Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Media Conference: Compronet - Politie en veiligheid 2.0

1,697 views

Published on

 • Be the first to comment

Social Media Conference: Compronet - Politie en veiligheid 2.0

 1. 1. Is Sociale Media deHeilige Graal van dePublieke Veiligheid ?
 2. 2. Elle de Jonge, MSSMProjectmanager Research &InnovationRegiopolitie Groningen
 3. 3. Piek van 400.000 tweets twitter weblog nieuwsreactie nieuwsTwitter de belangrijkste bron forumpostsvannear real time informatie weblogreactiesopSociale media.
 4. 4. Wat wordt gebruiktdoor Party Hooligans ??
 5. 5. TAALDOMEIN SPECIFIEK “SLANG” SENTIMENT SEMANTIEK
 6. 6. Ik sta in vuur en vlam @elledejonge
 7. 7. Wat willen we….. Een 2e Haren voorkomen ! HOE ?
 8. 8. Real Time Intelligence Informatie uit Verwerking Verstrekking meerdere geautomatiseerd autonoom bronnen EarlyWarning
 9. 9. • Sensoren • Gesloten Bronnen INFORMATIE• Open • Burger Bronnen Participatie• Sociale Media • Sociale Media
 10. 10. Burgers Marktwerking Coproductie van orde Burger is klant Burger is partner Politie is kennis- Politie is steunverlener netwerkerTechnologie Moraliteit Verdedigingsnetwerken De interveniërende staat Burger is gegijzeld Burger is onderdaan Politie is onverbiddelijke Politie is strenge opvoeder handhaver Staat Rapportageexpertgroepburgerparicipatie, 2009
 11. 11. 85% op Heterdaad Aantal geschatte misdrijven in Nederland per jaar(2001-2009). Bron CBS/ Politieacademie
 12. 12. Is gericht op een moderne manier van alerterenen communiceren met burgers en professionals (participanten) waarbij real-time ad-hoc groepen van participanten worden geformeerd die samen aan een incident werken. Compronetmaakt gebruik van technische sensoren, Open Bronnen (sociale media), Gesloten Bronnen en het principe van Burgerparticipatie. Doel: Versnellen van de response op incidenten.
 13. 13. Het model: Loopback growingsituationalawarenessforparticipants History Outliertechnology CivilianParticipation Ontology Professional Participation Sentiment scanning Dispatch / Back Office Sensors Open sources Semantics ClosedScourses CivilianParticipation Autonomous Business Rules Action Context of the information Complex Event Processing Input Throughput Output ©EdJ OBSERVE ORIENT DECIDE ACT OODA-Loop
 14. 14. Ranking van participanten(profilering, reputatie en betrouwbaarheid)
 15. 15. MELD!
 16. 16. Eerste resultaten operationele test OOT- Horeca juni/juli 2012 - resultaten - subjectief Versnelling bij incidenten is gehaald. Communicatie tussen groepen is nog gewenning. Makkelijk mee te werken m.u.v. de twitter-timeline Delen van informatie ligt bij de dienders moeilijker dan bij de Horeca. Horeca reageerde goed op meldingen/alarmen en ondersteunde zelf bij een onwelwording. Politie: gemiddeld positief / Horeca: heel positief
 17. 17. Toekomst:  Koppeling met Obi4Wan (scanning 300.000 open bronnen)  Aanpassing Apps : kaart (deelnemers zien elkaar op de kaart)  In overleg met Sensor City Assen mogelijk sensoren toevoegen (camera’s, geluidsdetectie, ANPR)  Mogelijke inbreng Current City via KPN.  Pilots in Groningen, Assen en Schiphol (laatste kw 2012)
 18. 18. Is Sociale Media deHeilige Graal van dePublieke Veiligheid ?
 19. 19. Elle.de.Jonge@groningen.politie.nlwww.facebook.com/CompronetNL

×