Ensimmäinen lähikoulutuspäivä 1.3.2011 Pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center OPERIGHT
<ul><li>IMMATERIAALIOIKEUKSIEN KEHYS </li></ul>28.02.11
IPR KARTTA <ul><li>IMMATERIAALIOIKEUDET = </li></ul><ul><li>Teollis- ja tekijänoikeudet = </li></ul><ul><li>Intellectual...
IPR KARTTA <ul><li>Kansainvälinen oikeudenala </li></ul><ul><ul><li>Kv sopimukset vähimmäisvaatimuksista (teollisoikeudet...
IPR KARTTA <ul><li>Teollisoikeudet  </li></ul><ul><ul><li>Tekniset ideat eli keksinnöt -> patentti, hyödyllisyysmalli </...
IPR KARTTA <ul><li>Teollisoikeudet  </li></ul><ul><ul><li>Edellyttävät rekisteröintiä </li></ul></ul><ul><ul><li>(Paten...
Immateriaalioikeuksien lähtökohta <ul><li>Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, jotka mahdollistavat tietyn toimintare...
Tekijänoikeussopimukset <ul><li>BERNIN KONVENTIO </li></ul><ul><ul><li>Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista k...
BERNIN KONVENTIO <ul><li>Kansallisen kohtelun periaate </li></ul><ul><ul><li>jäsenvaltio on velvollinen antamaan toisen j...
TEKIJÄNOIKEUS
28.02.11 Vaatimukset Mitä jos… Teos Kirjallinen Kirja, Artikkeli ym. Taiteellinen Softa Myös taidevalokuvat Käyttötaide Se...
MIKÄ ON TEOS? <ul><li>Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen … (TekijäL 1 ...
T eostaso <ul><li>ITSENÄINEN </li></ul><ul><li>annetaan tehtävät, mutta ei ratkaisua </li></ul><ul><li>OMAPERÄINEN </li></...
T eos <ul><li>MOTTO: mikä tahansa voi olla teos </li></ul><ul><li>Esimerkkejä (luettelo TekijäL 1 §) </li></ul><ul><ul><l...
T eos <ul><li>Suojaa saa muoto, ei idea </li></ul><ul><ul><li>dekkarin juoni </li></ul></ul><ul><ul><li>ohjelmistologiikka...
TN 2006:16 / TN 2007:18
TN 2002:4
TN 2003:1
TN 2003:4
TN 2007:7
Mikä EI ole teos? <ul><li>Lait, asetukset, viranomaisten päätökset ja lausumat (ja näiden viralliset käännökset) </li></ul...
Teos / kappale <ul><li>Teos = itsenäisen luomistyön tuloksena syntynyt abstraktio, joka voi ilmetä missä muodossa tahansa ...
Käännös / muunnelma <ul><li>Kääntäjällä ja muuntelijalla itsenäinen oikeus </li></ul><ul><ul><li>Lupa alkuperäiseltä tekij...
Kokoomateos <ul><li>Teosten tai teosten osien yhdistelmä </li></ul><ul><ul><li>” parhaat novellit”, audiovisuaaliset teok...
Yhteisteos <ul><li>Kaksi tai useammat yhdessä luovat teoksen </li></ul><ul><li>Osuudet eivät muodosta itsenäisiä teoksia ...
KUKA ON TEKIJÄ? <ul><li>Aina luonnollinen henkilö </li></ul><ul><li>Ei edellytetä oikeustoimikelpoisuutta </li></ul><ul><l...
OIKEUDEN LAAJUUS <ul><li>Taloudelliset oikeudet </li></ul><ul><ul><li>Julkistaminen / julkaiseminen </li></ul></ul><ul><ul...
YLEISÖN SAATAVILLE SAATTAMINEN <ul><li>Välittäminen </li></ul><ul><ul><li>Yleisö saa teoksen kuultavakseen / nähtäväkseen ...
OIKEUDEN LAAJUUS <ul><li>Moraaliset oikeudet </li></ul><ul><ul><li>Isyysoikeus = oikeus tulla nimetyksi tekijänä </li></ul...
Analoginen / digitaalinen <ul><li>Tekijänoikeus on teknologia neutraali </li></ul><ul><li>Teos on abstraktio, kappale on k...
Rajoitussäännökset <ul><li>Rajoitus tekijän yksinoikeuteen </li></ul><ul><li>Laajentaa vapaan käytön aluetta </li></ul><...
Rajoitusten syyt <ul><li>Toiminnan luonne </li></ul><ul><ul><li>esim. opetus, tutkimus </li></ul></ul><ul><li>Erityistarpe...
Rajoitusten lajit <ul><li>Vapaa käyttöoikeus </li></ul><ul><ul><li>Ei lupaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei korvausta </li...
