Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Opettajien koulutus 3_lahipaiva_j-kyla

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 30 Ad

Opettajien koulutus 3_lahipaiva_j-kyla

 1. 1. Kolmas lähikoulutuspäivä 10.5.2011 Pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center 1
 2. 2. Digitaalinen aineisto – Sisältö  Lyhyt kertaus • Julkistaminen / julkaiseminen • Muuntelu, parodia, satiiri, vapaa muunnelma • Sitaatti  Kopiointi- ja musiikin luvat • Kalvoissa hyödynnetty Kopioston ja Teosten tekemiä kalvoja  Creative Commons 2
 3. 3. Yleisön saataviin saattaminen – Tekijällä suvereeni oikeus teokseen siihen asti kunnes se on saatettu yleisön saataviin  Laissa ei tyhjentävää luetteloa siitä, miten teos saatetaan yleisön saataville – Tulkintaeroja:  Perinteinen, analogiset kappaleet  Laajentava, tietoverkossa nähtävänä 3
 4. 4. Julkistaminen / julkaiseminen – Julkistaminen  Riittää, että teos on saatettu yleisön saataville jollakin tavalla  Esim. yksi kappale julkisessa kirjastossa riittää – Julkaiseminen  Teoksen kappaleita on saatavilla  Analogiset kappaleet 4
 5. 5. Julkaiseminen – Tekijä itse tekee kappaleet = tekee esim. sopimuksenkustantajan kanssa – Käyttäjä(t) tekevät kappaleet  Riittääkö tämä julkaisemisen käsitteen täyttymiseksi? 5
 6. 6. Kappaleen valmistaminen – Tekijän yksinoikeus – Kaikki mahdolliset tavat – Oikeuskäytännössä avoimia kysymyksiä:  Liittyykö aineiston laittamiseen nettiin hiljainen suostumus siihen, että siitä tehdään kappaleita?  Koskeeko suostumus myös tulostuksia? 6
 7. 7. Muuntelu ym. – Muuntelu tekijän yksinoikeus  Oikeus siirrettävä nimenomaisesti – Vapaa muunnelma  Tekijänoikeuslaissa ei rajoitusta, joka mahdollistaisi kappaleen tekeminen vapaan muunnelman aikaansaamiseksi – Parodia – Satiiri 7
 8. 8. Sitaatti – Tarkoituksen edellyttämä laajuus, asiayhteys omaan juttuun – Lähtökohtana: pelkistä sitaateista koostuva teos edellyttää lupaa – Ei teosrajoitusta, ei tekniikkarajoitusta – Yleissäännös kansainvälinen, tulkinta kansallinen 8
 9. 9. OKM:n hankkimat luvat valokopiointiin ja nauhoitukseen  Kopioston perustoimintaa • OKM hankkii luvat oppilaitoksille • Perusopetus, ammatillinen opetus, ammattikorkeakoulut ja yliopistot • Luvassa kopiomäärä rajoitettu / teos – ei koskaan koko teosta • Ei koske maksullista opetusta – Ei kopiomaksuja – Ei lukukausimaksuja – Ei kurssimaksuja 9
 10. 10. Muut oppilaitokset – Kansanopistot, kesäyliopistot, kansalais- ja työväenopistot, vapaa sivistystyö – Maksullinen opetus  Mm. täydennyskoulutuskeskukset  Peritään maksu kopioista  Oppilaitos voi tehdä erillisen sopimuksen kopioinnista Kopioston kanssa. 10
 11. 11. Valokopiointiluvan sisältö  Enintään 20 sivua / julkaisu / lukukausi • Kirjat, lehdet, mainokset, jne  Enintään 10 sivua / julkaisu / lukukausi • Nuotit, nuottijulkaisut  Nolla ( 0 ) sivua / julkaisu • Työ- ja harjoituskirjat, ratkaisukirjat • Poikkeus etäopetus 11
 12. 12. Valokopiointiluvan sisältö – Sopimukseen liittyy  Digitaalisesta lähteestä tulostaminen • Saa tulostaa digitaalisesta lähteestä mm. kuvan ja liittää sen oppilastyöhön • Tulostetta ei saa tallentaa verkkoon • Tulostetta saa valokopioida opiskelijoille 12
 13. 13. TV – lähetysten nauhoittaminen – Lupa kattaa TV1, TV 2, MTV3, YleTeema ja FST5 (suullisesti sanottu, että myös Yle Areena)  Saa tallentaa VHS, DVD, kovalevytallentimelle  Serverille • Oppilaitoksen tai ylläpitäjän omistama tai hallinnoima – Saa nauhoittaa ja käyttää oppilaitoksessa kaikkia ohjelmia, paitsi • Elokuvia • Ulkomaisia jatkuvajuonisia sarjoja • mainoksia 13
 14. 14. TV – lähetysten nauhoittaminen – Nauhoitteen käyttöaika – Jos lähetys opetusohjelma, tms.  Saa käyttää niin monta vuotta kuin haluaa – Jos lähetys jokin muu, kuten dokumentti jne.  Saa käyttää kaksi ( 2 ) vuotta lähetysajankohdasta 14
 15. 15. Elokuvan käyttö opetuksessa – Mahdollista erillisluvalla  Suomalaiset elokuvat • Lupa Tuotos ry:ltä – 2 €+ alv ( 2.44€ ) / opiskelija / vuosi – Vuokraamosta jne. – Elokuvaluettelo nettisivuilla  Ulkomaiset elokuvat • Lupa Viihdepalvelu oy:ltä – 3 € / opiskelija / vuosi – Kotoa, vuokraamosta, jne.. – Elokuvaluettelo nettisivuilla 15
