SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki
Gdańskiej
działalność szkoleniowa i konsultacyjna
w zakresie otwierania danych badawczych
dr Anna Wałek
Biblioteka Politechniki Gdańskiej
Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE - DANE, część 2.
25.11.2020 r.
Otwarte Dane Badawcze
• 3.04.2019 – list otwarty Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Zbigniewa
Błockiego, w którym zapowiada wprowadzenie do konkursów grantowych
NCN formularza, który zawierać będzie skrócony plan zarządzania danymi
badawczymi (ang. data management plan)
• Plan ten ma być uzupełniony na etapie składania raportu końcowego i
oceniany po zakończeniu realizacji projektu
• Zasady te zaczęły obowiązywać od czerwca 2019 roku, kiedy można było
składać wnioski w konkursach wrześniowych
• Plan zarządzania danymi badawczymi – najczęściej zadawane pytania
Wymagania NCN względem danych badawczych
Otwarte Dane Badawcze – Open Research Data (ORD)
Dane badawcze to wszelkie dane, które zostały zebrane, zaobserwowane bądź
stworzone podczas procesu badawczego mającego na celu otrzymanie oryginalnych
wyników naukowych.
W zależności od tego, w jaki sposób bądź w jakich celach powstały, możemy wyróżnić
m.in. dane obserwacyjne, eksperymentalne, symulacje, kompilacyjne, czy też dane
referencyjne.
Aby dane badawcze mogły zostać określone jako otwarte należy je udostępnić w taki
sposób, aby każdy miał do nich nieograniczony dostęp oraz mógł je dowolnie
wykorzystywać, modyfikować i upowszechniać.
Datasety
Dane badawcze najczęściej udostępniane są w postaci
tzw. datasetów, czyli zbiorów stanowiących pewną
odrębną całość i zawierających dane powiązane z jedną
publikacją, projektem naukowym, bądź eksperymentem.
FAIR DATA
Aby pomóc naukowcom w odpowiednim przygotowaniu oraz udostępnianiu danych
badawczych sformułowano zasady FAIR.
FAIR to akronim czterech angielskich przymiotników opisujących to, jakie powinny
być dane badawcze.
• Findable – Możliwe do odnalezienia
• Accessible – Dostępne
• Interoperable – Interoperacyjne
• Reusable – Możliwe do ponownego użycia
FAIR DATA
Metadane w jak najlepszy sposób zrozumiałe dla programów komputerowych
Otwarte Dane Badawcze
Zasady dotyczące umieszczania danych FAIR
• Licensing
• Standards
• Vocabulary
• Methodologies
• Software,
• Documentation
• Data repository
• Metadata
• Persistent
identifier (DOI)
• Naming
convention
• Keywords
• Versioning Findable (mogą
być łatwo
znajdowane)
Accessible
(dostępne)
Reusable
(wielokrotnego
użytku)
Interoperable
(interoperacyjne)
Udostępnianie danych badawczych
Ogólna zasada dotycząca udostępniania danych badawczych brzmi:
Dane powinny być tak otwarte, jak to możliwe i na tyle zamknięte, na ile to jest konieczne
Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan)
dokument opisujący czynności wykonywane na każdym etapie pracy z danymi badawczymi.
MOST DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy
– etap II: Open Research Data”
MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy
Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center)
Otwarte Dane Badawcze
MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy –
początki idei Centrum Kompetencji w Bibliotece PG
MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy–
etap II: Open Research Data” Centrum Kompetencji
Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center)
GŁÓWNE ZADANIA:
• szkolenia oraz konsultacje dla naukowców obejmujące tematykę Open Science pod
kątem różnorodności praktyk komunikacji naukowej w poszczególnych dyscyplinach
naukowych
• pomoc w tworzeniu Planu Zarządzania Danymi pod kątem wymagań agencji
fundingowych
• doradztwo w zakresie prawa autorskiego
• indeksacja danych badawczych
• dbanie o jakość metadanych
• pomoc w zakresie cytowania danych badawczych
• promocja dorobku naukowego
• ewaluacja dorobku naukowego
(Pixabay license: https://pixabay.com/pl/vectors/bieg-ko%C5%82a-z%C4%99bate-sprocket-cog-295455/)
Otwarte Dane Badawcze
Otwarte Dane Badawcze
Otwarte Dane Badawcze
W okresie od września 2019 do września 2020 r. skonsultowano, zweryfikowano i zatwierdzono
blisko 180 planów
MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy–
etap II: Open Research Data” Centrum Kompetencji
MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy –
etap II: Open Research Data”
Repozytorium danych – zespół techniczny CUI
MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy –
etap II: Open Research Data”
Repozytorium danych – zespół techniczny – TASK
MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy –
etap II: Open Research Data”
Repozytorium danych – zespoły merytoryczne
MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy –
etap II: Open Research Data”
Repozytorium danych – narzędzia
• Repozytorium Danych Badawczych
• Baza Polityk Open Access polskich czasopism naukowych
• System dla czasopism i materiałów z konferencji
• Wirtualny mikroskop
Projekt
„MOST DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy
– etap II: Open Research Data”
współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Dziękuję za uwagę