Yleissäännös <ul><li>TekijäL 11 §: yleiset ”ehdot” rajoitusten käyttämiselle </li></ul><ul><ul><li>Kappaleiden täytyy ol...
Tilapäinen kappale <ul><li>TekijäL 11a §: turvataan sähköisen viestinnän toimivuutta </li></ul><ul><ul><li>Väliaikainen t...
Kopiointi yksityiseen käyttöön <ul><li>HUOM! Ei yritysten / yhteisöjen käyttöön! </li></ul><ul><li>Julkistettu teos </li...
Sopimuslisenssi <ul><li>= kollektiivilupa, jonka vaikutus on ulotettu sopimussuhteen ulkopuolisiin tekijöihin </li></ul>...
Vapaa käyttöoikeus <ul><li>Sitaatti eli lainausoikeus, 22 § </li></ul><ul><li>Kaikki teoslajit, kaikki teknologiat </li...
“ Kuvasitaatti” <ul><li>Kuvasitaatti </li></ul><ul><li>Taideteoksen kuvan käyttö kokonaisuudessaan </li></ul><ul><li>Jul...
Teoksen kappale <ul><li>Tekijän suostumuksella luovutetut kappaleet = oikeuden sammuminen </li></ul><ul><ul><li>Edelleen l...
Lehdistön oikeudet <ul><li>Päivänkysymys </li></ul><ul><ul><li>Uskonnollista, poliittista tai taloudellista päivänkysymys...
LÄHIOIKEUDET <ul><li>Tekijänoikeutta lähellä olevia oikeuksia </li></ul><ul><li>Lähtökohtana taloudellisten panosten suo...
LÄHIOIKEUDET <ul><li>Esittävä taiteilija </li></ul><ul><ul><li>Teoksen tai folk loren esitys </li></ul></ul><ul><ul><li>Ta...
Lähioikeudet <ul><li>Kutakin lähioikeutta koskee yksi pykälä </li></ul><ul><li>Runsaasti viittauksia muihin TekijäL:n pykä...
SUOJA-AJAT <ul><li>Varsinainen tekijänoikeus </li></ul><ul><ul><li>70 v. tekijän kuolinvuotta seuraavan vuoden alusta </l...
VALOKUVA <ul><li>Teosvalokuva </li></ul><ul><ul><li>Tekijänoikeuden normaali teosarviointi (1 §) </li></ul></ul><ul><ul><l...
T IETOKANTA <ul><li>V ain työtä, verta ja hikeä vaativat tietokannat saavat sui generis suojaa -> investointien suoja </...
LUETTELO <ul><li>Työ, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoa </li></ul><ul><li>15 vuotta valmistumisesta tai yleisön sa...
Tekijänoikeusneuvosto <ul><li>Avustaa OKM:n tekijänoikeusasioiden käsittelyssä ja antaa lausuntoja tekijänoikeuslain sovel...
Tekijänoikeuden siirtyminen <ul><li>Kaikki taloudellisesti relevantit hyödyntämistavat ovat tekijän yksinoikeuden piirissä...
OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN <ul><li>Tekijänoikeus (= taloudelliset oikeudet) vapaasti siirrettävissä kokonaan tai osittain </li...
OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN <ul><li>Sopimusvapaus, ei muotomääräyksiä </li></ul><ul><li>Tulkinta yleensä tekijän eduksi eli su...
KOSKA TARVITAAN SOPIMUS? <ul><li>Tilanteiden tunnistaminen: </li></ul><ul><ul><li>Syntyykö työssä / tuotannossa / projekti...
LUOVUTUKSEN LAAJUUS <ul><li>Taloudelliset oikeudet luovutetaan yleensä ”viipaleina” </li></ul><ul><ul><li>jakaminen eri kä...
YKSINOIKEUS / RINNAKKAINEN <ul><li>Luovutus voi olla </li></ul><ul><ul><li>Yksinomainen eli vain yksi saa käyttää </li>...
KÄYTTÄMINEN <ul><li>Miten pitkälle selvitysvelvollisuus menee? </li></ul><ul><li>Arkistoaineisto? </li></ul><ul><li>Lähtö...
