Rapport Erven En Schenken Def 170412

530 views

Published on

Deze maand is een rapport van ING en TNS NIPO verschenen over schenken en erven door vermogenden.
De uitkomsten zijn zeer lezenswaardig samengevat in bijgevoegde presentatie.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
530
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rapport Erven En Schenken Def 170412

 1. 1. Erven & Schenken door vermogendenControle essentieel bij vermogensoverdracht
 2. 2. Inhoudsopgave Erven & Schenken door vermogenden Controle essentieel bij vermogensoverdracht Auteur1 Nederlander schenkt liever helemaal niet Tessa van den Bergh Joris den Hartog2 Als men dan toch schenkt… Bedrijfsnaam klant3 Schenkingen zijn vooral fiscaal gedreven ING Cathelijne Engelvaart4 Schenkers houden ‘vinger in de pap’ Sector5 Erven Business & Finance6 Onderzoek verantwoording Datum 4 april 20127 Bijlage |© TNS
 3. 3. Samenvatting: De vermogende Nederlanderhoudt graag de controle De meeste vermogende Nederlanders schenken liever niet Controle willen houden over het eigen geld is voor veel vermogende Nederlanders de belangrijkste reden om liever niet te willen schenken. Doorgaans wil men de controle houden over het geld mede omdat veel vermogende Nederlanders zich zorgen maken over de oudedag en omdat men - de belangrijkste bestemming van de schenking - (klein) kinderen, niet wil verwennen. Men schenkt vooral aan de kinderen Naast schenken aan de kinderen - met als belangrijkste argument financiële ondersteuning - wordt er door slechts 10% geschonken aan andere doelen, waaronder goede doelen. Vermogende Nederlanders die wel eens eerder hebben geschonken zullen dit in de toekomst ook vaker blijven doen dan zij die nooit eerder hebben geschonken. Koude uitsluiting is bekend bij de meeste vermogenden en 39% overweegt hiervan gebruik te maken of heeft dit reeds gedaan als men dan toch tot schenken over zou gaan. 3 2012 TNS
 4. 4. Samenvatting: De vermogende Nederlanderhoudt graag de controle Schenkingen zijn in belangrijke mate fiscaal gedreven Veel vermogende Nederlanders zeggen bekend te zijn met de fiscale regels en vrijstellingen. De schenkingen die men doet liggen ook relatief vaak op het niveau van de fiscale vrijstellingen. Veel vermogende Nederlanders zouden meer gaan schenken als de fiscale vrijstellingen ruimer zouden zijn en men zou ook willen dat ze ruimer zouden worden. Veel vermogende Nederlanders staan onverschillig tegenover het precies vastleggen van het nalatenschap in een testament Drie kwart van de vermogende Nederlanders zegt op de hoogte te zijn van de fiscaliteiten rondom erven. Tegelijkertijd zegt een derde dat men geen ‘up-to-date’ testament heeft met als belangrijkste reden er niet eerder over nagedacht te hebben. 27% heeft helemaal geen testament, zij geven aan dat de wettelijke regelingen voldoende zijn. 4 2012 TNS
 5. 5. Nederlander schenkt liever helemaal niet 1
 6. 6. Mensen die eerder hebben geschonken gevensignificant vaker aan, dit in de toekomst teblijven doen Verleden Verleden Toekomst Heeft u weleens een deel van uw vermogen Van de vermogenden die geschonken? eerder hebben geschonken zou 62% dit in de toekomst Wel 62% ook doen. 50% 50% Van de vermogenden die niet eerder hebben Ja Nee geschonken zou 38% dit in n=561 Niet 38% de toekomst wel doen. Toekomst Overweegt u om in de Vermogenden die in het verleden al eens hebben geschonken, 17% toekomst een deel van overwegen significant vaker dit in de toekomst weer te doen in uw vermogen te schenken? vergelijking met vermogenden die niet eerder hebben geschonken (resp. 62% vs. 38%). Niet-schenkers zeggen significant vaker niet te zullen schenken in 50% de toekomst (44%) dan schenkers uit het verleden (23%). 17% weet nog niet of hij/zij zal overwegen om een schenking in de 33% toekomst te doen. Ja Nee weet niet n=561 6 2012 TNS
