Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Кафедра іноземних мов
Глушок Л. М.
Педагогічна практика
з додаткової спеціалі...
Хмельницький
2012
УДК 373.2. 018. 7: 81. 111’24 (076)
Рекомендовано до друку засіданням кафедри іноземних мов Хмельницької...
ЗМІСТ
Вступ..................................................................................................................
— сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і
писемній формах відповідно до мотивів, цілей і с...
1
«молодший
спеціаліст»
5.01010101
4 VII
Практика з додаткової
спеціалізації
54
1. Мета, завдання і зміст педагогічної пра...
– вміння синтезувати, аналізувати та застосовувати методичні, мовні та
психолого-педагогічні знання у процесі практичної н...
– узагальнення досвіду роботи вчителів іноземної мови та викладання
іноземної мови в даній школі; опрацювання наукової літ...
– реалізацію загальноосвітнього, розвиваючого та виховного потенціалу
мовленнєвого матеріалу уроку/заняття;
– формування і...
навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах визначених сфер
і ситуацій у відповідності до вікових особли...
тиждень по 2 год. на базі дитячих навчальних закладів протягом вересня, жовтня
та на базі різних типів загальноосвітніх шк...
4. Студент складає індивідуальний план проведення педагогічної практики з
додаткової спеціалізації і виконує його.
5. Студ...
− проводить відкриті заняття для студентів та організовує їх обговорення;
− консультує студентів під час підготовки до нав...
7. За необхідності проводити позакласні заходи з англійської мови, допомагати
під час проведення тижня англійської мови, в...
6. Представлення у відділ педагогічної практики відеоматеріалу з
уроками і позакласними заняттями студентів і учителів
10
...
Зразок оформлення плану-графіку практики із додаткової спеціалізації
«Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі»
Т...
та методистом з педагогічної практики. Стан щоденників враховується при
виставленні оцінок за педагогічну практику.
Вимоги...
1. «Домашні тварини». Вірш «I can see».
Закріплення запитання Is it a ?
6 група
04. 10. 11
2. «Овочі». Вірш «Vegetables». ...
— школа, клас (кількість учнів);
— готовність класу до уроку: гігієнічний стан приміщення, наявність підручників, зошитів,...
—дисципліна учнів на уроці.
6. Загальні висновки про урок/заняття та його оцінка:
—успішність виконання плану уроку;
—відп...
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії
Ткачук Ольги Володимирівни
11. 11. 2011 р.
Конспект затвердили:
Учитель кла...
Хід заняття:
I. Підготовка до іншомовного сприйняття.
1. Організаційний момент. Оголошення теми і мети заняття.
-Good afte...
Friend. I have got some pictures. Look! What colour is it?
It is white. (pink, brown, black, grey, green, blue, purple, re...
З'являється жабка. Директор цирку запитує:
1. Who are you? Хто ти?
I am a frog. (З t.) Я жабка. (3 р)
I am green. (З t.) Я...
4.Physical culture minute. Game «We are sportsmen» / Фізкультхвилинка. Гра «Ми
спортсмени».Діти виконують команди пана Тре...
враховуючи їх, добирати різноманітні форми та методи навчання, використовувати різні навчальні засоби, здійснювати моні-
т...
англійської мови в ДНЗ
Єдиним шляхом формування у дошкільників пізнавальних мотивів та
інтересу до вивчення англійської мо...
специфіку і відмінність контролю та оцінювання досягнень дошкільників від
оцінювання молодших школярів.
Зважаючи на особли...
оцінювання повинна мати мотиваційний, стимулюючий характер щодо
залучення дітей до активної участі в ігровій діяльності.
О...
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації

5,952 views

Published on

метод.рекомендації

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

педагогічна практика 4 курс глушок л.м. метод.рекомендації

 1. 1. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія Кафедра іноземних мов Глушок Л. М. Педагогічна практика з додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі» Методичні рекомендації для студентів 4 курсу факультету дошкільної освіти П Е Д А Г О ГІ Ч Н А П Р А К Т И К А 
 2. 2. Хмельницький 2012 УДК 373.2. 018. 7: 81. 111’24 (076) Рекомендовано до друку засіданням кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (протокол №3 від 10 жовтня 2011 р) Рецензенти: Сусліна І. В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; Машкіна Л. А., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з педагогічної практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Глушок Л. М . Педагогічна практика із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі». Методичні рекомендації. – Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2012. – 50 с. У посібнику висвітлено мету, завдання і зміст педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови ДНЗ і початковій школі», особливості організації цього виду практики та вимоги до практичних умінь і навичок студентів; наведено зразки оформлення звітної документації, розкрито методичні підходи до організації та проведення занять/ уроків англійської мови в ДНЗ і в початкових класах; описано систему орієнтованого оцінювання видів діяльності студентів під час проходження практики. Рекомендовано студентам 4-го курсу факультету дошкільної освіти зі спеціальності «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі» та керівникам практики вищих педагогічних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, а також учителям англійської мови ДНЗ та початкової школи. © Г, 2012 2
 3. 3. ЗМІСТ Вступ......................................................................................................................................................3 1. Мета, завдання і зміст педагогічної практики...............................................................................5 3. Вимоги до практичних умінь і навичок студентів......................................................................12 4. Контроль та оцінювання практичних умінь і навичок студентів..............................................13 5. Звітна документація з педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі»..................................................................................14 5.1. План-графік педагогічної практики (для керівників практики).........................................14 5.2. Щоденник педагогічної практики..........................................................................................15 5.3. Вимоги до оформлення конспекту залікового ....................................................................19 уроку/заняття з англійської мови.................................................................................................19 IV. Високий.........................................................................................................................................36 Рекомендована література.................................................................................................................46 Вступ Сучасний стан міжнародних зв’язків України, вихід її до європейського та світового освітнього простору зумовлюють розглядати іноземну мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Навчання іноземної мови є необов'язковим, але бажаним компонентом дошкільної освіти. Таке навчання с важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої компетенції. Побудований правильно з дидактичної та лінгвістичної точок зору процес навчання сприяє реалізації змісту всіх сфер життєдіяльності дітей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти («Я сам», «Люди», «Культура», «Природа»), і має самостійне освітнє значення. Діти, які в дошкільному віці один-два роки залучалися до вивчення іноземної мови, за умови, що навчання організовувалося методично правильно, більш успішно навча- ються у школі, краще засвоюють курс будь-якої іноземної мови. Основною метою навчання іноземної мови в дошкільному віці є формування у дитини елементарних навичок спілкування цією мовою. Програмою розвитку дитини «Я у Світі» окреслено зміст іншомовної мовленнєвої та соціокультурної компетентності дитини по завершенні дошкільного періоду. Зусилля вчителя англійської мови у дошкільному закладі спрямовані перш за все на розвиток навичок розуміння англійської мови, формування у дитини фонетичної сторони англійського мовлення, розвиток навичок говоріння, формування позитивного ставлення до англійської мови, сприйняття її як ще одного засобу спілкування. Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання 3
