Затверджено
наказ Міністерства охорони здоров'я
від 17.09.2007 № 554
Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак мо...
диспансеризаціїхворих
Обсяг
обстежень
1.Фізикальне обстеження
2.Лабораторне дослідження
крові (загальний,
біохімічний анал...
Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих
Стадії
захворювання ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ
Середня тривалість
обстеж...
2. Комплексне лікування:
а) неоад’ювантна полі хіміотерапія за схемами AC, FAC (2-
4 курси)
б) хірургічне лікування – маст...
2. Комплексне лікування:
а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC (3-
4 курси)
б) хірургічне лікування – масте...
4. Комплексне лікування:
а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія за схемами
AC, FAC (3-4 курси), ендолімфатична або сел...
Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.
Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення.
Протипоказання до променевого л...
Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (поліхіміотерапія, гормонотерапія).
Протипоказання до медикаментозного лікува...
Затверджено
наказ Міністерства охорони здоров'я
від 17.09.2007 № 554
Локалізація: Базальноклітиний рак шкіри (МКХ-10 С44)
...
Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих*
СТАДІЯ
ЗАХВОРЮВА-
ННЯ
ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня
тривалість
обс...
Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення
Протипокази до променевого лікув...
Затверджено
наказ Міністерства охорони здоров'я
від 17.09.2007 № 554
Локалізація : Меланома шкіри (МКХ-10 С43)
Таблиця №1:...
Можливі додаткові обстеження
(проводяться при достатньому
матеріально-технічному
забезпеченні закладу)
Визначення титру сп...
Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих
СТАДІЯ
ЗАХВОРЮВАННЯ
ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня
тривалість
обстеж...
Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.
Вид операції Стадії Особливості використання
ОсновнийперелікоперативнихВтручань
...
Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).
Протипоказання до медикаментозн...
Затверджено
наказ Міністерства охорони здоров'я
від 17.09.2007 № 554
Локалізація : Плоскоклітиний рак шкіри (МКХ-10 С44)
Т...
Обсяг
обстежень
1. Фізикальне обстеження
2. Рентгенографія ОЧП, КТ
при необхідності.
3. УЗД регіонарних
лімфатичних вузлів...
Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих*
СТАДІЯ
ЗАХВОРЮВАННЯ
ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня
тривалість
обсте...
Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.
Вид операції Стадії Особливості використання
Основний
перелік
оперативних
втруча...
Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).
Схема медикаментозного лікуванн...
від 17.09.2007 № 554
Локалізація: Саркоми кісток (остеогенна саркома, ангіосаркома кістки, злоякісна фіброзна гістіоцитома...
Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих
ЛПЗ, загальнолікарняної
мережі
Консультативна поліклініка
спеціалізованої ...
Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.
Стадії захворювання ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО
ЛІКУВАННЯ
Середня
тривалість
обстеження
т...
Протипоказання до оперативного втручання: Важка супутня патологія
Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування пром...
Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія)
Показання до редукції дози: Лейк...
хворихМожливі додаткові
обстеження
(проводяться при
достатньому
матеріально-технічному
забезпеченні закладу)
Цитогенетичне...
Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих
Таблиця №3. Перелік оперативних втручань
Протипоказання до оперативного втручання: Важка супутня патологія
Стадії
захворюв...
Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення
Протипокази до променевого лікув...
Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія).
Схема медикаментозного лікуванн...
від 17.09.2007 № 554
Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба (код за МКХ-1...
Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих*
Стадії
захворювання
ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня
тривалість
обсте...
Стадія IV (Будь-
яке T, N1, М0,
будь-яке G)
1. Комплексне лікування:
а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія та
передоп...
Стадія IV (Будь-
яке T, N0, М1 –
множинні
метастази в
легені, будь-яке
G)
1. Комбіноване лікування :
а) системна поліхіміо...
Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.
Вид операції Стадії Особливості використання
Основний
перелік
оперативних
втруча...
- розпад пухлини з масивною кровотечією
- загальні протипокази до променевої терапії
Таблиця №5. Схеми медикаментозного лі...
наказ Міністерства охорони здоров'я
від 17.09.2007 № 554
Локалізація: Рак нирки (МКХ-10: С64, С65):
Таблиця №1: Стандартне...
диспансеризаціїхворих
Обсяг
обстежень
1. Фізикальне обстеження
2. Лабораторне дослідження
крові (загальний, біохімічний
ан...
Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих на рак нирки:
Стадії захворювання ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня
три...
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія

5,817 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,817
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,096
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

наказ 554 моз україни про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю онкологія

 1. 1. Затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я від 17.09.2007 № 554 Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Рак молочної залози (код за МКХ-10: С50) Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих ЛПЗ, загальнолікарняної мережі Консультативна поліклініка спеціалізованої установи Стаціонар спеціалізованої установи Обстеженняпервинниххворих Терміни обстеження До 3 днів до 8 днів до 10 днів Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові (загальний з формулою біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ - при узгодженні з пацієнтом ) та сечі 3. ЕКГ 4. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду 5. Рентгенографія ОГП 6. УЗД органів черевної порожнини 7. Мамографія 1. Фізикальне обстеження 2. Мамографія (+УЗД молочних залоз та регіонарних лімфовузлів) 3. Рентгенографія ОГП (томографія лімфовузлів середостіння) 4. Комп’ютерна томографія ОГП - за показаннями 5. УЗД органів черевної порожнини, за показами - малого тазу та заочеревинного простору 6. Тонкоголкова біопсія пухлини з цитологічним дослідженням, цитологічне дослідження виділень з соска та з виразкових пухлин 7. Трепан-біопсія пухлини з морфологічним та імуногістохімічним дослідженням при плануванні неоад'ювантного лікування. 8. Радіоізотопні обстеження - за показаннями 9. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога, гінеколога за показаннями 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль) 3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження 4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями 5. Секторальна резекція молочної залози з терміновим морфологічним дослідженням 6. Імуногістохімічні дослідження пухлини (ER,PR) 7. Морфологічне дослідження пухлини та не менше 10 лімфатичних вузлів Обстеж ення при Кратність обстеження 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в наступному 1 раз на рік 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в наступному 1 раз на рік 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в наступному 1 раз на рік
 2. 2. диспансеризаціїхворих Обсяг обстежень 1.Фізикальне обстеження 2.Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма) та сечі 3.Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду 4.Рентгенографія ОГП 5.УЗД органів черевної порожнини 6.ЕКГ 1.Фізикальне обстеження 2.Мамографія (+ УЗД молочних залоз та регіонарних лімфовузлів) 3.Рентгенографія ОГП (томографія лімфовузлів середостіння) 4.Комп’ютерна томографія ОГП - за показаннями 5.УЗД органів черевної порожнини, за показами - малого тазу та заочеревинного простору 6.Тонкоголкова біопсія пухлини з цитологічним дослідженням, цитологічне дослідження виділень з соска та звиразкованих пухлин 7.Трепан-біопсія пухлини з морфологічним та імуногістохімічним дослідженням при плануванні неоад'ювантного лікування. 8.Радіоізотопні обстеження - за показаннями 9.Консультації хірурга-онколога 1.Фізикальне обстеження 2.Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль) 3.Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного до- обстеження 4.Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями 5. Імуногістохімічні дослідження пухлини. 6.Біопсія пухлини з терміновим або класичним морфологічним дослідженням. 7.Аспірація плевральної порожнини для морфологічного дослідження. 8. Бронхоскопія за показаннями Можливі додаткові обстеження (проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні) Вивчення рецепторного статусу пухлини (ER, PR) за допомогою трепан-біопсії до планування хірургічного втручання, аналіз крові на СА 15-3, МСА.
