Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego? - prezentacja bazy AGRO, Seminarium Warszawa 2015

547 views

Published on

Prezentacja bazy AGRO w trakcie seminarium dla wydawców "Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego?" (Warszawa, 20 kwietnia 2015)

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego? - prezentacja bazy AGRO, Seminarium Warszawa 2015

 1. 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Baza AGRO ICM Warszawa, 20 kwietnia 2015
 2. 2. Baza AGRO ➢ Utworzona w 1993 r. i kontynuowana do chwili obecnej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ➢ Zasięg chronologiczny bazy: od 1990 r., (czasopismo Acta Palaeontologica Polonica od 1956 r.) do bieżących numerów. ➢ Zakres tematyczny bazy: nauki przyrodnicze i rolnicze oraz pokrewne. ➢ Do grudnia 2006 r. – baza komercyjna. ➢ Od stycznia 2007 r. na platformie ICM – dostęp wolny. ICM Warszawa, 20 kwietnia 2015
 3. 3. Projekty unijne 1. 2009 – 2013: „Rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA”. 2. 2014 – 2015: „Adaptacja metadanych AGRO do Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-indexu”. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. ICM Warszawa, 20 kwietnia 2015
 4. 4. Rozwój bazy Uzyskane dofinansowania na tworzenie i rozwój bazy AGRO, w ramach dwóch projektów, pozwoliły na znaczny ilościowy oraz jakościowy rozwój bazy, a także na wdrożenie do niej nowych elementów metadanych: ✔ abstraktów w języku polskim i angielskim ✔ bibliografii załącznikowej ✔ pełnych tekstów artykułów ✔ identyfikatorów cyfrowych DOI (Digital Object Identifier). ICM Warszawa, 20 kwietnia 2015
 5. 5. Dwa kontrolowane słowniki słów kluczowych Niezwykle istotny element bazy AGRO – bazy dziedzinowej, bibliograficzno-abstraktowej, o charakterze pełnotekstowym, służący szybkiemu pozyskiwaniu informacji przez czytelników. Liczba słów kluczowych w języku polskim: 249700 Liczba słów kluczowych w języku angielskim: 121700 (stan na dzień 31.12.2014) ICM Warszawa, 20 kwietnia 2015
 6. 6. Dostępność bazy pod kątem wyszukiwania informacji Baza AGRO jest dostępna na trzech platformach:  Baza AGRO (agro.icm.edu.pl)  CEON Centrum Otwartej Nauki (ceon.pl)  INFONA Portal Komunikacji Naukowej (infona.pl) ICM Warszawa, 20 kwietnia 2015
 7. 7. Widoczność artykułów indeksowanych w bazie AGRO w wyszukiwarkach internetowych:  Google  Google Scholar ICM Warszawa, 20 kwietnia 2015
 8. 8. Aplikacje bazy AGRO – przykłady czasopism naukowych: ICM Warszawa, 20 kwietnia 2015
 9. 9. Statystyki (stan na dzień 19.04.2015)  Liczba zindeksowanych tytułów w bazie: 1040  Liczba tytułów z pełnymi tekstami: 82  Liczba opisów bibliograficznych: – Ogólna: 521250 – Liczba pełnych tekstów: • Dostępnych lokalnie: 17550 • Dostępnych na zewnętrznej witrynie: 1026 ICM Warszawa, 20 kwietnia 2015
 10. 10. Dziękujemy za uwagę. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Opracowanie: Mariusz Polarczyk, Zofia Kasprzak, Krzysztof Gmerek

×