Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tekijänoikeus ja opettajat - Marja-Leena Mansala

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 57 Ad

More Related Content

Advertisement

Tekijänoikeus ja opettajat - Marja-Leena Mansala

 1. 1. OPERIGHT Ensimmäinen lähikoulutuspäivä 1.3.2011 Pääsihteeri Marja-Leena Mansala IPR University Center
 2. 2. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN KEHYS 2.3.2011 2
 3. 3. IPR KARTTA – IMMATERIAALIOIKEUDET = Teollis- ja tekijänoikeudet = Intellectual Property Rights = IPR – Henkisen omaisuuden suojan tarve -> tekninen kehitys 2.3.2011 3
 4. 4. IPR KARTTA Kansainvälinen oikeudenala  Kv sopimukset vähimmäisvaatimuksista (teollisoikeudet, tekijänoikeus, suojamekanismit) EU-oikeus  Perustamissopimus (tavaroiden vapaa liikkuminen, kilpailuoikeus)  Harmonisointi  Yhteisötason suojajärjestelmät Lainsäädäntö pääosin kansallista 2.3.2011 4
 5. 5. IPR KARTTA Teollisoikeudet  Tekniset ideat eli keksinnöt -> patentti, hyödyllisyysmalli  Tuotteiden ulkomuoto -> mallioikeus  Tuotteiden tai palveluiden kaupallinen alkuperä -> tavaramerkki, toiminimi Tekijänoikeus  Luovuuden suoja -> varsinainen tekijänoikeus  Investointien suoja -> lähioikeudet 2.3.2011 5
 6. 6. IPR KARTTA Teollisoikeudet  Edellyttävät rekisteröintiä (Patentti- ja rekisterihallitus = PRH)  Suoja-ajat lasketaan rekisteröinnin hakemisesta Tekijänoikeus  Ei rekisteröintiä  Suoja-aika lasketaan tekijän kuolemasta 2.3.2011 6
 7. 7. Immateriaalioikeuksien lähtökohta – Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, jotka mahdollistavat tietyn toimintareviirin – Kaverin on löydettävä oma tapansa ilmaista sama asia tai päästä samaan lopputulokseen 2.3.2011 7
 8. 8. Tekijänoikeussopimukset BERNIN KONVENTIO  Kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskeva yleissopimus  Solmittu 1886  Suomi liittyi 1928  USA 1988, Kiina 1992, Venäjä 1995 ROOMAN SOPIMUS  Esittävät taiteilijat, äänitetuottajat ym WCT, WPPT  Tekijänoikeus sekä esittävät taiteiljat ja äänitetuottajat  Digitaalisuuden huomioon ottavat sopimukset 1996 2.3.2011 8
 9. 9. BERNIN KONVENTIO Kansallisen kohtelun periaate  jäsenvaltio on velvollinen antamaan toisen jäsenvaltion kansalaisille saman kohtelun kuin omille kansalaisilleen Vähimmäissuoja  sopimustekstin osoittama suoja on se suoja, joka jokaisen sopimukseen liittyneen maan on välttämättä annettava toisen sopimukseen liittyneen maan kansalaisille Muotovaatimukset kielletty  suojan saannin edellytykseksi ei saa asettaa minkäänlaisia muotovaatimuksia 2.3.2011 9
 10. 10. TEKIJÄNOIKEUS
 11. 11. VAATIMUKSET/SEURAUKSET Vaatimukset Seuraukset Mitä jos… …niin sitten Teos Taloudelliset Moraaliset oikeudet oikeudet Kirjallinen Kappaleen Taiteellinen valmistus Isyysoikeus Respektioikeus Kirja, Artikkeli ym. Yleisön Rajoitukset saataville saattaminen Softa Käyttötaide Näyttäminen Välittäminen Esittäminen Levittäminen Myös taidevalokuvat Rajoitukset Rajoitukset Rajoitukset Rajoitukset 2.3.2011 11