 4. 4. — сприяти в оволодінні учнями уміннями і навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях. Майбутній учитель англійської мови в контексті комунікативної спрямованості навчання повинен володіти основними практичними вміннями та навичками проведення занять з англійської мови в ДНЗ і уроків англійської у початковій школі. Саме педагогічна практика з додаткової спеціальності «Вчитель англійської мови в ДНЗ та початковій школі» є важливим компонентом професійної підготовки майбутнього педагога. Вона дає йому можливість застосувати теоретичні знання на практиці, активізує його пізнавальну діяльність, мотивує до вивчення реального стану викладання англійської мови в ДНЗ та у початковій школі, допомагає знаходити спільну мову з колегами та вихованцями, навчає коректному веденню необхідної документації . Теоретичні заняття та моделювання уроків і занять не дають повного уявлення про проблеми організаційного характеру, які властиві процесу викладання англійської мови у ДНЗ та початковій школі. Лише в садочку та школі в максимально наближених до реальних умов майбутньої професійної діяльності студенти можуть ознайомитися із розкладом занять та уроків, кабінетами англійської мови та їх матеріальним забезпеченням, переходом учнів з аудиторії в аудиторію, поділом навантаження між учителями початкових класів та англійської мови. Практиканти при проходженні цього виду педагогічної практики можуть спостерігати, готувати та проводити не лише уроки та заняття англійської мови в дитсадку та у початковій школі, а й позакласні заходи, ранки та інсценізації казок, факультативні заняття, допомагати у проведенні тижня англійської мови, брати участь у роботі гуртка з англійської мови. Неухильне дотримання усіх запропонованих напрямів роботи практикантом дозволяє вивести його педагогічну діяльність на вищий рівень та охопити усе коло завдань, які стоять перед сучасним учителем англійської мови в ДНЗ та у початковій школі. Керівник педагогічної практики оцінює самостійне проведення занять з англійської мови згідно з вимогами до уроку та заняття з іноземної мови, його комунікативну спрямованість та результативність. Нормативні дані № з/п Освітньо- кваліфікаційний рівень Курс Семестр Вид педагогічної практики Кількість годин 4
 5. 5. 1 «молодший спеціаліст» 5.01010101 4 VII Практика з додаткової спеціалізації 54 1. Мета, завдання і зміст педагогічної практики У системі професійної підготовки майбутнього вчителя англійської мови педагогічна практика є ланкою, яка поєднує теоретичні знання, набуті в академії, з практичним застосуванням, сприяє підготовці фахівця, спроможного самостійно реалізовувати освітні та виховні завдання в процесі здійснення педагогічної і організаційно-керівної діяльності в освіті на посаді вчителя англійської мови в ДНЗ, в початкових класах загальноосвітніх шкіл, школах нового типу. Під час педагогічної практики створюються всі необхідні умови як для практичної реалізації всіх знань умінь та навичок студентів, набутих з психолого-педагогічних, мовних, країно та суспільствознавчих предметів, так і для розвитку індивідуальних, педагогічних, творчих здібностей кожного з них та для професійного росту та вдосконалення особистості майбутнього вчителя. Метою педагогічної практики є розвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови в ДНЗ та у початкових навчальних закладах освіти на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань з методики, педагогіки та психології; забезпечення ефективного пізнання студентами закономірностей та особливостей іншомовної професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішення конкретних методичних та мовних завдань; виховання у студентів потреби систематично розширювати та поглиблювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності. Завдання педагогічної практики: – удосконалення вмінь і навичок спостереження за навчально-виховним процесом і аналіз його результатів; – закріплення теоретичних знань з методики викладання англійської мови у початковій школі та особливостями викладання англійської мови у ДНЗ, застосування їх на практиці; – свідоме поєднання теорії та практики навчальної діяльності, усвідомлення професійної значущості такого поєднання; – формування у практикантів умінь проводити уроки та заняття з використанням найсучасніших вітчизняних та зарубіжних методів і прийомів навчально- пізнавальної діяльності; – набуття навичок керівництва пізнавальною діяльністю дошкільника та молодшого школяра у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями; – оволодіння методами та прийомами проведення уроків, занять, позакласних виховних заходів на базі знань англійської мови та методики її викладання; 5
 6. 6. – вміння синтезувати, аналізувати та застосовувати методичні, мовні та психолого-педагогічні знання у процесі практичної навчальної діяльності для вирішення конкретних навчальних завдань – формування та розвиток професійних навичок та вмінь; – ознайомлення з передовим педагогічним досвідом; розвиток вміння здійснювати самоаналіз, самоконтроль та самооцінку своєї педагогічної діяльності; – набуття стійкого інтересу до майбутньої професії, потреби у самоосвіті; вироблення творчого, дослідницькою підходу до майбутньої педагогічної діяльності; – пошук, систематизація та накопичення методичного матеріалу, наочного та роздаткового матеріалу; Види діяльності студентів на педагогічній практиці: – спостереження й аналіз уроків та занять з англійської мови у початковій школі та у ДНЗ, а також позакласних заходів; – складання конспектів уроків та занять згідно з календарно-тематичним планом; – проведення уроків, занять та позакласних заходів з англійської мови у ДНЗ та у початковій школі; – узагальнення, розширення та поглиблення знань дітей з англійської мови; – розробка та виготовлення наочності, дидактичних матеріалів до уроку та заняття; – формування дитячого колективу для досягнення найефективнішого розподілу робочого часу на уроці англійської мови; – проведення індивідуальної роботи з дітьми, батьками. Зміст педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у в ДНЗ та початковій школі» включає: – ознайомлення з дошкільним навчальним закладом, школою, учителями початкових класів, учителями англійської мови у початковій школі та у ДНЗ, навчальними планами, досвідом роботи вчителів англійської мови. – планування навчально-виховного процесу на семестр(вересень-жовтень у ДНЗ, листопад-грудень у школі) та проведення уроків, занять і позакласних заходів іноземною мовою; – відвідування, спостереження та наступний аналіз занять, уроків та позакласних заходів іноземною мовою; – участь у роботі методичного об'єднання вчителів іноземної мови (у школі). – допомога учителеві у проведенні уроків англійської мови. – вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів. – підготовка наочного і дидактичного матеріалів. – опанування вміннями і навичками з питань підготовки та проведення позакласної роботи з іноземної мови (ранки, інсценізації казок; клуби іноземної мови, тижні іноземної мови, вечори іноземної мов, стіннівки). 6