More Related Content

What's hot

Polityka otwartości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polityka otwartości, Szkoła Główna Handlowa w WarszawiePolityka otwartości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polityka otwartości, Szkoła Główna Handlowa w WarszawiePlatforma Otwartej Nauki
 
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl..."Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...Platforma Otwartej Nauki
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...SCA - Hygiene and Forest Products Company
 
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27..."Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...Platforma Otwartej Nauki
 

What's hot (7)

Polityka otwartości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polityka otwartości, Szkoła Główna Handlowa w WarszawiePolityka otwartości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polityka otwartości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 
Otwarta Nauka w pigułce 06-2017
Otwarta Nauka w pigułce 06-2017Otwarta Nauka w pigułce 06-2017
Otwarta Nauka w pigułce 06-2017
 
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl..."Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
"Polskie repozytoria naukowe" - warsztaty, 27 kwietnia 2015, Małgorzata Rychl...
 
Informacja bibliograficzna9
Informacja bibliograficzna9Informacja bibliograficzna9
Informacja bibliograficzna9
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – partner do współpracy z gospod...
 
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27..."Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
"Polskie repozytoria w OpenAIRE – czy warto się rejestrować?" - warsztaty, 27...
 
Nukat
Nukat Nukat
Nukat
 

Similar to Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej – działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych

Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczychPraktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczychPlatforma Otwartej Nauki
 
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...Sabina Cisek
 
Zarządzanie danymi badawczymi - praktyczne aspekty
Zarządzanie danymi badawczymi - praktyczne aspektyZarządzanie danymi badawczymi - praktyczne aspekty
Zarządzanie danymi badawczymi - praktyczne aspektyPlatforma Otwartej Nauki
 
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika LubelskaPublikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika LubelskaPlatforma Otwartej Nauki
 
Information literacy w bibliotekach akademickich standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich  standardyInformation literacy w bibliotekach akademickich  standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich standardyEwa Rozkosz
 
Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...
Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...
Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...Platforma Otwartej Nauki
 
Dane powiązane - wprowadzenie
Dane powiązane - wprowadzenieDane powiązane - wprowadzenie
Dane powiązane - wprowadzenieOpen Data Support
 
Zbiory danych badawczych online
Zbiory danych badawczych onlineZbiory danych badawczych online
Zbiory danych badawczych onlineSabina Cisek
 
Jak skutecznie pozyskiwać informacje w internecie? Wykorzystanie zasobów Dee...
Jak skutecznie pozyskiwać informacje w internecie? Wykorzystanie zasobów Dee...Jak skutecznie pozyskiwać informacje w internecie? Wykorzystanie zasobów Dee...
Jak skutecznie pozyskiwać informacje w internecie? Wykorzystanie zasobów Dee...Sabina Cisek
 
Sc metody i narzędzia
Sc metody i narzędziaSc metody i narzędzia
Sc metody i narzędziaSabina Cisek
 
Science and business project - current activities
Science and business project - current activitiesScience and business project - current activities
Science and business project - current activitiesPomcert
 
Udostępnianie on line prac naukowych
Udostępnianie on line prac naukowychUdostępnianie on line prac naukowych
Udostępnianie on line prac naukowychmarecki_wepa_1982
 