 7. 7. Controle willen houden over eigen geld is debelangrijkste reden om niet te schenken Redenen niet eerder geschonken Redenen in de toekomst niet schenken 2% 11% 1% 4% 12% 13% 7% 10% 49% 28% 20% 43% n=279 Hier heb ik nog nooit aan gedacht n=187 Hier heb ik nog nooit aan gedacht Ik wil controle over het geld houden Ik wil controle over het geld houden Ik kan het geld niet missen Ik kan het geld niet missen Ik zou niet weten aan wie ik het zou moeten schenken Ik zou niet weten aan wie ik het zou moeten schenken anders, namelijk... weet niet anders, namelijk... weet niet 7 2012 TNS
 8. 8. Onderliggende argumenten om niet (gelijk) teschenken 24% 40% 40% maakt zich zorgen over zijn oudedagvoorziening RECESSIE als gevolg van de recessie. Als gevolg hiervan zullen zij minder schenken. Ik maak mij soms zorgen over mijn oudedagsvoorziening als gevolg van de economische recessie. Ik zal daarom (Helemaal) mee eens minder gaan schenken. 36% Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens 24% n=56143% is voorzichtig met schenkenomdat zij hun kinderen niet willenverwennen en opdat zij de waarde 43% KINDEREN NIETvan geld goed leren inschatten VERWENNENIk ben voorzichtig met schenken aan mijnkinderen, omdat ik niet wil dat zij verwendworden en de waarde van geld goed kunnen (Helemaal) mee eensblijven inschatten. Noch mee eens, noch mee 33% oneens (Helemaal) mee oneens 9% n=561FINANCIËN = EIGEN 16% 75% vindt dat kinderen niet op eenVERANTWOORDING schenking van hun ouders mogen rekenen, zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën. Ik vind dat kinderen niet op een schenking (Helemaal) mee eens van hun ouders mogen rekenen, zij zijn zelf 75% Noch mee eens, noch mee verantwoordelijk voor hun financiën. oneens (Helemaal) mee oneens 8 2012 TNS n=561
 9. 9. Als men dan toch schenkt… 2
 10. 10. (Klein) kinderen worden het meest genoemd alsbestemming bij een schenkingVermogende Nederlanders schenken bijna nooit aan goede doelen; In minder dan 10% van degevallen als eerste. En in de toekomst overweegt slechts een kwart dit te gaan doen. Aan wie of wat heeft u weleens Aan wie of wat overweegt u om in de een bedrag geschonken? toekomst te schenken? 4% 4% 4% 1% 1% 28% 4% 2% 9% 4% 1% 4% Kinderen Kleinkinderen Vrienden 38% Kerk Goed doelinstelling anders, namelijk... 82% 86% Kinderen Kleinkinderen Broer of zusn=273 Ouders Vrienden Kerk Locale organisatie Goed doelinstelling anders, namelijk... n=279 10 2012 TNS
 11. 11. Financiële ondersteuning wordt door ruim dehelft genoemd als belangrijkste reden voorschenking Wat was voor u de belangrijkste reden voor deze schenking? 8% 9% 29% Vermogensoverdracht in verband met fiscale voordelen Financiële ondersteuning kinderenfamilie (studie, huis etc.) Ik bied graag hulp aan mensen die het goed kunnen gebruiken anders, namelijk... 55% n=282 11 2012 TNS
 12. 12. Goede doelen aangaande ‘Gezondheid’ zijn hetmeest populair om aan te schenken Stel, u zou een schenking doen, aan wat voor soort goed doel zou u dan schenken? 26% 38% Gezondheid 6% Internationale hulp Natuur en Milieu Welzijn en Cultuur weet niet 12% 18% n=262 12 2012 TNS
 13. 13. Schenkingen zijn vooral fiscaal gedreven 3
