Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
POP-UPTORIPÄIVÄ SISÄLTÄÄ      20  VAIHETTA STEP-BY-STEP OPAS POP-UP TORIPÄIVÄN  JÄRJESTÄMISEEN
Tori on paras myyntikanava pienille ruuantuottajille. Paikalliset ihmiset tulevat ostamaan tuoretta ja paikallista ruokaa ...
Tori        +     Ruokapiiri          =   Pop-up ToripäiväPerinteinen ja vanha myynti-      K...
POP-UPTORIPÄIVÄ SISÄLTÄÄ       20  VAIHETTA  TÄSSÄ KAKSIKYMMENTÄ KESKEISTÄ VAIHETTA, JOTKAKANNATTAA HUOMIOIDA KUN...
SISÄLTÄÄ           20   VAIHETTA1      Etsi paikka    Torin voi tehdä puistoon,    aukiolle, hu...
202                                                         SISÄLT...
20       4                                                     ...
5    Varmista budjetti                                                 ...
207                       SISÄLTÄÄ    VAIHETTA    Määritä aukioloaika  Pidä aukioloaika mal...
9                        !                          Vinkki: www.ruokapiir...
10    Tee ennakkotilauslistat                                             ...
20!                         12                                  ...
!  Huomasimme kokeilussa,  että iso banderolli tapahtuma-  paikassa kertoo ja avaa jutun  helpoiten. Täällä tapaht...
!                                                             ...
17    Toripäivä   Jaa flyereita seuraa-   vaan toriin tai liitty-   misohjeita ruokapii-   riin yms. Oikeanlais...
18  Torikahvila                    Tori on sosiaalinen paikka. Torikahvilalla se onnistuu parhaiten. ...
19Kiitä osallistujia ja tuottajia Ilman heitähän ei olisi koko tapahtu- maa. Pidä heidät tyytyväisenä.
SISÄLTÄÄ                 20  VAIHETTA20     Tee-se-itse   Lähiruokaa lähiöön -ajatus   leviämään ...
”Ilman ennakkotilauksia ei uskaltaisi ottaa niinpaljoa myytävää torille. Antaa suuntaa menekille.”       Paavo, Läht...
Olli Repo on Herttoniemen ruokaosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja sekä Kaupunkilaisten oma pelto -kon-septin kehittäjä....
www.ruokaosuuskunta.fi    YHTEISTYÖSSÄ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Step by-step-toripäivä-opas

5,595 views

Published on

 • Be the first to comment

Step by-step-toripäivä-opas

 1. 1. POP-UPTORIPÄIVÄ SISÄLTÄÄ 20 VAIHETTA STEP-BY-STEP OPAS POP-UP TORIPÄIVÄN JÄRJESTÄMISEEN
 2. 2. Tori on paras myyntikanava pienille ruuantuottajille. Paikalliset ihmiset tulevat ostamaan tuoretta ja paikallista ruokaa tuotta- jalta, ilman välikäsiä. Tuottajalle ei synny kiinteitä isoja kuluja ja samalla hän oppii tuntemaan asiakkaat. Asiakkaat puolestaan saavat suoran kontaktin ruuan alkuperään. Miksi tori sitten pitää keksiä uudelleen? Kysytään toisin: Mitä jos sataa, tuulee tai on muuten vaan huono ilma? Siksi halusimme testata voisiko ruo- kapiirin ja vanhan kunnon torin yhdistää.Uusi tori-konsepti kaavakuva Ruokapiiriläiset tilaavat Tuottaja tietää jo torille Vaikka matkalla alkaisi Torille tulee myös paikallisia ihmisiä, tuottajalta ennakkoon mennessä että ainakin tämän satamaan vettä. jotka eivät kuulu ruokapiiriin. Näin tuotteita. verran saan myytyä eli että tuottaja saa vielä extraostoja. torille meno on kannattavaa.