YHTEYSTIEDOT <ul><li>IPR University Center </li></ul><ul><li>PL 4 (Yliopistonkatu 3) </li></ul><ul><li>00014 Helsingin yli...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tekijänoikeus ja opettajat - Marja-Leena Mansala

680 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tekijänoikeus ja opettajat - Marja-Leena Mansala

 1. 1. Ensimmäinen lähikoulutuspäivä 1.3.2011 Pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center OPERIGHT
 2. 2. <ul><li>IMMATERIAALIOIKEUKSIEN KEHYS </li></ul>28.02.11
 3. 3. IPR KARTTA <ul><li>IMMATERIAALIOIKEUDET = </li></ul><ul><li>Teollis- ja tekijänoikeudet = </li></ul><ul><li>Intellectual Property Rights = IPR </li></ul><ul><li>Henkisen omaisuuden suojan tarve -> </li></ul><ul><li>tekninen kehitys </li></ul>28.02.11
 4. 4. IPR KARTTA <ul><li>Kansainvälinen oikeudenala </li></ul><ul><ul><li>Kv sopimukset vähimmäisvaatimuksista (teollisoikeudet, tekijänoikeus, suojamekanismit) </li></ul></ul><ul><li>EU-oikeus </li></ul><ul><ul><li>Perustamissopimus (tavaroiden vapaa liikkuminen, kilpailuoikeus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Harmonisointi </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisötason suojajärjestelmät </li></ul></ul><ul><li>Lainsäädäntö pääosin kansallista </li></ul>28.02.11
 5. 5. IPR KARTTA <ul><li>Teollisoikeudet </li></ul><ul><ul><li>Tekniset ideat eli keksinnöt -> patentti, hyödyllisyysmalli </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuotteiden ulkomuoto -> mallioikeus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tuotteiden tai palveluiden kaupallinen alkuperä -> tavaramerkki, toiminimi </li></ul></ul><ul><li>Tekijänoikeus </li></ul><ul><ul><li>Luovuuden suoja -> varsinainen tekijänoikeus </li></ul></ul><ul><ul><li>Investointien suoja -> lähioikeudet </li></ul></ul>28.02.11
 6. 6. IPR KARTTA <ul><li>Teollisoikeudet </li></ul><ul><ul><li>Edellyttävät rekisteröintiä </li></ul></ul><ul><ul><li>(Patentti- ja rekisterihallitus = PRH) </li></ul></ul><ul><ul><li>Suoja-ajat lasketaan rekisteröinnin hakemisesta </li></ul></ul><ul><li>Tekijänoikeus </li></ul><ul><ul><li>Ei rekisteröintiä </li></ul></ul><ul><ul><li>Suoja-aika lasketaan tekijän kuolemasta </li></ul></ul>28.02.11
 7. 7. Immateriaalioikeuksien lähtökohta <ul><li>Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, jotka mahdollistavat tietyn toimintareviirin </li></ul><ul><li>Kaverin on löydettävä oma tapansa ilmaista sama asia tai päästä samaan lopputulokseen </li></ul>28.02.11
 8. 8. Tekijänoikeussopimukset <ul><li>BERNIN KONVENTIO </li></ul><ul><ul><li>Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskeva yleissopimus </li></ul></ul><ul><ul><li>Solmittu 1886 </li></ul></ul><ul><ul><li>Suomi liittyi 1928 </li></ul></ul><ul><ul><li>USA 1988, Kiina 1992, Venäjä 1995 </li></ul></ul><ul><li>ROOMAN SOPIMUS </li></ul><ul><ul><li>Esittävät taiteilijat, äänitetuottajat ym </li></ul></ul><ul><li>WCT, WPPT </li></ul><ul><ul><li>Tekijänoikeus sekä esittävät taiteiljat ja äänitetuottajat </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaalisuuden huomioon ottavat sopimukset 1996 </li></ul></ul>28.02.11
 9. 9. BERNIN KONVENTIO <ul><li>Kansallisen kohtelun periaate </li></ul><ul><ul><li>jäsenvaltio on velvollinen antamaan toisen jäsenvaltion kansalaisille saman kohtelun kuin omille kansalaisilleen </li></ul></ul><ul><li>Vähimmäissuoja </li></ul><ul><ul><li>sopimustekstin osoittama suoja on se suoja, joka jokaisen sopimukseen liittyneen maan on välttämättä annettava toisen sopimukseen liittyneen maan kansalaisille </li></ul></ul><ul><li>Muotovaatimukset kielletty </li></ul><ul><ul><li>suojan saannin edellytykseksi ei saa asettaa minkäänlaisia muotovaatimuksia </li></ul></ul>28.02.11
