Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mobiele manieren onderzoek

Ad

Mobiele Manieren BarometerMobiele Manieren Barometer
Etiquette internet op mobiele telefoonEtiquette internet op mobiele t...

Ad

2
Mobiele Manieren Barometer
Introductie
Conclusies
Gebruik
Acceptatie en ergernis
InhoudsopgaveInhoudsopgave
© TNS NIPO
S...

Ad

3
Mobiele Manieren Barometer
IntroductieIntroductie
Etiquette internet op de mobiele telefoonEtiquette internet op de mobi...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad
1 of 21 Ad

More Related Content

More from Danny Oosterveer (19)

Mobiele manieren onderzoek

 1. 1. Mobiele Manieren BarometerMobiele Manieren Barometer Etiquette internet op mobiele telefoonEtiquette internet op mobiele telefoon SamenvattingSamenvatting
 2. 2. 2 Mobiele Manieren Barometer Introductie Conclusies Gebruik Acceptatie en ergernis InhoudsopgaveInhoudsopgave © TNS NIPO Sara Wester Richard Werkhoven Oktober 2010 Project F8897 Mobiele Manieren Barometer Etiquette internet op mobiele telefoon Opdrachtgever: De Telefoongids & Gouden Gids i.s.m. Edelman
 3. 3. 3 Mobiele Manieren Barometer IntroductieIntroductie Etiquette internet op de mobiele telefoonEtiquette internet op de mobiele telefoon
 4. 4. 4 Mobiele Manieren Barometer OnderzoeksdoelOnderzoeksdoel De Telefoongids & Gouden Gids wil graag weten of het gebruik van internet op de mobiele telefoon in bepaalde situaties al dan niet geaccepteerd is. Hoe liggen de normen, wanneer kan het wel en wanneer niet? Het doel van het onderzoek is inzicht te geven in welk gebruik vHet doel van het onderzoek is inzicht te geven in welk gebruik vanan internet op de mobiele telefoon als gepast en welk gebruik alsinternet op de mobiele telefoon als gepast en welk gebruik als ongepast wordt ervaren. Hiermee kan invulling worden gegevenongepast wordt ervaren. Hiermee kan invulling worden gegeven aan deaan de ‘‘mobiele manieren barometermobiele manieren barometer’’..
 5. 5. 5 Mobiele Manieren Barometer Maatschappelijk perspectiefMaatschappelijk perspectief De toename van internet op de mobiele telefoon in het openbaar leidt om ons heen tot het benoemen van gedragscodes. Ze hebben betrekking op het gebruik van online toepassingen zoals e-mailen, Twitteren, Hyves, zoeken van informatie en zo meer in de omgeving van anderen; in publieke ruimten, bij zakelijke gelegenheden, in privé situaties, voor jong en oud. De - latente - behoefte aan omgangsvormen specifiek voor het gebruik van de mobiele telefoon, kunnen gerelateerd worden aan de basisregel voor etiquette: houd rekening met een ander.* ‘Gewone omgangsregels’ dus, maar wat en wanneer is in deze ‘gewoon’? Niet iedere situatie is hetzelfde. In dit onderzoek geeft de Nederlander aan wanneer het gebruik van internet op de mobiele telefoon wel of niet acceptabel is en al dan niet leidt tot ergernis. * Onderzoeken TNS NIPO – Digital Life 2010 ** Boek: ‘Hoe hoort het eigenlijk’, Amy Groskamp-ten Have/Reinildis van Ditzhuyzen Het gebruik van internet op de mobiele telefoon neemt toe. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 4 personen weleens internet op de mobiele telefoon gebruikt. Het wordt vaak gebruikt voor e-mailen, nieuws lezen en deelname aan sociale netwerken. Vooral aan mobiel e-mailen besteedt men veel tijd per week (2,2 uur), net als aan het deelnemen aan sociale netwerken (1,2 uur per week). Er wordt verwacht dat het gebruik van de mobiele telefoon steeds belangrijker wordt voor het onderhouden van de eigen sociale netwerken.*
 6. 6. 6 Mobiele Manieren Barometer Opzet & uitvoeringOpzet & uitvoering Personen met (recente) ervaring met internet op de mobiele telefoon** Personen zonder ervaring met internet op de mobiele telefoon Sub-doelgroepen: Van 4 tot en met 12 oktober 2010Veldwerkperiode: Gemiddeld 13,5 minutenVragenlijstlengte: TNS NIPObaseSteekproefbron: Totaal: n=753 Personen met ervaring: n=456 Personen zonder ervaring: n=297 Steekproefgrootte: 18 tot en met 65 jarigen, Nederland representatief*Doelgroep: Online (CAWI)Methode: * De disproportionele steekproef is gewogen naar verhouding internetgebruik (basis: TNS NIPO Technology screener 2010), geslacht, leeftijd, huishoudgrootte en Nielsenregio. ** In deze rapportage wordt met internet op de mobiele telefoon verstaan: internet op een mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat (zoals smartphone, iPod, iPad, tablet enz.)