 16. 16. Musiikin esitysluvat a) Musiikin julkiseen esittämiseen: esim. radio/tv, elävä musiikki, konsertit, mekaaninen musiikki, karaoke, taustamusiikki. b) Tallentamiseen c) Internet-käyttöön (välittäminen) 16
 17. 17. Musiikin esittäminen – Musiikin julkiseen esittämiseen opetustilanteessa ei tarvita lupaa (Tekl 21 & 1 mom.)  Musiikki, kirjalliset teokset, muut teokset  Ei koske näytelmä- ja elokuvateoksia – Lupaa ei tarvita tilapäiseen tallentamiseen opetustoiminnassa  Esim. musiikkitunnin soittoharjoitusten tallentaminen – Kaupallisessa opetustoiminnassa lupa tarvitaan 17
 18. 18. Kuntasopimus opetustilanteessa – Kuntasopimus kattaa mm. (www.kunta.net) • oppilaitosten järjestämät konsertit ja erilaiset tapahtumat (näyttelyt, myyjäiset, urheilutapahtumat jne.) • taustamusiikin kunnan tiloissa • ravintolakoulujen opetusravintoloiden vähäinen musiikin esittäminen • juhlissa esitettävän musiikin tallentaminen, esim. kooste CD:lle • koulun juhlien tallentamisen esim. videolle ei kaupallisessa tarkoituksessa ja oman henkilökunnan toimesta • ei kaupallisen tallentamisen videopajatoiminnassa • henkilökunnan juhlat ja tapahtumat (pikkujoulut yms.) 18
 19. 19. Kuntasopimus opetustilanteessa Kuntasopimus ei kata (www.kunta.net) • internet –käyttöä • tukiyhdistysten esim. vanhempainyhdistysten järjestämiä tapahtumia • tilaisuuksia jotka ulkopuolinen järjestää kunnan tiloissa • yhteistoiminnassa järjestettyjä tapahtumia. (”Kimppakivat”) • kuntien omistamia yhtiöitä ja liikelaitoksia 19
 20. 20. Musiikin esittäminen opetustilanteessa – Musiikkioppilaitokset ja Konservatoriot  Kuntasopimus kattaa oppilaitoksen järjestämät ns. julkiset tilaisuudet • Esim. oppilaskonsertit, näytökset, tapahtumat…  Ei kata musiikkikilpailuja, musiikkijuhlia yms., ja näyttämöteoksia (teatteri, musikaali…)  Ei kata tallentamista eikä Internet-käyttöä – Muut oppilaitokset  Esim. mahdolliset yksityiset oppilaitokset  Luvat musiikin käyttöön hankitaan erikseen 20
 21. 21. Lähitulevaisuuden lisenssit (Kopiosto) – Teosten digitointilupa  AMK + ammatilliset oppilaitokset • Käytössä alkaen 8 / 2010  Muut oppilaitokset 2011 – 2012 • Yliopistot • Peruskoulut ja lukiot 21
 22. 22. Lähitulevaisuuden lisenssit (Kopiosto)  Opettajakohtainen • Opettajan omaan opetuskäyttöön • Rajatulle ryhmälle – esim. luokka, ryhmä tms. • Rajatuksi ajaksi – kurssin ajaksi  Opiskelijakohtainen • Oppilaan omiin harjoitustöihin • Oppilaiden ryhmätöihin  ” Etäopetus ” • Samanaikaisesti • Tallenteen kautta erikseen opiskelijan kanssa sovittaessa 22
 23. 23. Lähitulevaisuuden lisenssit (Kopiosto) – Skannauslupa – Sivumäärä rajoitettu  5 (- 20 ) sivua / teos  ( kokonainen artikkeli – ei sivurajoitetta ) – Ei yhteiskäyttöä – Ei tietokantojen valmistamiseen – Kuka ostaa ?  Kunta / omistaja, oppilaitos  Tarjous jätetty OKM:lle – kaikki oppilaitokset 23
 24. 24. Lähitulevaisuuden lisenssit (Kopiosto) – Teosten digitaalinen kauppa – Rakenteilla  Osia teoksista • Digitaaliseen käyttöön • Printtikäyttöön  Levittäminen rajoitettu – Aikataulu  Suunnitelmat varsin pitkällä • Rakentaminen aloitettu – www.kuorolaulut.fi 24
 25. 25. Creative commons – Järjestelmä, jonka avulla tekijänoikeutta lisensoidaan verkossa – Antaa tekijänoikeudenhaltijoille mekanismin, jolla on helppo ilmoittaa, mitä teoksella voi tehdä – SOPIMUS 25
 26. 26. Creative Commons – Symbolien avulla tekijänoikeudenhaltija osoittaa, miten teosta saa käyttää – http://creativecommons.fi/  Etusivu – http://creativecommons.fi/lisenssit/  Eri lisenssit lyhyesti 26
 27. 27. Creative commons Tietokannat ja YouTube • Onko CC-lisenssinantajalla oikeus määrätä kaikesta mikä liittyy teokseen? Tekijänoikeus siirtyy vain lisenssiehtojen mukaisesti 27
 28. 28. Open source – Tietokoneohjelmien käyttämiseksi on kehitetty open source järjestelmä – Perustuu siihen, että tietokoneohjelmat ovat tekijänoikeudellisesti suojattuja – Tekijät antavat käyttöoikeuden (=lisenssin) tietokoneohjelmansa käyttämiseen tietyillä ehdoilla – SOPIMUS 28
 29. 29. Lopuksi – Tekijänoikeus kohdistuu teostason ylittäviin tuotoksiin – Kaikki ei ole suojan piirissä – Ideat ovat kaikkien hyödynnettävissä 29
 30. 30. YHTEYSTIEDOT IPR University Center PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto p. (09) 191 22 085 f. (09) 191 22 762 info@iprinfo.com www.iprinfo.com 30

×