Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

формування соціальної компетентності учнів початкових класів в умовах

294 views

Published on

формування с

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

формування соціальної компетентності учнів початкових класів в умовах

 1. 1. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ТВОРЧОГО РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ
 2. 2. ЗАПИТ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 22.03.17 2 адаптуватися обирати стратегії, стиль використовувати знання у реальному житті критично мислити приймати рішення самореалізовуватися, самовдосконалюватися ОСОБИСТІСТЬОСОБИСТІСТЬ
 3. 3. ІДЕЯ ДОСВІДУ Використовуючи потенціал шкільних предметів і позакласних заходів, а також відповідної організації укладу шкільного життя отримати систему виховання сучасного громадянина, який житиме і діятиме в умовах постіндустріального суспільства, повинен вміти гнучко адаптуватися до різноманітних життєвих ситуацій, самостійно отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці, бути суспільно активним, комунікабельним, контактним в різноманітних соціальних групах, уміти критично мислити, попереджувати конфліктні ситуації або вміло виходити із них.
 4. 4. МЕТА Формування соціальної компетентності учнів початкової школи в умовах позакласної роботи.
 5. 5. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 11 22 33 Створення та впровадження моделі класного самоврядування Створення та впровадження моделі класного самоврядування44 55 66 Проведення моніторингових досліджень Вибір ефективних технологій та засобів формування соціальної компетентності учнів Визначення напрямків виховної роботи Організація тісної взаємодії у трикутнику «вчителі – учні - батьки» Формування соціальної компетентності учнів
 6. 6. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ Класний керівник Батьки Класний колектив Учен ь Учен ь Заклади культури Заклади культури Соціум Соціум Позашкіль ні заклади Позашкіль ні заклади Медіапростір Медіапростір Позакласні заходи Позакласні заходи Турисько-краєзнавча робота Турисько-краєзнавча робота Проектна діяльність Проектна діяльність Учнівське самоврядування Учнівське самоврядування
 7. 7. СТРУКТУРА КЛАСНОГО САМОВРЯДУВАННЯ Міністерство правопорядку . Міністерство правопорядку . Міністерство фізкультури і спорту Міністерство фізкультури і спорту Міністерство інформації Міністерство інформації Міністерство освіти Міністерство освіти Кабінет міністрівКабінет міністрів Прем'єр-міністрПрем'єр-міністрКласний керівникКласний керівник Міністерство культури і дозвілля Міністерство культури і дозвілля
 8. 8. ЗАНЯТТЯ З ЛІДЕРАМИ 2 напрямок – практичний На основі тестування, тренінгів, ігрових технологій, вправ відпрацьовуються отримані ЗВН. 2 напрямок – практичний На основі тестування, тренінгів, ігрових технологій, вправ відпрацьовуються отримані ЗВН. 1 напрямок – інформаційний Лідерам подається нова інформація, актуалізуються опорні знання, вводяться нові терміни та поняття. 1 напрямок – інформаційний Лідерам подається нова інформація, актуалізуються опорні знання, вводяться нові терміни та поняття.
 9. 9. ТУРИСЬКО-КРАЄЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ Cli c k t Форми турисько-краєзнавчої діяльності екскурсія похід подорож дослідження •виховання активної життєвої позиції; •стійкості, сміливості, рішучості, сили волі; •товариськості, інтересу до людей, поваги до них, •прагнення до самостійності, самопізнання, самовиховання. функції турисько-краєзнавчої діяльності проект
 10. 10. ВИХОВНІ ЗАХОДИ Формують здатність до співробітництва в групі та команді; Розвивають мобільність, уміння адаптуватись Вчать визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в соціумі
 11. 11. ВИХОВНІ ЗАХОДИ Вчать планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти Формують здатність розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях
 12. 12. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ Місцями Запорізького краю Клас-театр Весела перерва
 13. 13. ВИСНОВКИ В КЛАСНОМУ КОЛЕКТИВІ СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ: особистісне зростання кожного учня підвищення самостійності і творчого потенціалу розвиток комунікативних умінь, соціальної єдності, організаторських здібностей прагнення до самореалізації і самовдосконалення ріст активності і ініціативності школярів опанування основними життєвими компетентностями
 14. 14. МОЇ НАДБАННЯ Add Your Text Впровадження системи самоврядування у класному колективі Використання інноваційних технологій Створення моделі формування соціальної компетентності молодших школярів Створення діагностичної карти особистості учня
 15. 15. ПЕРСПЕКТИВИ • продовжити формування соціальної компетентності учнів, створення творчого виховного середовища в класному колективі; • вдосконалювати виховну роботу за допомогою ІКТ; • створити соціальний проект з учнями 4-х класів нашої школи; • налагодити співпрацю з учителями середньої школи з метою адаптації учнів до нового темпу і стилю життя ; • оформити діагностичну карту особистості учнів класу, яка відображає рівень сформованості соціальної компетентності кожного учня, його провідних базових якостей.
 16. 16. ПОГЛЯД У МАЙБУТНЄ країна місто родина

×