 3. 3. Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих Стадії захворювання ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба Середній термін перебування в стаціонарі, доба Ускладнення, % Летальність, % Стадія І (T1N0M0) 1.Хірургічне лікування (мастектомія при протипоказаннях до органозберігаючої операції), післяопераційна гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах та хіміотерапія за схемами CMF, AC при наявності факторів поганого прогнозу* До 2 До 16 До 2% До 1% 2. Комплексне лікування: а) органозберігаюча операція б) післяопераційна променева терапія на парастернальну, надпідключичну зони та на молочну залозу в) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC (4-6 курсів) при наявності факторів поганого прогнозу* та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 До 2 До 4 амбулаторно До 16 До 50 До 70 5-10років До 2% До 2% До 60% До 20% До 1% 0 0 0 3.Комплексне лікування а) Променева терапія за радикальною програмою при протипоказаннях до операції б) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах в) хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC при наявності факторів поганого прогнозу* (4-6 курсів) амбулаторно амбулаторно до 2 До 40 5-10років До 70 Дл 2% До 20% До 60% 0 0 0 Стадія ІІА (T1N1M0, T2N0M0) 1. Комплексне лікування: а) одноразова чи п’ятиразова передопераційна крупнофракційна променева терапія на молочну залозу, пахвову зону. б) органозберігаюча операція при розмірах пухлини до 3 см. При локалізації пухлини в центральному квадранті – радикальна мастектомія. При локалізації пухлини у внутрішньому квадранті – різноблочна квадрантектомія з лімфатичною диссекцією. Можливо виконання одночасної підшкіряної мастектомії з ендопротезуванням. в) післяопераційна променева терапія г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 До 2 До 2 амбулаторно До 16 До 50 До 70 5-10років До 2% До 2% До 60% До 20% До 1% 0 0 0
 4. 4. 2. Комплексне лікування: а) неоад’ювантна полі хіміотерапія за схемами AC, FAC (2- 4 курси) б) хірургічне лікування – мастектомія чи органозберігаюча операція при досягненні часткової або повної регресії пухлини в) післяопераційна променева терапія г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC (4-6 курсів) при наявності факторів поганого прогнозу та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 До 2 До 2 До 2 амбулаторно До 70 До 16 До 50 До 70 5-10років До 60% До 2% До 2% До 60% До 20% 0 До 1% 0 0 0 0 3.Комплексне лікування а) Променева терапія за радикальною програмою при протипоказаннях до операції б) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах в) хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC (6 курсів) амбулаторно амбулаторно амбулаторно До 40 5-10 років До 120 До 2% До 20% До 60% 0 0 0 Стадія ІІБ (T2-3 N0-1 M0) 1.Комплексне лікування а)передопераційна променева терапія (повний курс) чи передопераційна крупнофракційна променева терапія на молочну залозу, пахвову зону. б)хірургічне лікування - мастектомія в) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC, АТ (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах г) післяопераційна променева терапія на парастернальну, надпідключичнцу зони. амбулаторно до 2 До 2 Амбулаторно амбулаторно до 2 До 40 До 5 До 16 До 70 5-10років До 50 До 2% До 2 % До 2% До 60% До 20% До 2% 0 0 До 1% 0 0 0 2. Комплексне лікування: а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC (2- 4 курси) б) хірургічне лікування – мастектомія чи органозберігаюча операція при досягненні часткової або повної регресії пухлини в) післяопераційна променева терапія г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 До 2 До 2 Амбулаторно амбулаторно До 70 До 16 До 50 До 70 5-10років До 60% До 2% До 2% До 60% До 20% 0 До 1% 0 0 0 3. Комплексне лікування: а) неоад’ювантна поліхіміотерапія (2-4 курси) –стабілізація чи прогресування процесу б) передопераційна променева терапія (повний курс) с) хірургічне лікування – мастектомія д) ад’ювантна хіміотерапія за схемами CMF, AC, FAC, АТ (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 амбулаторно До 2 Амбулаторно амбулаторно До 70 До 40 До 16 До 70 5-10років До 60% До 2% До 2% До 60% До 20% 0 0 До 1% 0 0 Стадія ІІІА (T1-2 N2 M0, T3 N1-2 M0) 1.Комплексне лікування а) передопераційна променева терапія (повний курс) б) хірургічне лікування – мастектомія в) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах амбулаторно До 2 амбулаторно амбулаторно До 40 До 16 До 70 5-10років До 2% До 2% До 60% До 20% 0 До 1% 0 0
 5. 5. 2. Комплексне лікування: а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC (3- 4 курси) б) хірургічне лікування – мастектомія при досягненні часткової регресії пухлини в) післяопераційна променева терапія г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 До 2 До 2 амбулаторно амбулаторно До 70 До 16 До 50 До 70 5-10років До 60% До 2% До 2% До 60% До 20% 0 До 1% 0 0 0 3. Комплексне лікування: а) неоад’ювантна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC (3- 4 курси) –стабілізація чи прогресування процесу б) передопераційна променева терапія (повний курс) в) хірургічне лікування – мастектомія г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ (4-6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 амбулаторно До 2 амбулаторно амбулаторно До 70 До 40 До 16 До 70 5-10років До 60% До 2% До 2% До 60% До 20% 0 До 1% 0 0 Стадія ІІІБ (T4 N0-2 M0) 1.Комплексне лікування а)передопераційна променева терапія (повний курс) б)хірургічне лікування - мастектомія с) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах амбулаторно До 2 амбулаторно амбулаторно До 40 До 16 До 120 5-10років До 2% До 2% До 60% До 20% 0 До 1% 0 0 2. Комплексне лікування (при загрозі розпаду пухлини) а) неоад’ювантна системна хіміотерапія за схемами AC, FAC (3-4 курси), ендолімфатична або селективна неоад’ювантна внутрішньоартеріальна поліохіміотерапія (3-4 курси) б) хірургічне лікування - мастектомія в) післяопераційна променева терапія г) хіміотерапія за схемами AC, FAC (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 До 2 До 2 амбулаторно амбулаторно До 70 До 16 До 50 До 120 5-10 років До 60% До 2% До 2% До 60% До 20% 0 До 1% 0 0 0 3.Комплексне лікування: а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC (3-4 курси), ендолімфатична або селективна неад’ювантна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія (3-4 курси) б) хірургічне лікування – мастектомія при досягненні часткової регресії пухлини в) післяопераційна променева терапія г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 До 2 амбулаторно амбулаторно амбулаторно До 70 До 16 До 50 До 120 5-10років До 60% До 2% До 2% До 60% До 20% 0 До 1% 0 0 0
 6. 6. 4. Комплексне лікування: а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC (3-4 курси), ендолімфатична або селективна неоад’ювантна внутрішньоартеріальна полі хіміотерапія (3- 4 курси) –стабілізація чи прогресування процесу б) передопераційна променева терапія (повний курс) в) хірургічне лікування – мастектомія г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 До 2 До 2 амбулаторно амбулаторно До 70 До 40 До 16 До 120 5-10років До 60% До 2% До 2% До 60% До 20% 0 0 До 1% 0 0 Стадія ІІІБ (T4 N0-2 M0) продовження 5. Комплексне лікування а) хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ (6-8 курсів)та променева терапія при протипоказаннях до операції б) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 Амбулаторно До 120 До 40 5-10 років До 60% До 2% До 20% 0 0 0 6. Комплексне лікування при технічних протипоказаннях до операції а) неоад’ювантна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія (3-4 курси) б) променева терапія (повний курс) в) хірургічне лікування – мастектомія при досягненні регресії пухлини г) ад’ювантна хіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ (6 курсів) та гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 амбулаторно До 2 Амбулаторно Амбулаторно До 70 До 40 До 16 До 120 5-10років До 60% До 2% До 2% До 60% До 20% 0 0 До 1% 0 0 Стадія ІV 1.Комплексне лікування а) системна поліхіміотерапія за схемами AC, FAC, АТ або ендолімфатична або селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія (6-8 курсів) б) паліативна променева терапія в) хірургічне лікування при загрозі розпаду пухлини г) лікування радіофармпрепаратами при кісткових метастазах за показаннями д) гормонотерапія при гормоночутливих пухлинах До 2 До 2 До 2 До 2 амбулаторно До 120 До 50 До 16 До 30 - До 60% До 2% До 3% До 2% До 20% 0 0 До 5% 0 0 * фактори поганого прогнозу: G>2; вік < 35 років; HER2(neu) надекспресія; ER– PR– .
