Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sluta skjuta-från-höften

Gemensam presentation med Susanne Hägvall kring samarbetet mellan marknad och sälj.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sluta skjuta-från-höften

 1. 1. Sluta skjut från höften – sikta mot samma mål! Susanne Hägvall Partner Hägvall & Sjöman www.hagvallsjoman.se Oliver Lopez VD Structsales www.structsales.se
 2. 2. Sociala medier Leadnurturing Marketingautomation Lead management Thought leadership Drip marketing Inbound marketing Storytelling Content curation Influencermarketing Content marketing Revenuemarketing Leadcapture Konvertering Bigdata Kundinsikt SEO Social selling Call-to-action Native advertising ROI Infographic Agilemarketing MQL Demand generation ContentAudit
 3. 3. Varför?
 4. 4. Mål Content Marketing B2B Att bidra till ökad försäljning!
 5. 5. …men vi har en utmaning Courtesy of “Chess” by Supertrooper – Free DigitalPhotos.com
 6. 6. Marknad vs. försäljning Courtesy of “Chess” by Supertrooper – Free DigitalPhotos.com Traditionella arbetssätt och invanda metoder funkar inte Olika världsbild, olika mål Ingen självklar, gemensam måttstock
 7. 7. 50-70 % av köpprocessen genomförs utan att målgruppen är kontaktbar för företagets säljare. Källa: CEB Google-studie 2012 79 % av marknadsföringens leads konverterar och resulterar aldrig i försäljning. Källa: MarketingSherpa 80 % av alla affärer inom B2B börjar med en “Googling”. Källa: Hubspot
 8. 8. Försäljning60% Köpprocess Val av lösning/ leverantör Inser behov av förändring Beslut om förändring Kartläggning lösningar/ leverantörer Urval lösning/ leverantör Informationsinsamling på egen handMarknadsföring / Content Marketing
 9. 9. Kunden har alltid rätt… Jag kan, jag vet!
 10. 10. Kunden har oftast fel! Kunden tror att han har rätt Utan hela pusslet kan kunden inte ha alla svar
 11. 11. Content Marketing - Att hjälpa våra potentiella kunder genom sin köpprocess genom att löpande erbjuda paketerad kunskap – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse och förtroende och i slutändan affären.
 12. 12. Nyhetsbrev Artiklar på website/blogg Case studies Event Whitepaper Guider Online presentationer Infografik Webinar Video Rapporter
 13. 13. ”How you sell has become much more important than what you sell.” 1. Neil Rackham, Inventor of SPIN Selling
 14. 14. Produkt Lösning Insikter Hur vi säljer…
 15. 15. ProduktInsikter Hur vi borde sälja Lösning
 16. 16. Samarbete
 17. 17. Organisation Processer System
 18. 18. • Roller och ansvarsfördelning • Enas om samma kundinsikt • Bestäm EN process • Definiera vad ett ”säljfärdigt lead” är • SLA – ömsesidig överlämning & rimliga förväntningar • Sätt gemensamma KPI:er Gemensam strategi & taktik
 19. 19. ”Scaling, operationalizing and optimizing content marketing for sales enablement takes more than just the right know- how. It also takes technology.”Aberdeen Group Oct 2015
 20. 20. Systemstöd Credit: iStockphoto
 21. 21. Get in pole position! cc F1 Pole guide
 22. 22. Sikta mot samma mål • Mål, processer och system – i rätt ordning • ”Varför?” före ”Hur?” • Planera gemensamma aktiviteter på kort och lång sikt • Följ upp, mät, utvärdera
 23. 23. Susanne Hägvall Oliver Lopez oliver.lopez@structsales.se linkedin.com/in/oliverlopez @oliverlopez susanne@hagvallsjoman.se linkedin.com/in/susannehagvall @SusHag

×