 12. 12. MIKÄ ON TEOS?  Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen … (TekijäL 1 §)  ELI: Itsenäisen luomistyön tulos on tekijän- oikeudellisesti suojattu teos  Teos ei ole riippuvainen materiaalista  esim. ruoka-annos 2.3.2011 12
 13. 13. Teostaso ITSENÄINEN  annetaan tehtävät, mutta ei ratkaisua OMAPERÄINEN  ei orjallista jäljittelyä EI TAITEELLISTA KRITEERIÄ  rumakin teos on suojattu 2.3.2011 13
 14. 14. Teos MOTTO: mikä tahansa voi olla teos Esimerkkejä (luettelo TekijäL 1 §)  elokuva  tietokanta  kuvataide, valokuva  kaunokirjallinen, selittävä kirjallinen, tietokoneohjelma, suullinen esitys  rakennustaide  taidekäsityö, taideteollisuuden tuote  sävellys  näyttämöteos 2.3.2011 14
 15. 15. Teos  Suojaa saa muoto, ei idea  dekkarin juoni  ohjelmistologiikka  formaatti?  Tekijänoikeus ei suojaa tietoa 2.3.2011 15
 16. 16. TN 2006:16 / TN 2007:18 16
 17. 17. TN 2002:4 17
 18. 18. TN 2003:1 18
 19. 19. TN 2003:4 19
 20. 20. TN 2007:7 20
 21. 21. Mikä EI ole teos?  Lait, asetukset, viranomaisten päätökset ja lausumat (ja näiden viralliset käännökset)  Teokset, joiden suoja-aika on kulunut umpeen  Teostason alapuolelle jäävät työt 2.3.2011 21
 22. 22. Teos / kappale  Teos = itsenäisen luomistyön tuloksena syntynyt abstraktio, joka voi ilmetä missä muodossa tahansa  Teoksen kappale = teoksen fyysinen tai muuten nähtävissä oleva olomuoto VISUSTI EROTETTAVA TOISISTAAN 2.3.2011 22
 23. 23. Käännös / muunnelma Kääntäjällä ja muuntelijalla itsenäinen oikeus  Lupa alkuperäiseltä tekijältä  Ei rajoita alkuperäisen tekijän oikeutta Vapaa muunnelma  Uusi ja itsenäinen teos  Oikeus ei riipu tekijänoikeudesta alkuperäteokseen  Mitä, jos vapaa muunnelma edellyttää kappaleen valmistamista alkuperäisestä teoksesta?  Parodia, satiiri 2.3.2011 23
 24. 24. Kokoomateos  Teosten tai teosten osien yhdistelmä  ”parhaat novellit”, audiovisuaaliset teokset, kuvakokoelmat  Lopputulos itsenäinen ja omaperäinen  Edellyttää lupaa alkuperäisiltä tekijänoikeuden haltijoilta  Ei rajoita alkuperäisten tekijänoikeuden haltijoiden oikeutta 2.3.2011 24
 25. 25. Yhteisteos  Kaksi tai useammat yhdessä luovat teoksen  Osuudet eivät muodosta itsenäisiä teoksia  Tekijänoikeus yhteinen  Kullakin itsenäinen oikeus esittää vaatimuksia loukkauksen johdosta  Käyttölupien myöntäminen ???  Todennäköisesti kaikki yhdessä: SOPIMUS 2.3.2011 25
 26. 26. KUKA ON TEKIJÄ?  Aina luonnollinen henkilö  Ei edellytetä oikeustoimikelpoisuutta Seuraus: yrityksillä ja yhteisöillä voi olla ainoastaan siirtyneitä oikeuksia!!  Ei yleistä työsuhdetekijänoikeutta lain tasolla  Tietokoneohjelmat  Tietokannat Seuraus: sopimukset ensiarvoisia eikä niille ole asetettu muotovaatimuksia 2.3.2011 26
 27. 27. OIKEUDEN LAAJUUS Taloudelliset oikeudet  Julkistaminen / julkaiseminen  Kappaleen valmistaminen (muuttamattomana tai muutettuna)  Yleisön saataville saattaminen eli • välittäminen, esittäminen, levittäminen, näyttäminen 2.3.2011 27
 28. 28. YLEISÖN SAATAVILLE SAATTAMINEN Välittäminen  Yleisö saa teoksen kuultavakseen / nähtäväkseen jonkin apuvälineen avulla Esittäminen  Yleisö on läsnä Levittäminen  Teoksen kappaleet esim. myydään Näyttäminen  Teosta näytetään ilman teknistä apuvälinettä 2.3.2011 28