 14. 14. Het merendeel van de vermogenden geeft aanbekend te zijn met de fiscale vrijstellingen voorschenkingen. Opvallend is dat een derde van devermogenden niet bekend is met de eenmaligegrotere schenking van 50.300,- 91% 84% Kunt u per vrijstelling aangeven of u al bekend was met deze vrijstelling? 69% 64% 32% 26% 13% 8% Kinderen jaarlijks €5.030 Kinderen 18-35 jaar Kinderen 18-35 jaar Kleinkinderen jaarlijks n=561 eenmaling 24.144 eenmalig voor huis of €2.012 studie €50.300 Mee bekend Niet mee bekend 14 2012 TNS
 15. 15. Twee derde is op de hoogte van de mogelijkheideen schenking ‘op papier’ te doen en 38%overweegt hiervan in de toekomst gebruik te maken Bent u op de hoogte van de mogelijkheid om Overweegt u om in de toekomst een een schenking op papier te doen? schenking op papier te doen? 34% 38% 47% 66% n=561 n=561 Ja Nee 15 2012 TNS
 16. 16. Bedragen gelijk aan de hoogte van de fiscalevrijstellingen worden relatief vaak geschonken 14% €5.000 Vrijstelling: Kinderen jaarlijks Wat is het hoogste bedrag dat u weleens heeft geschonken? €5.030 12% Modus €5.000,- €10.000 10% Mediaan €16.750 €20.000 8% Gemiddelde Vrijstelling: €15.000 Vrijstelling: €22.924,90 €25.000 Kleinkinderen Kinderen 18-35 jaar jaarlijks €2.012 eenmalig €24.144 6% €2.000 €1.000 4% 2% 0% 300 1500 2500 4500 6500 10000 15500 19000 22000 27500 45000 75000 105000 16 2012 TNS
 17. 17. Men wil meer fiscale vrijheid bij het doen vanschenkingen aan kinderen 6% 73% vindt dat ouders hun kinderen langer (nu tot 21% LANGER 35 jaar) belastingvrij moeten kunnen schenkenBELASTINGVRIJ SCHENKEN (Helemaal) mee eens 73% Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens n=561 12% MEER €€€ 56% vindt dat ouders hun kinderen een groterBELASTINGVRIJ bedrag belastingvrij moeten kunnen schenken (nu max. €50.300) SCHENKEN 32% 56% (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee n=561 oneens (Helemaal) mee oneens 17 2012 TNS
 18. 18. Ruim een derde zou meer schenken bij eenminder zware fiscale belasting ‘Ik zou meer schenken als het fiscaal minder zwaar belast zou zijn’ 23% 39% (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee 38% oneens n=561 (Helemaal) mee oneens 18 2012 TNS
 19. 19. Schenkers houden ‘vinger in de pap’ 4
 20. 20. Men houdt zo veel mogelijk controle over de schenking 25% 41% 41% schenkt liever niet wanneer zij niet weten wat BEKEND MET het bestedingsdoel van de ontvanger isBESTEDINGSDOEL (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee 34% oneens (Helemaal) mee oneens 17% n=561 SCHENKEN56% schenkt liever nu dan na TIJDENS LEVENoverlijden 56% 27% (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens 27% n=561 GOEDKEURING BESTEDINGSDOEL 44% 44% schenkt alleen wanneer hij/zij achter het bestedingsdoel van de ontvanger staat (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee 29% oneens (Helemaal) mee oneens 20 2012 TNS n=561
 21. 21. Drie kwart is bekend met de mogelijkheid van(koude) uitsluiting bij een schenkingBijna 40% overweegt hiervan gebruik te makenof heeft dit wel eens gedaan Bent u bekend met de mogelijkheid van Heeft u weleens gebruikt gemaakt van (koude) uitsluiting bij (koude) uitsluiting bij een schenking? een schenking of bent u van plan dit in de toekomst te doen? 24% 10% 39% 51% n=561 76% Ja Nee weet niet n=561 Ja, hier was ik al mee bekend Nee, hier was ik nog niet mee bekend 21 2012 TNS
 22. 22. Een derde heeft een lange termijn planningbetreft schenken, dit plan bestaat meestal uiteen structurele schenking Heeft u een lange termijn plan wanneer Waaruit bestaat uw planning voor de lange u welk bedrag wilt schenken? termijn? 2% 33% 29% Een eenmalig schenking 57% Een structurele schenking 65% 14% Anders Ja Nee weet niet n=279 n=91 22 2012 TNS
 23. 23. Erven 5