 7. 7. Таблиця №3. Перелік оперативних втручань.
 8. 8. Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення. Протипоказання до променевого лікування: тяжкий стан хворого внаслідок декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, стійка лейкопенія, анемія, масивні метастази в печінку, легені. Вид операції Стадії Особливості використання Основний перелік оперативних втручань - Проведення органозберігаючої операції; при локалізації пухлини в центральному квадранті, мультицентричності пухлини – мастектомія. При локалізації пухлини у внутрішніх квадрантах – різноблочна секторальна резекція з лімфатичною диссекцією. I, IIa Проведення органозберігаючих операцій показано після ефективного проведення неоад’ювантної хіміотерапії з досягнутою регресією пухлини і метастазів в лімфатичних вузлах (при ІІ-ІІІ стадіях) - Модифікована мастектомія за Маденом IIb, IIIa, Коли неоад’ювантна хіміотерапія неефективна або протипоказана - Модифікована модифікована мастектомія по Пейті IIIa, IIIb, Коли неоа’дювантна хіміотерапія неефективна або протипоказана - Мастектомія за Холстедом IIIb, IV Коли неоа’дювантна хіміотерапія неефективна або протипоказана Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально-технічному забезпеченні виконання одночасної підшкіряної мастектомії з ендопротезуванням І,ІІ, При мультицентричному рості пухлини, малих розмірах молочної залози, коли виконання органозберігаючої операції протипоказано - Катетеризація внутрішньої грудної артерії, лімфатичних судин IIIb, IV - використовується як самостійне оперативнє втручання при IIIb, ІV стадіях, та як симультантне при квадрантектомії, радикальній модифікованій мастектомії за Мадденом або Пейті Одномоментна мастектомія з реконструкцією молочної залози ІІ-ІІІ Мастектомія після кріодеструкції Визначення ER, PR, HER/2neu, (імуногістохімічне дослідження). Ендолімфатична та внутрішньо артеріальна поліхіміотерапія. Вид лікування Загальна доза, фракціонування та зони опромінення Особливості використання Доопераційна променева терапія Молочна залоза (РВД 2 Гр, СВД 45-50 Гр) Пахвинні лімфатичні вузли (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр) Парастернальна та надключичні області (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр) Комплексне лікування ІІБ-ІІІБ стадій Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій 1. Молочна залоза (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), ложе пухлини (РВД 2 Гр, СВД 50 Гр), пахвова область (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), парастернальна та надключичні області (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр) 2. Молочна залоза (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), післяопераційний рубець (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), пахвинна область (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), надключична область (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр) 3. Опромінення післяопераційного рубця (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), пахвова область (РВД 2 Гр, СВД 40 Гр), парастернальна та надключичні області (РВД 2 Гр, СВД 45 Гр) 1. Після органозберігаючих операцій при локалізації пухлини не у зовнішньому квадранті. Пахвову область опромінюють при N1-2 2. Після органозберігаючих операцій при локалізації пухлини у зовнішньому квадранті. Пахвову область опромінюють при N1-2 3. Комплексне лікування, після мастектомії при ІІА-ІІІБ стадіях, парастернальну та надключичну області опромінюють при центральних та внутрішніх локалізаціях. Післяопераційна променева терапія після паліативних операцій паліативна променева терапія РВД = 2-2,5 Гр, СОД = 40-60 Гр на рубець і всі шляхи лімфовідтоку, а також на кісткові ураження РВД – 4Гр СВД- 24 Гр Стадія ІV Самостійна променева терапія при протипоказаннях до операції променева терапія за радикальною програмою I етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 40-45 Гр на молочну залозу і шляхи лімфовідтоку II етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 45-60 Гр на молочну залозу з урахуванням першого етапу. Стадія І-ІІІ Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування при протипоказаннях до операції променева терапія за радикальною програмою I етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 35-40 Гр на молочну залозу і шляхи лімфовідтоку 25-30 Гр. Двохтижневу перерву коли проводять 1 курс ПХТ II етап РВД = 2-2,5 Гр СВД = 60-65 Гр на пухлину з урахуванням першого етапу із зменшенням поля опромінення. На зони реґіонарного метастазування 45-50 гр. Стадія ІІ-ІІІ
 9. 9. Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (поліхіміотерапія, гормонотерапія). Протипоказання до медикаментозного лікування: тяжкий стан хворого внаслідок декомпенсованих порушень функції печінки, нирок, ендокринних залоз, стійка лейкопенія, агранулоцитоз, анемія. Директор Департаменту розвитку медичної допомоги М.П. Жданова Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів Особливості використання Основний перелік схем медикаментозного лікування. Неоад’ювантна ПХТ CMF: Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1, 8 дні), Метотрексат (40 мг/м2 – довенно 1, 8 дни) Флуороурацил (600 мг/м2 – довенно 1, 8 дни) AC: Доксорубіцін (60 мг/м2 – довенно 1 день), Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1 день) FAC: Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1 день), Доксорубіцін 40 мг/м2 – довенно 1 день), Флуороурацил (600 мг/м2 – довенно 1 день) Кожних 3 тижні Кожних 3 тижні Кожних 3 тижні Ад’ювантна ПХТ CMF: Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1, 8 дні), Метотрексат (40 мг/м2 – довенно 1, 8 дни) Флуороурацил (600 мг/м2 – довенно 1, 8 дни) AC: Доксорубіцін (60 мг/м2 – довенно 1 день), Циклофосфамід (600 мг/м2 – довенно 1 день) FAC: Циклофосфамід (500 мг/м2 – довенно 1 день) Доксорубіцін (50 мг/м2 – довенно 1 день), Флуороурацил (500 мг/м2 – довенно 1, 8 дни) Кожних 3 тижні Кожних 3 тижні Кожних 3 тижні При гормончутливих пухлинах Пременопауза: аблятивна гормонотерапія – аналоги РФ ЛГ, оваріоектомія Постменопауза: тамоксифен або інгібітори ароматази Кожних 4 тижня 2-5 років 2-5 років Додатковий перелік схем (проводяться при достатньому матеріально- технічному забезпеченні) AT Доцетаксел (75 мг/м2 довенно 1 день) Доксорубіцин 60 мг/м2 довенно 1 день) Кожних 3 тижні Паклітаксел (175 мг/м2 довенно 1 день) Доксорубіцин 60 мг/м2 довенно 1 день) Кожних 3 тижні Бісфосфонати при наявності метастатичних кісткових уражень Тривалий період
