Social Media – What´s in it for me?<br />Stockholm, 5th May 2010<br />Daniel Bjärne<br />
What is Social Media about?<br />Is it the:<br /><ul><li>+300 M users on Facebook?
+3 Bn photos on Flickr?
~200 M blogs?</li></ul>Or maybe the fact that:<br /><ul><li>Social Media has overtaken porn as the #1 activity on the Web
78% of consumers trust peer recommendations while only 14 % trust TV-ads?
Wikipedia has over 13 million articles…some studies show it’s more accurate than Encyclopedia Britannica…78% of these arti...
There is nothing new about being social<br />But there is a completely new landscape!<br />User-Generated Content (UGC)<br...
The User is in Control.....seeking relevance and instant gratification<br />I buy things<br />I manage my life<br />I shar...
So what are people mainly doing today?<br /><ul><li>Producing and sharing photos
Judging products and services
Searching and evaluating
Filesharing
Debating special interest & current news/events
Buying and selling things
Blogging
Chatting, talking, instant messaging
Dating
Getting knowledge - sharing knowledge
Managing our lives and things
Publishing our own ideas, thoughts and opinions
Socialising through social and professional networks</li></li></ul><li>Social Media Is Not<br /> A Fad<br />It’s a Fundame...
What is the biggest challenge marketers face trying to leverage Social Media?<br />
Challenges in Social Media Optimization<br />How is social media impacting brand & product perception?<br />How do you ide...
1. Start By Listening<br />2. Strategize & Plan<br />3. Track, Measure, Analyze and Follow-up<br />Omniture’s 6 Steps to E...
Step 1: Where are your Customers?Message Boards/Internet Forums<br /><ul><li>Keep track of the conversation
Let the community respond
Clarify when necessary</li></li></ul><li>Step 1: Where are your Customers? Twitter<br />
Step 1: Where are your Customers? Facebook<br />
Step 1: Where are your Customers? Wikis<br /><ul><li>Do you monitor your own Company on Wiki?
Warning! Don’t modify your own company or competitor information!</li></li></ul><li>Step 1: Where are your Customers? Link...
Step 1: Where are your Customers? YouTube and Flickr<br />
Step 1: Where are your Customers? Social News and Bookmarking Sites<br /><ul><li>Save, share, organize, comment on & searc...
Community votes on submissions
Rise to the top or drop to the bottom</li></li></ul><li>Step 2: Strategize<br />Develop your Social Media strategy around ...
 Brand controlled film/review/article content (tagged and tracked)
 Independent content & Brand controlled (trawled specific e.g. YouT)
 Independent and affiliate (referrer report)
 Independent and application (data pull and track e.g. Facebook)
 Independent and blog (hard to get!!)</li></li></ul><li>Step 3: Track your Most influential sites <br />Brand Tracking/ Au...
Step 3: Track your Most influential sites (cont) <br />Competitor Tracking<br />Customer Care<br />Advocacy Tracking<br />...
Step 3: Analyze and Categorize<br /><ul><li>Asking for help
Instant “Venting”
Self-promotion/promote others
Research/Peer Reviews
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Social media presentation_ebazaar

640 views

Published on

Social Media - what's in it for me ?

Presentation from eBazaar, May 5th 2010.

