Pagsulong  at  pag-unlad…  ang  gandang              pakinggan, di ba? Sa mga nakikita mo sa iyong palig...
Narinig mo na ba ang sustainable development? Sa iyong patunghay saaralin at gawain ng araling ito, higit mong mauunawaan ...
Mga Tanong:1. Ano ang aral na makukuha sa kuwento?2. Naging mapanagutan ba ang mga tao sa pagkakataong ipnagkaloob sa  ka...
Ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi lamang masusukat sa dami ngkita ng mga mamamayan at nagtataasang mga gusali.   ...
Ang lahat sa daigdig ay magkakaugnay. Naniniwala ka ba rito? Anumanang gawin nating sa kalikasan at sa lahat ng materyal n...
1. Pagbabago ng pananaw sa pamamagitan ng pagtataguyod sa kahalagahan  ng simpleng pamumuhay at hindi maaksayang pagkonsu...
Narito ang sipi ng Kontrata sa Mundo. Basahin ito at sikaping isabuhay angmga isinasaad dito.               ...
Nababaog ang mga lupain, dumudumi ang mga papawirin,        Nalalason ang mga tubigan.   Naririnig sa buong mund...
MGA PRINSIPYO AT          PANATANG PANGKAPALIGIRAN    Bilang pakikipagsundo sa bawat isa at sa ngalan ng buon...
Reaksyon sa bawat isa. Bawat tao ay may karapatan para saisang kapaligirang angkiop sa kalusugan at sa mga pagkakataongmat...
Samakatuwid, gagamitin natin ang mga teknolohiyangnagbibigay-proteksyon sa kapaligiran at tutulong upang mapalaganapang mg...
Samakatuwid, kikilos tayo para sa pagpapatupad ng mgabatas na nagangalaga sa kapaligiran at itataguyod ang pagtalimasamga ...
Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)
Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)
Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)
Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)

4,382 views

Published on

 • Be the first to comment

Report sa VE (Magandang Bukas, Handog Sa Iyo)

