Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hanefi gök

661 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hanefi gök

 1. 1. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI KASIM 2012
 2. 2. Sunum Planı• Tanımlar- Özel Sağlık Sigortası Çeşitleri• Dünyada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulamaları• Ülkemizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Çalışmaları
 3. 3. Özel Sağlık Sigortası ÇeşitleriYedek/ Yerine Koyucu/ Substitutive Sağlık Sigortası• Tamamen kamu sağlık sigortasının yerine geçen ve temel teminat paketleri aracılığı ile sağlık risklerini üstlenen özel sigorta türüdür.• Zorunlu kamu sigortasından muaf tutulanlar ve muaf tutulma hakkı tanınanlar için kullanılan özel sağlık sigortası türüdür. Ülkemizde Kanunen herkesin genel sağlık sigortalısı olması nedeniyle uygulanması mümkün değildir.
 4. 4. Özel Sağlık Sigortası ÇeşitleriEk/Destekleyici/ Supplementary Sağlık Sigortası• Genel olarak zorunlu kamu sağlık sigortası ile aynı alanları paylaşan ve çifte sigorta olarak da adlandırılan özel sigorta türüdür.• Ana amaç kullanıcının seçme şansını arttırmaktır.• Sağlık Hizmet Sunucuları’nda özel hizmet alma, doktor tercihi yapabilme, öğretim görevlisi farkı, oda/otelcilik hizmetleri farkı, hizmete daha hızlı ulaşım gibi durumları kapsamaktadır.
 5. 5. Özel Sağlık Sigortası ÇeşitleriTamamlayıcı/Bütünleyici/Complementary Sağlık Sigortası• Tamamlayıcı sağlık sigortası, kamu sigortasında kapsama alınmayan veya kısmen kapsanan teminatlara yönelik uygulanan sigortadır.• Hizmet alan kişinin üzerinde kalan sağlık riskini, gerek teminat kapsamı gerekse teminat yüzdeleri açısından çeşitli paketler ile üzerine alan bir sağlık sigortası türüdür.
 6. 6. Dünyada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulamaları FRANSA • Kamu sağlık sigortası kapsamına dâhil olmayan veya kısmen ödeme yapılan hizmetlerde, lüks hizmet taleplerinde ve katılım paylarının ödenmesinde kullanılır. • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. Nüfusun %90’ı tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındadır. HOLLANDA • Temel teminat paketi kapsamı dışında bulunan sağlık hizmetleri Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında sunulmaktadır. • Kamu-Özel işbirliğinin iyi yürütüldüğü sağlık sigortacılığı modelidir. Nüfusun %92’si tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındadır.
 7. 7. Dünyada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Uygulamaları AVUSTRALYA• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, kamu teminat paketi kapsamında olmayan hizmetleri, hekim ve hastane seçimini, lüks otelcilik hizmetlerini içermektedir.• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası satın alan kişiler için prim teşviki uygulaması mevcuttur. Nüfusun %35’i tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındadır. ALMANYA• Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, kamu teminat paketi kapsamında olmayan hizmetleri, katılım paylarını, hekim ve hastane seçimini, lüks otelcilik hizmetlerini içermektedir.• Ayrıca kamu sigortası kapsamı dışında bırakılan kişiler için uygulanan ikame edici sağlık sigortası uygulanmaktadır. Nüfusun %8’i tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamındadır.
 8. 8. Ülkemizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Çalışmaları Sağlık hizmetlerinin finansmanının sürdürülebilirliği ve kamunun finansal riskinin paylaşımı açısından Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konusu Kurumumuz gündemine gelmiştir. Mevcut durumda yaşanan sorunlara çözüm önerileri üretmek ve ülkemize uygun bir tamamlayıcı sağlık sigortası modeli geliştirmek üzere Hazine Müsteşarlığı-Sigortacılık Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ve OHSAD’ın katılımıyla çalışma grubu kurulmuş ve yapılan çalışmalar neticesinde rapor hazırlanmıştır.
 9. 9. Ülkemizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ÇalışmalarıÖzel sağlık sigortasına (tamamlayıcı/destekleyici sağlık sigortası) sahip olan olan sigortalılarımıza ait sağlık hizmet bedellerinin ödenmesinde yaşanan sorunların çözülmesi yönünde 28/06/2012 tarihinde 2012/25 sayılı “Tamamlayıcı ve Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları” başlıklı genelge yayımlanmış, üçlü fatura sistemi uygulamasının önü açılmıştır.
 10. 10. Ülkemizde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Çalışmaları 20-21 Eylül 2012 tarihinde, Dünya Bankası ve Avrupa Gözlemevi uzmanlarının katılımıyla, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve HTA konusunda bir çalıştay yapılmıştır.
 11. 11. 5510 sayılı Kanunun 98. Maddesi, “ Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı ve destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” şeklinde hüküm içerdiğinden Hazine Müsteşarlığının bu konudaki yönetmelik çalışması beklenmektedir.
 12. 12. Dr. Hanefi GÖK

×