Omniture, an Adobe company

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
640
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vad handlar egentligen Social Media om?Är det de fantastiska mängderna användare som använder plattformar som Facebook mfl? Eller är det alla mängder av material som dagligen publiceras på bloggar, videoplattformar mm? Kanske är det de faktum att användare idag ägnar mest av sin tid online åt att kommunicera, interagera och dela med sig med sina vänner online?
 • Sanningenär den attingenfaktisktfortfarande vet exaktvaddethandlarom. Vad vi dock vet (paus) attvara social äringetnytt – men detlandskapetförvårtsocialabeteendeharradikaltförändrats de senasteåren.Socialanyheter, användargenereratinnehållochsocialanätverksplattformaringåridagiettintrikatnätverkdärbudskapfärdas, information publicerasochnyhetersprids… alltdettaenormt fort. Oftaså fort attintetraditionell media hänger med. Vilket vi har sett vidtillfällensomjordbävningen I Haiti &amp; upploppen I Iran därfaktiskt de socialamediernaharvaritenormtviktigasominformationsbärare
 • Dagens användare är de facto en person som till stor del lever sitt liv på nätet. Oavsett om han/hon håller kontakt med vänner, köpa böcker eller se film. Vad vi dock observera är att alla de här behoven som användaren har mer och mer integreras - Nu senast i form av en enkel ”gilla” knapp som kopplas direkt till facebook.
 • SOCIAL MEDIA ÄR INTE EN FLUGA – Det är en fundamental förändring i sättet som vi kommunicerar. Ingen kan förutse exakt vad som kommer att hända härnäst inom området men vi kan vara säkra på att de företag som lyckas att implementera en strategi som följer med i den hypersnabba utvecklingen inom social medier kommer att stå som stora vinnare!Men om jag som företag nu vill förbättra mitt arbete inom Sociala Medier, vad är då utmaningen?
 • JO, det visar sig enligt undersökningar att det största problemet för marknadsförare (i detta fallet Online Retailers) är att man har svårt att beräkna ROI för Sociala Medier. Ganska häpnadsväckande eller hur? Särskilt med tanke på att vi vet hur viktiga de sociala medierna är för kundrelationer, köp och långsiktigt kundvärde
 • Utifråntidigarehuvudproblemhar jag formuleratettantaldelproblemsombordehjälpamigsomföretagattbättremäta ROI:*Hurpåverkar SM uppfattningenom mitt varumärke &amp; produkt?*Hurkan jag identifierapositivatrespektivenegativtinställdakonsumenter?*Kan jag förbättra min kundservicegenomattanvända SM?*Hurkan jag bättrelyssnapå mina kundergenomattanvända SM?
 • LyssnaStratifieraochplaneraSpåra, mät,analyseraochföljuppInformeraomframgångssagor (interntochexternt)Förändra processerOchslutligenageraochautomatisera
 • Vi går in litedjupare I de 6punkterna: Varfinnsdinakunder? Ja I dettafallethar jag utgåttfrån Omniture därmerpartenavekosystemetavkunder, partners ochprospektfinnsinomwebanalys, optimeringoch online marknadsföring. Härfinns en site somheter WAA en site som de flestainomområdethar en relation till.
 • Ettannat bra exempelär Twitter, där jag enkeltkansökapå mina brand &amp; produktordochdärmedfåframvadomvärldenanserommig.
 • Ettställesom jag absolutintevillmissaärFacebook, därdetdykerupp Fan-sites föralltmellanhimmelochjord. Härkan jag verkligenhitta mina anhängare
 • SisWikiscanner
 • När jag välharidintifieratvar min intressenterbefinner sig såärdetdagsattbörjabevakadialogen. I förstaskedetärdetattrekommenderaattstartadetarbetet med siterdär du faktisktkanmäta &amp; analysera. Exempelpåsitersomkanmätasär Twitter, Youtube, Facebook.
 • När jag harbörjatmätasåkan jag dela in de härolikamätningarna I olikagrupperbaseratvilkenfunktion de fyller I min strategi, Exempelvisärdetbådeenkeltocheffektivtattföljahurjaguppfattaspå Twitter medanFacebookkanhjälpamigmerhur jag upplevsbaseratpåolika segment.
 • Vidaresåkan jag äveninkludera mina konkurrenterellerhur mina produkterrekommenderas.
 • När jag välharfunktionsindelat mina SM-sitersomtrackasdåkan jag börjaanalyseraochkategoriserablogginlägg, kvitter, rekommendationerosv. I olikafack.I mitt exempelhärså ser vi:
 • Självklart skall jag också som marknadsförare inkludera Sociala Medier i min utvärdering av alla kommunikations och mediekanaler och se vilken påverkan SM har på mitt resultat både isolerat och i kombination med anfra kanaler
 • Steg 4:SocialaMedierärnyttförföretagsorganisationen- När jag harframgångshostoriergällerdetattbasunerautdembådeinterntochexternt.
 • Nukommer vi till detsvåra: nämligenattförändra processer ochorganisationer. Hur ser dittföretagpåattintegrera SM I PR? Eller attkundtjänstsvararpå twitter? Skall vi verkligengeiväg information gratis?Alltdethärärtypiskafrågeställningarsomdykeruppochdetärnaturligt. För en PR-person sominteärfrälstavSocialaMedierkandetkännasheltfelattsläppaut information den vägennär man självintekankontrollera den. Därförärdetsåenormtviktigtatt se till att ha framgångshistoriernasom en bas förändringsprocessensommåsteske.
 • När jag välharlyckatsattsystematiserabevakningenavhur mitt varumärkeellerproduktuppfattasutanför min kontrollsfärärdetdagsattbörjaautomatiseraprocesserna. Nu kan jag enkeltsättaupp alarm somtidigtmärkeromnågotförändrasradikalt. Kanskeökarefterfråganpganågotsomharhäntellerkanskekan jag undvika en PR-katastrofgenomattvaraförberedd.
 • Förinästastegsåkan jag med de systemen jag harpå plats börjaattageraså fort någotdykerupp. Ettexempelpådettaär den dedikeradekundtjänstpersonalsom Omniture nu harsomenbartsvararpåfrågor I Socialamedier. Normaltskulledessaanvändarevända sig till en kundtjänsttelefoneller mail men de tyckerdetärenklareochmersocialtattanvända SM ochdåmåste vi somföretaganpassaoss. Annarsskullenågonannangöradetochdåskulleantagligen de kundernaintevaranöjda.
 • Nu har jag berättat lite om Omnitures angreppsätt för att förbättra strategin kring Sociala Medier men vad är det då som vi gör att vi kan passa in i det härsammanhanget?
 • JO:Kortfattatvad Omniture göräratt vi optimerarföretagssatsningarinomannonseringpånätet (Google, Facebook, Banners osv) tillsammans med att vi optimerarhurbesökarnasomkommer till sitengårfrånbesökare till kunderochgärnaåterkommande
 • Dethärkan vi göra tack vare en öppen, modulärochflexibelplattformsomspårarföretagetsbesökare I allaonlinemedierochkombinerardetta med en radapplikationersomallasyftar till attförbättra ROI påsatsadmarknadsbudgetochförbättraupplevelsenpåsitenföranvändaren.Socialamedierärnyttävenföross men vi harpå den kortatidsomdetharvaritettfenomenintegreratSocialaMedierivårtrapporteringsverktyg, analysverktygochsegmenteringsverktyg. Med hjälpav den informationenkanvårakunderpåettrevolutionerandeochbättresättförståvadsomhänderutanförföretagets site ochkopplaihopdet med vadsomfaktiskthänderpåsiten.
 • Find, group and create reporting around videos of interest
 • Social media presentation_ebazaar