 10. 10. Затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я від 17.09.2007 № 554 Локалізація: Базальноклітиний рак шкіри (МКХ-10 С44) Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих ЛПЗ, загальнолікарняної мережі Консультативна поліклініка спеціалізованої установи Стаціонар спеціалізованої установи Обстеженняпервинниххворих Терміни обстеження до 3 днів до 8 днів до 10 днів Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі 3. ЕКГ 4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору. 5. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду 1. Фізикальне обстеження 2. Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності.. 3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів. 4. Цитологічне та морфологічне обстеження пухлини 5. Радіоізотопне обстеження – за показами. 6. При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла. 7. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль) 3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження 4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями. Обстеженняпридиспансеризаціїхворих Кратність обстеження 4 –5 рік 1 раз на рік 1 рік – 1 раз на 6 місяців 2 - 3 рік – 1 раз на рік Обсяг обстежень 1.Фізикальне обстеження 2.Рентгенографія ОЧП, КТ, УЗД при необхідності.. 3.При підозрі на регіонарне метастазування та рецидив цитологічне та морфологічне дослідження. 4.Консультації хірурга- онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога 1.Фізикальне обстеження 2.Рентгенографія ОЧП, КТ, УЗД при необхідності. 3.Радіоізотопне обстеження – за показами. 4.При підозрі на регіонарне метастазування та рецидив цитологічне та морфологічне дослідження. 5.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога
 11. 11. Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих* СТАДІЯ ЗАХВОРЮВА- ННЯ ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба Середній термін перебування в стаціонарі, доба УСКЛАД НЕННЯ % ЛЕТАЛЬНІСТЬ % Стадія I (T1N0M0) Стадія II (T2-3N0M0) 1. Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри. 2. Променева терапія самостійна: сумарна вогнищева доза 65-75 Гр; до 2 до 2 до 10 до 21 до 5% до 5% до 0,5% 0 Стадія III (T4N0M0, T1-4N1M0) 1. Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри та лімфаденектомією до 2 до 2 до 28 до 10% до 1% Стадія IV (T1-4N0-1M1) 1. Хірургічне лікування первинного вогнища та віддалених метастазів 2. Паліативна променева терапія а) первинне вогнище сумарною вогнищевою дозою- 60-75Гр: б) метастатичне ураження сумарною вогнищевою дозою -30-40 Гр. До 2 До 2 до 21 до 28 до 10% до 5% до 5% до 0,5% Таблиця №3. Перелік оперативних втручань Протипоказання до оперативного втручання: Супутні конкуруючі захворювання, генералізація процесу. Вид операції Стадії Особливості використання Основний перелік оперативних втручань Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри Стадія I-II (TI-4N0M0) Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія; Стадія III (будь-якеT N1-3 M0) Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія та видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.) Стадія IV ( будь-яке T, будь-якеN, M1-2) При наявності не більше 2- 3 віддалених метастазів Видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.) Солітарний метастаз, що виник на протязі спостереження. При наявності не більше 2- 3 віддалених метастазів Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватись при достатньому матеріально- технічному забезпеченні Видалення пухлини за допомогою лазера. Стадія I-II (TI-4N0M0)
 12. 12. Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення Протипокази до променевого лікування: Супутні конкуруючі захворювання, генералізація процесу. Директор Департаменту розвитку медичної допомоги М.П.Жданова Вид лікування Загальна доза, фракціонування та зони опромінення Особливості використання Самостійна променева терапія Разова вогнищнва доза 3,5-4,0 Гр до сумарної вогнищевої дози 65- 75 Гр (близькофокусна рентгенотерапія)
 13. 13. Затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я від 17.09.2007 № 554 Локалізація : Меланома шкіри (МКХ-10 С43) Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих ЛПЗ, загальнолікарняної мережі Консультативна поліклініка спеціалізованої установи Стаціонар спеціалізованої установи Обстеженняпервинниххворих Терміни обстеження до 3 днів до 8 днів до 10 днів Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі 3. ЕКГ 4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору. 5. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду 1. Фізикальне обстеження 2. Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності.. 3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів. 4. Цитологічне обстеження відбитків пухлини 5. Радіоізотопне обстеження – за показами. 6. При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла. 7. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль) 3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження 4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями. Обстеженняпридиспансеризаціїхворих Кратність обстеження 4 –5 рік 1 раз на рік 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 - 3 рік – 1 раз на 6 місяців Обсяг обстежень 1.Фізикальне обстеження 2.Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності.. 3.УЗД регіонарних лімфатичних вузлів. 4.При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла. 5.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога 1.Фізикальне обстеження 2.Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності.. 3.УЗД регіонарних лімфатичних вузлів. 4.Радіоізотопне обстеження – за показами. 5.При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла. 6.Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога
 14. 14. Можливі додаткові обстеження (проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу) Визначення титру специфічного пухлиноасоційованого антигену – S100 при кожному контрольному обстеженні.
