

485 views

Published on

Het eerste nummer van het bulletin over de dienaar Gods Álvaro del Portillo verschijnt in 2004 tien jaar na zijn overlijden. Don Álvaro was de opvolger van de heilige Jozefmaria Escrivá in het bestuur van het Opus Dei. Dit jaar is zijn zalig- en heiligverklaringproces geopend. Het leven van don Álvaro kenmerkte zich door dienstbaarheid aan de Kerk en trouw aan de geest van het Opus Dei.

Hij sloot zich in 1935 aan bij het Opus Dei. Op 25 juni 1944 werd hij priester gewijd en in 1946 verhuisde hij naar Rome als naaste medewerker van de heilige Jozefmaria Escrivá, de stichter van het Opus Dei.

Zijn dienst aan de Kerk bleek ook uit de toewijding waarmee hij de taken vervulde die de Heilige Stoel hem toevertrouwde, in het bijzonder door zijn actieve deelname aan het werk van het Tweede Vaticaans Concilie.

In 1975 werd hij, na het overlijden van de heilige Jozefmaria, gekozen tot zijn opvolger in het bestuur van het Opus Dei. Op 6 januari 1991 wijdde paus Johannes Paulus II hem bisschop. De pastorale arbeid van de dienaar Gods kenmerkte zich door trouw aan de geest van de stichter en ijver om de apostolische werkzaamheden van de prelatuur uit te breiden, en zodoende de roeping tot heiligheid in het gewone leven te verspreiden.

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×