 7. 7. – узагальнення досвіду роботи вчителів іноземної мови та викладання іноземної мови в даній школі; опрацювання наукової літератури; вивчення досвіду проведення наукових спостережень, тестування, бесід. Практикант повинен навчитися: формування у практикантів конструктивно-планувальних вмінь: – складати плани-конспекти окремих уроків/занять та серії уроків за темою; – визначати цілі, завдання, мету та етапи кожного уроку/ заняття; – обирати найефективніші прийоми реалізації поставлених цілей на кожному етапі уроку / заняття; – методично правильно відбирати вправи до кожного етапу уроку; – співвідносити труднощі навчального матеріалу з рівнем володіння іноземною мовою учнями; – визначити лексичний, граматичний, фонетичний, словниковий мінімум навчального матеріалу; – доцільно використовувати реальні та проектувати уявні навчальні мовленнєві ситуації; – створювати необхідні наочні посібники та вміло використовувати ТЗН; – складати план позакласної роботи та сценарій позакласного заходу з іноземної мови. формування у практикантів комунікативно-навчальних вмінь: – співставляти свої знання з іноземної мови, свій мовленнєвий досвід з рівнем вимог програми та рівнем підготовленості учнів, щоб сприяти їх подальшому розвитку; – працювати у різних режимах взаємодій: "вчитель-учень", "учень-учень", "учень-учні" тощо; – правильно оцінити рівень сформованості мовленнєвих навичок та вмінь; – знайти правильні прийоми визначення типології помилок та їх корекції (наочність, перепитування, міміка, жести). формування у практикантів організаційних вмінь: – організувати виконання накресленого плану; – забезпечити спрямування мовленнєвої діяльності учнів в русло теми та плану уроку/заняття; – ефективно та раціонально поєднувати різноманітні форми роботи (фронтальні, мало групові, парні, індивідуальні); – проводити навчальні ігри з урахуванням вікових особливостей та ступеня навчання учнів; – використовувати різноманітні прийоми активізації мовленнєвої та розумової діяльності учнів в межах їх вікових особливостей; – проводити позакласний захід за складеним сценарієм; формування у практикантів розвиваючо-виховних вмінь: 7
 8. 8. – реалізацію загальноосвітнього, розвиваючого та виховного потенціалу мовленнєвого матеріалу уроку/заняття; – формування і розвиток особистості учня, його пізнавальних інтересів засобами іноземної мови; – вирішення завдання морального, громадянського, естетичного, гуманістичного виховання учнів засобами іноземної мови; Практикант повинен набути таких умінь: – здійснювати методичний аналіз мовного матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів та попередження помилок учнів; – проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків/занять; – проводити самоаналіз проведених уроків/занять; – спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студентів- практикантів, переносячи ефективні прийоми і форми на практику своєї роботи; – вивчати методичну літературу і вміти використати прочитане у процесі виступів на семінарах, наукових студентських конференціях та при написанні курсових робіт, рефератів. Підготовка студентів до цього виду практики здійснюється в процесі вивчення навчальних предметів «Іноземна мова (англійська)», «Практичний курс англійської мови» та «Методика викладання англійської мови у початковій школі та у ДНЗ», а також у гуртках, на факультативах і у ході самостійної роботи. Навчання дошкільників англійської мови — це особливий вид освітньої діяльності. У процесі навчання мова виступає одночасно предметом і провідним засобом навчання. У процесі навчання діти не вивчають складові частини незнайомої мови, а відразу опановують її як засіб спілкування. Програмою розвитку дитини «Я у Світі» окреслено зміст іншомовної мовленнєвої та соціокультурної компетентності дитини по завершенні дошкільного періоду. Сформована мовленнєва компетентність дозволяє дитині привітатися, попрощатися іноземною мовою, назвати себе, розповісти про себе, розпитати про вік, місце проживання, розповісти про свою сім'ю, назвати особу, предмет, дати команду, виконати команду іншого, попросити щось дати або виконати, висловити подяку, описати когось/щось, висловити своє ставлення до чогось, запитати про ставлення до чогось, надати інформацію у межах теми спілкування. Формування соціокультурної компетентності передбачає ознайомлення дитини з правилами етикету, нормами поведінки, загальноприйнятими в Україні та в інших країнах, вивчення ігор, пісень, інших форм дитячого фольклору країни, мова якої вивчається. Відповідно до Державного освітнього стандарту з іноземної мови в початковій школі (1—4 класи) важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. Початкова школа має забезпечити наступність і безперервність процесу навчання іноземної мови у всьому курсі середньої школи, сформувати базові навички і вміння, необхідні для подальшого розвитку комунікативної компетенції в основній і старшій школі. Вона має виховувати комунікативні потреби у пізнанні інших країн. На цьому етапі здійснюється формування 8
 9. 9. навичок і вмінь спілкування в усній і писемній формах у межах визначених сфер і ситуацій у відповідності до вікових особливостей учнів і їхніх інтересів, на основі використання для цього прийнятих мовленнєвих зразків. Учні вчаться виконувати нескладні творчі вправи і завдання, спрямовані на розвиток креативного мислення, у них формуються вміння переносити засвоєний навчальний матеріал в інші ситуації спілкування, давати оцінку певним явищам і діям. Процес навчання іноземної мови у початковій школі організовується відповідно до кількості годин, визначених навчальним планом, і з урахуванням можливості збільшення їх кількості за рахунок варіативної частини. Рівень володіння іноземною мовою на кінець четвертого класу відповідає рівню А1 згідно з “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання ”. 2. Організація педагогічної практики Педагогічна практика з додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у ДНЗ та у початковій школі» проводиться на 4 курсі в 7 семестрі один раз на 9
 10. 10. тиждень по 2 год. на базі дитячих навчальних закладів протягом вересня, жовтня та на базі різних типів загальноосвітніх шкіл протягом листопада, грудня. У період практики студенти виступають у ролі помічників вчителів англійської мови у ДНЗ та у початкових класах. Практика проводиться у досвідчених учителів англійської мови в початковій школі та у дошкільних навчальних закладах. Керують практикою викладачі кафедри іноземних мов. Студенти розподіляються на підгрупи і виконують програму під керівництвом вчителя англійської мови у початковій школі і у ДНЗ та керівника практики − викладача академії. За кожний пробний урок і вид діяльності на практиці після детального аналізу та обговорення студенту виставляються оціночні бали і заносяться в журнал обліку педагогічної практики студентів даної групи. Підсумковою оцінкою з практики є сума рейтингових балів (з практики у ДНЗ та у школі), одержаних студентом за виконання завдань практики. Студент, який не виконав програми практики з додаткової спеціалізації, отримав незадовільний відгук з місця проходження практики або незадовільну оцінку, направляється на практику вдруге або відраховується з навчального закладу. Організація педагогічної практики з англійської мови у ДНЗ 1. Кожний студент проходить практику у визначених групах . 