Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

LOCUS

430 views

Published on

Presentatie over LOCUS door Miek De Kepper

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

LOCUS

 1. 1. Onthaaldag 26 maart 2009
 2. 2. Inhoud <ul><li>Visie </li></ul><ul><li>Missie </li></ul><ul><li>Positie </li></ul><ul><li>Organisatie en teams </li></ul>
 3. 3. Visie <ul><ul><li>Belang van cultuurbeleving en participatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Belang van een (warm) lokaal bestuur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lokale culturele professional en rol ‘civil servant’ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Betekenis van lokaal cultuurbeleid </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betekenis van de rol van de openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Professionele kennisgestuurde organisaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Belang van participerende burgers in een levende democratie </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Missie (1) <ul><li>Het steunpunt is een autonome organisatie die in het kader van de beheersovereenkomst met de Vlaamse regering: </li></ul><ul><ul><li>gemeenten ondersteunt bij de uitbouw van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid en bij de opmaak en de uitvoering van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan; </li></ul></ul><ul><ul><li>de werking van cultuurcentra, openbare bibliotheken, gemeenschapscentra, lokale culturele professionals waaronder cultuurbeleidscoördinatoren e.a. en adviesorganen voor cultuur ondersteunt. </li></ul></ul>
 5. 5. Missie (2) <ul><li>Kerntaken van het steunpunt: </li></ul><ul><ul><li>Praktijkondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktijkontwikkeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie </li></ul></ul>
 6. 6. Positie (1) <ul><li>Voor he t lokaal cultuurbeleid , de cultuur- en gemeenschapscentra en de bibliotheken en andere betrokken actoren is het steunpunt een betrouwbare partner. </li></ul><ul><li>Voortdurend overleg en dialoog zijn de basis voor een stevig draagvlak. </li></ul>
 7. 7. Positie (2) <ul><li>Voor de Vlaamse overheid is het steunpunt een go between, een intermediair met de vele actoren uit het lokaal cultuurbeleid. </li></ul><ul><li>Deze positie stoelt op wederzijds vertrouwen. </li></ul>
 8. 8. Positie (3) <ul><li>De provincies en het steunpunt werken complementair, waardoor de lokale culturele actoren op alle bestuursniveaus een ondersteuning op maat vinden. </li></ul><ul><li>Overleg onderbouwt en structureert deze complementariteit. </li></ul><ul><li>Resultaat kan/zal verschillen per provincie. </li></ul>
 9. 9. Positie (4) <ul><li>Het steunpunt functioneert vanuit de netwerkidee , waarbij het zichzelf ziet als een constructieve partner voor andere sectoren en het maatschappelijke middenveld. </li></ul><ul><ul><li>Op de eerste plaats de digitale bibliotheek, onze ‘natuurlijke’ partner </li></ul></ul><ul><ul><li>De partner in huis: FARO voor wat erfgoed betreft </li></ul></ul><ul><ul><li>Collega-steunpunten </li></ul></ul><ul><ul><li>Andere zoals Cultuurnet (cultuurcommunicatie), Demos (cultuurparticipatie), Canon cultuurcel, Stichting Lezen (leesbevordering), e.a. </li></ul></ul>
 10. 10. Positie (5) <ul><li>Het steunpunt bouwt ook een goede samenwerking op met de belangenbehartigers , vertrekkend vanuit de kerntaken </li></ul><ul><ul><li>VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) </li></ul></ul><ul><ul><li>De VVBAD (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen) </li></ul></ul><ul><ul><li>De VVC (Vereniging voor Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra) </li></ul></ul><ul><ul><li>De Verenigde Verenigingen </li></ul></ul><ul><ul><li>E.a. </li></ul></ul>
 11. 11. Organisatie <ul><li>Procesgerichte organisatie : </li></ul><ul><ul><li>De teams werken hun eigen thema’s volledig zelf uit in projecten en acties, van in de conceptfase tot bij de implementatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Ze werken vanuit hun eigenheid ook vaak samen aan projecten, acties, … </li></ul></ul><ul><li>Drie + één teams: </li></ul><ul><ul><li>Lokaal cultuurmanagement (1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Publiekswerking (2) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultuur en samenleving (3) </li></ul></ul><ul><ul><li>Team Algemene Diensten </li></ul></ul>

×