  1. 1. Social Media – What´s in it for me?<br />Stockholm, 5th May 2010<br />Daniel Bjärne<br />
  2. 2. What is Social Media about?<br />Is it the:<br /><ul><li>+300 M users on Facebook?
  3. 3. +3 Bn photos on Flickr?
  4. 4. ~200 M blogs?</li></ul>Or maybe the fact that:<br /><ul><li>Social Media has overtaken porn as the #1 activity on the Web
  5. 5. 78% of consumers trust peer recommendations while only 14 % trust TV-ads?
  6. 6. Wikipedia has over 13 million articles…some studies show it’s more accurate than Encyclopedia Britannica…78% of these articles are non-English</li></ul>Source: Socialnomics.net<br />
  7. 7. There is nothing new about being social<br />But there is a completely new landscape!<br />User-Generated Content (UGC)<br />Social News<br />Blogs<br />Social Networking<br />
  8. 8. The User is in Control.....seeking relevance and instant gratification<br />I buy things<br />I manage my life<br />I share stuff<br />I make myself heard<br />I consume content<br />
  9. 9. So what are people mainly doing today?<br /><ul><li>Producing and sharing photos
  10. 10. Judging products and services
  11. 11. Searching and evaluating
  12. 12. Filesharing
  13. 13. Debating special interest & current news/events
  14. 14. Buying and selling things
  15. 15. Blogging
  16. 16. Chatting, talking, instant messaging
  17. 17. Dating
  18. 18. Getting knowledge - sharing knowledge
  19. 19. Managing our lives and things
  20. 20. Publishing our own ideas, thoughts and opinions
  21. 21. Socialising through social and professional networks</li></li></ul><li>Social Media Is Not<br /> A Fad<br />It’s a Fundamental Shift in the Way We Communicate<br />
  22. 22. What is the biggest challenge marketers face trying to leverage Social Media?<br />
  23. 23. Challenges in Social Media Optimization<br />How is social media impacting brand & product perception?<br />How do you identify brand advocates and detractors?<br />Can customer service be improved using social media?<br />How do I better listen to my customers using social media?<br />
  24. 24. 1. Start By Listening<br />2. Strategize & Plan<br />3. Track, Measure, Analyze and Follow-up<br />Omniture’s 6 Steps to Effective Brand Monitoring<br />4. Inform about your Success Stories<br />5. Make Process Changes<br />6. Automate & Act<br />
  25. 25. Step 1: Where are your Customers?Message Boards/Internet Forums<br /><ul><li>Keep track of the conversation
  26. 26. Let the community respond
  27. 27. Clarify when necessary</li></li></ul><li>Step 1: Where are your Customers? Twitter<br />
  28. 28. Step 1: Where are your Customers? Facebook<br />
  29. 29. Step 1: Where are your Customers? Wikis<br /><ul><li>Do you monitor your own Company on Wiki?
  30. 30. Warning! Don’t modify your own company or competitor information!</li></li></ul><li>Step 1: Where are your Customers? LinkedIn<br />
  31. 31. Step 1: Where are your Customers? YouTube and Flickr<br />
  32. 32. Step 1: Where are your Customers? Social News and Bookmarking Sites<br /><ul><li>Save, share, organize, comment on & search webpage bookmarks
  33. 33. Community votes on submissions
  34. 34. Rise to the top or drop to the bottom</li></li></ul><li>Step 2: Strategize<br />Develop your Social Media strategy around what you can control, track and analyze<br /><ul><li> Brand ‘Trend’ Tracking from UGC (trawled specific e.g. Twitter)
  35. 35. Brand controlled film/review/article content (tagged and tracked)
  36. 36. Independent content & Brand controlled (trawled specific e.g. YouT)
  37. 37. Independent and affiliate (referrer report)
  38. 38. Independent and application (data pull and track e.g. Facebook)
  39. 39. Independent and blog (hard to get!!)</li></li></ul><li>Step 3: Track your Most influential sites <br />Brand Tracking/ Audience Intel.<br />Website, Category or Product Referral<br />Social Segmentation<br />
