Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Collectie-ontsluiting Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 | Charlotte van Dijk | Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen 2019

28 views

Published on

De presentatie 'Collectie-ontsluiting Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45' van Charlotte van Dijk tijdens de Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen 'Wisseling van de wacht. De bevrijding van kampen en hun nieuwe bewoners' op 23 mei 2019 bij Groninger Archieven / OVCG.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Collectie-ontsluiting Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 | Charlotte van Dijk | Noordelijke Netwerkdag Oorlogsbronnen 2019

  1. 1. SMH 40-45 is samenwerkingsverband van veertien Nederlandse musea en herinneringscentra/collecties, die zich richten op de periode 1940-1945 en is een onderdeel van Platform WO2
  2. 2. De Stichting Musea en Herinneringscentra 40 – 45 behartigt de belangen van Nederlandse musea en herinneringscentra, gericht op beheer, behoud, presentatie en betekenisgeving van materieel en immaterieel erfgoed van bezetting, vervolging en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog MISSIE SMH 40-45 ICOM definitie museum: Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. beleidsbeïnvloeding, fondsenwerving, professionalisering, productontwikkeling en kennisdeling.
  3. 3. project collectie ontsluiting/digitalisering veertien collecties maart 2019- oktober 2020 fase 1: inventarisatie fase 2: pilot fase 3: project
  4. 4. https://chrisbooms.nl/presentations/Sigarenkistje.html https://chrisbooms.nl/presentations/trui.html https://chrisbooms.nl/presentations/dagboek.html ‘Pre-pilot’ Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, 15 mei 2019: 2e week september: drie 3D objecten, dag objectfotografie, optimale registratie eigendom, auteursrecht, 3D ‘waardig’, aansluiting bij educatie, vaste presentatie
  5. 5. Open data, WOII thesaurus, Dublin Core, API

×