Za dużo informacji, i co dalej? Funnelback - Michał Rachowski Squiz 12.09.12 ...
Za dużo informacji, i co dalej? Funnelback - Michał Rachowski Squiz 12.09.12 ...Za dużo informacji, i co dalej? Funnelback - Michał Rachowski Squiz 12.09.12 ...
Za dużo informacji, i co dalej? Funnelback - Michał Rachowski Squiz 12.09.12 ...Squiz Poland
 
Wdrożenia Big Data - Seminarium
Wdrożenia Big Data - SeminariumWdrożenia Big Data - Seminarium
Wdrożenia Big Data - SeminariumTomasz Sobczak
 

Similar to Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej – działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych (20)

Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczychPraktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
Praktyczne aspekty udostępniania danych badawczych
 
Zarządzanie danymi badawczymi
Zarządzanie danymi badawczymiZarządzanie danymi badawczymi
Zarządzanie danymi badawczymi
 
Otwarte dane badawcze w humanistyce
Otwarte dane badawcze w humanistyceOtwarte dane badawcze w humanistyce
Otwarte dane badawcze w humanistyce
 
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
Infobrokering – praktyczne podejście do optymalnego wykorzystywania narzędzi ...
 
Zarządzanie danymi badawczymi - praktyczne aspekty
Zarządzanie danymi badawczymi - praktyczne aspektyZarządzanie danymi badawczymi - praktyczne aspekty
Zarządzanie danymi badawczymi - praktyczne aspekty
 
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika LubelskaPublikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
Publikacje w otwartym dostepie_Politechnika Lubelska
 
Information literacy w bibliotekach akademickich standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich  standardyInformation literacy w bibliotekach akademickich  standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich standardy
 
Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...
Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...
Polityka w zakresie Otwartego Dostępu w nauce, prof. Marek Niezgódka, KRASP, ...
 
Dane powiązane - wprowadzenie
Dane powiązane - wprowadzenieDane powiązane - wprowadzenie
Dane powiązane - wprowadzenie
 
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mastPublikuj i nie zgiń_lsu_mast
Publikuj i nie zgiń_lsu_mast
 
Information literacy w bibliotekach akademickich. Standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich. StandardyInformation literacy w bibliotekach akademickich. Standardy
Information literacy w bibliotekach akademickich. Standardy
 
Zbiory danych badawczych online
Zbiory danych badawczych onlineZbiory danych badawczych online
Zbiory danych badawczych online
 
Jak skutecznie pozyskiwać informacje w internecie? Wykorzystanie zasobów Dee...
Jak skutecznie pozyskiwać informacje w internecie? Wykorzystanie zasobów Dee...Jak skutecznie pozyskiwać informacje w internecie? Wykorzystanie zasobów Dee...
Jak skutecznie pozyskiwać informacje w internecie? Wykorzystanie zasobów Dee...
 
Sc metody i narzędzia
Sc metody i narzędziaSc metody i narzędzia
Sc metody i narzędzia
 
Science and business project - current activities
Science and business project - current activitiesScience and business project - current activities
Science and business project - current activities
 
Naukowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze – ogólne lub specjalistyczne – pro...
Naukowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze – ogólne lub specjalistyczne – pro...Naukowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze – ogólne lub specjalistyczne – pro...
Naukowe systemy informacyjno-wyszukiwawcze – ogólne lub specjalistyczne – pro...
 
Udostępnianie on line prac naukowych
Udostępnianie on line prac naukowychUdostępnianie on line prac naukowych
Udostępnianie on line prac naukowych
 
Za dużo informacji, i co dalej? Funnelback - Michał Rachowski Squiz 12.09.12 ...
Za dużo informacji, i co dalej? Funnelback - Michał Rachowski Squiz 12.09.12 ...Za dużo informacji, i co dalej? Funnelback - Michał Rachowski Squiz 12.09.12 ...
Za dużo informacji, i co dalej? Funnelback - Michał Rachowski Squiz 12.09.12 ...
 
