Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Local	decisions	as	
Linked	Open	Data	
#LBLOD
Data	collec1on	for	and	
by	governments	…	
│2
…	should	be	easier
│3
Data	should	be	easy	to	re-use	…	
	…	available	in	a	structured	and	linked	manner	for	
companies,	ci1zens	and	governments
Local	decisions	as	Linked	Open	Data	
 Exploratory	research	project	to	inves1gate	if	data	from	
(authen1c)	sources	can	be	c...
Local	decisions	as	Linked	Open	Data:	win-win-
win	
 Informa1on	quality	is	beJer	because	data	source	is	an	
authen1c	source...
Clear	problem	
	
	
Interes1ng	
opportunity	
03/03/16	│6	
Road	map?	
	
Solu'on	
Feasible	in	
prac1ce?
7
Local	decisions	as	Linked	Open	
Data	
	
Examples
1.	Local	codex	
2.	Mandates	
3.	Taxa1on	
4.	Addi1onal	municipal	regula1ons	on	road	traffic
1.	Local	codex	
2.	Mandates	
3.	Taxa1on	
4.	Addi1onal	municipal	regula1ons	on	road	traffic
03/03/16 │11
Digital	local	codex	
A resource with real life examples
A resource for supervisory
departments, audits, ….
(a...
Codex:	Sources	
Law
(Flemish
Codex;
Staatsblad;
…)
Local decisions
Information about the
municipality
at local level
1.	Local	codex	
2.	Mandates	
3.	Taxa1on	
4.	Addi1onal	municipal	regula1ons	on	road	traffic
Data resource with information
about staff and mandates at
municipal level, OCMW’s,
districts and provinces.
Mandates	
Who...
15	
Local	mandates	(except	appointment	mayor)	
Mandates	Elected	
Informa1on	about	the	
municipality	
at	local	level	
Minut...
1.	Local	codex	
2.	Mandates	
3.	Taxa1on	
4.	Addi1onal	municipal	regula1ons	on	road	traffic
Taxa1on:	Model	decision	Addi1onal	taxes	on	
‘Personenbelas1ng’	(APB)	
	Onderstaand model kan gebruikt worden bij de vastst...
BESLUIT:
Art. 1 Voor het aanslagjaar 2xxx (Voor de aanslagjaren 2xxx tot en met 2xxx) wordt een aanvullende belasting geve...
1.	Local	codex	
2.	Mandates	
3.	Taxa1on	
4.	Addi1onal	municipal	regula1ons	on	road	traffic
Addi1onal	municipal	regula1ons	on	road	traffic	
contains a ‘unique municipal identifier’
choose from adress register and lin...
Create	addi1onal	municipal	regula1on	in	4	steps	
1.  Find road sign Linked with road sign
database
2. Select measure
Road sign B1
3. Fill out details
4. Overview regulation
‘adress 1’
‘adress 2’
Town Aartselaar
Location ‘Adress 1’
Location ‘Adress 2’
Local decision
9 dec 2013
‘Aartselaar/2’
Urban development
Priorit...
Addi1onal	municipal	regula1ons	on	road	traffic:	sources	
	
Road sign database
Local decisions
information on municipality
at...
27
28
WHAT IF …
LOCAL DECISIONS
ARE AVAILABLE AS
LINKED OPEN DATA ?
29
WORK TOWARDS A 3-MINUTE
ELEVATOR PITCH
WHAT IF … LOCAL DECISIONS ARE AVAILABLE AS LINKED OPEN DATA?
WHAT KIND OF SERVIC...
AVOID
‘IDEA
KILLERS’!
Exploratory	phase:	goals	
 Explore	prac1ces	and	procedures	at	local	level	to	gain	insight	in	
feasibility	and	condi1ons	th...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Local decisions as Linked Open Data #LBLOD

483 views

Published on

Exploratory research project to investigate if data from (authentic) sources can be collected in a structured and
integrated fashion to make it available for re-use.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Local decisions as Linked Open Data #LBLOD