 3. 3. Tori + Ruokapiiri = Pop-up ToripäiväPerinteinen ja vanha myynti- Kuluttajien muodostama yh- kuisista raaka-aineista. Ruo-kanava. Tuottaja myy suoraan teisö, joka ostaa tuotteita kapiirin on mahdollista toimiatuotteitaan paikallisille asuk- suoraan paikallisilta tuottajil- ennakkotilauksilla eli ruoka-kaille. ta. Ruokapiiri ei myy tuotteita piirissä ei ole kyse kaupasta, vaan välittää tuottajan tuottei- josta voit tulla ostamaan mitäTori tarkoittaa varsinkin kau- ta ruokapiiriläisille. Suurin osa vain milloin vain. Ruokapiiripankäyntiä varten suunniteltu- ruokapiireistä toimii harrastus- toimii kerran viikossa tai vaik-ja aukioita, joita on erityisesti toimintana eikä voittoa tavoi- ka vain kerran kuussa. Ruoka-kaupungeissa ja muissa asu- tella. Ruokapiiri on kanava, piiriläiset tilaavat ennakkoontuskeskuksissa, mutta tori voi jonka kautta paikalliset asuk- tuotteet yhteisen tilausjär-tarkoittaa myös kaupankäyn- kaat saavat lähellä tuotettuja jestelmän kautta, esimerkiksitiin liittymätöntä aukiota. ruokatuotteita, joita harvoin sähköpostilistoja tai verkko- löytyy lähikaupan hyllyiltä. kauppaa hyödyntäen.Jo verotuksessa tuetaan tori-myyntiä ja ylläpidetään toria Ruokapiiriläiset ovat kiinnostu- !yhtenä myyntimahdollisuute- neita puhtaista ja hyvän ma- Nyt voit tutustua siihen, mitä teimme ja mistäna. oikein on kysymys?
 4. 4. POP-UPTORIPÄIVÄ SISÄLTÄÄ 20 VAIHETTA TÄSSÄ KAKSIKYMMENTÄ KESKEISTÄ VAIHETTA, JOTKAKANNATTAA HUOMIOIDA KUNJÄRJESTÄT OMAA TORIPÄIVÄÄ.
 5. 5. SISÄLTÄÄ 20 VAIHETTA1 Etsi paikka Torin voi tehdä puistoon, aukiolle, hukkatilaan tai niin kuin me: parkkipaikalle. Keskellä Länsi-Herttoniemeä on Eränkävijäntori, joka on ollut aina parkkipaikkana. Eli sopiva paikka pop-up torille.! Vinkki: Torimyyjillä on 3x3 metriset tel- tat, joten siitä helppo laskea tarvitsemasi tila. Kerrot vain tuot- tajien määrällä.
 6. 6. 202 SISÄLTÄÄ VAIHETTA Selvitä kuka sitä hallinnoi 3 ! Vinkki: hae samalla Parkkipaikka on Helsingin kau- Hanki luvat torille lupa muihin päi- pungin hallinnoima tila. viin, jos tiedät ne jo etukäteen. Löytämäsi tori voi olla myös Tarvitset siis todennäköisesti Kysele ja heittäydy tietämättö- mm. yksityisen, asuntoyhtiön, luvan torin pitämiseen. mäksi asukkaaksi, joka haluaisi liikehuoneiston tai seurakun- tehdä omasta lähiöstään mu- nan hallinnoima tila. Jos se on toristatuksella niin kavamman ja paremman. Voi- silloin sitä hallinnoi Helsingin ko sitä joku kieltää? kaupungin Tukkutori. Jos park- kipaikkana yms., niin silloin sitä Tarvitset luvan, joka on ulkoil- ! hallinnoi kaupungin rakennus- matilaisuuspäätös. Vinkki: Sama ohje kuin virasto. yritysten kanssa toimiessa. Tämän näköisen päätöksen Soita ensin toimitusjohta- tarvitset kaupungilta jalle. Eli ota ensin yhteyttä Eli ota yhteyttä Helsingin kau- apulaiskaupunginjohta- jaan tai muihin “isoihin pungin Rakennusvirastoon ja pomoihin”, jotka delegoi- siellä Katu- ja puisto-osaston vat asian alaspäin oikealle alueidenkäyttöyksikköön. virkamiehelle.