Personal Knowledge and Information Management. Research results. Part 2
Personal Knowledge and Information Management. Research results. Part 2Personal Knowledge and Information Management. Research results. Part 2
Personal Knowledge and Information Management. Research results. Part 2
 
Wdrożenia Big Data - Seminarium
Wdrożenia Big Data - SeminariumWdrożenia Big Data - Seminarium
Wdrożenia Big Data - Seminarium
 

More from Platforma Otwartej Nauki

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowychUmowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowychPlatforma Otwartej Nauki
 
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu ŁódzkiegoDSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu ŁódzkiegoPlatforma Otwartej Nauki
 
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu ŁódzkiegoPlatforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu ŁódzkiegoPlatforma Otwartej Nauki
 
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanychBiblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanychPlatforma Otwartej Nauki
 
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece NaukiPublikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece NaukiPlatforma Otwartej Nauki
 
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAMPRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAMPlatforma Otwartej Nauki
 
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece NaukiPublikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece NaukiPlatforma Otwartej Nauki
 
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwaniaOtwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwaniaPlatforma Otwartej Nauki
 
Making Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work FairlyMaking Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work FairlyPlatforma Otwartej Nauki
 
UCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university pressUCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university pressPlatforma Otwartej Nauki
 
Funding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book PublishersFunding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book PublishersPlatforma Otwartej Nauki
 
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...Platforma Otwartej Nauki
 
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science programAbel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science programPlatforma Otwartej Nauki
 
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...Platforma Otwartej Nauki
 

More from Platforma Otwartej Nauki (20)

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowychUmowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych
 
Prawne aspekty otwartego dostępu
Prawne aspekty otwartego dostępuPrawne aspekty otwartego dostępu
Prawne aspekty otwartego dostępu
 
Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
Monografie Naukowe - Uniwersytet ŚląskiMonografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
 
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu ŁódzkiegoDSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
 
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu ŁódzkiegoPlatforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego
 
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanychBiblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych
 
Monografie w Bibliotece Nauki
Monografie w Bibliotece Nauki Monografie w Bibliotece Nauki
Monografie w Bibliotece Nauki
 
Open Science Platform
Open Science PlatformOpen Science Platform
Open Science Platform
 
OpenAIRE Services for Open Science
OpenAIRE Services for Open ScienceOpenAIRE Services for Open Science
OpenAIRE Services for Open Science
 
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece NaukiPublikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
Publikacje Ośrodka Badawczego Facta Ficta w Bibliotece Nauki
 
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAMPRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
PRESSto Platfoma otwartych czasopism naukowych UAM
 
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece NaukiPublikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
Publikacje Instytutu Historii Ukrainy w Bibliotece Nauki
 
Polska Akademia Nauk a otwarta nauka
Polska Akademia Nauk a otwarta naukaPolska Akademia Nauk a otwarta nauka
Polska Akademia Nauk a otwarta nauka
 
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwaniaOtwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
Otwarty dostęp do publikacji naukowych GUS - doświadczenia i wyzwania
 
Making Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work FairlyMaking Open Access Book Funding Work Fairly
Making Open Access Book Funding Work Fairly
 
UCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university pressUCL Press. The UK's first fully open access university press
UCL Press. The UK's first fully open access university press
 
Funding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book PublishersFunding open access books at Open Book Publishers
Funding open access books at Open Book Publishers
 
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
Arianna Becerril García – Redalyc: A platform to advance non-commercial Open ...
 
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science programAbel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
Abel L Packer – SciELO advances as an Open Science program
 
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
Wsparcie naukowców w zakresie przygotowania planów zarządzania danymi badawcz...
 

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej – działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych

