Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sarana ibubapa simple

2,797 views

Published on

Published in: Education

Sarana ibubapa simple

 1. 1. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan S a r a n a (Segala) sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan sebagainya untuk mencapai atau melaksanakan sesuatu. – kamus Dewan Edisi keempat 1 Ibu Bapa Sesiapa sahaja yang bertanggung jawab terhadap kebajikan anak dan terlibat secara aktif dengan pendidikannya.
 2. 2. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Sarana Ibu Bapa Suatu alat untuk digunakan oleh ibu bapa bagi membangun, memantap & memperkasa penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak Dalam konteks Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta: 2 http://www.theborneopost.com/2011/09/18 /two-top-students-share-their-recipe-for- success/
 3. 3. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Objektif Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan di luar sekolah abihulwa.blogspot.com 3
 4. 4. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 4 isu Penyediaan suasana pembelajaran di rumah  ruang belajar, jadual belajar, keselesaan, kekemasan & buku rujukan Interaksi sosial dengan anak  berbual, makan, beraktiviti, awasi pergerakan anak & memberi pendidikan agama/moral Komunikasi dengan anak  berbincang mengenai pelajaran, mendengar cerita sekolah dari anak, mengawasi kerja rumah, mengambil tahu perancangan aktiviti anak & saling bertukar fikiran Sokongan terhadap kecemerlangan anak  pujian dan rangsang, dorongan dan motivasi, aktiviti membaca, membimbing kerja rumah & memberi kelas tambahan (jika perlu) 4
 5. 5. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Peningkatan penglibatan ibu bapa dalam 6 aktiviti sekolah  Hari Pendaftaran Tahun 1/ Tingkatan 1  Hari Penetapan Target  Hari Pelaporan  Mesyuarat Agong Tahunan PIBG  Hari Sukan  Hari Ucapan/Penyampaian Hadiah 5
 6. 6. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 6 PENYEDIAAN SUASANA DI RUMAH Jumlah skor •Indikator penyediaan suasana pembelajaran di rumah •Senarai penyediaan suasana pembelajaran di rumah 0-1 Asas •Menyediakan sekurang-kurangnya satu keperluan bagi suasana pembelajaran anak dan perlu menambahkan dua atau tiga lagi keperluan suasana pembelajaran Penyediaan suasana pembelajaran di rumah: •Ruang belajar •Jadual belajar •Mengurangkan gangguan bunyi •Tempat belajar yang kemas dan bersih •Penggunaan tempat belajar yang berkesan •Buku rujukan yang cukup 2-3 Sedang maju •Menyediakan sebahagian besar keperluan bagi suasana pembelajaran dan boleh menambah tiga atau empat keperluan lagi 4-5 Cemerlang •Telah menyediakan semua keperluan dan boleh ditambah lagi •Boleh menambah keselesaan anak untuk belajar
 7. 7. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 7 Jumlah skor •Indikator interaksi sosial dengan anak •Senarai interaksi sosial dengan anak 0-7 Asas •Interaksi sosial antara ibu bapa dan anak sangat sedikit serta perlu berusaha untuk melakukan sekurang-kurangnya satu daripada aktiviti yang disenaraikan di sebelah Interaksi sosial dengan anak: •Berbual-bual dengan anak •Bercerita dengan anak •Makan bersama anak •Beriadah/ aktiviti bersama anak 8-21 Sedang maju •Terdapat interaksi sosial antara anda dan anak anda tetapi perlu berusaha agar dapat melakukan sekurang-kurangnya dua aktiviti seperti di sebelah 22-35 Cemerlang •Telah melakukan hampir semua/ semua aktiviti bersama anak tetapi masih boleh mengeratkan hubungan dengan meluangkan lebih banyak masa bersama dengan anak
 8. 8. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 8 Jumlah skor •Indikator komunikasi dengan anak •Senarai komunikasi dengan anak 0-7 Asas •Tahap komunikasi anda dengan anak sangat rendah dan perlu berusaha berbual-bual dengan anak dengan lebih kerap Interaksi komunikasi dengan anak: •Berbincang dengan anak mengenai pelajaran •Mendengar anak bercerita tentang sekolah •Berhubung dengan pihak sekolah mengenai kemajuan anak 8-21 Sedang maju •Komunikasi anda dengan anak berada pada tahap sederhana dan anda boleh berbual dengan bercerita kepada anak 22-35 Cemerlang •Komunikasi anda dan anak adalah baik •Mempertingkatkan keadaan dengan melakukan aktiviti-aktiviti dengan kerap dan tekal
 9. 9. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 9 Jumlah skor •Indikator sokongan dengan anak •Senarai aktiviti sokongan akademik 0-7 Asas •Tahap sokongan anda terhadap kemajuan akademik anak anda adalah rendah dan perlu libatkan diri dengan pembelajaran anak secara lebih kerap Sokongan akademik melibatkan: •Berbincang dengan anak mengenai pelajaran •Membacakan buku kepada anak •Membaca buku bersama-sama anak •Membimbing anak menyiapkan kerja rumah •Memberi bimbingan melalui anak-anak lain/ orang lain 8-21 Sedang maju •Memberi bimbingan kepada anak dan akan membantunya cemerlang dalam pelajaran 22-35 Cemerlang •Anda menunjukkan ciri-ciri cemerlang dalam membantu pencapaian akademik anak •Galakkan anak anda dengan mencabar dirinya sendiri
 10. 10. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 10 INDIKATOR JUMLAH MARKAH KESELURUHAN Jumlah Markah Keseluruhan Indikator 0-22 ASAS •Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat asas/ minimum •Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa PIBG •Guru-guru juga boleh membantu ibu bapa dalam hal berkaitan pelajaran anak- anak •Kunjungi sekolah atau hubungi PIBG untuk penerangan lebih lanjut
 11. 11. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 11 Jumlah Markah Keseluruhan Indikator 23-88 SEDANG MAJU •Penglibatan anda dengan pelajaran anak adalah di peringkat sederhana •Berbincanglah dengan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa PIBG •Anda dialu-alukan menyertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa PIBG
 12. 12. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 12 Jumlah Markah Keseluruhan Indikator 89-110 CEMERLANG •Anda merupakan ibu bapa yang berdikari •Boleh berhubung dengan pihak sekolah jika memerlukan sebarang penjelasan •Sertai Kumpulan Sokongan Ibu Bapa PIBG sekolah anak anda dan anda pasti dapat membantu lebih ramai ahli PIBG yang lain
 13. 13. Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan 13

×