 7. 7. 20 4 SISÄLTÄÄ VAIHETTA Byrokratia Pääasiahan on, että alue jää samaan kuntoon kuin ennen tilaisuutta. Tilaisuuden järjestämiseen liit- Pelkkä lupa maksoi 60 euroa. Torillehan täytyy saada myös tyy tiettyjä yleisiä ehtoja, joita toripöydät. Tällaisen tilapäi- pitää noudattaa. Luvan jälkeen tilapäiset liiken- sen tapahtuman vuoksi niitä ei nejärjestelyt tilataan esim. Sta- kannata ostaa vaan vuokrata. Järjestäjältä edellytetään lii- ralta. Tarkoittaa sitä, että joku Ammattimaisilta tapahtuma- kennejärjestelyjen hoitamista huolehtii siirtokehoituksista 48 järjestäjiltä saa vuokrattua eli siihenhän tarvitaan myös tuntia ennen tilaisuuden alkua hyviä isoja pöytiä 10 €/kpl. Jos lupa Rakennusvirastolta. parkkipaikalle. Stara huolehti jokaiselle torimyyjälle vuok- myös autojen siirrosta, jos joku rataan pöydät niin kustannus Tilapäiset liikennejärjestelyt oli unohtanut autonsa siirto- on 100 € + kuljetukset siihen lupakaavake kehoituksista huolimatta park- päälle noin 30 € = 130 €. kipaikalle. Kun ulkoistimme ILMOI T liikennejärjestelyt, niin meiltä Jo nyt toripäivien järjestämi- TEHT US YLEISE ÄVÄS LLÄ A kaivuty TÄ LUEE x tilap ö (johto TYÖSTÄ LLA poistui yksi huoli. Parkkipaik- sestä on tullut lähemmäs 340 äin selv ity yleise en liikennejä s haettava) (asem n alue en rjestely (suun ka oli aina tyhjänä sovittuna euron kustannukset. Ja tämän apiirro vuokraus s liitett rakenn nitelma liite ävä) ustyöh ttävä) ön aikana. Tämä maksaa noin 150 päälle tulee vielä parkkipaikan Sijoitu ssopim usnum TYÖN e ro euroa. Eli tämä kannattaa eh- vuokra. Mistä rahat toripäivien SUOR Päätö s, katu (kaivu ITTAJ U L1200 dottomasti ulkoistaa. järjestämiseen? -urako tapahtu nosturi A ma Nimi itsija, yhtiö 608 tms.) OsoitePuheli n
 8. 8. 5 Varmista budjetti 6 Vältä ongelmat Torimaksuissa on eri kaupun- ainoa vaihtoehto on kerätä Kun myyt elintarvikkeita, niin geissa varmasti erisuuruiset tuottajilta osallistumismaksu- tee neljä arkipäivää ennen maksut. Me maksoimme park- ja kulujen kattamiseksi. Nämä ilmoitus myynnistä Helsingin kipaikan vuokran suhteutettu- kun kerätään tuottajilta vielä kaupungin Ympäristökeskuk- na torimyyntipaikkoihin. Torin etukäteen, niin sitoutuminen selle. ensimmäinen paikka maksaa on isompi ja varmempi. eniten eli 125 € ja seuraavat Ilmoituksesta ei tule vastausta, 12,5 € (+23% alv). Jos torille Eli kymmenen tuottajaa jakaa vaan se on tiedoksi. He kyllä tulee esimerkiksi kymmenen 340 € + 237,5 = 577,5 euron ottavat erikseen yhteyttä, jos tuottajaa, on toripaikan vuok- kulut, niin se tekee jokaiselle haluavat joitain lisäselvityksiä. ra 1x125 € + 