 15. 15. Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих СТАДІЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба Середній термін перебування в стаціонарі, доба УСКЛАД НЕННЯ % ЛЕТАЛЬНІСТЬ % Стадія 0 (TisN0M0) Стадія IA (T1aN0M0) 1. Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри до 2 до 14 до 3% до 0,5% Стадія IB-IIC (TIb-4bN0M0) 1. Комплексне: а) Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри б) інтерферонотерапія на протязі 1-го року після операції; до 2 до 21 весь завершення лікування амбулаторно до 5% до 10% до 1% до 0,1% Стадія III (будь-якеTN1- 3M0) 1. Комплексне лікування: а) хірургічне лікування – широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія; б) інтерферонотерапія на протязі 1-го року після операції; до 2 до 35 - 1 етап завершення лікування амбулаторно до 5% до 10% до 1% до 0,1% Стадія IV ( будь-якеT, будь-якеN, M1-2) 1. Комплексне: а) хірургічне лікування – паліативне – при загрозі розпаду; б) хіміотерапія - до 6 курсів 2. Паліативна хіміотерапія; 3. Паліативна променева терапія до СВД - 40-50 Гр до 2 до 2 до 2 до 28 - 1 етап до 14 до 14 до 25% до 25% до 25% до 10% до 10% до 10%
 16. 16. Таблиця №3. Перелік оперативних втручань. Вид операції Стадії Особливості використання ОсновнийперелікоперативнихВтручань Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри Стадія0(TisN0M0) Стадія (T1aN0M0 Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри Стадія IB-IIC (TIb-4bN0M0) Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія; Стадія III (будь-якеT N1-3 M0) Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія та видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.) Стадія IV ( будь-яке T, будь-якеN, M1-2)) При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів Видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.) Солітарний метастаз, що виник на протязі спостереження. При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів Протипоказання до оперативного втручання: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу. Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення. Протипокази до променевого лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу. Вид лікування Загальна доза, фракціонування та зони опромінення Особливості використання Самостійна променева терапія Паліативна променева терапія до сумарна вогнищева доза – 40-50 Гр. -
 17. 17. Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія). Протипоказання до медикаментозного лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу, індивідуальне не сприйняття препарату. Директор Департаменту розвитку медичної допомоги М.П.Жданова Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів Особливості використання Основний перелік схем медикаментозного лікування. Інтерферонотерапія з 8-10 доби після операції, а саме інтерферон-α по 3 млн.ОД 3 рази на тиждень 53 тижні Стадія IB-IIC (TIb-4bN0M0) післяопераційна профілактична терапія Інтерферонотерапія з 8-10 доби після операції, а саме а)інціативний курс- інтерферон-α по 9 млн.ОД 22 дні; б)підтримуюча терапія-інтерферон-α по 3 млн.ОД 3 рази на тиждень 53 тижні Стадія III(будь-якеT N1-3 M0) післяопераційна профілактична терапія Дакарбазин 300 мг/м2 1-5й дні з інтервалом 3 тижні, до 6 курсів Стадія IV( будь-яке T, будь-яке N, M1-2)) Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально- технічному забезпеченні) Фотемустин 100 мг/м2 1, 8, 15 дні Стадія IV( будь-яке T, будь-яке N, M1-2))
 18. 18. Затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я від 17.09.2007 № 554 Локалізація : Плоскоклітиний рак шкіри (МКХ-10 С44) Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих ЛПЗ, загальнолікарняної мережі Консультативна поліклініка спеціалізованої установи Стаціонар спеціалізованої установи Обстеження первинних хворих Терміни обстеження до 3 днів до 8 днів до 10 днів Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі 3. ЕКГ 4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору. 5. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду 1. Фізикальне обстеження 2. Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності.. 3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів. 4. Цитологічне та морфологічне обстеження пухлини 5. Радіоізотопне обстеження – за показами. 6. При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла. 7. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль) 3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження 4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями. Обстеження при диспансеризації хворих Кратність обстеження 4 –5 рік 1 раз на рік 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 - 3 рік – 1 раз на 6 місяців
 19. 19. Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності. 3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів. 4. При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла. 5. Консультації хірурга- онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога 1. Фізикальне обстеження 2. Рентгенографія ОЧП, КТ при необхідності.. 3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів. 4. Радіоізотопне обстеження – за показами. 5. При підозрі на регіонарне метастазування цитологічне та морфологічне дослідження лімфатичного вузла. 6. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога
 20. 20. Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих* СТАДІЯ ЗАХВОРЮВАННЯ ОБСЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба Середній термін перебування в стаціонарі, доба УСКЛАДНЕННЯ % ЛЕТАЛЬНІСТЬ % Стадія I (T1N0M0) Стадія II (T2-3N0M0) Хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри Променева терапія самостійна: при Т1 -- СВД 75-78 Гр; при Т2-3 – 1-й етап 30 Гр, 2-й етап 30 Гр. до 2 до 2 до 10 до 21 до 10% до 10% до 0,5% 0 Стадія III (T4N0M0, T1-4N1M0) Комбіноване: а) передопераційна променева терапія - ДПТ: СВД 35-40 Гр б)хірургічне лікування - широке висічення пухлини без/з пластикою дефекту шкіри та лімфаденектомією при N1 Променева терапія - до СВД - 60-75Гр: 1-й етап СВД до 30-40 Гр; 2-й етап СВД до 20-25 Гр. до 2 до 2 до 2 до 35 до 14 до 14 до 10% до 5% до 10%; 0 до 1% до 0,5% Стадія IV (T1-4N0-1M1) Хірургічне лікування первинного вогнища та віддалених метастазів Комбіноване лікування первинного вогнища та віддалених метастазів з передопераційною променевою терапією Паліативна променева терапія СДВ до 30-40 Гр Паліативна поліхіміотерапія. До 2 До 2 До 2 До 2 до 21 до 35 до 28 до 70 до 10% до 10% до 5% до 60% до 5% до 5% до 0,5% до 0,5%
 21. 21. Таблиця №3. Перелік оперативних втручань. Вид операції Стадії Особливості використання Основний перелік оперативних втручань Широке висічення пухлини без/з пластикою дефекта шкіри Стадія I-II (TI-4N0M0) Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія; Стадія III (будь-якеT N1-3 M0) Широке висічення пухлини з/без пластикою дефекту і регіонарна лімфаденектомія та видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.) Стадія IV ( будь-яке T, будь-яке N, M1-2) При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів Видалення віддалених метастазів (атипова резекція легенів, печінки, видалення селезінки та ін.) Солітарний метастаз, що виник на протязі спостереження. При наявності не більше 2-3 віддалених метастазів Протипокази до оперативного втручання: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу. Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення Вид лікування Загальна доза, фракціонування та зони опромінення Особливості використання Доопераційна променева терапія Разова вогнищева доза 2-2,50 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях. Разова вогнищева доза 2-2,50 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр Самостійна променева терапія I етап – разова вогнищева доза 2-2,5 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр II етап – разова вогнищева доза 2-2,5 Гр до сумарної вогнищевої дози 65-75 Гр Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування Разова вогнищева доза 2-2,50 Гр до сумарної вогнищевої дози 30-35 Гр Протипокази до променевого лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу.
 22. 22. Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія). Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів Особливості використання Основний перелік схем медикаментозного лікування. Цисплатин 25 мг/м2 Метотрексат 25 мг/м2 Блеоміцин 15 мг/м2 6 курсів з інтервалом 4 тижні Цисплатин 120 мг/м2 Флуороурацил 1000 мг/м2 6 курсів з інтервалом 4 тижні Показання до редукції дози: Протипокази до медикаментозного лікування: Супутні конкуруючи захворювання, генералізація процесу. Директор Департаменту розвитку медичної допомоги М.П.Жданова Затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я
 23. 23. від 17.09.2007 № 554 Локалізація: Саркоми кісток (остеогенна саркома, ангіосаркома кістки, злоякісна фіброзна гістіоцитома кістки, мезенхімальна хондросаркома, злоякісна гігантоклітинна пухлина, паростальна остеосаркома, хондросаркома). (код за МКХ-10 С 40.41) Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих.
 24. 24. Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих ЛПЗ, загальнолікарняної мережі Консультативна поліклініка спеціалізованої установи Стаціонар спеціалізованої установи Обстеженняпервинниххворих Терміни обстеження до 3 днів до 8 днів до 10 днів Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі 3. Обстеження в обсязі щорічного онкопрофогляду 4. Рентгенологічне обстеження ураженої зони та легенів ЕКГ 1.Фізикальне обстеження 2.ЕКГ - за показаннями 3.УЗД органів черевної порожнини 4.Консультації хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога 5.Радіоізотопне дослідження 6.КТ – ураженої зони та легенів 7.МРТ –за показаннями 1.Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль) 3.Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями 4.Інцизійна біопсія пухлини (трепаном або відкрита) з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії, за показаннями – імуногістохімічне дослідження Обстеженняпридиспансеризаціїхворих Кратність обстеження 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в послідуючому 1 раз на рік 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в послідуючому 1 раз на рік 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в послідуючому 1 раз на рік Обсяг обстежень 1.Фізікальне дослідження 2.Біохімічний та загальний аналіз крові і сечі 3.Рентгенологічне дослідження або КТ зони ураження і легенів 4.ЕКГ Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі. Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.
