สารรอบตัวเรา ป3

2,817 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สารรอบตัวเรา ป3

 1. 1. กลุมสาระการเรียนรูวทยาศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ท่ี 3 ่ ้ิ ้ เรื่อง สารรอบตัวเรา จัดทาโดย นายอนุ ชา เข็มรัตน์ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดทองใน สานักงานเขตสวนหลวง กทม.
 2. 2. ตอนที่ 1 สมบัตของวัสดุ ิ ในชีวตประจาวันคนเราเกี่ยวข้องกับวัสดุอยู่ ิตลอดเวลาวัตถุหรือสิงของรอบตัวเราล้วนทาขึ้น ่ ้จากวัสดุ ทังที่เป็ นวัสดุธรรมชาติและวัสดุสงเคราะห์ ั
 3. 3. ตัวอย่างสิงของที่ทาจากวัสดุชนิ ดต่างๆ ่วัสดุธรรมชาติไม้  ด้ามค้อน โต๊ะ เก้าอี้ บ้าน ตู ้ เตียงโลหะ  กระป๋ อง ลวดหนาม ใบมีดโกน แหวน สร้อย รถยนต์ยางพารา  ถุงมือ รองเท้า ยางรถยนต์
 4. 4. ตัวอย่างสิงของที่ทาจากวัสดุชนิ ดต่างๆ ่วัสดุสงเคราะห์ ัแก้ว  ขวดน้ า กระจก แว่นตา แก้วน้ ากระดาษ  สมุด กล่อง หนังสือผ้า  หมวก เสื้อผ้าพลาสติก  ลูกฟุตบอล ถุง กระเป๋ า ถังน้ า
 5. 5. สมบัตของวัสดุชนิ ดต่าง ๆ ิ แก้ว •- เป็ นของแข็ง โปร่งใส •- ผิวเรียบ สะท้อนแสงเป็ นประกาย •- ทนต่อการขูดขีด, ความร้อน,สารต่างๆ •- แตกง่าย•++ แก้วเกิดจากทรายเผารวมกับโซดาแอช++
 6. 6. สมบัตของวัสดุชนิ ดต่าง ๆ ิ พลาสติก •- น้ าหนักเบา •- ไม่นาความร้อน ไม่นาไฟฟ้ า •- สามารถทาให้มีรูปทรง, สีต่าง ๆ ได้ •- มีทงพลาสติกแข็งและอ่อน ้ั•++ เป็ นวัสดุสงเคราะห์ในกลุมอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี++ ั ่
 7. 7. สมบัตของวัสดุชนิ ดต่าง ๆ ิ โฟม •- น้ าหนักเบา •- ยืดหยุ่น เป็ นฉนวนความร้อน •- นิ ยมใช้เป็ นวัสดุบรรจุอาหาร •- ใช้บกระติกน้ าแข็ง บุฝาผนังห้องเย็น ุ•++ เป็ นพลาสติกที่นามาผ่านกระบวนการเติมแก๊ส++
 8. 8. สมบัตของวัสดุชนิ ดต่าง ๆ ิ โลหะ •- มีผิวมันวาว •- ตีเป็ นแผ่นเรียบ ดึงเป็ นเส้นได้ •- นาไฟฟ้ า นาความร้อนได้ดี•-++ โลหะมีทงโลหะชนิ ดเดียว และโลหะผสม++ ้ั
 9. 9. สมบัตของวัสดุชนิ ดต่าง ๆ ิ เซรามิก •- มีความแข็งมาก •- เปราะต่อแรงกระแทก •- ทนต่อสารเคมี สภาพอากาศและความชื้น •- เป็ นฉนวนไฟฟ้ า นิ ยมทาเป็ นของตกแต่งบ้าน•++ เซรามิกทาจากดิน หิน หรือแร่อนที่ไม่ใช่โลหะ++ ่ื
 10. 10. คาถาม ในชีวตประจาวันของคนเรา ิไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัสดุอยู่ตลอดเวลา ใช่ ไม่ใช่
 11. 11. คาถามข้อใดไม่ใช่วสดุธรรมชาติ ? ั ไม้ โลหะยางพารา พลาสติก
 12. 12. คาถาม วัสดุหมายเลขใดเป็ นวัสดุสงเคราะห์ ั1. แหวน 2. ถุงมือ 3. ลูกฟุตบอล 4. กระป๋ อง 5. ถังน้ า 6. โฟม 7. แก้วน้ า 8. รองเท้า <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>
 13. 13. จงลากข้อความ ที่บอกถึงลักษณะของแก้วไปไว้บนเส้น โปร่งแสง ยืดหยุ่น แตกง่าย รีดเป็ นแผ่นได้ทนต่อการขูดขีด นาไฟฟ้ า ผิวเรียบ ผิวขรุขระ
 14. 14. <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>

×