Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

S passiivi

8,426 views

Published on

S-passiivin muodostaminen ja käyttö

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

S passiivi

  1. 1. S-PASSIIVI • Verbeillä kaksi pääluokkaa: AKTIIVI ja PASSIIVI • Aktiivi korostaa tekijää (kuka tekee?) Läraren öppnar dörren. Opettaja avaa oven. • Passiivi korostaa itse toimintaa tai tekemistä (mitä tehdään?) Dörren öppnas. Ovi avataan. • S-passiivia käytetään lähinnä kirjakielessä. • Puhekielessä tavallisia s-passiivimuotoja ovat sanotaan ja väitetään: Det sägs att vi både hatar och älskar dokusåpor. Sanotaan, että sekä inhoamme että rakastamme tosi-tv-sarjoja. Det påstås att dokusåpor inte visar sanningen. Väitetään, että tosi-tv-sarjat eivät näytä totuutta.
  2. 2. S-PASSIIVIN MUODOSTAMINEN• Aktiivilauseen objektista tulee s-passiivilauseen subjekti. Tekijä voidaan ilmaista agenttirakenteella. (vrt. englanti!) SUBJEKTI OBJEKTI Eleverna gör övningen. Oppilaat tekevät harjoituksen. SUBJEKTI AGENTTI Övningen görs av eleverna. Harjoitus tehdään ”oppilaiden toimesta”.
  3. 3. • Persoonapronominit muuttuvat, kun aktiivilause muutetaan passiiviin: SUBJEKTI OBJEKTI De röstade ut henne. He äänestivät hänet ulos. SUBJEKTI AGENTTI Hon röstades ut av dem. Hänet äänestettiin ulos ”heidän toimestaan”.PERUSMUOTO OBJEKTIMUOTO(jag, du, han, hon…) (mig, dig, honom, henne…)
  4. 4. • PREESENSISSÄ s liitetään verbin vartaloon. lämna ta göra läsa lämnar tar gör läser lämnas tas görs läses Jos vartalo päättyy s- kirjaimeen, pääte on es (muuten ei voi ääntää)• Muissa muodoissa s liitetään suoraan verbin perään. PERUSMUOTO: Övningen måste göras. Harjoitus täytyy tehdä. IMPERFEKTI: Övningen gjordes. Harjoitus tehtiin. SUPIINI: Övningen har gjorts. Harjoitus on tehty.

×