Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Як забезпечити право на публічну інформацію

267 views

Published on

Як здобути необхідну вам публічну інформацію та куди звертатися, якщо вам відмовляють у її наданні? Звертайтеся до омбудсмана

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Як забезпечити право на публічну інформацію

 1. 1. Омбудсман – друг активіста Як забезпечити право на публічну інформацію Дата: грудень 2017 Місто:Київ
 2. 2. Доступ до публічної інформації гарантований Законом України про доступ до публічної інформації, який був прийнятий у 2011 році. Головне – отримати публічну інформацію від розпорядників може кожен за допомогою запиту. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
 3. 3. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
 4. 4. Запит на інформацію має містити: 1) ім'я (ПІБ) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є, 2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі
 5. 5. Розпорядниками інформації визнаються: 1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання; 2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
 6. 6. 3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків; 4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
 7. 7. Відправити запит на отримання публічної інформації можна через сайт Доступ до правди – уніфікованої платформи для надсилання електронних запитів розпорядникам інформації відповідно до Закону “Про доступ до публічної інформації”. Посилання на сайт https://dostup.pravda.com.ua/
 8. 8. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. Якщо Ви не отримали відповідь на запит, відповідь була надана несвоєчасно чи розпорядник інформації не надав запитувану інформацію повністю, для відновлення свого права на отримання публічної інформації можна звернутися до Уповноваженого з справ людини.
 9. 9. Якщо Ваш запит був направлений до центральних розпорядників інформації, наприклад, до Міністерства чи АП, то направляти звернення про ненадання публічної інформації необхідно до офісу Уповноваженого. Наразі цими питаннями займається представник Уповноваженого – начальник управління з питань дотримання права на інформацію та права на звернення Ірина Кушнір. Саме вона розглядає звернення та вирішує – відкрити провадження чи ні. Її контакти - irina.kushnyr@gmail.com
 10. 10. Якщо Ваш запит на отримання публічної інформації був направлений до місцевих розпорядників інформації, то за відновленням свого права на публічну інформацію можна звернутися до регіональних представників Секретаріату Уповноваженого Верховної ради України з справ людини. Реагування на звернення буде швидшим. Знайти контакти представника свого регіону можна за посиланням http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/regionalni- predstavnicztva-upovnovazhenogo/regionalni-predstavnitstva.html
 11. 11. У зверненні необхідно коротко викласти, в чому було порушено Ваше право на отримання інформації, долучити Ваш запит і відповідь, яку Ви отримали на нього. Зразок звернення
 12. 12. Представник Уповноваженого завжди інформує щодо Вашого звернення. Якщо буде прийнято рішення про відкриття провадження за Вашим зверненням, то, як правило, складається протокол, який направляється до суду. Порушення права на отримання публічної інформації підпадає під статтю 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарання за цією статтею – штраф.
 13. 13. Зразок відповіді на звернення до регіонального представника про ненадання інформації
 14. 14. info@imi.org.ua (050) 44-77-063 nikorupciji.org Дякуємо за увагу!

×