9x12,5 € = 237,5 €. noin 58 euron osallistumis- Tämäkin lupa on melko helppotajuinen maksun. ja helppo täyttää. Eikä maksa mitään! Kun tuottajat myyvät tuotteita ! Jos teet monta tapahtumaa, suoraan kuluttajille, niin siitä ei niin pidä 30 päivää väliä. voi ottaa katetta, vaan jostain Näin myyntitapahtuma IKKEIDEN 1 ELINT ARV pysyy tilapäisenä ja ILMOITUS , YYNNISTÄ ILUST A/ muusta on saatava kulut ka- ST Ä M T ILAPÄISE EST A T AI T ARJO EIST OST A lupabyrokratia VALMIST U KS VIKEHUON ST A ELINT AR saan. LIIKKUVA ) 13 § on huomattavas- aki (23/2006 Elintarvikel ti kevyempi kuin Tapahtuma n päivämäär ä jatkuva/pysyvä 18.8.2012 vijämäärä Olemme huomanneet, että myynti. Tapahtuma n nimi ja jär jestäjä ttoniemen ruokaosuus kunta Tapahtuma n arvioitu kä yli 500 kävij ää äivä / Her vijää x alle 500 kä Pop-up Torip ki Y-tunnus 800 Helsin a 1. Tapahtum paikka Tapahtuma ntie 37, 00 2399377-0 Hiihtomäe Erän kävijäntori, Puhelin 2 osuuskunta 050-571503 Nimi Kotikunta
 9. 9. 207 SISÄLTÄÄ VAIHETTA Määritä aukioloaika Pidä aukioloaika maltillisena. 4 tuntia on sopiva aika torille. Kokeilu: Pidimme torin auki 10-14. Elokuussa ihmiset olivat aktiivisesti liikkeellä jo kymmeneltä. Lokakuun lopussa ihmiset olivat selvästi myö- hemmin liikkeellä: 11-12 välillä oli kaikista vilkkain aika. 8 Onnittele itseäsi Olet saanut luvat toripäivän järjestä- miseen ja kaikki viralliset osuudet on hoidettu. Kääri hihat ja rupea järjes- tämään tapahtumaa.
 10. 10. 9 ! Vinkki: www.ruokapiiri.fi sivus- Etsi tuottajat tolta löytyy tuottajien yhteys- tietoja, jotka myyvät tuottei- taan ruokapiirien kautta. Tämä on helppoa, jos olet Varmista sitoutuminen ja ota ruokapiirin vetäjä, sillä sinulla toripaikkamaksu ennakkoon on jo valmiita tuottajia tie- tuottajilta. Myös kaupunki las- doissa. Kerro heille ennemmin kuttaa tilaisuuden järjestäjää ruokapiirin tapahtumasta kuin ennakkoon, joten tähän varau- torista. Pelkkä tori tuskin kiin- tumalla asiat sujuvat jouhe- nostaa heitä, sillä aika monella vammin. saattaa olla huonoja kokemuk- sia torimyynnistä. ! Vinkki: Ota mukaan mah- dollisimman monipuolisesti Ruokapiiriinhän he jo tuovat eri tuottajia. Muuten torista tuotteita normaalistikin. Nyt tulee pelkän hunajan ja tyr- nin myyntipaikka. Pidä fokus he myös näkevät ja tutustuvat ruuassa. Käsityötapahtumat ruokapiiriläisiin. ovat erikseen. Kokeilu: 18.8. pop-up toripäivänä myyjinä olivat mm. Livonsaaren leipomo, Hommanäs, Ali-marttilan tila, Lehtokummun luomutila, Bovikin luomutila, Kolin luomutila, Heikkilän luomutila, Poutakesän pienmeijeri, Lähtelän luomutila. Hyvä laaja valikoima tekee torin.