 29. 29. OIKEUDEN LAAJUUS Moraaliset oikeudet  Isyysoikeus = oikeus tulla nimetyksi tekijänä  Respektioikeus = kielto muuttaa teosta sopimattomasti tai esittää sitä sopimattomassa yhteydessä (objektiivinen arviointi)  Klassikkosuoja, luoksepääsyoikeus 2.3.2011 29
 30. 30. Analoginen / digitaalinen  Tekijänoikeus on teknologia neutraali  Teos on abstraktio, kappale on konkreettinen  Välittäminen – levittäminen  Digitaalinen kirja on analogisen kirjan kappale  Tekijänoikeus verkossa, digitaalisiin kappaleisiin = analogiset kappaleet 2.3.2011 30
 31. 31. Rajoitussäännökset  Rajoitus tekijän yksinoikeuteen  Laajentaa vapaan käytön aluetta  Oikeus hyvitykseen säilyy usein  Rajoitukset kohdistuva eri tavalla eri teoslajeihin ja käyttötapoihin  Pääsääntö: Mikäli mikään rajoitussäännös ei mahdollista teoksen käyttämistä, tarvitaan yksilöllinen lupa 2.3.2011 31
 32. 32. Rajoitusten syyt  Toiminnan luonne  esim. opetus, tutkimus  Erityistarpeet  esim. vammaiset  Tekniset syyt  tilapäinen kappaleen valmistaminen  HUOM! Laaja kaupallinen käyttö harvoin mahdollista rajoitusten perusteella 2.3.2011 32
 33. 33. Rajoitusten lajit  Vapaa käyttöoikeus  Ei lupaa  Ei korvausta  Pakkolisenssi  Ei lupaa  Korvaus  Sopimuslisenssi  Valtuutus / ei valtuutusta  Ei yksilöllistä korvausta / yksilöllinen korvaus 2.3.2011 33
 34. 34. Yleissäännös  TekijäL 11 §: yleiset ”ehdot” rajoitusten käyttämiselle  Kappaleiden täytyy olla laillisia  Nimi ja lähde mainittava  Muuttaa saa vain käyttämisen edellyttämällä tavalla  Kappaleen levittäminen ja julkinen esittäminen rajoitussäännöksen puitteissa 2.3.2011 34
 35. 35. Tilapäinen kappale  TekijäL 11a §: turvataan sähköisen viestinnän toimivuutta  Väliaikainen tai satunnainen  Erottamaton ja välttämätön osa teknistä prosessia  Ainoa tarkoitus on mahdollistaa siirto verkossa  Ei itsenäistä taloudellista merkitystä 2.3.2011 35
 36. 36. Kopiointi yksityiseen käyttöön HUOM! Ei yritysten / yhteisöjen käyttöön! Julkistettu teos  luvallisesti saatettu yleisön saataviin  Muutama kappale  Yksityinen käyttö  Teettäminen mahdollista  Ei korvausta, ”kasettimaksu” (hyvitysmaksu) 2.3.2011 36
 37. 37. Sopimuslisenssi  = kollektiivilupa, jonka vaikutus on ulotettu sopimussuhteen ulkopuolisiin tekijöihin  Siirtää hyvitys- ja korvausvelvollisuuden käyttäjältä järjestölle  13 § ja 26 § koskevat valokopiointia ja vastaavaa menetelmää  ei siis kata digitaalisuutta  Käyttämisen ehdot määritellään sopimuksessa  Järjestön ulkopuolisella aina oikeus yksilölliseen korvaukseen 2.3.2011 37
 38. 38. Vapaa käyttöoikeus Sitaatti eli lainausoikeus, 22 §  Kaikki teoslajit, kaikki teknologiat  Edellytykset:  Julkistettu teos  Hyvän tavan mukaisuus  Tarkoituksen edellyttämä laajuus  HUOM! Arvostelu, parodia, satiiri 2.3.2011 38
 39. 39. “Kuvasitaatti”  Kuvasitaatti  Taideteoksen kuvan käyttö kokonaisuudessaan  Julkistettu taideteos, 25 §  Edellytykset samat kuin 22 §:ssä eli liityttävä tekstiin  Arvosteleva tai (ei-kaupallinen) tieteellinen esitys  Soveltuu myös muihin kuin kirjallisiin esityksiin  Taideteoksen toisintaminen  Kappale luovutettu tekijän suostumuksella  Toisintamisella toissijainen merkitys  TN 1997:2 2.3.2011 39