 7. 7. 7 Mobiele Manieren Barometer ConclusiesConclusies Etiquette internet op de mobiele telefoonEtiquette internet op de mobiele telefoon
 8. 8. 8 Mobiele Manieren Barometer Conclusie: kleine ergernis bij groot publiekConclusie: kleine ergernis bij groot publiek Een kwart van de Nederlanders maakt weleens gebruik van internet op de mobiele telefoon. Dat leidt regelmatig tot ergernis omdat het bijvoorbeeld ongeïnteresseerd, ongezellig of asociaal overkomt. In verschillende situaties vindt de Nederlander het gebruik van internet op de mobiele telefoon dan ook ongepast. Hoewel het soms ongepast en vaak ergerlijk is, wordt internetten op de mobiele telefoon in het algemeen toch minder erg gevonden dan andere irritaties. Asociaal gedrag in het verkeer komt meestal voor in de Ergernis Top 5, terwijl internet op de mobiele telefoon daarin nauwelijks genoemd wordt. Een overgrote meerderheid van de Nederlanders ergert zich weleens aan iemand die internet op een mobiele telefoon. De situaties die bij de meeste mensen weleens ergernis oproepen zijn: - tijdens een gesprek - achter het stuur (auto) - in een restaurant - in de supermarkt voor de kassa - tijdens een vergadering - tijdens een voorstelling. Het gebruik van internet op de mobiele telefoon op het toilet leidt het minst vaak tot ergernis. Er bestaat een correlatie tussen het ergeren aan en accepteren van internet op de mobiele telefoon in bepaalde situaties. Als een grote groep een situatie ongepast vindt om mobiel te internetten, zoals achter het stuur in de auto, dan ergert ook een grote groep zich daaraan.
 9. 9. 9 Mobiele Manieren Barometer Conclusie: neem je maatschappelijke verantwoordelijkheidConclusie: neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid Tijdens wachtmomentenTijdens wachtmomenten Tijdens TV kijkenTijdens TV kijken Op het terrasOp het terras In openbaar vervoerIn openbaar vervoer Op de tribuneOp de tribune Op het toiletOp het toilet Tijdens een uitvaartTijdens een uitvaart In de kerkIn de kerk Achter het stuur (auto)Achter het stuur (auto) Tijdens een voorstellingTijdens een voorstelling Tijdens een gesprek/dateTijdens een gesprek/date Tijdens een vergaderingTijdens een vergadering Met betrekking tot het gebruik van internet op de mobiele telefoon zouden gebruiksnormen gedefinieerd kunnen worden die verwant zijn aan de basisregel: houd rekening met een ander. Meer specifiek: - wees respectvol: niet tijdens uitvaarten, in religieuze instellingen - vermijd gevaar: niet achter het stuur in de auto of op de fiets - wees beleefd: niet tijdens een gesprek of date - behoud aandacht: niet bij vergaderingen, voorstellingen - vermijd overlast: denk aan geluid, licht enz. en zonder je even af, bijvoorbeeld op het toilet Internetten op mobieleInternetten op mobiele telefoon is wel gepasttelefoon is wel gepast Internettten op mobieleInternettten op mobiele telefoon is niet gepasttelefoon is niet gepast
 10. 10. 10 Mobiele Manieren Barometer GebruikGebruik Etiquette internet op de mobiele telefoonEtiquette internet op de mobiele telefoon