2. Студент працює під керівництвом вчителя англійської мови у ДНЗ та виконує його вказівки. 3. Студент ознайомлюється з планами, навчально-методичними посібниками і системою викладання англійської мови у ДНЗ. 4. Студент складає індивідуальний план проведення педагогічної практики у ДНЗ і виконує його. 5. Студент проводить, спостерігає та аналізує заняття з англійської мови та виховні заняття з англійської мови. 6. Студент розробляє наочність і дидактичні матеріали та використовує їх при проведенні занять. 7. Студент складає конспекти занять, затверджує їх у вчителя англійської мови в ДНЗ, керівника практики та проводить їх. 8. Студент веде щоденник педагогічної практики, дає його на перевірку і підпис учителю, керівнику практики. 9. Вивчає досвід вчителя англійської мови в ДНЗ. Організація педагогічної практики з англійської мови у початковій школі 1. Кожний студент проходить практику у визначеному класі (за кожним класом закріплюється по 2-3 практиканти). 2. Студент працює під керівництвом вчителів англійської мови у початкових класах та виконує їх вказівки. 3. Студент ознайомлюється з планами, підручниками і системою викладання англійської мови у початкових класах. 10
 11. 11. 4. Студент складає індивідуальний план проведення педагогічної практики з додаткової спеціалізації і виконує його. 5. Студент проводить, спостерігає та аналізує уроки англійської мови та позакласні заходи з англійської мови. 6. Студент розробляє наочність і дидактичні матеріали та використовує їх при проведенні уроків. 7. Студент складає конспекти залікових занять, затверджує їх у вчителя англійської мови в початкових класів, керівника практики та проводить їх. 8. Студент веде щоденник педагогічної практики, дає його на перевірку і підпис учителю, керівнику практики. 9. Вивчає досвід вчителів англійської мови в початкових класів. Під час практики з додаткової спеціалізації практиканти повинні: – провести 2 залікових заняття з англійської мови в ДНЗ; – провести 2 залікових уроки з англійської мови в початкових класах; – відвідати та проаналізувати не менше 8 пробних занять з англійської мови в ДНЗ; – відвідати та проаналізувати не менше 8 пробних уроків з англійської мови в початкових класах; – вести щоденник спостережень за організацією навчально-виховного процесу в ДНЗ та у початкових класах; Керівник практики, викладач англійської мови: − безпосередньо керує педагогічною практикою групи студентів у ДНЗ та у школі; − організовує зустріч і знайомить студентів із завідуючим ДНЗ, вчителем англійської мови в ДНЗ; директором школи, його заступником з навчально- методичної роботи в початковій школі, вчителями початкових класів; − закріплює студентів за групами та класами; − проводить інструктивно-методичні наради з вихователями та класоводами, які працюють із студентами; − допомагає студентам у підготовці та проведенні уроків /занять; − здійснює контроль за веденням студентами звітної документації з педагогічної практики та перевіряє її після закінчення практики; − оцінює роботу студентів під час практики, їх ставлення до роботи, ведення і оформлення ними документації з педагогічної практики; робить відповідні записи в журналі з обліку практики; − допомагає оформити довідку на оплату праці вчителям за керівництво практикою студентів. Вчитель англійської мови в ДНЗ: − знайомить студентів-практикантів з навчальною програмою з англійської мови в ДНЗ; − знайомить студентів-практикантів з дітьми та вихователями груп; 11
 12. 12. − проводить відкриті заняття для студентів та організовує їх обговорення; − консультує студентів під час підготовки до навчальних занять; − бере участь в обговоренні та оцінці навчальних занять. Вчитель англійської мови в початкових класах: − знайомить студентів-практикантів з навчальною програмою з англійської мови; − знайомить студентів-практикантів з учнями; − проводить відкриті уроки для студентів та організовує їх обговорення; − консультує студентів під час підготовки до уроків; − бере участь в обговоренні та оцінці уроків. Студент-практикант зобов'язаний: − з'являтися у школу та у дитячий садок за 15 хвилин до початку занять; − виконувати правила внутрішнього розпорядку, адміністрації ДНЗ та школи і керівників практики, дотримуватися правил техніки безпеки; − виконувати всі види робіт, передбачені програмою педагогічної практики; − проводити всі навчальні заняття згідно індивідуального плану, активно брати участь в їх обговоренні та аналізі; − вчасно, грамотно і акуратно вести щоденник педагогічної практики за встановленою формою, регулярно давати його на перевірку і підпис учителю, керівнику практики; − бути ввічливим, працьовитим, дисциплінованим і організованим; − мати належний зовнішній вигляд. 3. Вимоги до практичних умінь і навичок студентів Практикант повинен знати: 1. Основи методики викладання іноземної мови. Форми і методи вивчення англійської мови у ДНЗ та у початковій школі. 2. Навчальну програму з англійської мови для ДНЗ та початкової школи. 3. Типи уроків/занять з англійської мови. 4. Структуру уроку/заняття з англійської мови та вимоги до нього. Практикант повинен уміти: 1. Спостерігати та аналізувати уроки/заняття з англійської мови у ДНЗ та у початковій школі. 2. Планувати уроки/заняття з англійської мови у ДНЗ та у початковій школі. 3. Складати конспекти уроків/занять згідно з календарно-тематичним планом. 4. Використовувати різноманітні форми, методи і прийоми проведення уроків/занять з англійської мови. 5. Узагальнювати, розширювати та поглиблювати знання дошкільників та школярів з англійської мови у ДНЗ та у початковій школі. 6. Розробляти і виготовляти наочність, дидактичні матеріали до уроків/занять; 12
 13. 13. 7. За необхідності проводити позакласні заходи з англійської мови, допомагати під час проведення тижня англійської мови, виготовити наочність або роздатковий матеріал для кабінету англійської мови. 4. Контроль та оцінювання практичних умінь і навичок студентів Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводиться відповідно до графіка навчального процесу, де зазначено типи та терміни контролю. Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до національної (5-и бальної) та європейської (ЕСТS) шкали представлені в таблиці. Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню практичного матеріалу даного модуля. За пропуски практичних занять нараховують штрафні бали (1 бал за пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки. Орієнтовна оцінка видів діяльності студентів у рейтинговій системі № з/п Види діяльності Бали I. Підготовка та проведення уроку /виховного заняття 1. Якість написання конспекту уроку /виховного заняття 0 - 2 2. Якість проведення уроку /заняття 2 - 5 3. Використання наочних матеріалів, ТЗН, мультимедійних засобів навчання під час проведення уроку /заняття 1 4. Здійснення самоаналізу ефективності уроку /виховного заняття 0 - 3 II. Спостереження 1. Аналіз уроку /заняття: «0» - студент не займався аналізом спостережень уроків; «1» - аналізи систематичні, але не змістовні; «2» - змістовні, але не систематичні; «3» - аналізи змістовні та систематичні 0 - 3 2. Відсутність студента на спостереженні «мінус» 1 III. Ведення облікової документації 1. Складання індивідуального плану 0 - 3 2. Ведення щоденника (загальний бал) 0 - 5 IV. Заохочувальні бали 1. Виконання робіт за проханням вчителя класу 5 2. Виконання творчих робіт за власним бажанням 5 3. Проведення пропущених уроків /занять 2 4. Виготовлення електронної версії конспектів уроків та сценаріїв позакласних занять із використанням новітніх (інноваційних, нестандартних) методик та технологій + наочність 5 5. Написання статті до збірки наукових праць про результати педагогічної практики 10 13