 1. 1. Local decisions as Linked Open Data #LBLOD
 2. 2. Data collec1on for and by governments … │2 … should be easier
 3. 3. │3 Data should be easy to re-use … … available in a structured and linked manner for companies, ci1zens and governments
 4. 4. Local decisions as Linked Open Data  Exploratory research project to inves1gate if data from (authen1c) sources can be collected in a structured and integrated fashion to make it available for re-use.  Goal: Local governments publish decisions as linked open data as part of their normal decision making procedures. Everyone can use this data directly.
 5. 5. Local decisions as Linked Open Data: win-win- win  Informa1on quality is beJer because data source is an authen1c source.  Informa1on- and monitoring needs of local and Flemish governments are beJer served.  No addi1onal repor1ng burdens:  No addi1onal administra1ve effort to register informa1on from local decisions in other systems (internally as well as externally).  From repor1ng by local governments towards consul1ng by third par1es  The general public also benefits from directly opening up this informa1on.
 6. 6. Clear problem Interes1ng opportunity 03/03/16 │6 Road map? Solu'on Feasible in prac1ce?
 7. 7. 7
 8. 8. Local decisions as Linked Open Data Examples
 9. 9. 1. Local codex 2. Mandates 3. Taxa1on 4. Addi1onal municipal regula1ons on road traffic
 10. 10. 1. Local codex 2. Mandates 3. Taxa1on 4. Addi1onal municipal regula1ons on road traffic
 11. 11. 03/03/16 │11 Digital local codex A resource with real life examples A resource for supervisory departments, audits, …. (also on a local level) Show me all decisions that pertain to my ‘neighborhood’ What local decisions implement art. x of law y? Open stadsbestuur-app
 12. 12. Codex: Sources Law (Flemish Codex; Staatsblad; …) Local decisions Information about the municipality at local level
 13. 13. 1. Local codex 2. Mandates 3. Taxa1on 4. Addi1onal municipal regula1ons on road traffic
 14. 14. Data resource with information about staff and mandates at municipal level, OCMW’s, districts and provinces. Mandates Who voted how in the past legislature? What kind of initiatives did this mandate take in the past legislature?
 15. 15. 15 Local mandates (except appointment mayor) Mandates Elected Informa1on about the municipality at local level Minutes local council Decision themes: - mandates Input for municipal process Output from municipal process
 16. 16. 1. Local codex 2. Mandates 3. Taxa1on 4. Addi1onal municipal regula1ons on road traffic
 17. 17. Taxa1on: Model decision Addi1onal taxes on ‘Personenbelas1ng’ (APB) Onderstaand model kan gebruikt worden bij de vaststelling van de APB voor één jaar of voor meerdere jaren. Voor meerdere jaren zie formulering tussen haakjes. Facultatief: Enkel indien de beslissing pas in januari van het nieuwe aanslagjaar genomen wordt, dient men artikel 4 mee op te nemen. Titel: Aanvullende belasting op de Personenbelasting (APB) Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen; Gelet op de artikelen 465 tot en met 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen; Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd; specific for this decision re-usable outside this decision
 18. 18. BESLUIT: Art. 1 Voor het aanslagjaar 2xxx (Voor de aanslagjaren 2xxx tot en met 2xxx) wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. Art. 2 De belasting wordt vastgesteld op x % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. Art. 3 De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Om te voorkomen dat besluiten pas na januari effectief in werking zouden treden moet bij alle besluiten tot vaststelling van de APB die eind januari / in januari genomen worden volgende bepaling toegevoegd worden: Art. 4 Dit besluit treedt heden in werking. Art. 5 Deze verordening wordt naar de toezichthoudende overheid gezonden.
 19. 19. 1. Local codex 2. Mandates 3. Taxa1on 4. Addi1onal municipal regula1ons on road traffic
 20. 20. Addi1onal municipal regula1ons on road traffic contains a ‘unique municipal identifier’ choose from adress register and link to correct address key from source ‘road types’ Interactive Regulation Generator
 21. 21. Create addi1onal municipal regula1on in 4 steps 1.  Find road sign Linked with road sign database
 22. 22. 2. Select measure Road sign B1
 23. 23. 3. Fill out details
 24. 24. 4. Overview regulation ‘adress 1’ ‘adress 2’
 25. 25. Town Aartselaar Location ‘Adress 1’ Location ‘Adress 2’ Local decision 9 dec 2013 ‘Aartselaar/2’ Urban development Priority measure Mandates Road sign B1 Road marking 76.2
 26. 26. Addi1onal municipal regula1ons on road traffic: sources Road sign database Local decisions information on municipality at local level Addresses (CRAB)Mandates ‘Adress 1’ ‘Adress 2’ Mandates Decision themes Traffic regulation Artikel 76.2 Minutes ‘college burgemeester en schepenen’ Road types ‘... enkel gemeente- wegen’
 27. 27. 27
 28. 28. 28 WHAT IF … LOCAL DECISIONS ARE AVAILABLE AS LINKED OPEN DATA ?
 29. 29. 29 WORK TOWARDS A 3-MINUTE ELEVATOR PITCH WHAT IF … LOCAL DECISIONS ARE AVAILABLE AS LINKED OPEN DATA? WHAT KIND OF SERVICE, WEBSITE, ‘KILLER’ APP WOULD YOU DEVELOP BASED ON THE INFORMATION AVAILABLE IN LOCAL DECISIONS? FOR WHOM? (CITIZENS, (LOCAL) GOVERNMENT, COMPANIES …) WHAT KIND OF ‘VALUE’ PROPOSITION? CHOOSE A TOPIC: MOBILITY, TAXATION, CULTURE, MANDATES, LOCAL CODEX, … START FROM A ‘BLUE SKY’/BEST CASE SCENARIO: ALL YOUR ASSUMPTIONS ARE EXPECTED TO TURN IN YOUR FAVOUR AND ARE EXPECTED TO LEAD TO THE BEST POSSIBLE RESULT
 30. 30. AVOID ‘IDEA KILLERS’!
 31. 31. Exploratory phase: goals  Explore prac1ces and procedures at local level to gain insight in feasibility and condi1ons that need to be met in order to open up local decisions as linked open data. Emphasis is on integrability of the poten1al solu1ons in local processes and on learning the addi1onal costs.  Inves1gate the return/gain in terms of re-use (in specific at local level)  Prove the concept in a tangible way by working with a fixed set of local decisions as well as by publishing these decisions as linked open data.

×