 40. 40. Teoksen kappale  Tekijän suostumuksella luovutetut kappaleet = oikeuden sammuminen  Edelleen levittäminen sallittua, 19 § 1  Vuokraaminen edellyttää lupaa (lainaamisesta korvaus)  Näyttäminen julkisesti sallittua, 20 § 2.3.2011 40
 41. 41. Lehdistön oikeudet  Päivänkysymys  Uskonnollista, poliittista tai taloudellista päivänkysymystä koskeva kirjoitus toisessa lehdessä  Saa ottaa sanomalehteen tai aikakauskirjaan (= säännönmukaisesti ilmestyvä lehti)  Painettu ja digitaalinen  Kuvasitaatti  Julkistetun taideteoksen kuva  Selostettaessa päiväntapahtumaa (= käyttö asiallisessa yhteydessä päiväntapahtumaan)  Painettu ja digitaalinen
 42. 42. LÄHIOIKEUDET  Tekijänoikeutta lähellä olevia oikeuksia  Lähtökohtana taloudellisten panosten suojaaminen = investointien suoja 2.3.2011 42
 43. 43. LÄHIOIKEUDET  Esittävä taiteilija  Teoksen tai folk loren esitys  Tallentaminen, siirtäminen laitteelta toiselle  Äänite tuottaja, elokuvatuottaja  Kaikki äänet  Siirtäminen laitteelta toiselle  Valokuva  Teosvalokuva 1 §, valokuva 49a §  Tietokanta (sui generis)  Luettelo 2.3.2011 43
 44. 44. Lähioikeudet  Kutakin lähioikeutta koskee yksi pykälä  Runsaasti viittauksia muihin TekijäL:n pykäliin  Lopputuloksena lähes yhtä vahva suoja kuin tekijänoikeus 2.3.2011 44
 45. 45. SUOJA-AJAT Varsinainen tekijänoikeus  70 v. tekijän kuolinvuotta seuraavan vuoden alusta Lähioikeudet  50 v. / alkamisajankohta vaihtelee  Sidottu esitysvuoteen, tallenteen julkaisemiseen / julkistamiseen, lähettämisvuoteen, valmistamiseen  Esittävän taiteilijan ja äänitetuottajan suoja-ajan pidennys vireillä EU:ssa 2.3.2011 45
 46. 46. VALOKUVA Teosvalokuva  Tekijänoikeuden normaali teosarviointi (1 §)  Täysi tekijänoikeus Valokuva  Kaikki valokuvat  Suoja kopiointia vastaan Valokuvan kohde 2.3.2011 46
 47. 47. TIETOKANTA  Vain työtä, verta ja hikeä vaativat tietokannat saavat sui generis suojaa -> investointien suoja  Lupa tarvitaan kopiointiin kokonaan tai osittain “laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisessa osassa”  Yksittäisiä tietoja ei suojata  Suoja-aika 15 vuotta 2.3.2011 47
 48. 48. LUETTELO  Työ, jossa on yhdisteltynä suuri määrä tietoa  15 vuotta valmistumisesta tai yleisön saataviin saattamisesta  Tietokannan ja luettelon ero? 2.3.2011 48
 49. 49. Tekijänoikeusneuvosto  Avustaa OKM:n tekijänoikeusasioiden käsittelyssä ja antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta  Pj Marcus Norrgård, jäseniä 15  Toimikausi 15.10.2009 – 14.10. 2012  Valtioneuvosto asettaa 3 v. kerrallaan  Kirjallinen lausuntopyyntö, ei tarvitse olla konkreettista riita-asiaa  http://www.okm.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/?lang=fi 2.3.2011 49
 50. 50. Tekijänoikeuden siirtyminen  Kaikki taloudellisesti relevantit hyödyntämistavat ovat tekijän yksinoikeuden piirissä  Lakiin kirjattujen rajoitusten peruste (Bern 9 art 2 kohta)  Erityisissä tapauksissa  Ei ristiriidassa normaalin käytön kanssa  Ei kohtuuttomasti loukkaa tekijän laillisia oikeuksia  Seuraus: uudet tavat hyödyntää “syntyvät” alkuperäiselle tekijälle  Siirtyminen edellyttää sopimusta: hiljainen, suullinen, kirjallinen -> muodolla ei väliä  Todistustaakka sillä, joka väittää jotain 2.3.2011 50