 10. 10. TEKIJÄNOIKEUS
 11. 11. 28.02.11 Vaatimukset Mitä jos… Teos Kirjallinen Kirja, Artikkeli ym. Taiteellinen Softa Myös taidevalokuvat Käyttötaide Seuraukset … niin sitten Välittäminen Moraaliset oikeudet Taloudelliset oikeudet Levittäminen Näyttäminen Yleisön saataville saattaminen Kappaleen valmistus Rajoitukset Esittäminen Isyysoikeus Respektioikeus Rajoitukset Rajoitukset Rajoitukset Rajoitukset VAATIMUKSET/SEURAUKSET
 12. 12. MIKÄ ON TEOS? <ul><li>Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen … (TekijäL 1 §) </li></ul><ul><li>ELI: Itsenäisen luomistyön tulos on tekijän-oikeudellisesti suojattu teos </li></ul><ul><li>Teos ei ole riippuvainen materiaalista </li></ul><ul><ul><li>esim. ruoka-annos </li></ul></ul>28.02.11
 13. 13. T eostaso <ul><li>ITSENÄINEN </li></ul><ul><li>annetaan tehtävät, mutta ei ratkaisua </li></ul><ul><li>OMAPERÄINEN </li></ul><ul><li>ei orjallista jäljittelyä </li></ul><ul><li>EI TAITEELLISTA KRITEERIÄ </li></ul><ul><li>rumakin teos on suojattu </li></ul>28.02.11
 14. 14. T eos <ul><li>MOTTO: mikä tahansa voi olla teos </li></ul><ul><li>Esimerkkejä (luettelo TekijäL 1 §) </li></ul><ul><ul><li>elokuva </li></ul></ul><ul><ul><li>tietokanta </li></ul></ul><ul><ul><li>kuvataide, valokuva </li></ul></ul><ul><ul><li>kaunokirjallinen, selittävä kirjallinen, tietokoneohjelma, suullinen esitys </li></ul></ul><ul><ul><li>rakennustaide </li></ul></ul><ul><ul><li>taidekäsityö, taideteollisuuden tuote </li></ul></ul><ul><ul><li>sävellys </li></ul></ul><ul><ul><li>näyttämöteos </li></ul></ul>28.02.11
 15. 15. T eos <ul><li>Suojaa saa muoto, ei idea </li></ul><ul><ul><li>dekkarin juoni </li></ul></ul><ul><ul><li>ohjelmistologiikka </li></ul></ul><ul><ul><li>formaatti? </li></ul></ul><ul><li>Tekijänoikeus ei suojaa tietoa </li></ul>28.02.11
 16. 16. TN 2006:16 / TN 2007:18
 17. 17. TN 2002:4
 18. 18. TN 2003:1
 19. 19. TN 2003:4
 20. 20. TN 2007:7
 21. 21. Mikä EI ole teos? <ul><li>Lait, asetukset, viranomaisten päätökset ja lausumat (ja näiden viralliset käännökset) </li></ul><ul><li>Teokset, joiden suoja-aika on kulunut umpeen </li></ul><ul><li>Teostason alapuolelle jäävät työt </li></ul>28.02.11
 22. 22. Teos / kappale <ul><li>Teos = itsenäisen luomistyön tuloksena syntynyt abstraktio, joka voi ilmetä missä muodossa tahansa </li></ul><ul><li>Teoksen kappale = teoksen fyysinen tai muuten nähtävissä oleva olomuoto </li></ul><ul><li>VISUSTI EROTETTAVA TOISISTAAN </li></ul>28.02.11
 23. 23. Käännös / muunnelma <ul><li>Kääntäjällä ja muuntelijalla itsenäinen oikeus </li></ul><ul><ul><li>Lupa alkuperäiseltä tekijältä </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei rajoita alkuperäisen tekijän oikeutta </li></ul></ul><ul><li>Vapaa muunnelma </li></ul><ul><ul><li>Uusi ja itsenäinen teos </li></ul></ul><ul><ul><li>Oikeus ei riipu tekijänoikeudesta alkuperäteokseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Mitä, jos vapaa muunnelma edellyttää kappaleen valmistamista alkuperäisestä teoksesta? </li></ul></ul><ul><ul><li>Parodia, satiiri </li></ul></ul>28.02.11
 24. 24. Kokoomateos <ul><li>Teosten tai teosten osien yhdistelmä </li></ul><ul><ul><li>” parhaat novellit”, audiovisuaaliset teokset, kuvakokoelmat </li></ul></ul><ul><li>Lopputulos itsenäinen ja omaperäinen </li></ul><ul><li>Edellyttää lupaa alkuperäisiltä tekijänoikeuden haltijoilta </li></ul><ul><li>Ei rajoita alkuperäisten tekijänoikeuden haltijoiden oikeutta </li></ul>28.02.11
 25. 25. Yhteisteos <ul><li>Kaksi tai useammat yhdessä luovat teoksen </li></ul><ul><li>Osuudet eivät muodosta itsenäisiä teoksia </li></ul><ul><li>Tekijänoikeus yhteinen </li></ul><ul><li>Kullakin itsenäinen oikeus esittää vaatimuksia loukkauksen johdosta </li></ul><ul><li>Käyttölupien myöntäminen ??? </li></ul><ul><ul><li>Todennäköisesti kaikki yhdessä: SOPIMUS </li></ul></ul>28.02.11