 • 1. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych dr Anna Wałek Biblioteka Politechniki Gdańskiej Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE - DANE, część 2. 25.11.2020 r.
 • 2.
 • 3. Otwarte Dane Badawcze • 3.04.2019 – list otwarty Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Zbigniewa Błockiego, w którym zapowiada wprowadzenie do konkursów grantowych NCN formularza, który zawierać będzie skrócony plan zarządzania danymi badawczymi (ang. data management plan) • Plan ten ma być uzupełniony na etapie składania raportu końcowego i oceniany po zakończeniu realizacji projektu • Zasady te zaczęły obowiązywać od czerwca 2019 roku, kiedy można było składać wnioski w konkursach wrześniowych • Plan zarządzania danymi badawczymi – najczęściej zadawane pytania Wymagania NCN względem danych badawczych
 • 4.
 • 5.
 • 6. Otwarte Dane Badawcze – Open Research Data (ORD) Dane badawcze to wszelkie dane, które zostały zebrane, zaobserwowane bądź stworzone podczas procesu badawczego mającego na celu otrzymanie oryginalnych wyników naukowych. W zależności od tego, w jaki sposób bądź w jakich celach powstały, możemy wyróżnić m.in. dane obserwacyjne, eksperymentalne, symulacje, kompilacyjne, czy też dane referencyjne. Aby dane badawcze mogły zostać określone jako otwarte należy je udostępnić w taki sposób, aby każdy miał do nich nieograniczony dostęp oraz mógł je dowolnie wykorzystywać, modyfikować i upowszechniać.
 • 7. Datasety Dane badawcze najczęściej udostępniane są w postaci tzw. datasetów, czyli zbiorów stanowiących pewną odrębną całość i zawierających dane powiązane z jedną publikacją, projektem naukowym, bądź eksperymentem.
 • 8. FAIR DATA Aby pomóc naukowcom w odpowiednim przygotowaniu oraz udostępnianiu danych badawczych sformułowano zasady FAIR. FAIR to akronim czterech angielskich przymiotników opisujących to, jakie powinny być dane badawcze. • Findable – Możliwe do odnalezienia • Accessible – Dostępne • Interoperable – Interoperacyjne • Reusable – Możliwe do ponownego użycia
 • 9. FAIR DATA Metadane w jak najlepszy sposób zrozumiałe dla programów komputerowych
 • 10. Otwarte Dane Badawcze Zasady dotyczące umieszczania danych FAIR • Licensing • Standards • Vocabulary • Methodologies • Software, • Documentation • Data repository • Metadata • Persistent identifier (DOI) • Naming convention • Keywords • Versioning Findable (mogą być łatwo znajdowane) Accessible (dostępne) Reusable (wielokrotnego użytku) Interoperable (interoperacyjne)
 • 11. Udostępnianie danych badawczych Ogólna zasada dotycząca udostępniania danych badawczych brzmi: Dane powinny być tak otwarte, jak to możliwe i na tyle zamknięte, na ile to jest konieczne
 • 12. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan) dokument opisujący czynności wykonywane na każdym etapie pracy z danymi badawczymi.
 • 13. MOST DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”
 • 14. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy
 • 15. Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center) Otwarte Dane Badawcze
 • 16. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – początki idei Centrum Kompetencji w Bibliotece PG
 • 17. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy– etap II: Open Research Data” Centrum Kompetencji
 • 18. Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center) GŁÓWNE ZADANIA: • szkolenia oraz konsultacje dla naukowców obejmujące tematykę Open Science pod kątem różnorodności praktyk komunikacji naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych • pomoc w tworzeniu Planu Zarządzania Danymi pod kątem wymagań agencji fundingowych • doradztwo w zakresie prawa autorskiego • indeksacja danych badawczych • dbanie o jakość metadanych • pomoc w zakresie cytowania danych badawczych • promocja dorobku naukowego • ewaluacja dorobku naukowego (Pixabay license: https://pixabay.com/pl/vectors/bieg-ko%C5%82a-z%C4%99bate-sprocket-cog-295455/) Otwarte Dane Badawcze
 • 20. Otwarte Dane Badawcze W okresie od września 2019 do września 2020 r. skonsultowano, zweryfikowano i zatwierdzono blisko 180 planów
 • 21. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy– etap II: Open Research Data” Centrum Kompetencji
 • 22. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Repozytorium danych – zespół techniczny CUI
 • 23. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Repozytorium danych – zespół techniczny – TASK
 • 24. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Repozytorium danych – zespoły merytoryczne
 • 25. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Repozytorium danych – narzędzia • Repozytorium Danych Badawczych • Baza Polityk Open Access polskich czasopism naukowych • System dla czasopism i materiałów z konferencji • Wirtualny mikroskop
 • 26. Projekt „MOST DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020