 24. 24. Een kwart heeft zijn nalatenschap niet geregeldin een testamentDe wettelijke regeling is voor velen voldoende ‘Ik heb geen kinderen, Heeft u uw nalatenschap aan wie ik iets kan geregeld in een testament? nalaten’ ‘Is er nog niet van gekomen, heeft geen28% prioriteit’ ‘Luiheid’ Nee, waarom niet? ‘De wettelijke regeling vind ik voldoende’ ‘Ik heb er nooit aan 72% gedacht, ik ben er niet mee bezig’ Jan=561 Nee, ik heb mijn nalatenschap niet geregeld in een testament ‘Niet nodig, goede familieverhoudingen’ 24 2012 TNS
 25. 25. Een derde heeft geen ‘up-to-date’ testament met als belangrijkste reden er niet eerder over nagedacht te hebben Is uw testament voor uw gevoel nog ‘up-to-date’? Wat weerhoudt u er van om uw testament te herzien? 6% 4% 4% 12% 26% 27% 12% Anders, nl.. 68% Het kost teveel tijd Het kost teveel geld Ja Nee weet niet Ik heb er geen zin inBasis: Mensen met 41% Ik heb er nog niet eerder over nagedachteen testament anders, namelijk...n=405 weet niet ‘Ligt in de planning/we zijn n=107 er mee bezig’ ‘Laksheid/luiheid’ 25 2012 TNS
 26. 26. Drie kwart heeft geen schenkingen in zijn/haarnalatenschap opgenomen Heeft u ‘schenkingen’ in uw nalatenschap opgenomen? 2% 23% 75% Ja Nee weet niet n=405 26 2012 TNS
 27. 27. Drie kwart zegt op de hoogte te zijn van defiscaliteiten rondom erven Bent u op de hoogte van de fiscaliteiten rondom erven? 22% 78% Ja Nee n=561 27 2012 TNS
 28. 28. Vrijstellingen hebben geen grote invloed op de beslissingen die men neemt rondom de erfenisZou u op basis van 76% 74%onderstaande 72%vrijstellingen 68%overwegen om 62%andere beslissingente nemen rondom hetregelen van uwerfenis? 25% 21% 22% 20% 17% 11% 13% 8% 7% 4% Partners €603.300 (Klein)kinderen Zieke en Ouders €45.270 Overige verkrijgers €19.114 gehandicapte €2.012 kinderen €57.342 n=561 Ja Nee Weet niet 28 2012 TNS
 29. 29. Onderzoek verantwoording 6
 30. 30. Onderzoek verantwoordingDoelgroepFinancieel mede-of eindverantwoordelijken in huishoudens met een belegd-of gespaard vermogenvan €100.000,- of meer. Er hebben 561 respondenten aan het onderzoek meegedaan.VeldwerkperiodeStart donderdag 8 maart t/m vrijdag 16 maartMethodeCAWI (Computer Assissted Web Interviewing)VragenlijstDe vragenlijst heeft een gemiddelde duur van 8 minuten. In totaal zijn er 35 vragen gesteld metbetrekking tot de onderwerpen schenken en erven. 30 2012 TNS
 31. 31. Bijlage 7
 32. 32. Aanleiding schenking ‘Niemand heeft mij ‘Andere kunnen erop gewezen, ik helpen (huis, heb het zelf Wat was de aanleiding van deze schenking, hoe bruiloft, studie)’ bedacht’ bent u tot het idee van deze schenking gekomen? 21% ‘Schenking Anders, nl.. goede ‘Financiële doelen’ meevaller’ 16% ‘Kinderen hadden geld nodig/financiële ondersteuning kinderen’ 12% ‘Door eigen erfenissen/mijn ouders deden het ook’ 6% 5% 4% 3% Ik werd Ik ben er door mijn Ik ben er door een Ik ben er door mijn Iemand heeft mij Ik ben er door mijn weet nietgetriggered nadat vriendenfamilie op notaris op accountant op erom gevraagd bank op gewezen ik er over had gewezen gewezen gewezen gelezen N=282 32 2012 TNS
 33. 33. Bestedingsdoel ontvangerHet bestedingsdoel van de ontvanger is bij 40% een huis. 13% 22% Wat was het bestedingsdoel van de ontvanger? 8% Vermogensvorming (sparenbeleggen) 6% Consumptief (auto, vakantie, etc.) 9% Huis 2% Studie Levensonderhoud anders, namelijk... 40% Ik weet niet wat het bestedingsdoel was van de ontvanger N=247 33 2012 TNS