 11. 11. 10 Tee ennakkotilauslistat 11 Tee aikataulu Kysy tuottajien tuotteet ja tee Ennakkotilaukset ovat koko Tee aikataulu itsellesi ja tuot- niistä ennakkotilauslistat. toripäivän pihvi. Nämä jos tajille tyyliin: ! saadaan toimimaan hyvin, niin Vinkki: Kannatta samalla laittaa lasku 1. Laita sähköpostilla mitä myytte ja tapahtumasta. riskit toripäivän järjestämises- hintatiedot pe 10.8. iltaan mennessä. tä ovat minimaaliset. 2. Teen ennakkotilauslinkit viikon- Miksi ostaa torilta ennakkoon: loppuna ruokapiirille 1) Näin kuluttaja saa tuotteet Kokeilu: Kokeilimme ennakkotilausten te- 3. Saat pe 17.8. aamuksi tiedon pop- halvemmalla kuin torilta ostet- ossa Google Docseja ja up torin ennakkomyynnistä sähkö- taessa WordPress blogipohjan postitse päällä toimivia Grafi- ty Forms taulukoita. 4. Ruokapiiriläiset tulevat hakemaan 2) Torilla on yleensä sesonki- Google Docsien käyttö ennakkotilatut tuotteet 18.8. ja mak- tavaraa, tuoreena. Torikaup- ilmaista. savat niistä suoraan sinulle piailla ei ole isoja varastoja ! 5. Torilla käy paljon muitakin kuin myyntipisteellä, joten tuotteet Vinkki: Vaikka tuotta- ruokapiiriläisiä, joten varaa extra- saattavat loppua kesken. Tee jat ovat toimittaneet myytävää heille (voit ottaa 12,5% ennenkin ruokapiirille isomman hinnan heiltä tai tingittynä ennakkotilaus torille varmis- tavaroita, he eivät tiedä sama hinta kuin ruokapiiriläisille) taaksesi, että haluamasi tuot- uudesta toripäivän teet ovat ostettavissa. toimintatavasta. Kerro 6. Nähdään torilla 18.8. klo 9 niin heille siitä. saadaan klo 10 mennessä torimyyn- tipisteet kuntoon.
 12. 12. 20! 12 SISÄLTÄÄ VAIHETTA Vinkki: Tee facebook -tapahtuma. Kerro toripäivästä ! 13 Vinkki2: Facebook antaa vaihtaa Sinulla on kaikki kerrottava tapahtuman päivämäärää kerran. Käytä se hyödyksi, jos järjestät seu- eli päivämäärä, paikka ja mitä Markkinoi raavaa tapahtumaa. torilla myydään. Ja ennakkoti- lausjärjestelmä avattuna Paras markkinointi paikalli- Aktivoi ihmisiä tilaamaan en- sille ihmisille on alueellinen nakkoon. mainonta. Yksinkertaisesti sanottuna valotolppiin ja säh- Ruokapiiriläisille kannattaa kökaappeihin julisteiden/tu- kertoa ensimmäisenä asiasta. losteiden teippaaminen He ovat sinulle markkinoin- tikanava ja tiedon levittäjät. Huom! Muista korjata tapahtu- Sinulla tuskin on isoja mahdol- man jälkeen julisteet pois. Ne lisuuksia maksaa mainonnasta. eivät ole hyvää mainosta ta- Käytä verkostoja hyväksi. pahtuman jälkeen. Kokemus: Teimme kahdella ensimmäisellä kerralla ennakkotilaukset pelkäs- tään ruokapiiriläisille. Ensimmäiseen toripäivään tehtiin eniten ennakkotila- uksia. Viimeisessä kokeilussa avasimme tilausjärjestelmän kaikille. Saimme sitä kautta muutamia uusia tilaajia. Ennakkoon tehdyt tilaukset ovat tae torille osallistumiselle.
 13. 13. ! Huomasimme kokeilussa, että iso banderolli tapahtuma- paikassa kertoo ja avaa jutun helpoiten. Täällä tapahtuu jotain. Ihan tavallinen valkoi- nen lakana riittää.
