Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим тест

1,268 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor, Sports
  • Be the first to comment

цахим тест

  1. 1. Цахим тестСургууль: 53 Нэр:Анги: 9 Хичээлийн нэр: Бүлэг: в Хичээлийн сэдэв:Шалгалтын хувилбар сонгох: Хувилбар 1Бөглөж дуусаад ctrl+s дараарай.
  2. 2. Б. ОнонТүүх БНМАУ социолизм байгуулж дуусгах зорилт дэвшигдсэн нь /1960 Үндсэн хууль/
  3. 3. Цахим тест Хариултын хуудасАсуулт 1 2 3 4 Хариулт a b b bХувилбар 1Асуулт 1 1. Төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн дээд байгууллагыг хэд хэдэн онуудад АИХ гэж нэрлэж байсан бэ?А. 1960-1992 c.1924-1940b. 1940-1960 d. 1990-1992Асуулт 2 2. Монгол улсын ууган их сургууль ямар сургууль вэ?a. Техникум c. Утга зохиолын их сургуульb. МУИС d. УБИСАсуулт 3 3. Дэлхийн 2-р дайнд БНМАУ-н баримталж байсан байр суурь?а. Төвийг сахисан c. Оролцоогүйb. ЗХУ-н талд зогссон d. Өвөр монголыг чөлөөлөхАсуулт 41. 1960 оны Ардын их хурлын даргаар …………. Томилсон. Нөхөж бичА. Ж.Самбуу c. Ж.Батмөнхb. Ю.Цэдэнбал d. Д. СодномАсуулт 5 1. Тохируулна зур?1, Сургалтыг кирилл бичгээр явуулж эхэлжээ. А. 19682, Бүрэн бус дунд боловсролыг 8 жил болгосон b. 19723, БНМАУ-н Боловсролын тухай хуулийг батлав c.19824, Олимпийн анхны мөнгөн медаль авав d.1941
  4. 4. А.1г 2б 3в 4а c.1в 2а 3б 4гb.1а 2в 3б 4гАсуулт 61. БНМАУ-н төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо аль вэ?А. Дээд, дунд доод c. Сайд гарын зөвлөл, яамдуудb. Дээд, төв, орон нутаг d. ЗГ, яам, тусгай газарБөглөж дуусаад ctrl+s дараарай.
  5. 5. 5 aэдэн онуудад АИХь вэ?айр суурь?Нөхөж бич
  6. 6. dun Цахим тестийн үнэлгээ Сургууль: 53 Нэр: Б. Онон Анги: 9 Хичээлийн нэр: Түүх БНМАУ социолизм байгуулж дуусгах зорилт дэвшигдсэн нь /1960 Бүлэг: в Хичээлийн сэдэв: Үндсэн хууль/ Үнэлгээ харах хэсэг: Хувилбар 1: Асуулт Оноо Хариулт 1 1 #NAME? 2 1 3 1 4 1 5 4 Авах оноо Авсан оноо Зөв хариулт Буруу хариулт Хувь Үнэлгээ Бөглөж дуусаад ctrl+s дараарай.

×