 34. 34. Goede-doelen schenkers geven het vaakst aanInternationale hulp, niet-schenkers zoudenschenken aan Gezondheid Aan wat voor goed doel heeft u een Stel, u zou een schenking doen, aan wat deel van uw vermogen geschonken? voor soort goed doel zou u dan schenken? 9% 26% 38% 27% Gezondheid 6% Internationale hulp Natuur en Milieu 64% Welzijn en Cultuur weet niet Internationale hulp 12% Natuur en Milieu 18% n=11* Welzijn en Cultuur n=262 * = In verband met kleine n is dit resultaat indicatief 34 2012 TNS
 35. 35. KWF Kankerfonds heeft de meeste kans op eenschenking indien de bestemming een goed doelzou zijn Stel, u zou een schenking doen aan Kunt u aangeven wat de naam van een goed doel, kunt u benoemen dit goede doel was? (n=11*) welk goed doel dit zou zijn? (n=245) Artsen zonder grenzen (1) Top 10 meest genoemd: KWF Kankerbestrijding (1) 1. KWF Kankerbestrijding WNF (1) 2. Hartstichting Natuurmonumenten (3) 3. Artsen zonder grenzen Zonnebloem (1) 4. Rode Kruis Lilliane fonds (2) 5. Natuurmonumenten Pastoor Vekemans fonds (1) 6. Amnesty International Stichting Wereld kinderen (1) 7. Dierenbescherming Stichting Op Gelijke Voet (1) 8. Alzheimer 9. Diabetes 10. Weet niet/geen idee * = In verband met kleine n is dit resultaat indicatief 35 2012 TNS
 36. 36. Stellingen (1/2) Ik vind dat kinderen niet op een schenking van hun ouders mogen rekenen, zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiën 75% 16% 9% Ouders zouden hun kinderen langer (nu tot 35 jaar) belastingvrij moeten kunnen schenken 73% 21% 6% Ik schenk liever nu dan na mijn overlijden 56% 27% 17% Ouders zouden hun kinderen een groter bedrag belastingvrij moeten kunnen schenken (nu max. €50.300) 56% 32% 12% Ik schenk alleen wanneer ik achter het bestedingsdoel van de ontvanger sta 44% 29% 27% Ik ben voorzichtig met schenken aan mijn kinderen omdat ik niet wil dat zij verwend worden en de waarde van geld goed kunnen blijven 43% 33% 25% inschatten (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens n=561 36 2012 TNS
 37. 37. Stellingen (2/2) Wanneer ik niet weet wat het bestedingsdoel is van de ontvanger, schenk ik liever niet 41% 34% 25% Ik maak mij soms zorgen over mijn oudedagsvoorziening als gevolg van de economische recessie. Ik zal daarom minder gaan schenken 40% 35% 24% Ik zou meer schenken als het fiscaal minder zwaar belast zou zijn 39% 38% 23% Schenken heeft geen persoonlijk belang 32% 38% 30% Wat mij betreft mag een ontvanger uit zichzelf over een schenking beginnen, dus voordat ik met het voorstel tot een schenking kom 23% 30% 47% Ik schenk liever na mijn overlijden dan tijdens mijn leven 20% 29% 51% (Helemaal) mee eens Noch mee eens, noch mee oneens (Helemaal) mee oneens n=561 37 2012 TNS
 38. 38. Vrijstellingen hebben weinig invloed op hetoverwegen van een schenking ondanks dat menzegt hierdoor juist meer te gaan schenken 66% 67%Zou u op basis van deze vrijstellingenoverwegen om een schenking te doen? 49% 43% 41% 30% 19% 17% Kinderen jaarlijks €5.030 Kinderen 18-35 jaar Kinderen 18-35 jaar Kleinkinderen jaarlijks eenmaling 24.144 eenmalig voor huis of €2.012 studie €50.300 n=561 Ja Nee 38 2012 TNS
 39. 39. Ruim de helft zou een notaris benaderen vooradvies over schenken, slechts 6% de bank Notaris 56% Ik zou geen advies vragen aan anderen 12% Belastingadviseur 8% Accountant 7% Familie of vrienden 6% Bank 6% anders, namelijk... 5% Welke persoon of instelling zou u als eerst benaderen voor advies over weet niet 1% het onderwerp ‘schenken’? n=561 39 2012 TNS
 40. 40. Bijna drie kwart zou een notaris benaderen vooradvies over erven, slechts 3% de bank Notaris 70% Familie of vrienden 7% geen van deze 6% Accountant 5% Belastingadviseur 4% Bank 3% anders, namelijk... 4% Welke persoon of instelling zou u als eerst benaderen voor advies over het onderwerp ‘erven’? weet niet 1% n=561 40 2012 TNS

×