 1. 1. Pagsulong at pag-unlad… ang gandang pakinggan, di ba? Sa mga nakikita mo sa iyong paligid at sa kabuuan ng ating lipunan, masasabi mo bang makakmit natin ito? Ano ang ngaing batayan mo sa iyong sagot? Kung sa tingin mo ay malayo pa tayo sa landas ng kaunlaran, anu-anokaya ang mga hakbang na dapat nating gawin upang makamit ito? Kung ikukumpura sa ibang mga bansa, masasabing higt tayongpinagpala. Mayaman tayo sa mga likas na yaman yamang pantao. Ngunit angnakapgtataka ay bakit tila ba napg-iiwanan na tayo ng atin mga kalapit-bansa.
 2. 2. Narinig mo na ba ang sustainable development? Sa iyong patunghay saaralin at gawain ng araling ito, higit mong mauunawaan ang konseptong ito.Inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na kanayan at pagpapahalaga:1. Nasusuri ang kahalagahan ng wastong pamamahala sa mga materyal na bagay sa pagkakamit ng pag-unlad.2. Nakagagawa ng planong pangkaunlaran na isinasaalang-alang ang wastong paggaamit at pangangalaga ng mga yamang kaloob ng Diyos.3. Natutukoy ang mga hakbang tungo sa likas kayang pag-unlad. (sustainable development) ---Pagbabasa ng storyang “Ang Mahiwagang Lawa”---
 3. 3. Mga Tanong:1. Ano ang aral na makukuha sa kuwento?2. Naging mapanagutan ba ang mga tao sa pagkakataong ipnagkaloob sa kanila? Patunayan.3. Paano maiuugnay ang kuwento sa mga sulirang pangkapaligirang nagaganap sa kasalukuyan?4. Anong pagpapahalaga ang nararapat pairalin upang higit na pakinabangan ng mga susunod na henerasyon ang biyaya buhat sa lawa.
 4. 4. Ang pag-unlad ng isang lipunan ay hindi lamang masusukat sa dami ngkita ng mga mamamayan at nagtataasang mga gusali. Ang tunay na pag-unlad ay holistiko. Makikita rito ang pag-unlad hindilamang ng antas ng kabuhayan kundi maging ang pagtaas ng antas ng moralidadat espirituwalidad ng mga tao. Nakapaloob din dito ang pamamaraan ngpagtugon sa mga pangangailangan sa kasalukuyan na hindi naman naisasakripisyoang kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon. Nararapat dito ang matalinong paggamit ng mga likas-yaman upangpatuloy nitong matugunan ang pangangailangan ng tao hindi lamang ngayonkundi sa mga taon pang darating. May mga likas na yaman na kapag naubos o inabuso ay hindi namapapalitan pa. Sabi nga sa awitin, “Hindi masama ang pag-unlad kung hindinakasisira sa kapaligiran.” Nagpapahiwatig ito ng kahalagahan ng mapanagutangpamamahala sa mga materyal na bagay na kaloob sa atin ng Diyos.
 5. 5. Ang lahat sa daigdig ay magkakaugnay. Naniniwala ka ba rito? Anumanang gawin nating sa kalikasan at sa lahat ng materyal na bagay na ipinagkaloobng Diyos sa atin ay tiyak na babalik din sa atin. Pamilyar ka marahil sa red tide, landslide, at iba pang sulirangpangkapaligiran. Hindi ba’t resulta ang mga ito ng hindi wastong pamamahala salikas na yamang ipinagkaloob sa atin? Hindi dapat maisakrapisyo ang likas na yaman kapalit ng pag-unlad.Maaari namang makamit ang pag-angat ng kabuhayan nang hindi isinasakripisyoang kalikasan. Makikita sa pahayag ni Punsalan kung paano matatamo ng likas kayangpag-unlad ang pagsasabuhay ng mapanagutang pamamahala sa materyal nabagay. Ang mga ito ang mga sumusunod:
 6. 6. 1. Pagbabago ng pananaw sa pamamagitan ng pagtataguyod sa kahalagahan ng simpleng pamumuhay at hindi maaksayang pagkonsumo.2. Wastong paggamit at tamang pangangalaga sa kalikasan, paggalang at pagtataguyod ng pagpapalit ng mga nagamit na bahagi ng kalikasan.3. Pakikibahagi sa paglutas ng mga suliraning pangkapaligiran.4. Paggamit ng mga teknolohiyang hindi nakakasira sa kalikasan.5. Pagtataguyod ng responsableng pamumuno sa lahat ng antas ng pamayanan o bansa.6. Pagtulong sa maliliit na pamayanan o bansa na magkaroon ng mga programang tutugon sa kanilang pangangailangan.7. Pagkuha ng suporta mula sa malalaking sektor ng lipunan tulad ng mga industriya, pamahalaan, mga institusyon, at media.