 11. 11. 11 Mobiele Manieren Barometer Gebruik van internet op mobiele telefoonGebruik van internet op mobiele telefoon Q1. Maakt u wel eens gebruik van internet op uw mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat (denk hierbij aan een smartphone, iPpod, iPad of tablet)? 24 31 16 37 37 24 16 12 30 28 32 32 28 33 30 28 46 40 52 31 36 43 54 59 0 20 40 60 80 100 Allen man vrouw 18-24 jr 25-34 jr 35-44 jr 45-54 jr 55-65 jr % Ja % Nee, heeft w el internettoegang % Nee, heeft geen internet/geen mobiel 63 7 17 5 5 21 0 20 40 60 80 100 < 1x pm 1x pm 2-3 x pm 1x pw > 1x pw 1x pd > 1x pd Q2.Hoe vaak heeft u in de afgelopen 2 maanden gebruik gemaakt van internet via uw mobiele telefoon/apparaat? Basis: gebruikers Heavy Medium Low Gebruikspenetratie Gebruiksfrequentie 11 12 77 % Alw ays on % Sometimes on % Alw ays off % Berekening op basis van Q1, Q2, Q5, Q6 en Q7. Basis: allen Gebruiksdoel 20%Twitter 24%Zakelijk netwerk 36%Zoeken naar personen 48%Zoeken naar bedrijven 92%E-mail Top 5 Zakelijke gebruiksdoeleinden… (Q5. n=134) 23%Foto/video sharing 23%Zoeken naar personen 26%Zoeken naar bedrijven 43%Social media 80%E-mail Top 5 Privé gebruiksdoeleinden… (Q6. n=436) Privé: 96% Zakelijk: 29% Ongeveer een kwart van de Nederlanders (van 18+) maakt weleens gebruik van internet op een mobiele telefoon of een ander mobiel apparaat. Er zijn meer mannen dan vrouwen die dat doen, en meer jongeren (tot en met 34) dan ouderen (45+). Bijna iedereen gebruikt internet op de mobiele telefoon voor privézaken, veelal om te e-mailen of voor sociale netwerken. Eén op de drie gebruikers heeft zakelijke redenen; meestal e-mail, maar ook voor het opzoeken van informatie. Q4. Zakelijk/Privé, Basis: gebruikers, n=456.
 12. 12. 12 Mobiele Manieren Barometer GebruikGebruik Q7. Kunt u aangeven hoe vaak u in deze situaties internet op uw mobiele telefoon/apparaat gebruikt? 8 1 1 7 1 2 1 22 7 10 15 2 8 1 4 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 25 27 26 22 12 13 6 13 5 4 10 7 5 6 3 3 7 3 3 3 2 3 2 1 1 28 46 39 19 48 29 44 34 38 35 21 18 21 16 20 20 14 16 17 14 13 11 8 1 12 16 21 20 33 42 41 35 51 52 35 61 57 61 69 65 42 63 59 59 75 71 77 56 83 5 4 4 16 5 4 6 14 5 6 31 11 15 14 6 11 34 17 21 24 9 15 12 41 16 Wachtmomenten Op terras Tijdens televisie kijken In openbaar vervoer Tijdens feestje Op toilet In restaurant In kroeg/discotheek Tijdens een gesprek Tijdens eten met gezin Op tribune Op de fiets Tijdens vergadering In bed met partner In supermarkt Achter het stuur Tijdens les/college Tijdens bruiloft In museum Tijdens date Tijdens voorstelling Tijdens sporten In bed na seks In kerk Tijdens uitvaart Altijd Heel vaak Regelmatig Soms Nooit Niet van toepassing Internet op de mobiele telefoon wordt het meest frequent gebruikt tijdens wachtmomenten (bushalte, wachtkamer enz.). Niet alleen het aantal gebruikers is in die situatie het grootst (83%), ook de intensiteit is hoog; 30% doet dat tijdens wachtmomenten heel vaak. Ook het openbaar vervoer is een gewilde plek voor internet op de mobiele telefoon, maar omdat een relatief groot deel van de gebruikers geen gebruik maakt van het openbaar vervoer blijft het gebruikersaandeel (63%) achter bij het terras (81%) en tijdens TV kijken (76%). Het gebruik van internet op de mobiele telefoon is nihil tijdens uitvaarten en in religieuze instellingen (kerk, synagoge, moskee enz.).
