Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

The right idea how much is this worth [pl]

363 views

Published on

Chcemy przedstawić nasz punkt widzenia na sposób wyceny wartościowego i prawidłowo wdrożonego pomysłu. Mamy nadzieję, że ta technika zostanie wykorzystana jako sposób dokonania wyceny wartości intelektualnych w ramach organizacji, które to wartości, z przyczyn naturalnych, pozostawały dotychczas trudne do oszacowania.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

The right idea how much is this worth [pl]

 1. 1. Openrun.pl Produkty i współpraca © Openrun Consulting 2013 Business Consulting
 2. 2. Opóźnienia Sprzedaż utracona Rezygnacje klientów Dezorganizacja Demotywacja Jałowość działao Reklamacje
 3. 3. }Straty Zasoby Czas
 4. 4. Wiedza (strategia) Pracowitość Szczęście Zaufanie SUKCES
 5. 5. Dziś Tydzieo Miesiąc Kwartał Rok
 6. 6. Z Y X
 7. 7. }Zaufanie Przyspieszenie
 8. 8. Zaangażowanie Zwiększenie wydajności Zmniejszenie „oporu materii” w przyszłości
 9. 9. }Zaangażowanie Wydajność "Zaliczka" na przyszłość
 10. 10. } Boost Wdrożenie Pomysł
 11. 11. Wykonywana samodzielnie LUB Nabywana w ramach outsourcing-u
 12. 12. KONSULTANT PRACOWNIK
 13. 13. Obiektywizm Dystans do problemu Brak świadomości ograniczeo
 14. 14. Brak nadmier- nych zadao Przyspie- szenie procesów Poczucie realnej zmiany
 15. 15. IDEA + wdrożenie + Boost effect Wartość Rozwój

×