 26. 26. KUKA ON TEKIJÄ? <ul><li>Aina luonnollinen henkilö </li></ul><ul><li>Ei edellytetä oikeustoimikelpoisuutta </li></ul><ul><li>Seuraus: yrityksillä ja yhteisöillä voi olla ainoastaan siirtyneitä oikeuksia!! </li></ul><ul><li>Ei yleistä työsuhdetekijänoikeutta lain tasolla </li></ul><ul><ul><li>Tietokoneohjelmat </li></ul></ul><ul><ul><li>Tietokannat </li></ul></ul><ul><li>Seuraus: sopimukset ensiarvoisia eikä niille ole asetettu muotovaatimuksia </li></ul>28.02.11
 27. 27. OIKEUDEN LAAJUUS <ul><li>Taloudelliset oikeudet </li></ul><ul><ul><li>Julkistaminen / julkaiseminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Kappaleen valmistaminen (muuttamattomana tai muutettuna) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yleisön saataville saattaminen eli </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>välittäminen, esittäminen, levittäminen, näyttäminen </li></ul></ul></ul>28.02.11
 28. 28. YLEISÖN SAATAVILLE SAATTAMINEN <ul><li>Välittäminen </li></ul><ul><ul><li>Yleisö saa teoksen kuultavakseen / nähtäväkseen jonkin apuvälineen avulla </li></ul></ul><ul><li>Esittäminen </li></ul><ul><ul><li>Yleisö on läsnä </li></ul></ul><ul><li>Levittäminen </li></ul><ul><ul><li>Teoksen kappaleet esim. myydään </li></ul></ul><ul><li>Näyttäminen </li></ul><ul><ul><li>Teosta näytetään ilman teknistä apuvälinettä </li></ul></ul>28.02.11
 29. 29. OIKEUDEN LAAJUUS <ul><li>Moraaliset oikeudet </li></ul><ul><ul><li>Isyysoikeus = oikeus tulla nimetyksi tekijänä </li></ul></ul><ul><ul><li>Respektioikeus = kielto muuttaa teosta sopimattomasti tai esittää sitä sopimattomassa yhteydessä (objektiivinen arviointi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Klassikkosuoja, luoksepääsyoikeus </li></ul></ul>28.02.11
 30. 30. Analoginen / digitaalinen <ul><li>Tekijänoikeus on teknologia neutraali </li></ul><ul><li>Teos on abstraktio, kappale on konkreettinen </li></ul><ul><ul><li>Välittäminen – levittäminen </li></ul></ul><ul><li>Digitaalinen kirja on analogisen kirjan kappale </li></ul><ul><li>Tekijänoikeus verkossa, digitaalisiin kappaleisiin = analogiset kappaleet </li></ul>28.02.11
 31. 31. Rajoitussäännökset <ul><li>Rajoitus tekijän yksinoikeuteen </li></ul><ul><li>Laajentaa vapaan käytön aluetta </li></ul><ul><li>Oikeus hyvitykseen säilyy usein </li></ul><ul><li>Rajoitukset kohdistuva eri tavalla eri teoslajeihin ja käyttötapoihin </li></ul><ul><li>Pääsääntö: Mikäli mikään rajoitussäännös ei mahdollista teoksen käyttämistä, tarvitaan yksilöllinen lupa </li></ul>28.02.11
 32. 32. Rajoitusten syyt <ul><li>Toiminnan luonne </li></ul><ul><ul><li>esim. opetus, tutkimus </li></ul></ul><ul><li>Erityistarpeet </li></ul><ul><ul><li>esim. vammaiset </li></ul></ul><ul><li>Tekniset syyt </li></ul><ul><ul><li>tilapäinen kappaleen valmistaminen </li></ul></ul><ul><li>HUOM! Laaja kaupallinen käyttö harvoin mahdollista rajoitusten perusteella </li></ul>28.02.11
 33. 33. Rajoitusten lajit <ul><li>Vapaa käyttöoikeus </li></ul><ul><ul><li>Ei lupaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei korvausta </li></ul></ul><ul><li>Pakkolisenssi </li></ul><ul><ul><li>Ei lupaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Korvaus </li></ul></ul><ul><li>Sopimuslisenssi </li></ul><ul><ul><li>Valtuutus / ei valtuutusta </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei yksilöllistä korvausta / yksilöllinen korvaus </li></ul></ul>28.02.11
 34. 34. Yleissäännös <ul><li>TekijäL 11 §: yleiset ”ehdot” rajoitusten käyttämiselle </li></ul><ul><ul><li>Kappaleiden täytyy olla laillisia </li></ul></ul><ul><ul><li>Nimi ja lähde mainittava </li></ul></ul><ul><ul><li>Muuttaa saa vain käyttämisen edellyttämällä tavalla </li></ul></ul><ul><ul><li>Kappaleen levittäminen ja julkinen esittäminen rajoitussäännöksen puitteissa </li></ul></ul>28.02.11
