Successfully reported this slideshow.

Let's gro on open data - wouter degadt

0

Share

Loading in …3
×
1 of 31
1 of 31

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Let's gro on open data - wouter degadt

 1. 1. Open Data
 2. 2. Welke data?
 3. 3. • •
 4. 4. • •
 5. 5. • • •
 6. 6. • •

Editor's Notes

 • Burgers zijn mondiger en willen participeren. Voor lokale besturen is een open en faciliterende rol weggelegd op vlak van dienstverlening. Sociale media en Open Data kunnen helpen. Maar dan moeten ze goed worden toegepast en is een goed begrip vereist van de mogelijkheden en gevaren van digitalisering en platformisering.
 • Voor betere dienstverleningEuropese projecten lokaal implementerenSmart city gaat voorbij aan website en databeheer
 • Nieuwe trendsCommunicatie is niet langer éénrichting en niet meer analoogWeg van top-down, meer bottom-up
 • Nieuwe trendsCommunicatie is niet langer éénrichting en niet meer analoogWeg van top-down, meer bottom-up
 • Participerende burger  brainstormMondige burger, aandeelhouder in de gemeenschap brainstormsCo-creatieve burger  samen ontwikkelen, hackathonsProsumer / user generated content  mag niet zomaar als open data worden aangeboden (creatief verhaal van burgers, foto’s, beeldbank) De getalenteerde burger
 • Altijd online ubiquitous, applicaties voor onderweg met realtime info (parking app)Mobiel grenzen vervagen, overal devicesSociaal, sharing Voorbij sociale media, Githuboversharing, privacy
 • Appification belang van datasets open te stellen is omdat apps info nodig hebben om binnen te trekken, info die van iedereen is.Alles in de cloud ook datasets moeten in de cloud: straks een ster van ODPersonalisationapps die gebruik maken van publieke data, maar afstemmen op persoonlijke login (vanuit de cloud)
 • erlijk en transparant te eerlijk, CO2 waarden vrij, burger kan ook ontevredenheid uitlaten  maar maakt het ook zeer menselijkDe faciliterende overheid  niet zelf apps ontwikkelen, maar wel mogelijk makenNabij, bereikbaar en responsief antwoord op datasets (politie met foute gemeentecodes)
 • Voor betere dienstverleningEuropese projecten lokaal implementerenRaise awarenessPilootprojectenCommunicatieAcademiesCongressenStudiedagen
 • Voor betere dienstverleningEuropese projecten lokaal implementerenRaise awarenessPilootprojectenCommunicatieAcademiesCongressenStudiedagen
 • Samengevat: betere dienstverlening!
 • Stappenplan om lokale overheden mee te nemen volgens de nieuwe trends in het verhaal van open dataA timelinefor opening up dataBrainstormwithlocalcivilservantthatworkwith the data. Trytosee the opportunitiesfor a localappData-diveinto the data setsThe Data TankSet up website, eg. data.kortrijk.beOrganiseHackathon, co-creation events, appathonsEvaluateFollow-up
 • 55 deelnemers11groepen10 presentaties9 applicaties
 • presenteren
 • En vooraljong talent
 • Een wandeling bepalen op basis van een aantal voorkeuren: natuur, geschiedenis, architectuur, cultuur... Afhankelijk van het gekozen topic wordt er in Google maps een bepaalde route gekozen doorheen de stad Kortrijk. Daarnaast zijn er ook nog suggestieroutes die opgehaald worden op basis van je huidige positie. Dit is een native Android applicatie
 • Je kan een bepaalde campus selecteren en van daaruit je zoektocht starten. Daarna kunnen ze voorkeuren opgeven van wat ze in de buurt willen van hun kot: parkeren, uitgaan, shoppen, winkels,... Op basis daarvan worden dan voorkeuren van verschillende studentenkamers weergeven. Alles wordt weergegeven door google maps. In de toekomst kan ook de veiligheid van de buurt als factor opgenomen worden. De gebruikte technologie is HTML5, CSS, JavaScript. 
 • Een bedrijf dat zich meet met studentenStack&heap:broncodegepubliceerd op https://github.com/StackAndHeap/wherecaniparkoVerderooknog: een interne groendienstapplicatie
 • A timelinefor opening up dataBrainstormwithlocalcivilservantthatworkwith the data. Trytosee the opportunitiesfor a localappData-diveinto the data setsThe Data TankSet up website, eg. data.kortrijk.beOrganiseHackathon, co-creation events, appathonsEvaluateFollow-up
 • ×