 14. 14. ! 2014 SISÄLTÄÄ VAIHETTA Vinkki: jaa tehtävät sopiviksi eli Lehdistötiedotteet aamuvuoro = torin pystyttäminen; iltapäivävuoro = torin purkaminen. Hyvästä asiasta ja ihmisten ak- tiivisuudesta lehdet haluavat kirjoittaa. Käytä tämä hyväkse- si. Ja tee menoilmoitukset leh- 15 Sääennustus 16 Järjestä talkoot Varaudu huonoon keliin. Akti- Ihan yksin tapahtumaa ei voi dille. Ne eivät maksa mitään, voi ihmisiä tekemään ennakko- järjestää. Hyvä aktiivinen po- mutta ole ajoissa liikenteessä tilauksia. Se varmistaa torille rukka saa ihmeitä aikaan. että varmasti julkaistaan. tulijat kelillä kuin kelillä. Yhdessä olette parantamassa Kokeilusta: ei kirjoitettu yhtään Mieti voisiko teltat olla ratkaisu yhteistä ympäristöä ja koko buffijuttua. Eli kaikki julkisuus syyskuun keleihin? alueen imagoa. Tämä ei ole ja mainonta olivat itse tehtyä kaupallista toimintaa vaan ak- ja ansaittua. Tämä todistaa, Kokeilupäivinä oli onneksi tiivisten ihmisten kykyä ottaa että ilmaisia kanavia hyödyn- hyvät ilmat. Eli kokeiluissa ei ohjat omiin käsiin. täen on mahdollista tehdä saatu testattua torin toimi- onnistunut yleisötapahtuma. vuutta ihan surkeimmalla ke- Tee ajoissa ihmisille ajanva- lillä. Viimeisessä toripäivässä rauslista, jonne he voivat mer- oli jo pakkasta ilmassa, mutta kitä sopivan talkooajan. porukkaa riitti mukavasti.
 15. 15. 17 Toripäivä Jaa flyereita seuraa- vaan toriin tai liitty- misohjeita ruokapii- riin yms. Oikeanlaiset ihmiset ovat juuri silloin liikkeellä eli he, jotka ovat kiin- nostuneita hyvästä ja paikallisesta ruoasta.
 16. 16. 18 Torikahvila Tori on sosiaalinen paikka. Torikahvilalla se onnistuu parhaiten. Mieti teetkö sen itse vai pyydätkö jonkun seuran yms. järjestämään? ! Vinkki: toripäivän jälkeen joimme kahvit tuottajien kans- sa. Siitä jäi hyvä fiilis kaikille ja tuottajat tutustuivat toisiin tuottajiin. Yhteistyökuvioita on aina helpompi järjestää naa- makkain. Vertaistukea.
 17. 17. 19Kiitä osallistujia ja tuottajia Ilman heitähän ei olisi koko tapahtu- maa. Pidä heidät tyytyväisenä.
 18. 18. SISÄLTÄÄ 20 VAIHETTA20 Tee-se-itse Lähiruokaa lähiöön -ajatus leviämään toripäivien kautta. Autamme jakamaan tietoja, jos aiot järjestää omalla paikka- kunnalla toripäivän. Tekemällä sen oppii. Ota yhteyttä: www.ruokaosuuskunta.fi tai Olli Repo olirepo@gmail.com
 19. 19. ”Ilman ennakkotilauksia ei uskaltaisi ottaa niinpaljoa myytävää torille. Antaa suuntaa menekille.” Paavo, Lähtelän luomutila “Kiitos järjestäjille ja tuottajille! Oli niin hieno tunnelma ... ihastelin ja maistelin mainioita luomuherkkuja. Toivottavasti saamme järkättyä myös Viikkiin jotain vastaavaa.” Eva-Liisa ”Lupauksia antava. “Sain sieltä viimeksi superhyviä Kehittämisen arvoinen juttu ja vihanneksia ja juureksia, esim. antaa osviittaa kysynnälle.” palmukaalia. Suosittelen!” Kari, Lehtokummuntila Eva-Liisa “Joskus reilu vuosi sitten kadehtien lueskelin netistä kuinka Tukholmassa on säännöllinen luomutori ja nyt sellainen on 10 minuutin matkan päässä!”Janne
 20. 20. Olli Repo on Herttoniemen ruokaosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja sekä Kaupunkilaisten oma pelto -kon-septin kehittäjä. Herttoniemen ruokaosuuskunta ja Olli Repo vastasivat Pop-up toripäivä -kokeilun toteutuksesta.Kokeilu on osa Sitran Kokeilujen maaseutu -hanketta.Lue pop-up torikonseptin blogikirjoitus Sitran sivuilta:http://www.sitra.fi/blogi/2012/toripaivasta-uusi-suoramyyntikanava-paikallisille-lahi-ja-luomuruuantuottajilleValokuvat: Veikko Somerpuro (paitsi s. 19 kuva: Nina Repo ja s. 11 kuvat: Olli Repo)
 21. 21. www.ruokaosuuskunta.fi YHTEISTYÖSSÄ

×