Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SSMB17 - Arjan Grootveld - DigitalResults

377 views

Published on

Oogst seminar 11 oktober 2017 - Smart Media Buying

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SSMB17 - Arjan Grootveld - DigitalResults

 1. 1. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl Arjan Grootveld – Programmatic Consultant Van complexenaar transparante mediainkoop Visie vanuit adverteerders perspectief
 2. 2. Full Time Nerd (maar ook volleerd backpacker) !
 3. 3. MEDIA BUYING Waar komen we vandaan? " III #
 4. 4. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl LAGERE KOSTEN Traditionele offline media vs online media zoals display en online video, met lagere kosten per eenheid MEER EFFICIENCY Targeting stelt de adverteerder in staat enkel de gewenste doelgroepen te targeten DIGITAL MARKETING DE BELOFTE $ 
 5. 5. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl Die belofte leidt tot enthousiasme Digitale budgeten blijven sterk groeien ($US billion) Source: Digiday 2017
 6. 6. Toch slaat de twijfel toe Haal ik als adverteerder wel het maximale uit mijn digital advertising? IV
 7. 7. Strategie van kritische regie
 8. 8. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl Te weinig mensen met de juiste achtergrond met een te laag kennis niveau zorgt voor een te weinig kritische houding. Een gesplitste organisatie structuur zorgtvoor versplintering van kennis en verantwoordelijkheden De traditionele bureau rol zorgt voor te weinig samenwerking en benuttingpotentieelBureau Mensen Organisatie 01 03 (Soft) issues bij de adverteerder
 9. 9. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl Commonsense Het stellen van kritische en logische vragen aan leveranciers,maar ook: praat in gewone mensentaal KPI driven Kennis van business doelen en bijbehorende online marketing KPI’s Data georienteerd Ervaring met het opzetten van customer centric campagnes Kennis landschap Grip op de inkoopketen, van techniek tot publishers Insourcing programmaticspecialisten Benodigde skills
 10. 10. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl 4 Web analist 3 CRM specialist 1 Programmatic manager 2 Marketeer Eén lokatie Samenwerking is de sleutel Samenwerking is de sleutel Opzetten juiste organisatie Organiseer je rond je klant Eén afdeling?
 11. 11. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl Uitdager Continuverbeterslag maken Publisher kennis Voeling met markt Creatie Eigen creatieven in dienst Resourcing Flexibele resources voorexecutie Business doelstellingen Sturen op juiste KPI’s Inzicht first party data Beheer eigen data E-commerce Uniforme customery journey Analytics Monitoringperformance Samenwerking bureau
 12. 12. Obscurity is a synonym of complexity (technische) issues bij de adverteerder  ( I
 13. 13. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl Issues rond complex landschap Brand Safety Brand safety voor het merk is niet altijd gegarandeerd Viewability Een grotehoeveelheid banners wordt nooit gezien Fraude Een deel van de clicks, of views,is non-human traffic Kosten keten Een groot deel van het media budget verdampt in de keten
 14. 14. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl GEBRUIKSVRIENDELIJK Immers, eigen mensen moeten de tooling zelf gaan gebruiken! TRANSPARANTIE Zorg voor maximaal inzicht in marges en resultaten LICENCERING Ondubbelzinnig eigenaarschap van het contract en bijbehorende data TOEGEVOEGDE WAARDE Stel van tevoren vast wat je met een tool wilt bereiken en evalueer periodiek Bouw je eigen adstack Maar let op ) ⊷ а ,
 15. 15. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl Customer centric marketing Organiseer je inkoop rond een Data Management Platform
 16. 16. Publisher management Waar bevindt mijn potentiele klant zich? Hoe vind ik intent? - . VI
 17. 17. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl MENSEN Wees kritisch en neem regie KENNIS TECHNIEK & DATA PUBLISHER MANAGEMENT De wereld verandert maar langzaam…
 18. 18. www.digitalresults.nl Phone: +31 6 10 45 80 97| e-mail: arjan@digitalresults.nl En vragen! CONTACT T + 31 6 10 49 80 97 T + 31 6 46 38 38 76 EMAIL arjan@digitalresults.nl mark@digitalresults.nl Bedankt voorde aandacht! Tijd voor overdenking… /

×