 51. 51. OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN  Tekijänoikeus (= taloudelliset oikeudet) vapaasti siirrettävissä kokonaan tai osittain  Moraaliset oikeudet vain rajoitetusti  Kappaleen luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutusta  Oikeuden sammuminen -> kappale liikkuu vapaasti  Huom! Välittämisoikeus ei sammu!  Edelleen luovuttamisesta ja muuttamisesta sovittava erikseen 2.3.2011 51
 52. 52. OIKEUKSIEN SIIRTYMINEN  Sopimusvapaus, ei muotomääräyksiä  Tulkinta yleensä tekijän eduksi eli suppeaa  Tiettyjä olettamasääntöjä  Mikäli teos tehty tilauksesta, työsuhteessa tai muuten korvausta vastaan, jotain oikeuksia siirtyy  TA:lle siirtyy sen verran, että se voi käyttää teosta siinä tarkoituksessa, johon se on tehty  Muotokuvasta erillinen säännös  Ongelmana usein oikeuksien siirtymisen laajuus 2.3.2011 52
 53. 53. KOSKA TARVITAAN SOPIMUS? Tilanteiden tunnistaminen:  Syntyykö työssä / tuotannossa / projektissa / tutkimuksessa suojattua aineistoa?  Onko tekijä työ- tai toimeksiantosuhteinen?  Käytetäänkö jonkun ulkopuolisen tekemää / kustantamaa / tuottamaa / omistamaa suojattua aineistoa?  Onko käytettävä aineisto suojattua vai suojaamatonta?  Liittyykö suojaamattomaan aineistoon johdannaisia oikeuksia (esim. käännös tai sovitus)?  Voidaanko aineistoa käyttää tekijänoikeuden rajoituksen nojalla (esim. sitaatti)? 2.3.2011 53
 54. 54. LUOVUTUKSEN LAAJUUS Taloudelliset oikeudet luovutetaan yleensä ”viipaleina”  jakaminen eri käyttöalueille, markkinoille, toimijoille tms.  ”viipaleiden” erotettavuus varmistettava Luovutussopimusten tulkinta on yleensä edullinen luovuttajalle  Komiteamietintö 1953:5: ”Luovutussopimusta olisi tulkittava ahtaasti eikä sopimuksen siis olisi katsottava sisältävän muuta kuin mitä siitä selvästi käy ilmi.”  Oikeustapauksia: KKO 1984 II 26 (Kivikasvot) ja KKO 2005:92 (Eija Kantola) 2.3.2011 54
 55. 55. YKSINOIKEUS / RINNAKKAINEN  Luovutus voi olla  Yksinomainen eli vain yksi saa käyttää  Ei-yksinomainen eli luvansaajia on monta  Rinnakkainen eli vain yksi luvansaaja, mutta luovuttaja voi myös itse lisensioida  Yksinomaisen luovutuksen saaja tulee luovuttajan sijaan oikeuden haltijaksi sopimuksessa määritellyin tavoin  luovuttaja ei voi itse lisensioida  Ei-yksinomaisen luvan saajalla vain käyttöoikeus (= lisenssi)  esim. ei valtuutta reagoida tekijänoikeudenloukkauksiin 2.3.2011 55
 56. 56. KÄYTTÄMINEN  Miten pitkälle selvitysvelvollisuus menee?  Arkistoaineisto?  Lähtökohta: vilpitöntä mieltä ei suojata  Hyvitys pitää maksaa joka tapauksessa  Vahingonkorvaus, jos tuottamuksellista tai tahallista  Ei erillisiä säännöksiä vanhasta aineistosta 2.3.2011 56
 57. 57. YHTEYSTIEDOT IPR University Center PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto p. (09) 191 22 766 f. (09) 191 22 762 info@iprinfo.com www.iprinfo.com 2.3.2011 57

×