 35. 35. Tilapäinen kappale <ul><li>TekijäL 11a §: turvataan sähköisen viestinnän toimivuutta </li></ul><ul><ul><li>Väliaikainen tai satunnainen </li></ul></ul><ul><ul><li>Erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia </li></ul></ul><ul><ul><li>Ainoa tarkoitus on mahdollistaa siirto verkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei itsenäistä taloudellista merkitystä </li></ul></ul>28.02.11
 36. 36. Kopiointi yksityiseen käyttöön <ul><li>HUOM! Ei yritysten / yhteisöjen käyttöön! </li></ul><ul><li>Julkistettu teos </li></ul><ul><ul><li>luvallisesti saatettu yleisön saataviin </li></ul></ul><ul><ul><li>Muutama kappale </li></ul></ul><ul><ul><li>Yksityinen käyttö </li></ul></ul><ul><ul><li>Teettäminen mahdollista </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei korvausta, ”kasettimaksu” (hyvitysmaksu) </li></ul></ul>28.02.11
 37. 37. Sopimuslisenssi <ul><li>= kollektiivilupa, jonka vaikutus on ulotettu sopimussuhteen ulkopuolisiin tekijöihin </li></ul><ul><li>Siirtää hyvitys- ja korvausvelvollisuuden käyttäjältä järjestölle </li></ul><ul><li>13 § ja 26 § koskevat valokopiointia ja vastaavaa menetelmää </li></ul><ul><ul><li>ei siis kata digitaalisuutta </li></ul></ul><ul><li>Käyttämisen ehdot määritellään sopimuksessa </li></ul><ul><li>Järjestön ulkopuolisella aina oikeus yksilölliseen korvaukseen </li></ul>28.02.11
 38. 38. Vapaa käyttöoikeus <ul><li>Sitaatti eli lainausoikeus, 22 § </li></ul><ul><li>Kaikki teoslajit, kaikki teknologiat </li></ul><ul><li>Edellytykset: </li></ul><ul><ul><li>Julkistettu teos </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyvän tavan mukaisuus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarkoituksen edellyttämä laajuus </li></ul></ul><ul><li>HUOM! Arvostelu, parodia, satiiri </li></ul>28.02.11
 39. 39. “ Kuvasitaatti” <ul><li>Kuvasitaatti </li></ul><ul><li>Taideteoksen kuvan käyttö kokonaisuudessaan </li></ul><ul><li>Julkistettu taideteos, 25 § </li></ul><ul><ul><li>Edellytykset samat kuin 22 §:ssä eli liityttävä tekstiin </li></ul></ul><ul><li>Arvosteleva tai (ei-kaupallinen) tieteellinen esitys </li></ul><ul><ul><li>Soveltuu myös muihin kuin kirjallisiin esityksiin </li></ul></ul><ul><li>Taideteoksen toisintaminen </li></ul><ul><ul><li>Kappale luovutettu tekijän suostumuksella </li></ul></ul><ul><ul><li>Toisintamisella toissijainen merkitys </li></ul></ul><ul><ul><li>TN 1997:2 </li></ul></ul>28.02.11
 40. 40. Teoksen kappale <ul><li>Tekijän suostumuksella luovutetut kappaleet = oikeuden sammuminen </li></ul><ul><ul><li>Edelleen levittäminen sallittua, 19 § 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Vuokraaminen edellyttää lupaa (lainaamisesta korvaus) </li></ul></ul><ul><ul><li>Näyttäminen julkisesti sallittua, 20 § </li></ul></ul>28.02.11
 41. 41. Lehdistön oikeudet <ul><li>Päivänkysymys </li></ul><ul><ul><li>Uskonnollista, poliittista tai taloudellista päivänkysymystä koskeva kirjoitus toisessa lehdessä </li></ul></ul><ul><ul><li>Saa ottaa sanomalehteen tai aikakauskirjaan (= säännönmukaisesti ilmestyvä lehti) </li></ul></ul><ul><ul><li>Painettu ja digitaalinen </li></ul></ul><ul><li>Kuvasitaatti </li></ul><ul><ul><li>Julkistetun taideteoksen kuva </li></ul></ul><ul><ul><li>Selostettaessa päiväntapahtumaa (= käyttö asiallisessa yhteydessä päiväntapahtumaan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Painettu ja digitaalinen </li></ul></ul>
 42. 42. LÄHIOIKEUDET <ul><li>Tekijänoikeutta lähellä olevia oikeuksia </li></ul><ul><li>Lähtökohtana taloudellisten panosten suojaaminen = investointien suoja </li></ul>28.02.11