 25. 25. Таблиця №3. Перелік оперативних втручань. Стадії захворювання ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціальног о лікування, доба Середній термін перебування в стаціонарі, доба УСКЛАДНЕННЯ % ЛЕТАЛЬНІСТЬ % ІА,ІВ, Хондросаркома (окрім мезенхімальної) будь якої стадії 1. хірургічне 3 - 8 17 - 22 До 10% До 0,1% ІІА,ІІВ,ІVВ 1. а) передопераційна хіміотерапія (2 – 3 курси з інтервалом 3 тижня) 1 - 3 7 - 15 До 20% До 0,1% б) хірургічне 3 - 8 17 - 22 До 10% До 0,1% в)післяопераційна хіміотерапія (4 – 6 курсів з інтервалом 2 – 3 тижня) 1 - 3 5 - 8 До 20% До 0,1%
 26. 26. Протипоказання до оперативного втручання: Важка супутня патологія Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення Протипоказання до променевого лікування: Загроза кровотечі з пухлини що розпадається, ексудативний плеврит, лейкопенія і тромбоцитопенія 3 – 4 ступеню Вид операції Стадії Особливості використання Основний перелік оперативних втручань 1.Резекція фрагменту ураженої кістки, реконструкція дефекту штучним імплантатом (ендопротезом) або кістковим трансплантатом ІА, ІВ, ІІА, ІІВ, ІVВ Реконструкція не потрібна при резекції ключиці, лопатки, ребер, малогомілкової кістки, дистального відділу ліктьової та проксимального відділу променевої кісток 2. Калічаще втручання (ампутація, екзартикуляція) ІВ, ІІВ, ІVВ Виконується у випадках ураження пухлиною судинно-нервових структур та великих масивів м’яких тканин 3.Метастазєктомія (атипова резекція легенів, лобектомія) ІVВ Виконується в разі позитивної відповіді на хіміотерапію 1-ї (1VВ стадія) або 2-ї (метастатичний рецидив в легенях) лінії Додатковий перелік втручань, які можуть використовуватис ь при достатньому матеріально- технічному забезпеченні Реконструктивні втручання з використанням аутокісткових трансплантатів на судинній ніжці, дистракційних апаратів зовнішньої фіксації, комбінації засобів кісткової пластики та остеосинтезу ІА, ІВ, ІІА, ІІВ Вид лікування Загальна доза, фракціонування та зони опромінення Особливості використання Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях. 45 – 50 Гр, разова доза 2,2 – 3 Гр Самостійна променева терапія 55 – 60 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену ділянку кістки Тільки в разі відмови хворого від хірургічного і хіміотерапевтичного лікування або його неможливості, а також як паліативне лікування при 1VВ стаді Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування 55 – 60 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену ділянку кістки Крупнопольне опромінення легенів 15- 20 Гр, разова доза – 2,2 – 3 Гр В разі відмови хворого від хірургічного лікування В разі нерезектабільності метастазів в легенях
 27. 27. Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія) Показання до редукції дози: Лейкопенія, тромбоцитопенія 3-4 ступеню, ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 50). Протипоказання до медикаментозного лікування: Стійка мієлодепресія (4 ступінь) на попередньому курсі, некомпенсована печінково-ниркова, серцево-судинна недостатність Примітки: 1. Усім хворим що отримали передопераційну хіміотерапію після хірургічного втручання досліджується лікувальний патоморфоз. 2.Оптимальна концентрація метотрексату в плазмі крові зразу після введення > 1000 мкмоль/л. В разі недосягнення – рекомендується збільшити дозу метотрексату до 15 гр/м кв. в наступному курсі Локалізація: .Саркома Юінга, примітивна нейроектодермальна пухлина (PNET) (код за МКХ-10) С 40.41 Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів Особливості використання Основний перелік схем медикаментозного лікування. 1.Передопераційна хіміотерапія (1-а лінія) 2 -3 курси з інтервалом 3 тижня: Метотрексат 12 г/м кв. за 4-6 годин + кальцію фолінат, через 7-10 днів Цисплатин - 60мг/м кв х 2дні, через 24 години - Доксорубіцин - 35 мг/м кв х 2дні Використання метотрексата в дозі 12- 15 г/м кв потребує моніторінга за його виведенням по концентрації в плазмі крові 2. Післяопераційна хіміотерапія - 3 – 4 цикли Метотрексат 12 г/м кв. за 4-6 годин + кальцію фолінат Цисплатин - 75мг/м кв х 2 дні Доксорубіцин - 45 мг/м кв х 2дні Проводиться в режимі моно хіміотерапії з інтервалом 2 -3 тижня 3. Хіміотерапія при метастатичному рецидиві (2-а лінія) етопозид 150 мг/м кв. х 2дні (1-й і 2-й) циклофосфамід 1000 мг/ м кв х 2 дні (1-й і 2-й) карбоплатин 600 мг/м кв х1день (3-й) Проводиться 2 курси до метастазектомії і 2 -4 – після Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально- технічному забезпеченні закладу) 1. Інтраартеріальне селективне і суперселективне введення цисплатину в курсах передопераційної хіміотерапії 2. Іфосфамід 8 – 15 г/м кв + месна Додається в схему післяопераційної хіміотерапії в разі отримання незадовільного лікувального патоморфозу (некрози < 90%)
 28. 28. хворихМожливі додаткові обстеження (проводяться при достатньому матеріально-технічному забезпеченні закладу) Цитогенетичне обстеження
 29. 29. Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих
 30. 30. Таблиця №3. Перелік оперативних втручань Протипоказання до оперативного втручання: Важка супутня патологія Стадії захворюван ня ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікування, доба Середній термін перебування в стаціонарі, доба УСКЛАДНЕННЯ % ЛЕТАЛЬНІСТЬ % ІІВ, 1. а) передопераційна хіміотерапія (2 – 3 курси з інтервалом 3 тижня) 1 - 3 7 - 15 До 20% До 0,1% б) передопераційна променева терапія 3 - 8 30 - 45 До 10% До 0,1% в) хірургічне 1 - 3 14 - 21 До 10% До 0,5% г) післяопераційна хіміотерапія (4 – 6 курсів з інтервалом 2 – 3 тижня) 1 - 3 5 - 8 До 20% До 0,1% ІІВ, ІУВ 1. а). хіміотерапія (7 – 9 курсів з інтервалом 3 тижня) 1 - 3 7 - 15 До 20% До 0,1% б) променева терапія 1 - 3 30 - 45 До 10% До 0,5% Вид операції Стадії Особливості використання Основний перелік оперативних втручань 1. Резекція фрагменту ураженої кістки, реконструкція дефекту штучним імплантатом (ендопротезом) або кістковим трансплантатом ІІ В, Реконструкція не потрібна при резекції ключиці, лопатки, ребер, малогомілкової кістки, дистального відділу ліктьової та проксимального відділу променевої кісток 2. Ампутація, екзартикуляція ІІ В, ІVВ Виконується у випадках ураження пухлиною судинно-нервових структур та великих масивів м’яких тканин 3. Метастазєктомія (атипова резекція легенів, лобектомія) ІVВ Виконується в разі позитивної відповіді на хіміотерапію Додатковий перелік втручань (можуть використовуватись при достатньому матеріально- технічному забезпеченні закладу) Реконструктивні втручання з використанням аутокісткових трансплантатів на судинній ніжці, дистракційних апаратів зовнішньої фіксації, комбінації засобів кісткової пластики та остеосинтезу ІІВ
