Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Participació, salut i ideologia

465 views

Published on

Presentación del pps. adjunto a la ponencia "participació, salut i ideologia" en la Jornada dels 25 anys de la fundació del CAPS (Centre d' Anàlisi i Programes Sanitaris).

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Participació, salut i ideologia

  1. 2. PARTICIPACIÓ, SALUT I IDEOLOGIA Olga Fernández Quiroga Psicòloga Clínica
  2. 17. Volem un sistema de salut que ofereixi: <ul><li>Una atenció sanitària pública a tota la població </li></ul><ul><li>Sense cap tipus de discriminació </li></ul>
  3. 18. <ul><li>ni social </li></ul><ul><li>ni econòmica </li></ul><ul><li>ni geogràfica </li></ul><ul><li>ni sexual </li></ul><ul><li>...i amb la màxima qualitat </li></ul>
  4. 19. <ul><li>una Sanitat COMPLETA: abastant tota la problemàtica de la Salut i no sols l’assistència mèdica </li></ul><ul><li>UNIFORME: per a tot el país i per a totes les classes socials </li></ul><ul><li>i UNITÀRIA en la seva gestió, com a millor forma de dur a terme les dues premisses anteriors </li></ul>
  5. 20. Música: <ul><li>Ludwig van Beethoven. Comienzo del 1er movimiento, allegro con brio , de la sinfonía nº 3 “Heroica ” mi bemol mayor, Op. 55. Orquesta Filarmónica de Nueva York con Bruno Walter a la batuta (grabación de 1941). </li></ul>
  6. 21. <ul><li>Barcelona,15 de maig de 2008 </li></ul>

×