 13. 13. 13 Mobiele Manieren Barometer Mobiel profielMobiel profiel Menstypen naar houding ten aanzien van internet op de mobiele teMenstypen naar houding ten aanzien van internet op de mobiele telefoonlefoon In relatie tot het onderzoek heeft De Telefoongids & Gouden Gids een indeling van de Nederlanders gemaakt op basis van de houding ten aanzien van internet op de mobiele telefoon. De hoofd componenten zijn gebruik van internet op de mobiele telefoon en de tolerantie ten aanzien daarvan. Dit resulteerde in 6 menstypen, waarvan de grootte per groep hieronder is aangegeven in percentage van Representatief Nederland. 31% MobielMobiel FossielFossiel De beschaving zelve Hoffelijkheid, waar vinden we het nog? Bij jou. Je geeft mensen graag persoonlijke aandacht en vindt het ook prettig als anderen zich wellevend gedragen. In gezelschap internetten op een mobiel past daar niet bij. 46% MobieleMobiele PleaserPleaser Leuk voor anderen Internet op je mobiel is aan jou persoonlijk niet besteed. Maar dat wil nog niet zeggen dat je anderen hun speeltje niet gunt. Ieder z’n ding, jij laat ze lekker hun gang gaan. Klassiek sympathiek. 3% SubtielSubtiel MobielMobiel Binnen de perken Internet op je mobiel heeft zeker z’n voordelen. Maar niet altijd en niet overal. Dat het kan, wil nog niet zeggen dat het moet. Je houdt rekening met je omgeving, en verwacht ook dat zij dat met jou doen. Je bent een echte moraalridder. 8% MobieleMobiele FreewheelerFreewheeler Taking it easy Genuanceerd, tolerant en sociaal. Je maakt gebruik van internet op je mobiel, maar slaat er niet in door. Als iemand zich er wel helemaal aan wil overgeven: prima. Wie ben jij om een ander op z’n mobiele manieren te beoordelen? 10% MobilofielMobilofiel Altijd en overal Thank God for 4G! Met internet op je mobiel heb je op elk ogenblik alles binnen handbereik en altijd iedereen onder de knop. Tja, dan kun je de mogelijkheden ook maar beter benutten. Jij bent onontkoombaar mobilofiel. 1% MobieleMobiele DudeDude De wereld op zak Eindelijk is het mogelijk de wereld in je broekzak mee te nemen. Of in je handtas. Je maakt dankbaar gebruik van internet op je mobiel. Wel vind je dat er situaties zijn waarin mensen hun wereld beter even op zak kunnen houden. Mobilosoof dat je er bent…
 14. 14. 14 Mobiele Manieren Barometer Acceptatie & ergernisAcceptatie & ergernis Etiquette internet op de mobiele telefoonEtiquette internet op de mobiele telefoon
 15. 15. 15 Mobiele Manieren Barometer Acceptatie van internet op de mobiele telefoon in diverse situatAcceptatie van internet op de mobiele telefoon in diverse situatiesies 84 78 77 76 73 72 65 41 34 24 23 22 22 18 16 14 13 11 10 10 9 8 5 3 2 95 90 92 92 81 78 80 64 45 33 30 33 38 31 24 19 26 23 16 14 15 19 9 5 2 80 74 72 71 71 70 60 34 31 21 21 19 17 14 14 13 9 8 8 9 6 5 4 3 2 Wachtmomenten Tijdens televisie kijken Op terras In openbaar vervoer Op tribune Op toilet In kroeg/discotheek Tijdens feestje In museum Tijdens sporten In bed met partner Op de fiets In restaurant In supermarkt Tijdens bruiloft In bed na seks Tijdens les/college Tijdens