 43. 43. LÄHIOIKEUDET <ul><li>Esittävä taiteilija </li></ul><ul><ul><li>Teoksen tai folk loren esitys </li></ul></ul><ul><ul><li>Tallentaminen, siirtäminen laitteelta toiselle </li></ul></ul><ul><li>Äänite tuottaja, elokuvatuottaja </li></ul><ul><ul><li>Kaikki äänet </li></ul></ul><ul><ul><li>Siirtäminen laitteelta toiselle </li></ul></ul><ul><li>Valokuva </li></ul><ul><ul><li>Teosvalokuva 1 §, valokuva 49a § </li></ul></ul><ul><li>Tietokanta ( sui generis) </li></ul><ul><li>Luettelo </li></ul>28.02.11
 44. 44. Lähioikeudet <ul><li>Kutakin lähioikeutta koskee yksi pykälä </li></ul><ul><li>Runsaasti viittauksia muihin TekijäL:n pykäliin </li></ul><ul><li>Lopputuloksena lähes yhtä vahva suoja kuin tekijänoikeus </li></ul>28.02.11
 45. 45. SUOJA-AJAT <ul><li>Varsinainen tekijänoikeus </li></ul><ul><ul><li>70 v. tekijän kuolinvuotta seuraavan vuoden alusta </li></ul></ul><ul><li>Lähioikeudet </li></ul><ul><ul><li>50 v. / alkamisajankohta vaihtelee </li></ul></ul><ul><ul><li>Sidottu esitysvuoteen, tallenteen julkaisemiseen / julkistamiseen, lähettämisvuoteen, valmistamiseen </li></ul></ul><ul><ul><li>Esittävän taiteilijan ja äänitetuottajan suoja-ajan pidennys vireillä EU:ssa </li></ul></ul>28.02.11
 46. 46. VALOKUVA <ul><li>Teosvalokuva </li></ul><ul><ul><li>Tekijänoikeuden normaali teosarviointi (1 §) </li></ul></ul><ul><ul><li>Täysi tekijänoikeus </li></ul></ul><ul><li>Valokuva </li></ul><ul><ul><li>Kaikki valokuvat </li></ul></ul><ul><ul><li>Suoja kopiointia vastaan </li></ul></ul><ul><li>Valokuvan kohde </li></ul>28.02.11
 47. 47. T IETOKANTA <ul><li>V ain työtä, verta ja hikeä vaativat tietokannat saavat sui generis suojaa -> investointien suoja </li></ul><ul><li>L upa tarvitaan kopiointiin kokonaan tai osittain “laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisessa osassa” </li></ul><ul><li>Y ksittäisiä tietoja ei suojata </li></ul><ul><li>S uoja-aika 15 vuotta </li></ul>28.02.11
 48. 48. LUETTELO <ul><li>Työ, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoa </li></ul><ul><li>15 vuotta valmistumisesta tai yleisön saataviin saattamisesta </li></ul><ul><li>Tietokannan ja luettelon ero? </li></ul>28.02.11
 49. 49. Tekijänoikeusneuvosto <ul><li>Avustaa OKM:n tekijänoikeusasioiden käsittelyssä ja antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta </li></ul><ul><li>Pj Marcus Norrgård, jäseniä 15 </li></ul><ul><li>Toimikausi 15.10.2009 – 14.10. 2012 </li></ul><ul><li>Valtioneuvosto asettaa 3 v. kerrallaan </li></ul><ul><li>Kirjallinen lausuntopyyntö, ei tarvitse olla konkreettista riita-asiaa </li></ul><ul><li>http://www.okm.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/?lang=fi </li></ul>28.02.11
 50. 50. Tekijänoikeuden siirtyminen <ul><li>Kaikki taloudellisesti relevantit hyödyntämistavat ovat tekijän yksinoikeuden piirissä </li></ul><ul><li>Lakiin kirjattujen rajoitusten peruste (Bern 9 art 2 kohta) </li></ul><ul><ul><li>Erityisissä tapauksissa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei ristiriidassa normaalin käytön kanssa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei kohtuuttomasti loukkaa tekijän laillisia oikeuksia </li></ul></ul><ul><li>Seuraus: uudet tavat hyödyntää “syntyvät” alkuperäiselle tekijälle </li></ul><ul><li>Siirtyminen edellyttää sopimusta: hiljainen, suullinen, kirjallinen -> muodolla ei väliä </li></ul><ul><ul><li>Todistustaakka sillä, joka väittää jotain </li></ul></ul>28.02.11
