Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Права людини на безпеку

104 views

Published on

Презентація 9 клас предмет "Основи здоров'я"

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Права людини на безпеку

  1. 1. Права людини на безпеку Прізвище І.Б. 9-А клас
  2. 2. Загальні поняття про права і безпеку людини Можливість людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні і духовні блага, які необхідні їй для нормального існування і розвитку, називають правами людини. Права людини є найвищою цінністю, що визнана світовою спільнотою. За людиною визнане право бути вільною особистістю. Існують, наприклад, цивільні права людини - це група прав, що втілюють індивідуальну свободу людини як особистості. Кожній людині належать певні права без огляду на час і місце, в якому вона живе, а також віросповідання, колір шкіри, походження, національність.
  3. 3. Права людини Кожна людина має право на життя, честь і гідність особистості, право на свободу й особисту недоторканність, право на охорону приватного життя, свободу думки, совісті, релігії, право на рівність перед законом та інші права. Особисті права стосуються охорони приватного життя особистості, її свободи, безпеки, власності. Політичні права – це права, якими користується людина, як учасник громадського життя, і які пов'язані з участю громадян у виконанні та контролюванні влади. Соціальні права зобов'язують державу до створення умов гідного рівня життя, охорони здоров'я і соціального забезпечення. Культурні права включають право на навчання і участь у культурному житті.
  4. 4. Безпека людини – це забезпечення захисту фундаментальних прав і свобод, що становлять основу життя людини. Поняття «безпека» визначається як захищеність суспільства, особистості, держави від небезпек, загроз та надзвичайних ситуацій. Безпека людини — це найважливіший аспект якості життя
  5. 5. Дякую за увагу

×