 7. 7. Narito ang sipi ng Kontrata sa Mundo. Basahin ito at sikaping isabuhay angmga isinasaad dito. KONTRATA SA MUNDO Kasunduang Pangmamamayan Para sa Pangkalahatang Kaligtasan ng Ekolohiya PREAMBLE Kami, mga mamamayan ng daigdig ay nagalak Sa kagandahan at kahiwagaan ng lupa, langit, Tubig, at buhay na iba’t ibang uri. Ang Daigdig ang aming tahanan. Ibahabahagi namin ito sa iba pang nabubuhay na nilalang. Subalit magagawa naming ang daigdig ay maging hindi Karapat-dapat na pamayanan o tirahan ng tao at iba bang uri ng nilalang.
 8. 8. Nababaog ang mga lupain, dumudumi ang mga papawirin, Nalalason ang mga tubigan. Naririnig sa buong mundo ang hinaing ng mga taong may nawawasak na lupain, kabuhayan, at kalusugan. Ang daigdig mismo ang nananawagan upang tayo’y gisingin.Tayo at ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay umaasa sa daigdig at sa bawat isa para sa ating pangkalahatang pangkabuhayan, Kapakanan at kaunlaran. Ang ating kunabukasa’y nakabataya sa muling pagsisiyasat ng ating mga pinakabatayang paniniwala hinggil sa relasyon ng sangkatauhan sa daigdig. Kailangang buuin natin ang pangkalahatang prinsipyo at sistema Upang hubugin ang ating kinabukasan alinsunod sa daigdig
 9. 9. MGA PRINSIPYO AT PANATANG PANGKAPALIGIRAN Bilang pakikipagsundo sa bawat isa at sa ngalan ng buongpamayanan ng daigdig, itinatalaga namin ang aming sarili sasumusunod na prinsipyo at aksiyon. Relasyon sa daigdig. Bawat buhay ay sagrado. Bawat tao ayisang natatangi at integral na bahagi ng pamayanan ng buhay sadaigdig at may isang tanging responsibilidad na pangalgaan angbuhay sa iba’t ibang anyo nito. Samakatuwid, kikilos tayo at mamumuhay sa isang paraangmagpapanatili sa likas na mga proseso ng buhay sa daigdig atigagalang namin ang lahat ng uri ng nilalalang at ang kanilangpaninirahan. Kikilos tayo upang mapigil ang pagkawasak ng ekolohiya.
 10. 10. Reaksyon sa bawat isa. Bawat tao ay may karapatan para saisang kapaligirang angkiop sa kalusugan at sa mga pagkakataongmatamo ang biyaya ng daigdig. Bawat isa rin ay may patuloy natungkuling gumawa para sa katuparan ng mga karapatang ito para sakasalukuyan at sa susunod pang salinlahi. Samakatuwid, dahil sa pagmamalaki ng bawat tao aymagkakaron ng pagkain, tahanan, malinis na hangin, malinis na tubig,edukasyon, hanapbuhay, at lahat ng kailangan upang lubos namatamasa ang mga karapatang pantao. Tayo’y kikilos para sa higit napantay-pantay na mga pagkakataon sa mga pinagkukunang-yamanng daigdig. Relasyon sa kaligtasang pang-ekonomiya at pang-ekolohiya.Sapagkat ang buhay ay nakabatay sa likas na proseso ng daigdig, angkaunlarang pang-ekonomiya, upang maging matatag, ay dapatmagpanatili ng nagbibigay-buhay na sistema ng daigdig.
 11. 11. Samakatuwid, gagamitin natin ang mga teknolohiyangnagbibigay-proteksyon sa kapaligiran at tutulong upang mapalaganapang mga iyon sa mga tao sa bawat panig ng daigdig. Kung nag-aalinlangan ukol sa kalalabasan ng mga layuning pang-ekonomiya atng mga teknlohiya hinggil sa kapaligiran, tututulan nating angkaragdagang hakbangin para sa pangangalaga sa kalikasan. Pamamahala at kaligtasang pang-ekonomiya. Angpangangalaga at pagpapalawig ng buhay sa daigdig aynangangailangan ng sapat na mga sistemang panlehislatura, pang-administrasyon, at panghudikatura sa mga angkop- na antas lokal,pambansa, panrehiyon at pandaigdig. Upang maging mabisa aqng sistemang ito ay kaialangangmabigyan ng kapangyarihan o kinatawan, may pakikilahok, atnakabatay sa pagiging bukas ng mga impormasyon.
 12. 12. Samakatuwid, kikilos tayo para sa pagpapatupad ng mgabatas na nagangalaga sa kapaligiran at itataguyod ang pagtalimasamga iyon sa pamamagitan ng mga gawaing pang-edukasyon,pampulitikia, at panlegal. Isusulong natin ang mga patakaran sapagpigil or prevention sa halip na reaksiyon lamang sa pagkapinsala saekolohiya. Nagpapahayag ng ating pakikipagsunod sa isa’t isa at sadaigdig. Sumusumpa tayong magiging tapat sa mga nabanggit napangata. ______________________, Lagda

×