 51. 51. OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN <ul><li>Tekijänoikeus (= taloudelliset oikeudet) vapaasti siirrettävissä kokonaan tai osittain </li></ul><ul><li>Moraaliset oikeudet vain rajoitetusti </li></ul><ul><li>Kappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutusta </li></ul><ul><li>Oikeuden sammuminen -> kappale liikkuu vapaasti </li></ul><ul><ul><li>Huom! Välittämisoikeus ei sammu! </li></ul></ul><ul><li>Edelleen luovuttamisesta ja muuttamisesta sovittava erikseen </li></ul>28.02.11
 52. 52. OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN <ul><li>Sopimusvapaus, ei muotomääräyksiä </li></ul><ul><li>Tulkinta yleensä tekijän eduksi eli suppeaa </li></ul><ul><li>Tiettyjä olettamasääntöjä </li></ul><ul><ul><li>Mikäli teos tehty tilauksesta, työsuhteessa tai muuten korvausta vastaan, jotain oikeuksia siirtyy </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>TA:lle siirtyy sen verran, että se voi käyttää teosta siinä tarkoituksessa, johon se on tehty </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Muotokuvasta erillinen säännös </li></ul></ul><ul><ul><li>Ongelmana usein oikeuksien siirtymisen laajuus </li></ul></ul>28.02.11
 53. 53. KOSKA TARVITAAN SOPIMUS? <ul><li>Tilanteiden tunnistaminen: </li></ul><ul><ul><li>Syntyykö työssä / tuotannossa / projektissa / tutkimuksessa suojattua aineistoa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko tekijä työ- tai toimeksiantosuhteinen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Käytetäänkö jonkun ulkopuolisen tekemää / kustantamaa / tuottamaa / omistamaa suojattua aineistoa? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onko käytettävä aineisto suojattua vai suojaamatonta? </li></ul></ul><ul><ul><li>Liittyykö suojaamattomaan aineistoon johdannaisia oikeuksia (esim. käännös tai sovitus)? </li></ul></ul><ul><ul><li>Voidaanko aineistoa käyttää tekijänoikeuden rajoituksen nojalla (esim. sitaatti)? </li></ul></ul>28.02.11
 54. 54. LUOVUTUKSEN LAAJUUS <ul><li>Taloudelliset oikeudet luovutetaan yleensä ”viipaleina” </li></ul><ul><ul><li>jakaminen eri käyttöalueille, markkinoille, toimijoille tms. </li></ul></ul><ul><ul><li>” viipaleiden” erotettavuus varmistettava </li></ul></ul><ul><li>Luovutussopimusten tulkinta on yleensä edullinen luovuttajalle </li></ul><ul><ul><li>Komiteamietintö 1953:5: ”Luovutussopimusta olisi tulkittava ahtaasti eikä sopimuksen siis olisi katsottava sisältävän muuta kuin mitä siitä selvästi käy ilmi.” </li></ul></ul><ul><ul><li>Oikeustapauksia: KKO 1984 II 26 (Kivikasvot) ja KKO 2005:92 (Eija Kantola) </li></ul></ul>28.02.11
 55. 55. YKSINOIKEUS / RINNAKKAINEN <ul><li>Luovutus voi olla </li></ul><ul><ul><li>Yksinomainen eli vain yksi saa käyttää </li></ul></ul><ul><ul><li>Ei-yksinomainen eli luvansaajia on monta </li></ul></ul><ul><ul><li>Rinnakkainen eli vain yksi luvansaaja, mutta luovuttaja voi myös itse lisensioida </li></ul></ul><ul><li>Yksinomaisen luovutuksen saaja tulee luovuttajan sijaan oikeuden haltijaksi sopimuksessa määritellyin tavoin </li></ul><ul><ul><li>luovuttaja ei voi itse lisensioida </li></ul></ul><ul><li>Ei-yksinomaisen luvan saajalla vain käyttöoikeus (= lisenssi) </li></ul><ul><ul><li>esim. ei valtuutta reagoida tekijänoikeudenloukkauksiin </li></ul></ul>28.02.11
 56. 56. KÄYTTÄMINEN <ul><li>Miten pitkälle selvitysvelvollisuus menee? </li></ul><ul><li>Arkistoaineisto? </li></ul><ul><li>Lähtökohta: vilpitöntä mieltä ei suojata </li></ul><ul><li>Hyvitys pitää maksaa joka tapauksessa </li></ul><ul><li>Vahingonkorvaus, jos tuottamuksellista tai tahallista </li></ul><ul><li>Ei erillisiä säännöksiä vanhasta aineistosta </li></ul>28.02.11
 57. 57. YHTEYSTIEDOT <ul><li>IPR University Center </li></ul><ul><li>PL 4 (Yliopistonkatu 3) </li></ul><ul><li>00014 Helsingin yliopisto </li></ul><ul><li>p. (09) 191 22 766 </li></ul><ul><li>f. (09) 191 22 762 </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.iprinfo.com </li></ul>28.02.11

×