  40. 40. Step 3: Track your Most influential sites (cont) <br />Competitor Tracking<br />Customer Care<br />Advocacy Tracking<br />Reviewer Tracking<br />
  41. 41. Step 3: Analyze and Categorize<br /><ul><li>Asking for help
  42. 42. Instant “Venting”
  43. 43. Self-promotion/promote others
  44. 44. Research/Peer Reviews
  45. 45. Networking</li></li></ul><li>Step 3: Analyze with Reports<br />Is Social Media Influencing Your Bottom Line?<br />Booked Sales this Year, by Media Tactic*<br />Yahoo! Message Board<br />YouTube<br />Blogs<br />LinkedIn<br />Facebook<br />Flickr<br />
  46. 46. Step 4: Inform of your Success Stories<br />
  47. 47. Step 5: Make Process Changes<br />Make organizational process changes to support Social Media<br />Social Media as part of your PR & Communication Strategy<br />How do we respond on behalf of the company (customer care involvement)<br />Make Social Media part of your Organization (not just at your agency)<br />How much information should we give away for free?<br />
  48. 48. Step 6: Implement & Automate<br />Consider how Omniture can help implement and automate these steps<br />
  49. 49. Step 6: Act<br />
  50. 50. So how does Omniture fit into my Social Media strategy?<br />
  51. 51. Omniture optimises Ad Spend & Conversion<br />Global Ad Spend<br />Conversion<br />Landing Page<br />Site Search<br />Visitors<br />Customers<br />Recommendations<br />Merchandising<br />Pet Lovers<br />Proud Parents<br />Diet & Fitness<br />Behavioral Targeting<br />
  52. 52. Omniture Online Marketing Suite<br />CMO DASHBOARDS<br />Internet<br />Enterprise<br />CRM<br />Kiosks<br />Call Center<br />POS<br />Teller<br />Search<br />Ad Networks<br />Ad Exchange<br />Mobile<br />Video<br />VISITORACQUISITION<br />CONVERSION<br />ONLINEANALYTICS<br />CHANNELANALYTICS<br />OPEN BUSINESS ANALYTICS PLATFORM<br />Data Warehouse & APIs<br />ONLINE MARKETING SUITE<br />Complete – Open – Modular – Flexible<br />
  53. 53. Omniture, An Adobe companyThe Leader in Online Business Optimization<br />Company <br />Web Analytics Leader, Now an Adobe company<br />Leadership<br />5,100 Customers, Every Industry and Geography<br />Infrastructure<br />Over 20,000 Servers in Global Data Centers<br />
  54. 54. Social Segmentation<br />Example: Facebook<br />
  55. 55. How does i generate value from Facebook?<br />There is lots of “available” data through ‘soft’ permission<br />
  56. 56. How does i generate value from Facebook?<br />There are lots of “affiliations that drive to community and offer”<br />
  57. 57. How does i generate value from Facebook?<br />There are also many applications that can be developed and used on your behalf <br />
  58. 58. How does i generate value from Facebook?<br />Or that can be monitored w.r.t customer care/brand tracking<br />
  59. 59. Example: Social Media Report in Omniture<br />
  60. 60. Who spends most?<br />People with 200-300 friends Spent the most money…<br />
  61. 61. Tell me more about these people?<br />Best spenders are “engaged”…<br />ACTION: Target and Acquire more of these types of users, as well those prone to Invitation feature potentially using Facebook’s own advertising systems<br />
  62. 62. What are the trends of Viral word of mouth?<br />Invites are peaking in late afternoon…<br />ACTION: Cross target advertising for these time frames with target users, the Double Whammy of App Invite and direct advert<br />
  63. 63. What is my Application Conversion Success?<br />
  64. 64. How influential are my Users?<br />
  65. 65. In case you remember nothing else<br />Social Media is not a Fad<br />Plan and review your Social Media strategy <br />frequently <br />Omniture can help you to connect the dots<br />
  66. 66. Questions?<br />
  67. 67. Thank You<br />
  68. 68. dbjarne@adobe.com<br />linkedin.com/in/danielbjarne<br />

  ×