eten met gezin Tijdens vergadering Tijdens date Tijdens een gesprek Tijdens voorstelling Achter het stuur In kerk Tijdens uitvaart Allen Gebruikers Niet-gebruikers Q8. Als het gaat om de dagelijkse omgang tussen mensen, dus in onze samenleving, in hoeverre vindt u het dan gepast om internet op een mobiele telefoon/apparaat te gebruiken in de volgende situaties? % wel gepast om internet op mobiel te gebruiken De Nederlanders zijn het er bijna unaniem (98%) over eens dat het gebruik van internet op de mobiele telefoon tijdens een uitvaart niet gepast is, net als in een religieuze instelling (kerk, synagoge, moskee enz.) (97%) en achter het stuur in de auto (95%). Er is minder moeite met het gebruik van internet op de mobiel tijdens wachtmomenten (bushalte, wachtkamer enz.); 84% vindt dat best gepast. Ook vindt ongeveer driekwart van de Nederlanders dat internetten op de mobiele telefoon moet kunnen tijdens televisie kijken, op een terras, in het openbaar vervoer, op de tribune of op het toilet. Gebruikers en niet-gebruikers van internet op de mobiele telefoon verschillen wel vaak van mening; gebruikers vinden significant vaker een situatie gepast om mobiel te internetten dan niet-gebruikers. Hoewel het niet expliciet is onderzocht mag gesteld worden dat een combinatie van situaties een versterkend effect heeft, bijvoorbeeld tijdens een gesprek terwijl gewacht wordt op de bus.
 16. 16. 16 Mobiele Manieren Barometer Ergernis van internet op de mobiele telefoon in diverse situatieErgernis van internet op de mobiele telefoon in diverse situatiess 73 65 63 62 60 59 49 48 46 46 43 40 37 36 35 34 32 28 26 25 24 23 22 19 10 69 64 52 49 57 56 47 44 30 37 34 29 34 21 32 21 31 23 23 16 20 15 12 10 8 73 65 66 66 60 59 49 49 50 49 46 44 38 41 37 37 33 30 28 27 25 26 25 22 11 Tijdens een gesprek Achter het stuur In restaurant In supermarkt Tijdens vergadering Tijdens voorstelling Tijdens uitvaart Tijdens eten met gezin Tijdens feestje Op de fiets Tijdens bruiloft In museum Tijdens les/college In openbaar vervoer In kerk Op terras Tijdens date Tijdens sporten In bed met partner In kroeg/discotheek In bed na seks Tijdens televisie kijken Wachtmomenten Op tribune Op toilet Allen Gebruikers Niet-gebruikers Q9. Hoe vaak ergert u zich aan het gebruik van internet op een mobiele telefoon/apparaat door anderen in uw omgeving in de volgende situaties? % ergert zich vaak/soms aan internet op mobiel Een overgrote meerderheid (88%) van de Nederlanders ergert zich weleens aan het gebruik van internet op de mobiele telefoon door anderen in één of meer situaties. Bijna driekwart (73%) ergert zich weleens aan iemand die tijdens een gesprek gebruik maakt van internet op de mobiele telefoon. Ook leidt het bij een meerderheid weleens tot ergernis wanneer er mobiel wordt geinternet achter het stuur (auto), in een restaurant, in de supermarkt voor de kassa of tijdens een vergadering of voorstelling. In alle gevallen ergeren significant meer niet- gebruikers zich dan gebruikers. Internetten op de mobiele telefoon op het toilet leidt bij de minste Nederlanders tot ergernis.