 31. 31. Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення Протипокази до променевого лікування: Загроза кровотечі з пухлини що розпадається, ексудативний плевріт, лейкопенія і тромбоцитопенія 3 – 4 ступеню Вид лікування Загальна доза, фракціонування та зони опромінення Особливості використання Доопераційна променева терапія До 40 Гр, разова доза 2,2 Гр Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій До сумарної осередкової дози 40-60 Гр, разова доза 2,2 Гр Використовується при відсутності передопераційної Хіміотерапії Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях. 60 – 65 Гр, разова доза 2,2Гр Самостійна променева терапія 55 – 65 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену кістку В разі відмови хворого від хірургічного і хіміотерапевтичного лікування або його неможливості, а також як паліативне лікування Променева терапія в схемах хіміопроменевого лікування 55 – 65 Гр, разова доза 2,2 Гр на уражену кістки Крупнопольне опромінення легенів 15-20 Гр, разова доза – 2,2 – 3 Гр В разі відмови хворого від хірургічного лікування При метастазах в в легенях
 32. 32. Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія). Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів Особливості використання Основний перелік схем медикаментозного лікування. 1. Схема VAC вінкристин 2мгм кв. х 1день доксорубіцин 20мгм кв х 3дні циклофосфамід 600 мгм кв х 3 дні 7 – 9 курсів з інтервалом 3 тижня Використовується при стандартному ризику 2. Схема ЕVAІ вінкристин 2мгм кв. х 1день доксорубіцин 20мгм кв х 3дні етопозид 150 мг/м кв. х 3 дні іфосфамід 2,5 гм кв х 3 дні +месна 1,5 - 2 гм кв х4дні 9 курсів з інтервалом 3 тижня Використовується при високому ризику Додатковий перелік схем (можуть використовуватись при достатньому матеріально- технічному забезпеченні закладу) Мегадозова хіміотерапія з трансплантацією стволових клітин або кісткового мозку Показання до редукції дози: Лейкопенія, тромбоцитопенія 3-4 ступеню, ниркова недостатність (кліренс креатиніну < 50) Протипокази до медикаментозного лікування: Стійка мієлодепресія (4 ступінь) на попередньому курсі, Некомпенсована печінково-ниркова, серцево-судинна недостатність Примітки: 1.Всім хворим що отримали передопераційну хіміотерапію після хірургічного втручання досліджується лікувальний патоморфоз та стан краю резекції 2. Стандартний ризик – об’єм пухлини менше 100 куб.см. Високий ризик - об’єм пухлини більше 100 куб.см, або локалізація в кістках тазу, або наявність метастазів. Директор Департаменту розвитку медичної допомоги М.П.Жданова Затверджено наказ Міністерства охорони здоров'я
 33. 33. від 17.09.2007 № 554 Локалізація (неускладнений пухлинний процес*): Саркоми м’яких тканин кінцівок та тулуба (код за МКХ-10 (С47- 49) Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих ЛПЗ загальнолікарняної мережі Консультативна поліклініка спеціалізованої установи Стаціонар спеціалізованої установи Обстеженняпервинниххворих Терміни обстеження До 3 днів До 8 днів До 10 днів Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW, ВІЛ) та сечі 3. ЕКГ 4. Лабораторне дослідження крові та сечі 5. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору. 6. Обстеження о обсязі щорічного онкопрофогляду 1. Фізикальне обстеження 2. Рентгенографія ОГП, КТ при необхідності.. 3. УЗД регіонарних лімфатичних вузлів, ОЧП та заочеревного простору. 4. Голкова чи трепан-біопсія пухлини 5. Радіоізотопне обстеження – за показами. 6. Консультації хірурга-онколога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога 1. 1 Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль) 3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження 4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями. Обстеженняпридиспансеризаціїхворих Кратність обстеження 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в послідуючому 1 раз на рік 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в послідуючому 1 раз на рік 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в послідуючому 1 раз на рік Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі 3. ЕКГ 4. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору 5. Рентгенографія ОГП. 6. Обстеження о обсязі щорічного онкопрофогляду Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі. Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах. * - немає ускладнень, які потребують невідкладного лікування за життєвими показаннями.
 34. 34. Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих* Стадії захворювання ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціально го лікування, доба Середній термін перебування в стаціонарі, доба УСКЛАД НЕННЯ % ЛЕТАЛЬНІСТЬ % Стадія І (Т1а, Т1b, T2a, N0, M0, G1) 1. Комбіноване лікування: а) передопераційна променева терапія б) хірургічне лікування 2. Променева терапія (при відмові або протипоказаннях до операції) 1: а) 2-10 б) 2-3 До 10 1: а) 25-33 б) 16-24 До 30 До 10% До 5% До 0,5% До 0,5% Стадія ІІ-ІІІ (Т1а, Т1b, T2a, T2b, N0, M0, G3-4) 1. Комплексне лікування: а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія та передопераційна променева терапія б) хірургічне лікування, післяопераційна променева та системна поліхіміотерапія в) ад’ювантна системна поліхіміотерапія 2. Комбіноване лікування ( при відмові від операції): а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні) б) променева терапія 3. Променева терапія (при протипоказаннях або відмовід операції та хіміотерапії) 1: а) до 10 б) до 5 в) до 3 2: а) до 10 б) до 2 3. До 10 1: а) до 40 б) до 45 в) до 10 2: а) до 18 б) до 25 3. До 30 1. До 20% 2. До 10% 3. До 5% 1. 1-3% 2. До 1% 3. До 0,5%
 35. 35. Стадія IV (Будь- яке T, N1, М0, будь-яке G) 1. Комплексне лікування: а) неоад’ювантна системна поліхіміотерапія та передопераційна променева терапія на зону первинної пухлини б) хірургічне лікування, післяопераційна променева терапія на зону первинної пухлини, системна поліхіміотерапія в) ад’ювантна системна поліхіміотерапія 2. Комбіноване лікування ( при відмові від опера- ції ) : а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні) б) променева терапія 3. Променева терапія (при протипоказаннях або відмові від операції та хіміотерапії) 1: а) до 10 б) до 5 в) до 3 2: а) до 10 б) до 2 3. До 10 1: а) до 40 б) до 45 в) до 10 2: а) до 18 б) до 25 3. До 30 1. До 20% 2. До 10% 3. До 5% 1. 1-4% 2. До 1% 3. До 0,5% Стадія IV (Будь- яке T, N0, М1 – солітарні метастази в легені, будь-яке G) 1. Комплексне лікування: а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні) При зменшенні/стабілізації розмірів та кількості пухлинних вузлів: б) променева терапія на первинну пухлину в) хірургічне лікування (видалення первинної пухлини та метастазектомія – можливо синхронно), системна поліхіміотерапія г) системна поліхіміотерапія При прогресуванні захворювання: б) паліативна променева терапія 2. Комбіноване лікування (при відмові від хірургічного лікування): а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні) б) променева терапія на первинну пухлину та метастази у легенях 3. Променева терапія (при протипоказаннях або відмові від операції та хіміотерапії) 1: а) 2-10 б) до 2 в) до 5 г) до 2 б) до 2 2: а) 2-10 б) до 2 3. До 10 1: а) 10-15 б) 22-25 в) до 40 г) до 10 б) до 25 2: а) 10-15 б) 22-25 3. До 30 1. До 25% 2. До 10% 3. До 5% 1. До 5% 2. До 0,5% 3. До 0,5%
