Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

неорг. сполуки

1,465 views

Published on

----

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

неорг. сполуки

 1. 1. У –У – уважніуважні Р –Р – розумнірозумні О –О – організованіорганізовані К –К – кмітливікмітливі
 2. 2. У вас найкращий сусід по парті.У вас найкращий сусід по парті. Притуліть свої долоні доПритуліть свої долоні до долонь сусіда і промовте:долонь сусіда і промовте: Теплом своїх долоньокТеплом своїх долоньок Я з другом поділюсьЯ з другом поділюсь Урок цікавий, новийУрок цікавий, новий Я з радістю розпочну!Я з радістю розпочну!
 3. 3. Основні класи неорганічних сполук
 4. 4. ДЕВІЗ УРОКУДЕВІЗ УРОКУ НАВЧАЄМОСЯ НЕНАВЧАЄМОСЯ НЕ ЗАРАДИ ШКОЛИ, АЗАРАДИ ШКОЛИ, А ЗАДЛЯ ЖИТТЯЗАДЛЯ ЖИТТЯ …… СЕНЕКАСЕНЕКА
 5. 5. Мета уроку:Мета уроку:  —— узагальнити й систематизувати знанняузагальнити й систематизувати знання про склад, класифікацію, хімічні властивостіпро склад, класифікацію, хімічні властивості основних класів неорганічних сполук, типиосновних класів неорганічних сполук, типи хімічних реакцій;хімічних реакцій;  —— навчити виконувати завдання зінавчити виконувати завдання зі складання рівнянь реакцій за схемою,складання рівнянь реакцій за схемою, удосконалювати вміння у написанні формулудосконалювати вміння у написанні формул речовин і хімічних рівнянь, розстановціречовин і хімічних рівнянь, розстановці коефіцієнтів;коефіцієнтів;  —— показати практичне значення знань пропоказати практичне значення знань про взаємозв’язок речовин для одержання новихвзаємозв’язок речовин для одержання нових сполук і матеріалів;сполук і матеріалів;  —— розв’язувати розрахункові ірозв’язувати розрахункові і експериментальні задачі .експериментальні задачі .
 6. 6. Слідство ведемо за планом: • 1. Їх розшукує Інтерпол. • 2. Встановлюємо громадянство. • 3. Увага! Розшук. • 4. Обережно, невідомий пакунок. • 5. Перевіримо інтуїцію. • 6. Елементарно…! • 7. Генетична експертиза. • 8. Детектор брехні.
 7. 7. РозминкаРозминка 1) Оксиди класифікуються на кислотні, амфотерні й...1) Оксиди класифікуються на кислотні, амфотерні й... ((ОсновніОсновні)) 2) Складна речовина, що складається з атомів металу і кислотного2) Складна речовина, що складається з атомів металу і кислотного залишку...залишку... ((СільСіль)) 3) Кислотні оксиди не взаємодіють з ...3) Кислотні оксиди не взаємодіють з ... ((Кислотами)Кислотами) 4) Реакція взаємодії між кислотами й основами називається...4) Реакція взаємодії між кислотами й основами називається... (Нейтралізація)(Нейтралізація) 5) За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються5) За кількістю атомів Гідрогену кислоти поділяються (Одно, двох, триосновні)(Одно, двох, триосновні) 6) У лужному середовищі фенолфталеїн набуває кольору...6) У лужному середовищі фенолфталеїн набуває кольору... ((Малинового)Малинового) 7) Складні речовини, що складаються з атомів металу й Оксигену,7) Складні речовини, що складаються з атомів металу й Оксигену, називаються...називаються... ((Оксидами)Оксидами) 8) У результаті взаємодії кислотного й основного оксидів утворюється...8) У результаті взаємодії кислотного й основного оксидів утворюється... ((Сіль)Сіль) 9) Розчинні у воді основи називаються...9) Розчинні у воді основи називаються... (Лугами)(Лугами) 10) Основні оксиди не взаємодіють з...10) Основні оксиди не взаємодіють з... ((Основами)Основами)
 8. 8. 1-й етап1-й етап слідства:слідства: «Їх«Їх розшукуєрозшукує Інтерпол»Інтерпол» 1. До складу цих сполук входить два елемента, один з яких мешкає у квартирі №8 ПСХЕ Д.І. Менделєєва. До якого класу речовин вони належать? Завдання 1. Розрахуйте масові частки хімічних елементів у вуглекислому газі. До якого класу речовин він належать?
 9. 9. 2. Сполуки, які проживають у цій державі, складаються з найлегшого елемента , його кількість залежить від гостинності кислотних залишків. Що це за сполуки? Завдання 2. Використовується в медицині. Вона входить до складу шлункового соку (майже 0,3 %), сприяє перетравлюванню їжі й убиває хвороботворні бактерії. За нестачі її в шлунковому соку лікар призначає вживати її розбавлений розчин. Якщо ж вміст її у шлунковому соку підвищений, відчувається печія. У такому разі людина вживає ліки для нейтралізації надлишку її в шлунку. Назвіть сполуку.