 14. 14. 6. Представлення у відділ педагогічної практики відеоматеріалу з уроками і позакласними заняттями студентів і учителів 10 Загальний бал за практику 5. Звітна документація з педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови в ДНЗ і початковій школі» 5.1. План-графік педагогічної практики (для керівників практики) Керівники практики складають план-графік педагогічної практики та здають протягом двох тижнів з початку практики у відділ педагогічної практики за таким зразком Оцінка за національною шкалою (чотирибальною) Оцінка за ECTS Бальна шкала навчального закладу «відмінно» A 91 – 100 «добре» B 85 – 90 C 75 – 84 «задовільно» D 71 – 74 E 65 – 70 «незадовільно» F 41 – 64 (із можливістю перездачі) FХ ≤40 (з обов’язковим повторним курсом) 14
 15. 15. Зразок оформлення плану-графіку практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі» Титульна сторінка «Затверджую» Проректор з педагогічної практики _______________Л. А. Машкіна ПЛАН-ГРАФІК педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі» студентів ДО-41 групи факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії на I півріччя 2011 – 2012 н. р. День практики________________________________ ДНЗ/ Школа__________________________________ Вчителі англійської мови_______________________ Керівник практики академії_____________________ 2 сторінка № з/п Дата Практиканти Тема заняття/уроку Група Клас Вчителі Перелік звітної документації практики для студентів-практикантів: 1. Щоденник педагогічної практики, в якому повинні бути: – індивідуальний план роботи студента; – конспекти уроків/занять; – спостереження та аналіз уроків/занять, проведених одногрупниками. 2. Плани-конспекти залікових навчальних занять/уроків. 5.2. Щоденник педагогічної практики Щоденник педагогічної практики – це робочий документ студента, в якому планується педагогічна діяльність студента, дитячого колективу; розкривається методична сутність справ, що проводяться; аналізується кожний день в ДНЗ та школі; робляться висновки, узагальнення. Педагогічний щоденник є обов'язковим документом педагогічної практики. Кожен практикант веде щоденник педагогічної практики, який перевіряється керівником практики, може проглядатися викладачем педагогіки, проректором 15
 16. 16. та методистом з педагогічної практики. Стан щоденників враховується при виставленні оцінок за педагогічну практику. Вимоги до ведення щоденника: 1. Під час практики ведеться один щоденник. (Для щоденника потрібно взяти загальний зошит.) 2. Записи в щоденнику потрібно вести охайно, грамотно, чітко та своєчасно. 3. Щоденник зберігати до закінчення академії. Зразок оформлення щоденника педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі» Титульна сторінка ЩОДЕННИК педагогічної практики із додаткової спеціалізації «Вчитель англійської мови у ДНЗ і початковій школі» Студента(тки) ДО-41 групи факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Ткачук Ольги Володимирівни VII семестр 2011– 2012 н.р. Щоденник складається з двох розділів: І розділ. Довідкові матеріали (6-8 аркушів): 1. Завдання педагогічної практики. 2. Вимоги до підготовки і проведення залікового уроку/заняття. 3. Схеми аналізу уроку/заняття англійської мови. 4. Зразок написання протоколу обговорення залікового уроку/заняття. 5. Відомості про навчально-виховний заклад (назва, адреса, телефон навчального закладу). 6. Прізвище, ім'я, по батькові директора школи, заступника директора з навчально-виховної роботи у початкових класах, вчителів англійської мови; завідуючого ДНЗ та вчителя англійської мови в ДНЗ. 7. Розклад дзвінків у школі/занять англійської мови по групах в ДНЗ. ІІ розділ. Спостереження і проведення уроків/занять англійської мови. У цьому розділі повинні бути: 1. Індивідуальний план роботи студента-практиканта на семестр, складений за таким зразком: Індивідуальний план роботи на VІІ семестр 201__ – 201__ н. р. № з/п Тема уроку Дата проведення та група/клас Бали (оцінка) Підпис учителя 16
 17. 17. 1. «Домашні тварини». Вірш «I can see». Закріплення запитання Is it a ? 6 група 04. 10. 11 2. «Овочі». Вірш «Vegetables». 4 група 12. 10. 11 3. «Я і моя сім’я». Структура «Meet my mother», запитання Is this a..? 2-А 05. 11. 11 4. Опис кімнати. Present Simple Tense. 4-Б 11. 11.11 Студент складає індивідуальний план роботи разом із учителем англійської мови, керівником практики у перший тиждень практики в школі. В індивідуальному плані потрібно підкреслити залікові уроки. 2. Конспекти навчальних занять/уроків Орієнтована схема конспекту заняття/уроку з англійської мови 1. Тема і мета уроку/заняття. 2. Перелік обладнання (наочність, ТЗН). 3. План проведення уроку/заняття із вказівкою розподілу часу. 4. Конспект уроку/заняття (хід проведення), який розкривається відповідно до вищезазначеного плану, але конкретизується через форми, методи і прийоми роботи. 3. Спостереження і аналіз уроків/занять англійської мови студентів- одногрупників Орієнтовна схема запису спостереження уроків/занять (у щоденнику практики) Дата проведення_________________________________________ Хто проводить____________________________________________ Тема уроку/заняття____________________________________________ Хід уроку Позитивне Недоліки, зауваження Схема обговорення уроку/заняття Дата _____ Клас/група ____ Учитель _______________ Тема уроку/заняття ___________________________________________________ Мета уроку/заняття ___________________________________________________ Тип уроку ____________________________________________________ 1. Загальні відомості про урок/заняття: — дата проведення; — прізвище та ініціали вчителя; 17
 18. 18. — школа, клас (кількість учнів); — готовність класу до уроку: гігієнічний стан приміщення, наявність підручників, зошитів, необхідних засобів унаочнення, ТЗН. 2. Зміст і структура уроку/заняття: — тема уроку; — практична, освітня, розвивальна, виховна цілі уроку; — місце в системі уроків на певну тему; — доцільність добору мовного матеріалу та його нормування; — співвідношення видів мовленнєвої діяльності на уроці (з урахуванням його навчальної мети); — логічна послідовність та часова характеристика етапів уроку; — зміст і обсяг домашнього завдання, його доцільність і відповідність рівню учнів. 3. Методика проведення уроку/заняття: —забезпечення комунікативної спрямованості уроку (комунікативний підхід до ознайомлення з мовним матеріалом, ступінь комунікативності навчальних і контрольних вправ); — засоби створення ситуативної основи мовлення (застосування унаочнення, ТЗН, вербальних стимулів); — шляхи досягнення виховної, розвивальної та загальноосвітньої мети; — прийоми забезпечення активності учнів, інтенсивності їхніх навчальних дій; — динамічність уроку (різноманітність режимів та прийомів роботи), його емоційність; — засоби реалізації індивідуального підходу до учнів із різним рівнем підготовки; — прийом корекції мовних навичок учнів; — спосіб орієнтації та виконання домашнього завдання; — підведення підсумків уроку. 4. Діяльність вчителя-практиканта на уроці/занятті: — підготовленість учителя до уроку (наявність конспекту і навчальних матеріалів); — знання мовного матеріалу і володіння методикою його навчання; — нормативність, чіткість, виразність, емоційність мовлення; —дотримання оптимального співвідношення між мовленням учителя та учнів; —педагогічна майстерність: енергійність, доброзичливість, такт, артистичність, уміння організувати учнів до роботи, зацікавити їх. 5. Діяльність учнів на уроці: — рівень підготовки учнів відповідно до вимог програми; — готовність учнів до уроку; — ступінь засвоєння матеріалу уроку; — активність, уважність, рівень розвитку мовлення, пам'яті, спостережливості, уяви; —дотримання режиму мовлення іноземною мовою; —розвиненість навичок самостійної роботи; 18