 17. 17. 17 Mobiele Manieren Barometer Ergernis top 5Ergernis top 5 –– situaties internet op mobiele telefoonsituaties internet op mobiele telefoon Een meerderheid van de Nederlanders plaatst tijdens een gesprek en achter het stuur (auto) in de ergernis top 5 met betrekking tot het gebruik van internet op de mobiele telefoon. Niet-gebruikers van internet op de mobiele telefoon plaatsen het gebruik ervan in de supermarkt bij de kassa, in een restaurant, in het openbaar vervoer en tijdens een feestje significant vaker dan gebruikers in de ergernis top 5. Gebruikers van internet op de mobiele telefoon ergeren zich significant vaker dan niet-gebruikers aan het gebruik tijdens een date en in bed na seks. Het gebruik van internet op de mobiele telefoon op het toilet, tijdens het uitoefenen van sporten, op de tribune bij een sportwedstrijd en in de kroeg/discotheek wordt door bijna niemand in de eigen top 5 geplaatst. 60 55 40 38 38 35 34 22 21 18 15 12 12 10 8 7 6 6 5 5 3 2 1 1 0 60 55 34 39 43 39 25 21 21 19 7 5 13 9 12 7 4 9 1 9 2 1 0 2 0 60 55 42 38 36 34 37 23 21 18 17 14 12 10 6 8 7 5 7 4 3 2 1 1 0 Tijdens een gesprek Achter het stuur In supermarkt Tijdens vergadering Tijdens uitvaart Tijdens voorstelling In restaurant Tijdens eten met gezin In kerk Op de fiets In openbaar vervoer Tijdens feestje Tijdens les/college Tijdens bruiloft Tijdens date In museum Op terras In bed met partner Wachtmomenten In bed na seks Tijdens televisie kijken In kroeg/discotheek Op tribune Tijdens sporten Op toilet Allen Gebruikers Niet-gebruikers Q10. Wilt u de grootste ergernissen selecteren (maximaal 5) en in volgorde zetten, waarbij de eerste de grootste ergernis is, de tweede de op één na grootste ergernis enz.? % plaatst situatie in de Top 5 ergernissen
 18. 18. 18 Mobiele Manieren Barometer 75 58 41 40 13 4 0 Het toont desinteresse Men is dan onoplettend Het is asociaal Het is niet netjes Het is onaardig Het is ongezellig Het is gevaarlijk Tijdens vergadering Grondslag voor ergernisGrondslag voor ergernis Q11. Waarom ergert u zich aan het gebruik van internet op een mobiele telefoon/apparaat door anderen? 75 52 40 30 27 25 2 Het toont desinteresse Het is asociaal Het is niet netjes Het is onaardig Het is ongezellig Men is dan onoplettend Het is gevaarlijk Tijdens een gesprek 88 57 25 7 5 2 1 Het is gevaarlijk Men is dan onoplettend Het is asociaal Het toont desinteresse Het is niet netjes Het is ongezellig Het is onaardig Achter het stuur 63 47 31 28 22 2 0 Het is asociaal Het is niet netjes Men is dan onoplettend Het toont desinteresse Het is onaardig Het is ongezellig Het is gevaarlijk In de supermarkt 85 50 41 19 6 1 0 Het is asociaal Het is niet netjes Het toont desinteresse Het is onaardig Men is dan onoplettend Het is ongezellig Het is gevaarlijk Tijdens uitvaart De 5 situaties die het meest frequent in de top 5 van ergernissen worden geplaatst: Bij het gebruik van internet op de mobiele telefoon is een ongeïnteresseerde houding in veel situaties de belangrijkste reden van ergernis, bijvoorbeeld tijdens een gesprek of vergadering, maar ook in bed met partner of op de sporttribune. internet op de mobiele telefoon wordt ook vaak als ongezellig betitelt, namelijk tijdens een feestje, eten, TV kijken, op een terras of in de kroeg. Internetten op de mobiele telefoon wordt als asociaal gezien onder andere in het openbaar vervoer, in de supermarkt, bij een voorstelling of uitvaart. Op de fiets of in de auto vindt men het voornamelijk gevaarlijk en op het toilet en op een bruiloft voornamelijk niet netjes.
