Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zero Budget Innovation 2.0

625 views

Published on

Input van de organisatie voor het opbouwen van actieve support van het Ministerie van Economische Zaken voor het Zero Budget Innovatie 2.0 Co-Creatie event op 27 mei 2009.

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

Zero Budget Innovation 2.0

  1. 1. “Zero Budget Innovatie 2.0 event” Caballero Fabriek - Den Haag - 27 Mei 2009 Een Co-Creatie initiatief van groep innovatie 2.0 1/8 Versie 1.2 – Stephan Verveen (Stephan@verveen.net)
  2. 2. Crowdsourced innovatie 2.0 event InCrowd en OutCrowd werken samen op basis van hun eigen talenten “A community of talents brings together people “A community of talents brings together people with different talents and a shared purpose to with different talents and a shared purpose to unlock BIG problems together or to create unlock BIG problems together or to create things that people can’t create on their own.” things that people can’t create on their own.” “The most important thing really, is to create “The most important thing really, is to create opportunities that pull people’s contributions in. opportunities that pull people’s contributions in. […] it’s about creating real opportunities where […] it’s about creating real opportunities where their talent can come out so they can add what their talent can come out so they can add what Charles Leadbeater they’ve got.” they’ve got.” Introductie video Innovation Lecture 2008 http://www.ez.nl/Onderwerpen/Meer_innovatie/Innovation_Lecture “Creativity comes from many people often “Creativity comes from many people often combined over a period of time to understand combined over a period of time to understand an opportunity and to take it.” an opportunity and to take it.” Een event voor en door de Innovatie 2.0 groep 1. Nul budget, enkel gesloten beurzen. 2. Een deels vooraf gestructureerd programma gevoed uit de ‘crowd’. 3. Een deels open programma dat ter plekke wordt ingevuld. 4. Ruimte voor 200 tot 300 mensen (onder voorbehoud). 2/8 Versie 1.2 – Stephan Verveen (Stephan@verveen.net)
  3. 3. Halverwege het Co-Creatie proces Het organiseren van een evenement is de logische volgende stap Vragen - Meer dan 70 discussies op Innovatie 2.0 LinkedIn Groep. - Discussies worden gestart door zowel ambtenaren als burgers. - Actiefste discussie bevat meer dan 100 reacties. Vinden - Meer dan 1600 mensen hebben zich op de LinkedIn groep aangemeld. - Meer dan 20 mensen tonen interesse om bij te dragen aan de organisatie van het zero-budget evenement. Vertrouwen - Het idee om een event te organiseren heeft in de groep veel bijval gekregen. - Bereidheid tot samenwerking blijkt aanwezig, de grenzen worden echter getest. - Actieve co-creatie met het Ministerie is voorwaardelijk voor participatiebereidheid. Verbinden - van de doelstellingen van het crowdsourcingbeleid met het evenement. - van vrijwilligers, middelen en deelnemers - van de uitkomsten van het event met vervolgstappen. 3/8 Versie 1.2 – Stephan Verveen (Stephan@verveen.net)
  4. 4. Status van het project Met het neerleggen van scherpe en gedeelde doelstellingen is 27 mei haalbaar Tijd Scope Mensen Middelen • Er zijn vele mensen bereid om actief bij te dragen in tijd, energie en middelen. • Zo ook binnen het ministerie van EZ. De begrenzingen blijken echter te beperkend. • De terugkerende vraag blijkt scope gerelateerd: wat is de doelstelling? • Voor een nuttige uitkomst is inmenging van het ministerie hierop van vitaal belang. • Mits actieve samenwerking uiterlijk 20 april mogelijk blijkt, is 27 mei haalbaar. 4/8 Versie 1.2 – Stephan Verveen (Stephan@verveen.net)
  5. 5. Programma woensdag 27 mei Vraag : wat is de gewenste uitkomst van de dag? 9:30 Aftrap door EZ Crowdsourcing Team Video Boodschap met oproep aan community Workshop D Workshop C Workshop A Workshop B Meer specifieke indeling volgt Unconference / Open Space Sessies • Sprekers worden o.a. vooraf geworven uit reeds bestaande discussies op LinkedIn • Discussies worden, m.b.v. gespreksleider, in een face to face in arena setting gevoerd • Overige deelnemers kunnen vrij ‘zwermen’ tussen discussies • Een poule van facilitators volgt de meest actieve discussies en bundelt de resultaten Panel Discussie 16:30 Eindfeest met borrel en live-muziek Diverse facilitators & workshop organisators hebben zich gemeld. 5/8 Versie 1.2 – Stephan Verveen (Stephan@verveen.net)
  6. 6. Het team tot nu toe De samenwerking vindt o.a. plaats via een wiki, te vinden op: http://zero-budget-innovation.wetpaint.com/ 6/8 Versie 1.2 – Stephan Verveen (Stephan@verveen.net)
  7. 7. Beschikbare middelen tot nu toe Locatie: Caballero Fabriek Entertainment Online exposure via blogs Alternatieve locatie: KLM Hangar ICT platform 7/8 Versie 1.2 – Stephan Verveen (Stephan@verveen.net)
  8. 8. Vragen aan het Ministerie van EZ 1. Wat kan de organisatie doen om Co-Creatie met het Ministerie mogelijk te maken? 2. Kan de organisatie actieve begeleiding krijgen m.b.t. het gewenste soort resultaten? 3. Welke zichtbare bijdrage in de organisatie is het Ministerie bereid te leveren? 4. Mag de medewerking van het Ministerie in externe communicatie genoemd worden? 8/8 Versie 1.2 – Stephan Verveen (Stephan@verveen.net)

×