Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Samenwerken in Europa rond dienstverlening en sociale media

879 views

Published on

Europese projecten: hoe wat en waarom vanuit de praktijk. + de rol van sociale media in de transitie van openbare dienstverlening

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Samenwerken in Europa rond dienstverlening en sociale media

 1. 1. NUP live!Eén digitale overheid: betere service, meer gemak
 2. 2. Samenwerken in Europa op het gebied van dienstverlening en sociale media Renske Stumpel (gemeente Groningen) &Jeroen Thibaut (Intercommunale Leiedal – België) aan het woord over samenwerking in Europa
 3. 3. Wie zijn wij? http://www.opening-up.eu/
 4. 4. Deze WERKshop, 4 stappen1. We vertellen eerst wat over het samenwerken binnen een Europees project.3. En zijn benieuwd of daar nog vragen over zijn.5. Daarna gaan we in op de inhoud van Opening Up, een paar voorbeelden van nu.7. Tenslotte horen we graag terug of jullie gemeente slimme ideeën heeft voor Opening Up?!
 5. 5. Opening Up Opening Up is een Interreg IV B project: www.northsearegion.eu/ivb/home/ Start oktober 2011, loopduur 3 jaren “match funding” systematiek 6 Landen en 9 partners rondom de Noordzee doen mee, voertaal Engels De partners zijn gemeenten, academische partners en een MKB bedrijf Het project gaat over sociale netwerken, open data en dienstverlening
 6. 6. Organisatie Opening Up Dictionary:• Leadpartner België mainstreaming• Steering committees transnational• Workpackage meetings dissimination• Bilateral meetings• Tweejaarlijkse financial claims• Conferences / Academy’s
 7. 7. Wat ervaringen op een rij (1)• Zoek partners die willen verbeteren en daar ook energie in willen steken.• Gebruik je bestaande netwerken (ook landelijk!) en bouw daar op voort.• Bouw mechanismen in waardoor de partners goed kunnen samenwerken (projectwebsite & regelmatige meetings).• In de startfase van het project: begin zelf met lokale projecten.• Haal zelf je gewenste support in het partnerschap (bijvoorbeeld van de academische partners).
 8. 8. Wat ervaringen op een rij (2)1. Leer er mee leven dat een Europees project langzamer start dan je gewend bent3. Deel ook slechte ervaringen, daar kan een ander zijn voordeel mee doen, daar is wel vertrouwen voor nodig binnen het partnerschap.5. Juist door het lessen trekken uit situaties van alle partners en hun kennis, wordt je eigen kennis opgeplust. Academische partners helpen bij het beantwoorden van de ‘lastige vragen’.7. Een Europees project dwingt je verder te kijken dan je “eigen kerktoren”. Meestal werkt iedereen met eigen lokale (nationale) bronnen en die uit het Angelsaksisch taalgebied. Maar in dit project hebben we een inkijkje hoe de Scandinavische landen werken.
 9. 9. Screenshot google apps
 10. 10. Screenshot website
 11. 11. Is het nou veel gedoe zo’n Europees project?
 12. 12. Valt reuze mee…
 13. 13. Je moet je er wel even in verdiepen…
 14. 14. Vragen over samenwerken in Europa?
 15. 15. Waar gaat OUP over?Nieuwe technologie maakt andere dingen mogelijkMaar wat social media echt tot ‘veranderende factor’ maakt zijn de onderliggende waarden: - open - sociaal - participatief - gericht op de gebruiker - horizontaal georganiseerdWaar organisaties trachten grip op te krijgen is, wat dit betekent voor onze relatie met burgers? Voor dienstverlening? OUP deelt kennis en ervaring over sociale media
 16. 16. Opening Up: de deelprojecten WP6 - Opening Up the Information Society Research - Training – Education and communication WP 2 Mainstreaming, promotion Opening Up Government WP4 - Opening Up WP5 - Opening Up to Business to CitizensWP1 - Projectmanagement Citizens Government Business WP3 - Opening Up Data Working with Open Data and Analysis Instruments Involvement & Research Outputs to be mainstreamed
 17. 17. Publicatie Antwoord is vertaald:"New media, opportunities for service provision andinteraction".
 18. 18. Pilot webmonitoring• ervaring op doen met de “buzz” voor de gemeente, op inhoud en omvang• eerst luisteren, zien wat er gebeurt, dan reageren (webcare) ervaring opdoen met de activiteiten die bij monitoren en webcare komen kijken: - monitoren, - beheren (waar?) - reageren (hoe?) - sturen op afhandeling - bewustmaken van de organisatie de pilot moet de gemeente een advies opleveren voor het structureel uitvoeren van webcare.
 19. 19. screenshots
 20. 20. Groningen 45574burka 990veiligheidsregio 395(Hoogte AND Groningen) 274(Held AND Groningen) 188(id-kaart AND Groningen) 152(UMCG AND Groningen) 142(UMCG AND Groningen) 142(brandweer AND Groningen) 141(Oosterpoort AND Groningen) 124(Oosterpoort AND Groningen) 124(Grote markt AND Groningen) 113(concert AND Groningen) 89(glasbak AND Mercedes) 82(brand AND Groningen) 80(avebe AND explosie) 76(Grote AND Markt AND Groningen) 73(strooien AND Groningen) 72(Grunn AND Groningen) 71(Europapark AND Groningen) 70(Zernike AND Groningen) 69(gladheid AND Groningen) 65
 21. 21. Facebook• Groningen wil een Facebook pagina opzetten• We zijn nu aan het inventariseren wat andere gemeenten in Nederland doen• We praten met Karlstad, Kristiansand en Hoje Taasrup (onze stedenpartners in de Scandinavische landen). In die landen doet de overheid veel met Facebook.Wat zien we in de Nederlandse inventarisatie?- begin gewoon en ervaar wat er gebeurt!- gebruik richtlijnen die anderen al hebben opgesteld- veel beeldmateriaal gebruiken- promotie is nodig om mensen naar de pagina te krijgen
 22. 22. Framework Lessius2 doelstellingenLokale overheden helpen omgaan met social media:•Referentiekader social media (leidraad)•Social Media Readiness Measure (zelftest)
 23. 23. Social Media Maturity Model O p e n in g U p E-Gov Stuurgroep januari 2012
 24. 24. Social & Open e-governmentCultuurverandering + integratie leiden tot transparanter e-governmentStappen: 1. Digitale aanwezigheid 2. Eenvoudige webgebaseerde interactie 3. Online transacties en diensten 4. Transformatie
 25. 25. Volg ons:www.opening-up.euwww.twitter.com/openingup_eu

×