 19. 19. 19 Mobiele Manieren Barometer Ergernis top 5Ergernis top 5 –– Relevantie van ergernis internet op de mobiele telefoonRelevantie van ergernis internet op de mobiele telefoon Asociaal gedrag in het verkeer wordt veruit het meest frequent in de top 5 van ergernissen geplaatst. Ten opzichte van andere irritaties wordt Internetten op de mobiele telefoon door slechts een enkeling in de top 5 van ergernissen gezet. Daarmee wordt internet op de mobiele telefoon veel minder storend ervaren dan de andere in het onderzoek opgenomen situaties. Het geeft ook aan dat internet op de mobiele telefoon een containerbegrip is dat nuance behoeft om de mate van ergernis in kaart te brengen; 73% van de Nederlanders geeft immers aan zich weleens te ergeren aan het gebruik ervan tijdens een gesprek. Situaties waar iemand zelf -lijfelijk- last van ondervindt en moeilijk te vermijden of te voorkomen is, leiden vaker tot ergernis. 81 47 46 42 42 41 41 28 26 25 19 16 13 8 4 3 81 43 37 34 48 34 50 34 27 24 20 14 12 9 1 2 81 48 48 44 40 43 39 26 26 26 19 16 14 7 5 4 Asociaal verkeer Luid mobiel bellen Schelden en vloeken Troep op straat Opdringerige verkopers Hondenpoep Voordringen Baas die beloftes niet nakomt TV reclame Roddelende mensen Wachtrijen voor kassa Collega's die drukte veinzen Lastig openen verpakkingen Praten van sportcommentatoren Mobiel internetten Mobiel SMS'en Allen Gebruikers Niet-gebruikers Q12. Hieronder staan verschillende situaties waaraan mensen zich weleens ergeren. Kunt u aangeven aan welke van deze situaties u zichzelf het meeste ergert? % plaatst situatie in de top 5 ergernissen
 20. 20. 20 Mobiele Manieren Barometer Ergernis ervaringen met betrekking tot internet op de mobiele teErgernis ervaringen met betrekking tot internet op de mobiele telefoonlefoon Q13. Kunt u uit eigen ervaring een voorbeeld noemen van een situatie waarin u zich ergerde aan iemand die internet gebruikte op zijn haar mobiele telefoon/apparaat? Tijdens een vergadering, iemand die met iets heel anders bezig was en zich opeens weer in het gesprek stortte zonder dat hij wist waar het om ging. Als ze met zijn tweeën naast elkaar fietsen en aan het internetten zijn en niet meer op het verkeer letten. Ze brengen zichzelf en anderen in gevaar. Als je er wat van zegt kijken ze je nog dom aan van ‘wat is er?’. Ik heb zo bijna iemand omgereden met de auto; zij had mij niet gezien, ik haar gelukkig wel. Dat vergeef je jezelf nooit als je iemand dood rijd. Bij het reizen met de trein in een stiltecoupe door iemand die zonder koptelefoon naar filmpjes zat te kijken en muziek zat te luisteren en ringtones aan het uitproberen was. Iemand met 2 jonge kinderen kwam voor het eerst bij mij op visite en ze zaten alle 3 te sms-en, internetten en spelletjes te doen op hun mobiel. Dit stoorde mij behoorlijk. Bij de dokter in de wachtkamer, terwijl er al aangegeven staat liever mobiele telefoons uit te zetten. Gaan ze ook nog eens zitten internetten! Ik snap dat wachten niet leuk is maar zo staat het wel een beetje aso. In de rij van de kassa stond iemand die aan de beurt was te internetten en daar moesten we op wachten terwijl hij een grote kar boodschappen had. Toen daar iets van gezegd werd kwam er een grote mond. Midden in mijn verhaal over de kinderen, gaat mijn partner de krant lezen op internet via zijn mobiel. Ik en de kinderen zijn dus niet zo belangrijk.
 21. 21. TNS NIPOTNS NIPO Amsterdam – The Netherlands Tel: +31 20 522 54 44 Sara Wester - Research Executive sara.wester@tns-nipo.com Richard Werkhoven – Research Manager richard.werkhoven@tns-nipo.com Wally Tas – Account Director wally.tas@tns-nipo.com

×