 19. 19. —дисципліна учнів на уроці. 6. Загальні висновки про урок/заняття та його оцінка: —успішність виконання плану уроку; —відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям; —об'єктивність виставлених учителем оцінок; —рекомендації щодо удосконалення уроку. Орієнтовна схема самоаналізу уроку/заняття 1. Чи відповідає мій урок програмі? 2. Чи правильно мною були визначені і розв’язані на уроці навчальні, виховні і розвивальні завдання? 3. Чи оптимально було визначено зміст уроку, чи відповідає він завданням? 4. Що було основним, найсуттєвішим на уроці? Чи зумів я акцентувати увагу учнів на його вивченні? 5. Чи вдало визначена структура уроку? Чи була організована на уроці робота із формування основних умінь, навичок, інтересів учнів? 6. Які методи і засоби навчання були використані на уроці? Чи були вдалими вибір і поєднання? 7. Які форми навчання (масові, групові, індивідуальні) домінували на уроці? Чи були вдалими Їх вибір і поєднання? 8. Чи об’єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання учнів? 9. Чи правильно здійснювався на уроці інструктаж, визначалися обсяг і складність домашнього завдання? Чи було воно диференційованим? 10. Що було зайвим у моїй діяльності і в діях учнів? 5. 3. Вимоги до оформлення конспекту залікового уроку/заняття з англійської мови Зразок оформлення конспекту уроку/заняття з англійської мови Титульна сторінка До залікового заняття готували: Учитель класу/групи________________ Керівник практики _________________ КОНСПЕКТ Уроку(заняття) англійської мови на тему «Опис кімнати. Present Simple Tense», студентки-практикантки ДО-41 групи факультету дошкільної освіти 19
 20. 20. Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Ткачук Ольги Володимирівни 11. 11. 2011 р. Конспект затвердили: Учитель класу/групи________________ Керівник педпрактики ______________ Тема уроку: « Опис кімнати. Present Simple Tense ». Цілі: Обладнання: Тип уроку: Хід заняття/уроку (детально складається конспект заходу) Орієнтовний зразок конспекту заняття з англійської мови в ДНЗ. (перший рік навчання −5 років) Тема заняття: На фермі.On a farm. Цілі уроку. Практична: 1. Активізувати в мовленні назви кольорів(white, pink, brown, black, grey, green, blue, purple, red, orange, yellow), запитання What have you got? I have got, структуру This is a … It is … 2. Ввести нові лексичні одиниці з теми «На фермі» : cow, horse, rabbit, pig, cock, hen, chicken. 3. Навчити дітей вживати нові ЛО в простих граматичних конструкціях. Розвивальна: 1.Розвивати гнучкість артикуляційного апарату, фонематичний (інтонаційний) слух, здатність до імітації. 2.Розвивати комунікативні і творчі здібності, уяву дітей, пам'ять, удосконалювати лексичні навички. Освітня: 1. Розширювати кругозір дошкільників, підвищувати загальну культуру дітей. 2. Залучати дітей до володіння культурою мовлення. Виховна: 1. Виховати відкритість, готовність до спілкування, повагу до інших дітей, уміння уважно їх слухати. 2. Виховати позитивне ставлення до іноземної мови, почуття патріотизму — любові до своєї Батьківщини 3. Прищеплюють естетичні та художні смаки, порядність, дисциплінованість. Обладнання уроку: м’яка іграшка, малюнок із зображенням лісу для фонетичної розминки, малюнки до теми. 20
 21. 21. Хід заняття: I. Підготовка до іншомовного сприйняття. 1. Організаційний момент. Оголошення теми і мети заняття. -Good afternoon, boys and girls! How are you? Today we are going to visit a magic farm and play many funny games. 2. Фонетична розминка. Сьогодні до нас знову прийде наш друг. Щоб розмовляти так гарно англійською, як Френд, ми підемо на прогулянку до чарівного лісу, де живуть англійські звуки, і будемо їх шукати. Сьогодні в лісі дуже гарно. Давайте зрадіємо такому гарному лісу: [аu]. Дивіться, там така гарна квітка [і:]. Але ми ближче не можемо підійти, бо там калюжа: [æ]. Але бачите, як радіють гуси: [g]. Давайте їх привітаємо: [g] [g] [g]. А тепер нам потрібно повертатись додому. Вам сподобалось у чарівному лісі? Наступного разу знову шукатимемо англійські звуки. II. Основна частина. 1. Введення нового матеріалу. У читель. А хто на нас тут чекав, поки ми гуляли лісом? Діти. Friend. Учитель. Давайте його привітаємо. Учитель (разом з дітьми). Hello! Friend. Hello! Учитель. Дивіться, він приніс щось цікаве. Давайте запитаємо, що саме. Учитель. Friend, what have you got? Учитель (разом з дітьми). Friend, what have you got? Friend. I have got some pictures. Look! This is a cow. This is a horse. This is a rabbit. This is a pig. 2. Закріплення нового матеріалу в ігровій формі. Учитель. Френд дуже полюбляє гратися. Friend. Let's play together. Гра 1. «Show те... (Покажи мені...) » а) Розкладіть картки на підлозі. б) Викличте дитину і від імені іграшки попросіть: «Show mе...» Гра 2. «Right − Wrong (Правильно — неправильно)» Учитель. Френд називатиме малюнки, а вам потрібно стежити, чи правильно він говорить. Якщо правильно — ви кажете Yes (, it is)!, а якщо ні − No (, it is wrong). а) Розкладіть картки на підлозі. б) Спочатку кажіть правильно, а потім — неправильно. в) Можна спробувати викликати кожну дитину окремо. 21
 22. 22. Friend. I have got some pictures. Look! What colour is it? It is white. (pink, brown, black, grey, green, blue, purple, red, orange, yellow) Гра З. «Find (red) things in this room (Знайди (червоні) речі у цій кімнаті)» а) Френд називає певний колір, а дитина повинна показати речі цього кольору в кімнаті. б) Для кращого розуміння завдання продемонструйте зразок його виконання. Заздалегідь знайдіть та принесіть речі потрібного кольору, щоб вони точно були в наявності у кімнаті. Гра 4. «What colour is the...? (Якого кольору...?)» а) Гра закріплює назви вивчених кольорів. б) Нехай Френд вказує на речі і питає: «What colour is the cow ? » Спонукайте дітей відповідати повними реченнями: «The cow is black». Гра 5. «What have you got? What colour is it? (Що в тебе є? Якого це кольору?)» а) Дитина обирає малюнок свійської тварини (наприклад, рожевої свині). б) Френд питає: «What have you got? ». в) Дитина відповідає: «І have got a pig». г) Френд питає: «What colour is it?» д) Дитина відповідає: «Му pig is ріnк», або «It's pink». Спочатку підказуйте дітям, але далі спонукайте їх до самостійної відповіді. ІІІ. Заключна частина. Підсумки заняття, прощання. Учитель. Ми сьогодні дуже гарно попрацювали, вивчили нові слова. Найактивніші діти отримують різнокольорові зірочки. Молодці! Ой, ми зовсім загралися, а Френд мусить уже йти, Давайте з ним попрощаємось! Учитель (ніби підказує). Goodbye! Учитель (разом з дітьми). Goodbye! Friend. Goodbye! Орієнтовний зразок конспекту заняття в ДНЗ. (другий рік навчання −6 років) Тема „Тварини та птахи” / Topic „Animals and birds” 1. Introduction of the new material / Введення нового матеріалу. Королева Казка. Діти, сьогодні ми з вами відвідаємо англійський цирк. На демонстраційному столику встановлюється табличка «The Circus» («Цирк») та інші декорації. Але вистава не починається. Королева Казка. Діти, директор цирку щойно повідомив мені, що звірі, які працювали у цирку, з'їли багато морозива і захворіли. І тому зараз проводиться конкурс нових артистів цирку. Поспостерігаємо. 22