 10. 10. 3. Обов’язково до цих сполук входить Ме елемент і дует елементів під №8 і №1. Встановіть сполуки, їх класифікацію. Інформація до роздумів Який об’єм сульфур (ІV) оксиду буде взаємодіяти з натрій гідроксидом, якщо в результаті реакції утвориться натрій сульфіт з кількістю речовини 0,2 моль.
 11. 11. 4. Коли б не ці сполуки Людство зазнало муки, Одною ми пишемо по дошці, Іншу гасимо оцтом у ложці, Додаємо коли ми куховаримо, Печемо, клеїмо, перемо… Доказів вам уже доволі Звичайно ці сполуки...
 12. 12. Відповіді:Відповіді:  І варіант: 1-б, 2-в, 3-а, 4-г, 5-г.І варіант: 1-б, 2-в, 3-а, 4-г, 5-г.  ІІ варіант: 1-а, 2-б, 3-а, 4-в, 5-б.ІІ варіант: 1-а, 2-б, 3-а, 4-в, 5-б.
 13. 13. Розподіліть речовини за класами 1) K2O; 2) NaOH; 3) CaBr2; 4) Cr(NO3)2; 5) Mn2O7; 6) H2SiO3; 7) H2S; 8) Mg(OH)2; 9) СоСl3; 10) H2SO3. Завдання 5. Із чотирьох елементів — Калій, Сульфур, Оксиген і Гідроген — складіть формули: однієї основи; двох кислот; трьох солей.
 14. 14. 3-й етап слідства:3-й етап слідства: «Увага! Розшук»«Увага! Розшук» У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини невідомих речовин. Визначте кожну з речовин.
 15. 15. У ньому знаходиться надзвичайна речовина. Колись її вважали милістю богів, символом миру у східних країнах. За образним виразом Піфагора , «вона була народжена найшляхетнішими батьками: сонцем і морем». Вона є регулятором осмотичного тиску, водяного обміну, сприяє утворенню соляної кислоти шлункового соку, активізує діяльність ферментів. Але надмірне (понад норму) вживання її сприяє підвищенню кров'яного тиску, хворобам нирок та серця.
 16. 16. 5-й етап5-й етап слідства:слідства: «Перевіримо«Перевіримо інтуїцію.»інтуїцію.»
 17. 17. 6-й етап6-й етап слідства:слідства: «Елементарно…!«Елементарно…! »»Якщо в страви її не дати Їх не будеш смакувати, А як дати її багато Страву під стіл можна ховати. Хитра господиня Молоко продавала, А щоб краще зберігалось …..у нього додала. Щоб обман цей розкрити В склянку з молоком потрібно ... трішки влити. Зашипіло, закипіло в раз Тому що виділився ….. газ.
 18. 18. 6-й етап слідства:6-й етап слідства: «Елементарно…!»«Елементарно…!» 3.Крейда, мармур, перли Всі ці речовини мають Однаковий склад Звичайно це …. Червоний мармур Білий мармур Тадж Махал, відома світова пам'ятка, виготовлена з мармуру. Перли
 19. 19. 7-й етап слідства:7-й етап слідства: «Генетична«Генетична експертиза»експертиза» Доведіть що К і S мають спільнихДоведіть що К і S мають спільних родичів. Свої припущення підтвердитиродичів. Свої припущення підтвердити складанням схеми ланцюжкаскладанням схеми ланцюжка перетворень, що підтверджує генетичнийперетворень, що підтверджує генетичний зв’язок між класами речовин.зв’язок між класами речовин. SS →→ SSОО22 →→ SSОО33 КК22SSОО44 К → КК → К22О → КОНО → КОН
 20. 20. 8-й етап слідства:8-й етап слідства: «Детектор брехні»«Детектор брехні»  1.1. Вода буває в твердому стані.Вода буває в твердому стані.  22. Карбон ІІ оксид або чадний газ – корисний для. Карбон ІІ оксид або чадний газ – корисний для людини.людини.  33. В людському шлунку є кислота.. В людському шлунку є кислота.  4. Шлунковий сік місить у собі 0,3% хлоридної кислоти4. Шлунковий сік місить у собі 0,3% хлоридної кислоти  5. Кислоти змінюють забарвлення фенолфталеїну на5. Кислоти змінюють забарвлення фенолфталеїну на малиновий колір.малиновий колір.  66. Всі гідроксиди розчинні у воді.. Всі гідроксиди розчинні у воді.  77.. Всі метали розчиняються у кислотахВсі метали розчиняються у кислотах..  8.8. Індикатори в розчинах солей змінюються своєІндикатори в розчинах солей змінюються своє забарвлення.забарвлення.  9. Для того щоб виявити хлоридну кислоту потрібно9. Для того щоб виявити хлоридну кислоту потрібно  додати аргентум нітрат.додати аргентум нітрат.  10. Натрій гідрокарбонат це кухонна сіль.10. Натрій гідрокарбонат це кухонна сіль.  11. Солі реагують з солями лише тоді, коли11. Солі реагують з солями лише тоді, коли утворюється осад.утворюється осад.
 21. 21. Навчання — це робота, що починається у школі, а закінчується вдома Підготуватися контрольної роботи з теми «Основні класи неорганічних сполук»
 22. 22. Нехай в усьому буде лад На кухні оцет і натрію гідрокарбонат. Щастя хай буде звідусіль Відпочивати їздити у Крим, А не по кухонну сіль. Із крану хай ллється Чистенька вода Здоров’я усім вам На многії, благії літа.

×