Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media conference - Marc Rubben

688 views

Published on

 • Be the first to comment

Social media conference - Marc Rubben

 1. 1. SOCIALE MEDIA VOOR STEDEN EN GEMEENTEN E-PARTICIPATIE EN E-DEMOCRATIE Opening Up 22 oktober 20121
 2. 2. HET SOCIALE WEB Opening Up 22 oktober 20122
 3. 3. EIGENSCHAPPEN • Open karakter • Verbindend vermogen • Laagdrempelig • Empowerment Opening Up 22 oktober 20123
 4. 4. MOGELIJKHEDEN • Een rechtstreeks contact met de burger • Een groot bereik • Het beleid zichtbaar maken • De opportuniteit om snel op actualiteit in te spelen • Kansen voor burgers om te reageren en mee aan het beleid te bouwen Opening Up 22 oktober 20124
 5. 5. PLATFORM • Sociale netwerken bv. Facebook • Blogs bv. Wordpress • Microbloggen bv. Twitter • Multimedia sharing sites bv. Flickr,YouTube • Wiki bv.Wikipedia • Virtuele gemeenschappen • Geografische sites bv. GoogleMaps • Fora • Serious/social gaming Opening Up 22 oktober 20125
 6. 6. E-PARTICIPATIE Opening Up 22 oktober 20126
 7. 7. E-DEMOCRATIE “e-Democracy consists of all electronic means of communication that enable empower citizens in their efforts to hold rulers/politicians accountable for their actions in the public realm. Depending on the aspects of democracy being promoted, e-democracy can employ different techniques: (1) for increasing the transparency of the political process; (2) for enhancing the direct involvement and participation of citizens; (3) improving the quality of opinion formation by opening new spaces of information and deliberation.” (Kies e.a., 2003) Opening Up 22 oktober 20127
 8. 8. AANDACHTSPUNTEN • Gemeentedecreet: verplichting tot betrekken publiek bij voorbereiding beleid • Inbedding in ruimer participatieproces • Elk z’n rol: burger, middenveld, politicus, ambtenaar, extern deskundige • Bewaken van representativiteit en kwaliteit van de participatie • Wenselijkheid combinatie van offline & online methodiek • Veronderstelt openheid, maar ook spelregels & moderator Opening Up 22 oktober 20128
 9. 9. E-PARTICIPATIENIVEAUS • Informatie • Consultatie • Actieve participatie (OESO, 2001) Opening Up 22 oktober 20129
 10. 10. BARRIÈREMODEL (Meijer & Thaens 2009) Opening Up 22 oktober 201210
 11. 11. INSPIRERENDE VOORBEELDEN INFORMEREN Opening Up 22 oktober 201211
 12. 12. Opening Up 22 oktober 201212
 13. 13. • Campusmax
 14. 14. INSPIRERENDE VOORBEELDEN CONSULTEREN Opening Up 22 oktober 201215
 15. 15. • Bonheiden
 16. 16. • Onzekaaien.be
 17. 17. The quick brown fox jumps over the lazy dog.18
 18. 18. The quick brown fox jumps over the lazy dog.19
 19. 19. • Octopusplan
 20. 20. INSPIRERENDE VOORBEELDEN ACTIEF PARTICIPEREN Opening Up 22 oktober 201221
 21. 21. The quick brown fox jumps over the lazy dog.23
 22. 22. The quick brown fox jumps over the lazy dog.24
 23. 23. INSPIRERENDE VOORBEELDEN DE BURGER IS AAN ZET Opening Up 22 oktober 201225
 24. 24. • Geluidsnet
 25. 25. • DeKlamp
 26. 26. PRAKTIJKLESSEN Opening Up 22 oktober 201228
 27. 27. 10 BELANGRIJKE LESSEN UIT DE PRAKTIJK (1) • Ook een digibeet kan aan de slag • Er is nood aan duidelijke en coherente afspraken en richtlijnen • Politiek peterschap is noodzakelijk • E-participatie doorbreekt de verkokering van de diensten • Interne communicatie is cruciaal Opening Up 22 oktober 201229
 28. 28. 10 BELANGRIJKE LESSEN UIT DE PRAKTIJK (2) • E-participatie spreekt nieuwe doelgroepen aan • Modereren is noodzakelijk maar tijdsintensief • Het nieuwe normaal is niet louter digitaal • De digitale generatie is ‘anders-digitaal’ • Durf de stap te zetten Opening Up 22 oktober 201230
 29. 29. MEER WETEN? Opening Up 22 oktober 201231
 30. 30. CONTACT Marc Rubben wetenschappelijk medewerker kenniscentrum Memori Campus Kruidtuin Lange Ridderstraat 44 2800 Mechelen – België marc.rubben@lessius.eu http://www.memori.be Opening Up 22 oktober 201232

×