 23. 23. З'являється жабка. Директор цирку запитує: 1. Who are you? Хто ти? I am a frog. (З t.) Я жабка. (3 р) I am green. (З t.) Я зелена. (3 р) I can jump. (З t.) Я вмію стрибати. (З р.) З 'являється лисиця. Директор цирку запитує: 2.Who are you? Хто ти? What can you do? Що ти вмієш робити? I am a fox. (З t.) Я лисиця. (З р.) I am yellow. (З t.) Я жовта. (З р.) I can run. (З t.) Я вмію бігати. (3 р) З 'являється ведмідь. Директор цирку запитує: 3.Who are you? Хто ти? What can you do? Що ти вмієш робити? I am a bear. (3 t.) Я ведмідь. (3 р) I'm brown. (3 t.) Я коричневий. (З p.) I can walk. (3 t.) Я вмію ходити. (З p.) З 'являється риба. Директор цирку запитує: 4.Who are you? Хто ти? I am a fish. (З t.) Я риба. (Зр.) I am red. (З t.) Я червона. (3 р) What can you do? Що ти вмієш робити? I can swim. (З t.) Я вмію плавати. (З р.) 2. Introduction of the song «I see» / Введення пісні «Я бачу» And now let's listen to the song «I see». А тепер послухаємо пісню «Я бачу». I see green. I see yellow. I see that funny fellow. I see white, I see blue. I see you, and you, and you. I see pink. I see brown. I stand up and I sit down. I see red, I see black. I see this and that and that. Я бачу зелений. Я бачу жовтий. Я бачу того смішного хлопця. Я бачу білий, я бачу блакитний. Я бачу тебе, і тебе, і тебе. Я бачу рожевий, Я бачу коричневий. Я встаю і я сідаю. Я бачу червоний, я бачу чорний. Я бачу це, те і те. 3. Game «Fairy flower» / Гра «Казкова квіточка» та «What is missing?» Королева Казка показує дітям квітку з різнобарвними пелюстками: red, yellow, brown, green, white, blue, pink, black. Діти співають пісню і вказують на кольори квіточки. 23
 24. 24. 4.Physical culture minute. Game «We are sportsmen» / Фізкультхвилинка. Гра «Ми спортсмени».Діти виконують команди пана Тренера: Walk! Йди! Swim! Пливи! Jump! Стрибай! Run! Біжи! 5.New material confirming. «Musical performance» / Закріплення нового матеріалу «Музичний сеанс» I am a frog. (З t.) I am green. (З t.) I can jump. (3 t.) Who are you? What can you do? I am a fox. (3 t.) I am yellow. (3 t.) I can run. (3 t.) Who are you? What can you do? I am a bear. (3 t.) I'm brown. (3 t.) I can walk. (3 t.) Who are you? I am a fish. (3 t.) I am red. (3 t.) What can you do? I can swim. (3 t.) 6.Let's say good-bye! / Прощання. Вимоги до учителя англійської мови в ДНЗ Підготовка педагога до роботи з дітьми заслуговує особливої уваги. У вчителя передбачається наявність специфічних знань і вмінь, а саме: – базових знань дошкільної педагогіки та психології ; – правильної, добре «поставленої» англійської вимови; – володіння основами методики навчання англійської мови дітей дошкільного віку; – володіння англійською мовою на рівні усного («живого») мовлення. Процес навчання іноземної мови в дошкільному закладі кардинально відрізняється від процесу навчання мови у школі, і педагог, який не володіє специфікою дошкільного навчання, який би досвід і успіх у школі він не мав, на жаль, не може забезпечити якісне навчання іноземної мови дітей дошкільного віку. Як свідчить практика, шкільні вчителі, запрошені дошкільним закладом для організації роботи гуртка іноземної мови, здебільшого не розуміють мети і завдань дошкільної лінгводидактики і сприймають процес навчання дошкільнят англійської мови як спрощене шкільне навчання. Про навчання іншомовної грамоти слід сказати окремо. Дітей, які розвиваються в оточенні двох і більше мов, грамоти до школи навчають послідовно, тобто спочатку однією мовою, потім — іншою. Отже, навчати дитину-дошкільника англійської грамоти можна лише після того, як вона оволодіє читанням рідною мовою, і після того, як в неї сформується певний англомовний словниковий запас. До вимови педагога, який навчає дітей англійської мови в дошкільному закладі, висуваються найвищі вимоги. Вона мусить бути бездоганною, оскільки в дошкільному віці відбувається також оволодіння рідною мовою і мовний апарат дитини дуже пластичний. Саме через це навчання правильної іншомовної вимови забезпечить формування міцних фонетичних навичок на все життя. Неправильна вимова педагога завдає більше шкоди, ніж користі, адже діти засвоюють іншомовні фонеми підсвідомо, наслідуючи дорослого. Знання методики навчання дошкільників англійської мови передбачає, що учитель знає вікові особливості та можливості дітей і вміє, 24
 25. 25. враховуючи їх, добирати різноманітні форми та методи навчання, використовувати різні навчальні засоби, здійснювати моні- торинг власної діяльності. Оскільки головною метою навчання дошкільників іноземної мови є навчання дітей спілкування цією мовою, то для учителя англійської мови в дошкільному закладі обов'язковою є вимога щодо рівня володіння англійською мовою. Педагог повинен вільно, без підготовки, висловлюватись на побутові теми, інакше він не зможе забезпечити потрібний результат. Щоб навчити дитину говорити англійською, треба говорити з нею цією мовою. На перших заняттях учитель використовує рідну мову як опору для пояснення, інструкцій, спілкування. Однак щоразу вводить одну, дві англійські репліки для пояснення та спілкування, значення яких зрозуміле з контексту. Таким чином, використання рідної мови на занятті поступово зменшується, і в кінці першого півріччя зняття майже повністю проводиться англійською мовою, за винятком особливих моментів, коли треба пояснити абстрактні поняття, або у певній ситуації спілкування. Мета навчання англійської мови в ДНЗ Раннє навчання англійської мови -- це не вузькоспрямована підготовка до іншомовного спілкування, не муштра методами імітації дітей, які за віком ще не підготовлені до довільного запам'ятовування незрозумілих слів, фраз та кліше. Навчання дошкільників англійської мови - це перш за все система певним чином організованої педагогом цільової ігрової діяльності, що сприяє розвиткові й вихованню дитини, реалізації нею в процесі такої діяльності накопиченого досвіду та сформованих якостей для засвоєння мінімізованого обсягу англомовних знань та вмінь. Тобто мета дошкільного навчання передбачає реалізацію виховних, розвивальних, освітніх та практичних цілей. Визначення мети навчання дошкільників англійської мови має для практики неформальне значення. Розвивальна, виховна, освітня цілі навчання набувають пріоритетного значення порівняно з практичною ціллю, а не навпаки, як це прагнуть часто зробити окремі педагоги, ставлячи перед дітьми дошкільного віку вимоги, які посильні лише школярам. Процес навчання англійської мови має бути засобом соціалізації дитини. Практична мета навчання дошкільників англійської мови − це формування елементарної англомовної комунікативної компетенції. Комунікативна компетенція базується на мовленнєвій, мовній, соціокультурній, навчальній компетенціях. Мовленнєва компетенція дошкільника інтегрує компетенції в аудіюванні, говорінні, вміння адекватно і доречно користуватися мовою в конкретних ситуаціях. Мовна компетенція поєднує в собі фонетичну, лексичну та граматичну компетенції. Соціокультурна – країнознавчу та лінгвокраїнознавчу компетенції. Навчальна компетенція передбачає сформованість навчальних вмінь. У процесі дошкільного навчання дитина набуває лише початкових мовленнєвих умінь, мовний матеріал засвоює лише як засіб оформлення або розуміння висловлювань у процесі спілкування. Під час ігрової навчальної діяльності діти опосередковано прилучаються до країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій. Таким чином, практична мета дошкільного навчання – це уміння дитини вступити в мовленнєвий контакт, прилучитися до розмови, одержати чи передати елементарну інформацію, а не просто перекласти якусь фразу англійською мовою. Особливості організації та методики навчання 25
