Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De (Her)inrichting van Herinneringscentra | Sessie 3 | Herinrichting HC Kamp Westerbork | Netwerkdag Oorlogsbronnen 2018

599 views

Published on

Een presentatie over de herinrichting HC Kamp Westerbork tijdens de Netwerkdag Oorlogsbronnen 2018. Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork betrekt studenten en leerlingen bij de herinrichting van de historische plek van kamp Westerbork, de verbinding tussen museum en kampterrein, maar ook bij de dilemma’s uit de dagelijks praktijk: hoe om te gaan met een plek met een beladen geschiedenis en met een gelaagde geschiedenis.

Een presentatie van Karen Laarveld Technasium, Christel Tijenk (HC Kamp Westerbork en Christian Gerlich (Dr. Nassaucollege) tijdens sessie 3 'De (Her)inrichting van Herinneringscentra' van de Netwerkdag Oorlogsbronnen 2018 'Lost and found'.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De (Her)inrichting van Herinneringscentra | Sessie 3 | Herinrichting HC Kamp Westerbork | Netwerkdag Oorlogsbronnen 2018

 1. 1. Technasium Leerlingen als bètatechnische experts
 2. 2. Technasium? • formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo • Centraal vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) • leerlingen werken in teamverband projectmatig aan actuele, authentieke bèta-technische opdrachten uit de praktijk. • Dat gebeurt vanaf de brugklas tot en met het examen
 3. 3. Scholen (93) en netwerken (18)
 4. 4. Technasiumprojecten? • Bij O&O werken leerlingen in kleine teams projectmatig aan actuele, echte bèta-technische opdrachten van echte opdrachtgevers. • Vraagstukken waar u binnen uw bedrijf of organisatie mee bezig bent en/of niet aan toekomt, mee in uw maag zit, en/of maar geen creatieve oplossing voor komt. • Met die vraagstukken kunnen technasiumleerlingen aan de slag kunnen.
 5. 5. Kwaliteitseisen: • Er is een echte opdrachtgever (probleemeigenaar) • Er is een relevante bètatechnische expert • Een bètatechnische beroepscontext staat centraal • Het project kent een bestaand vraagstuk of probleem • Het uitgewerkte project is geregistreerd
 6. 6. Opdracht • Bedenk een mogelijke [T] opdracht waarvan uw instituut de opdrachtgever is. • Wat de samenwerking met Technasium kan opleveren en vraagt zullen Christel en Christian nu met u delen • Waar u terecht kunt met uw opdracht en verdere vragen vertellen en sturen we u na de presentatie
 7. 7. Herinneringscentrum Kamp Westerbork: Het Westerbork Atelier
 8. 8. Vernieuwbouw museum en herinrichting terrein
 9. 9. Terrein
 10. 10. Spoortracé
 11. 11. Westerbork Atelier • Opleidingen: HBO, MBO, VO: Technasium locaties Dr. Nassau College • PO: Kinderdirectie • Buiten schoolverband • Publieksparticipatie
 12. 12. Westerbork Atelier
 13. 13. Westerbork Atelier
 14. 14. Westerbork Atelier en Technasium • 5 opdrachten met variëteit aan onderwerpen • Per locatie een team in de finale • Publieksprijs en juryprijs • Geen ‘bureaulade-projecten’ • Balans overbrengen van kennis – empathie - handelen
 15. 15. Westerbork Atelier
 16. 16. Westerbork Atelier
 17. 17. Westerbork Atelier
 18. 18. Westerbork Atelier
 19. 19. Westerbork Atelier
 20. 20. Dr. Nassau College • Openbare scholengemeenschap • 6 locaties (3x Assen, Beilen, Gieten, Norg) • [T] onderwijs op alle Havo/VWO locaties (4) • [T] school sinds 2009-2010 (pilotjaar)
 21. 21. Samenwerking Westerbork • Sinds schooljaar 2010-2011 • Alle leerlingen in klas 2 • Competitie in twee rondes • 1e versie alleen verbindingsroute • Project is meermaals herschreven en uitgebreid
 22. 22. Korte uitleg project • Gezamenlijke projectuitleg (kickoff) op school • Oriëntatie op huidige situatie herinneringscentrum • Oriëntatie op functies kamp 1939-1945 • Inventarisatie ervaringen bezoekers • Kiezen en uitwerken van een van de vijf keuzeonderwerpen
 23. 23. Keuzeonderwerpen • Interessant houden van 3km lange verbindingsroute, rekening houdend met aanwezige radiotelescopen. • Meer aandacht voor verhalen van slachtoffers bij crematorium / verzetsgraf • Vertel het verhaal van Kamp Westerbork met de stalen constructies van barakken en wachttorens • Aandacht voor de functies van Kamp Westerbork in andere tijdsperiodes (1939-1971) • Ruimte en aandacht voor verhalen van de ‘bewoonde wereld’ rond Kamp Westerbork
 24. 24. Meerwaarde voor ons onderwijs • Herkenbare opdrachtgever • Actuele casus • Excursiemogelijkheid • Keuzevrijheid en competitie element • Ideeën worden zichtbaar gebruikt • Oorlogseducatie (anders kijken naar hetzelfde verhaal)
 25. 25. Andere projectvoorbeelden • Exhibit waterschap (expositie inrichten) • Kunstroute in school (ICT, kunst en AR) • Virtuele tentoonstelling DAF (Kunst en VR) • Energiezuinig bouwen (div. projecten) • Gebiedsinrichting (div.) • Verkeerssituatie inrichten (div.)
 26. 26. En U? • Herkenbare problemen? • Herinrichtingsplannen? • Technische- of ontwerpvraagstukken? • Dan kan het technasium u waarschijnlijk helpen!
 27. 27. Meer weten? • Presentatie en contactgegevens worden nagestuurd • Netwerken: www.technasium.nl -> scholen of: www.technasium.nl/netwerken/overzicht • Karen Laarveld: k.laarveld@technasium.nl • Christel Tijenk: Christel.Tijenk@kampwesterbork.nl • Christian Gerlich: GCH@dr.nassaucollege.nl

×