Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Resultaten Re Designproject[1] [Compatibilit

775 views

Published on

Van september 2006-september 2008 heeft de Werkgroep Integratie Gehandicapten (WIG) zich ingezet om meer jongeren met een handicap te betrekken bij belangenbehartiging. Hiervoor is het project ‘Re-design van belangenbehartiging’ in het leven geroepen. Dit project is inmiddels afgerond, maar het betrekken van jongeren blijft een speerpunt van de WIG.

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Resultaten Re Designproject[1] [Compatibilit

 1. 1. Jongerenproject Re-design van belangenbehartiging
 2. 2. Aanleiding • Weinig jongeren in belangenorganisaties • Mensen van de “Protestgeneratie” gaan straks ‘met pensioen’ • Probleem: kennis en ervaring gaan verloren • Vraag: Hoe kunnen meer jongeren met een functiebeperking betrokken worden bij belangenbehartiging?
 3. 3. Praktijkexperiment • Jongeren doen eigen projecten in de praktijk • Met ondersteuning van ervaren coaches • Duur: 2 jaar • Theoretische onderbouwing • Praktijkvolgend onderzoek
 4. 4. Generaties in organisaties Samenwerkende generaties kunnen maatschappelijke vernieuwing creëren. - Aart Bontekoning -
 5. 5. Het praktijkexperiment in cijfers • 29 deelnemers • 16 uitvallers • 5 stagiaires • 8 groepsprojecten • 7 individuele projectideeën • Vele zakken (vergader-)snoep
 6. 6. Activiteiten • Kick off: jongerendebat • Zelf projecten opzetten • 2e debat met alle wethouders uit Nijmegen • WIG Movie Award • Werkgroepen Uitgaan en Vervoer • Werkgroep Vrije Tijd • Einddebat, premiere film en presentatie onderzoeksresultaten
 7. 7. Deelnemende jongeren positief over praktijkexperiment • Een project voor en door jongeren • Concrete en haalbare doelen • Resultaten geboekt • Zelf beslissen over te nemen stappen • Goede samenwerking onderling • Bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling
 8. 8. Deelnemer, afhaker of niet geïnteresseerd? • Deelnemen is niet vanzelfsprekend, vanwege school, tijdsdruk, vervoersprobleem en energiegebrek • Jongeren die wel graag meedoen moeten soms afhaken door omstandigheden • Een groep jongeren is niet geïnteresseerd in het opkomen voor eigen of andermans belangen
 9. 9. Wat bemoeilijkt deelname • Vervoersproblemen, energieprobleem, keuzes maken • Jongeren met een (ernstige) functiebeperking zijn kwetsbare groep. Gevaar van overvragen bestaat, als gevolg van de nadruk op het nemen van eigen verantwoordelijkheid • Vervolgonderzoeken nodig naar hoe anderen hun belangen goed kunnen behartigen
 10. 10. Waarom willen sommige jongeren niet deelnemen? • Belangenbehartiging ver van hun bed • Nauwelijks tegen problemen aangelopen of geen manieren kennen om daar iets mee te doen • School is voornaamste activiteit • Beschermde omgeving & afhankelijk van zorg • Denken niet dat ze invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven
 11. 11. Wanneer willen jongeren deelnemen? • Projectmatig, doelgericht en concreet • Samenwerking en echte motivatie • Haalbaar resultaat • Rekening houden met vervoer en tijdstip bijeenkomsten
 12. 12. Wat werkt? • Jongeren benaderen jongeren - rolmodellen • Werkgroepen met een ‘trekker’: Jongeren leiden jongeren • Leren van ervaren ouderen en beproefde middelen • Ruimte voor inzet eigen middelen: nieuwe media • Jongeren benaderen via scholen - docenten • Geen ‘huiswerk’
 13. 13. Samenwerkende generaties kunnen maatschappelijke vernieuwing creëren • Geen nieuwe inhoud, wel nieuwe vormen • Ieder heeft eigen perspectief • Resultaatgerichte en gemotiveerde werkhouding • Gebruik maken van bestaand (politiek) netwerk • Terugvallen op ervaren mensen • Samenwerking geeft bredere kijk op sociaal- maatschappelijke problemen • Ouderen: nieuwe technieken en nieuwe media • Ouderen: belang van focus en haalbaar resultaat
 14. 14. Meerwaarde voor de WIG • Verbetering band met wethouders • Verbetering imago • De WIG bekender bij jongeren+ en scholen • Verjonging binnen de organisatie • Meer jongeren actief binnen de WIG • Coaching positieve ervaring voor ervaren belangenbehartigers • Inzet nieuwe media • Vervolgprojecten
 15. 15. Vervolgprojecten • Jongerenpanel • Lespakket ‘Invloed op je eigen leven’ • Re-design 2: virtueel netwerk • Inzet nieuwe media: Filmprojecten
 16. 16. Re-design was mogelijk dankzij:

×