 26. 26. англійської мови в ДНЗ Єдиним шляхом формування у дошкільників пізнавальних мотивів та інтересу до вивчення англійської мови має стати надання цим мотивам та інтересам ігрової спрямованості, оскільки ігрова діяльність у цьому віці є провідною зважаючи на фізіологічні та психічні особливості дітей дошкільного віку. Кожне заняття з англійської мови для дитини можна зробити цікавим, захоплюючим, бажаним, якщо воно буде проводитися у формі дидактичної сюжетно - рольової гри. Організація занять, що будуються на довільному запам'ятовуванні та довільній імітації без гри, не відповідає психічному розвиткові дитини. Лише ігрова комунікативна спрямованість кожною заняття дає змогу зробити навчання таким, щоб іншомовний матеріал запам'ятовувався, осмислювався дитиною мимовільно. У грі дитина буде мимовільно докладати зусиль, напружувати пам'ять, вправлятися у вимові звуків, вживанні іншомовних слів та фраз. Побудова заняття в ігровій формі, створення ситуації «чарівної казки» (О. Ю. Протасова) допомагає дитині розв'язувати завдання спілкування іншомовними засобами. Використання рідної мови на заняттях обов'язкове, саме рідною організовується вся ігрова діяльність, пояснюються завдання, способи їх виконання. Лише тоді, коли всі діти будуть розуміти й реагувати на прості звертання, вказівки, розпорядження, прохання, що робляться англійською мовою, педагог зможе обмежити використання рідної мови. Ігрові ситуації занять повинні моделювати дитяче спілкування, ігри, аналогічні іграм рідною мовою, поєднувати мовленнєві та немовленнєві дії, вербальне та невербальне спілкування, візуальне та звукове подання інформації, використання англомовних соціокультурних джерел, адресованих дітям (пісні, вірші, ігри, інші види фольклору та авторські тексти). Час проведення занять визначається дошкільним закладом і залежить від того, хто проводить заняття. Якщо це робить вихователь з правом навчання англійської мови, який працює з групою, то він сам обирає зручний для занять час, розділяючи групу на підгрупи. Так, з однією підгрупою заняття може бути проведено зранку, з другою — після обіду, а наступного дня навпаки Якщо ж заняття проводить педагог-учитель, то складається спеціальний графік залежно від того, скільки підгруп для вивчення англійської мови створено. Кількість занять на тиждень визначається умовами договору про орга- нізацію навчання дітей іноземної мови. Оптимальним варіантом є проведення впродовж тижня чотирьох занять. Тривалість заняття залежить від вікової групи і в середньому триває 20 хвилин. Особливості контролю та оцінювання в ДНЗ Для визначення рівня сформованості навичок та вмінь педагог застосовує різні види поточною, тематичного, рубіжного та підсумкового контролю. Вікові особливості розвитку дітей та підготовчий характер навчання визначають 26
 27. 27. специфіку і відмінність контролю та оцінювання досягнень дошкільників від оцінювання молодших школярів. Зважаючи на особливу емоційність, вразливість, сором'язливість, не- сміливість дошкільників, будь-які виправлення мовлення дітей необхідно робити у коректній формі. Під час виконання репродуктивних, комунікативних вправ педагогу варто ще раз повторити звук, слово, фразу, де допущена помилка, але в жодному разі не привертати увагу самої дитини й тим більше усіх дітей. Не треба забувати похвалити дитину навіть за спробу брати участь у грі, виконанні вправи. Якщо помилку не вдається виправи впродовж заняття, можна організувати роботу в індивідуальному режимі. Однак навіть піл час проведення індивідуальної роботи педагог має подбати про використання ігрових прийомів, м'якого гумору, веселих порівнянь. Рубіжний контроль використовується по закінченні вивчення матеріалу підциклу теми та теми в повному обсязі. На цьому етапі переважає оцінююча функція. Але це не значить, що дітям мають виставлятися шкільні бали. У журналі обліку та успішності дітей, який веде педагог, оцінювання достатньо здійснювати значками «плюс» та «мінус». На заняттях введення та тренування нового матеріалу знаком «плюс» фіксується сприйняття дитиною навчального матеріалу, виконання рецептивних та репродуктивних ігрових вправ, на підсумкових заняттях з практики спілкування позначається успішність виконання ігрового завдання, сформованість певних умінь. № з/п Прізвище та ім'я дитини Цикл (назва теми) І підцикл II під цикл ІІІ підцикл IV підцикл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 1 Петренко Іра + + - - 2 Шевчук Петрик + + + + 3 Яценко Сашко + н б - - Для заохочення дітей можна практикувати нагородження призами у вигляді прапорців, зірочок, іграшок тощо. Підсумковий контроль (на кінець навчального півріччя) здійснюється за участь дитини в підготовці й проведенні англомовного звітного свята для батьків та однолітків. Можливості й рівні розвитку дітей п'яти-шести років дуже різняться, фактичні результати навчання на рубіжному етапі контролю у дітей будуть неоднаковими. У групі, де проводяться заняття, частина дітей може почати проявляти активність лише через декілька місяців, деякі — навіть на кінець року. І це станеться завдяки тим змінам, які відбудуться в інтелектуальному та соціальному розвиткові цих дітей під впливом зацікавленого ставлення до занять, прагнення брані в них участь. Наголосимо, що система контролю та 27
 28. 28. оцінювання повинна мати мотиваційний, стимулюючий характер щодо залучення дітей до активної участі в ігровій діяльності. Орієнтовний зразок конспекту уроку англійської мови в початковій школі. (4 клас) Тема уроку: День учня. Модальне дієслово сап. Цілі уроку. Практична: 1. Активізувати в мовленні учнів дієслова з теми «День учня». 2. Ознайомити з модальним дієсловом сап і навчити вживати його у різних типах речень. 3. Навчити учнів розповідати про їх дії протягом робочого дня та ставити однокласникам запитання про їх робочий день. Розвивальна: Розвивати комунікативні і творчі здібності, уяву учнів, удосконалювати вміння монологічного та діалогічного мовлення, граматичні та лексичні навички. Освітня: Розширити філологічний кругозір учня. Залучити учнів до володіння культурою мовлення. Виховна: Виховати повагу до товаришів, уміння уважно їх слухати. Виховати розуміння необхідності та бажання виконувати фізичні вправи та активно проводити час. Обладнання уроку: набір предметів шкільного вжитку, картки для інтерв'ю, граматична таблиця «Дієслово сап», знаки транскрипції, опорні, ключові слова на дошці, роздавальні картки, підручники, зошити. Тип уроку: комбінований. Схематичний план уроку: 1. Організаційний момент (1 хв.). 2. Мовленнєво-фонетична розминка (3 хв.). 3. Опрацювання дієслів з теми «День учня». Тренування у вживанні дієслів у Present Indefinite Tense (12 хв.). 4. Фізкультхвилинка (1 хв.). 5. Ознайомлення із дієсловом сап (7 хв.). 6. Ознайомлення із вживанням дієслова сап в різних типах речень ( 7 хв.). 7. Практичне застосування сап у мовленні (Інтерв'ю) (10 хв.). 8. Підведення підсумків уроку. Оцінювання. Домашнє завдання (4 хв.). Хід уроку: І. Вступна частина. 1. Організаційний момент. Оголошення теми і мети уроку. Мета: організація класу, налаштування учнів на спілкування англійською мовою. Методичний п р и й о м : бесіда з учнями. -Hello, boys and girls! How are you? ( I’т fine, thank you. I ’ т well, thanks. Not bad, thank you. Quite OK. All right). Today we are going to continue making up questions in Present Simple Tense and learn to use modal verb can in different types of sentences. 28

×