 36. 36. Стадія IV (Будь- яке T, N0, М1 – множинні метастази в легені, будь-яке G) 1. Комбіноване лікування : а) системна поліхіміотерапія (2-3 курси з інтервалом в 3 тижні) б) променева терапія на первинну пухлину та метастази у легенях 2. Променева терапія (при протипоказаннях або відмові від хіміотерапії) 1: а) 2-10 б) до 2 2. До 10 1: а) 10-15 б) 22-25 2. До 30 1. До 10% 2. До 10% 1. До 0,5% 2. До 0,5%
 37. 37. Таблиця №3. Перелік оперативних втручань. Вид операції Стадії Особливості використання Основний перелік оперативних втручаннь Широке видалення пухлини I-IV Широке видалення пухлини з краєвою резекцією кісткі I-IV При наявності ознак прорастання пухлини в кістку Регіонарна лімфаденєктомія IV При наявності метастазів пухлини в лімфатичних вузлах Широке видалення пухлини з резекцією магістральних судин та судинною ауто/аллопластикою II-III Широке видалення пухлини з реконструкцією дефекту, що утворився, аутотрансплантатом комплекса тканин з використанням мікрохірургічної техніки II-III Ампутації та екзартикуляції (в тому числі черезздухвинночеревною та черезлопатковогрудною) I-IV При масивному ураженні м’яких тканин з прорастанням магістральних судин, та відсутністю єфекту від неоад’ювантного лікування Протипокази до оперативного втручання: - виражена ракова інтоксикація та кахексія - важкі внутрішні хвороби в стані декомпенсації Таблиця №4. Особливості дозування та фракціонування променевої терапії та зон опромінення. Вид лікування Загальна доза, фракціонування та зони опромінення Особливості використання Доопераційна променева терапія Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна осередкова доза - 30-35 Гр. Межа поля опроміненя повинна бути більше за розміри пухлини на 3-4 см. Бажано використовувати багатопольні методики опромінення та використовувати приладдя для формування оптимальних дозних полей. Післяопераційна променева терапія після радикальних операцій Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна осередкова доза - 15-20 Гр Післяопераційна променева терапія після паліативних операціях. Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна осередкова доза – 60–70 Гр Самостійна променева терапія Разова осередкова доза – 2,2 Гр, сумарна оснредкова доза – 60-70 Гр Протипокази до променевого лікування: - відсутність морфологічного підтвердження діагноза
 38. 38. - розпад пухлини з масивною кровотечією - загальні протипокази до променевої терапії Таблиця №5. Схеми медикаментозного лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія) Показання до редукції дози: при кількості лейкоцитів в періферічній крові 2,8 – 3,0. 109 /л дозу хіміопрепаратів зменшується на 50% Протипоказання до медикаментозного лікування: - відсутність морфологічного підтвердження діагноза - розпад пухлини з масивною кровотечею - важкі внутрішні хвороби в фазі декомпенсації - лейко- та тромбоцитопенія Директор Департаменту розвитку медичної допомоги М.П.Жданова Затверджено Схема медикаментозного лікування та дозування препаратів Особливості використання Основний перелік схем медикаментозног о лікування. 1-й день:вінкристин – 1,5 мг/м2 – внутрішньовенно; доксорубіцин - 20 мг/м2 внутрішньовенно; 2-й день: - доксорубіцин - 20 мг/м2 внутрішньовенно; циклофосфамід – 0,5 г/м2 внутрішньовенно; 3-й день: доксорубіцин - 20 мг/м2 внутрі-шньовенно; циклофосфамід – 0,5 г/м2 внутрішньовенно; 4-й день: циклофосфамід – 0,5 г/м2 внутрішньовенно; 1-й день: доксорубіцин –75 мг/м2 внутріщньовенно 1-й день: вінкристин – 1,4 мг/м2 внутрішньовенно; циклофосфамід – 500 мг/м2 ; доксорубіцин – 50 мг/м2 внутрішньовенно; дакарбазин – 400 мг/м2 внутрішньовенно; 2-й день: дакарбазин – 400 мг/м2 внутрішньовенно; 3-й день: дакарбазин – 400 мг/м2 внутрішньовенно; 1-й день: іфосфамід – 5000 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); месна – 6000 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); доксорубіцин – 50 мг/м2 внутрішньовено; 2-й день: месна – 3000 мг/м2 внутрішньовенно 1-й день: іфосфамід – 7500 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); месна – 8000 мг/м2 внутрішньовенно (24-год. інфузія); доксорубіцин – 60 мг/м2 внутрішньовенно; дакарбазин – 900 мг/м2 внутрішньовенно; 1-й день: доксорубіцин –60 мг/м2 внутрішньовенно; цисплатин –100 мг/м2 внутрішньовенно;
 39. 39. наказ Міністерства охорони здоров'я від 17.09.2007 № 554 Локалізація: Рак нирки (МКХ-10: С64, С65): Таблиця №1: Стандартне обстеження хворих на рак нирки ЛПЗ, загальнолікарняної мережі Консультативна поліклініка спеціалізованої установи Стаціонар спеціалізованої установи Обстеженняпервинниххворих Терміни обстеження до 3 днів до 8 днів до 10 днів Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи, коагулограма, RW) та сечі 3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору 4. ЕКГ 5. Рентген органів грудної порожнини 6. ФГДС – за показаннями 1. Фізикальне обстеження 2. ЕКГ - за показаннями 3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору (контроль) 4. ФГДС – за показаннями 5. Екскреторна урографія 6. Бактеріологічне обстеження сечі – за показаннями 7. Консультації онкоуролога, хіміотерапевта, радіолога, терапевта, анестезіолога 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові та сечі (контроль) 3. Стандартне обстеження хворих при неможливості амбулаторного дообстеження 4. Контрольні дослідження та повторні консультації фахівців - за показаннями 5. Пункційна біопсія пухлини з морфологічним дослідженням матеріалу біопсії - за показаннями. Обстеженняпри Кратність обстеження 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в наступному 1 раз на рік; (за показаннями – частіше) 1 рік – 1 раз на 3 місяці 2 рік – 1 раз на 6 місяців в наступному 1 раз на рік; (за показаннями – частіше) За показаннями
 40. 40. диспансеризаціїхворих Обсяг обстежень 1. Фізикальне обстеження 2. Лабораторне дослідження крові (загальний, біохімічний аналізи) та сечі 3. УЗД органів черевної порожнини, малого тазу та заочеревинного простору 4. Рентген органів грудної порожнини: 1 рік – 1раз на 6 місяців 2 рік – 1 раз на рік (за показаннями – частіше) Обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередньому етапі. Поглиблене обстеження проводиться при необхідності уточнення, даних отриманих на попередніх етапах.Можливідодатковіобстеження ьсяпридостатньомуматеріально-технічномузабезпеченні закладу,) Комп′ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ангіографія, радіоізотопні дослідження. ВІЛ – за показаннями.
 41. 41. Таблиця №2. Схеми стандартного лікування хворих на рак нирки: Стадії захворювання ОСБЯГ СТАНДАРТНОГО ЛІКУВАННЯ Середня тривалість обстеження та підготовки до спеціального лікувЀ

×