Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Газета "Колос", № 15 (8732) від 5 квітня 2019 р

11 views

Published on

Проект "Заліщики online" http://zal.te.ua/

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Газета "Колос", № 15 (8732) від 5 квітня 2019 р

  1. 1. kolosgazeta2015@gmail.com Інтернет-версія: http://zal.te.ua/ ЗАСНОВНИК: ТОВ «Редакція газети «Колос» Читайте нас у Facebook: www.facebook.com/koloszal/ Виходить з 24 лютого 1940 року № 15 (8732) Цiна вроздрiб - 4 грн. 50коп. № з/п Прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) кандидата на пост Президента України (в алфавітному порядку) Кількість голосів виборців, поданих за кандидата на пост Президента України 1 Балашов Геннадій Вікторович 59 2 Безсмертний Роман Петрович 117 3 Богомолець Ольга Вадимівна 164 4 Богословська Інна Германівна 38 5 Бойко Юрій Анатолійович 973 6 Бондар Віктор Васильович 22 7 Ващенко Олександр Михайлович 22 8 Вілкул Олександр Юрійович 184 9 Габер Микола Олександрович 20 10 Гриценко Анатолій Степанович 11680 11 Данилюк Олександр Володимирович 24 12 Дерев’янко Юрій Богданович 38 13 Журавльов Василь Миколайович 32 14 Зеленський Володимир Олександрович 14587 15 Каплін Сергій Миколайович 38 16 Кармазін Юрій Анатолійович 96 17 Кива Ілля Володимирович 14 18 Корнацький Аркадій Олексійович 40 19 Кошулинський Руслан Володимирович 6157 20 Кривенко Віктор Миколайович 197 21 Купрій Віталій Миколайович 27 22 Литвиненко Юлія Леонідівна 118 23 Ляшко Олег Валерійович 8084 24 Мороз Олександр Олександрович 40 25 Наливайченко Валентин Олександрович 450 26 Насіров Роман Михайлович 13 27 Новак Андрій Яремович 26 28 Носенко Сергій Михайлович 20 29 Петров Володимир Володимирович 134 30 Порошенко Петро Олексійович 22758 31 Ригованов Руслан Олександрович 30 32 Скоцик Віталій Євстафійович 45 33 Смешко Ігор Петрович 3871 34 Соловйов Олександр Миколайович 17 35 Тарута Сергій Олексійович 54 36 Тимошенко Юлія Володимирівна 19065 37 Тимошенко Юрій Володимирович 1018 38 Шевченко Ігор Анатолійович 123 39 Шевченко Олександр Леонідович 859 Відповідно до статті 83 Закону України "Про ви- бори Президента України" на підставі протоколів дільничних виборчих комі- сій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", та повідомлень про зміст та- ких протоколів дільничних виборчих комісій, переда- них за допомогою техніч- них засобів зв’язку із спе- ціальних виборчих діль- ниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором Ук- раїни, на полярній станції України, а в разі повтор- ного підрахунку голосів виборців – протоколу ок- ружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відпо- відній виборчій дільниці, окружна виборча комісія встановила: 1) кількість виборчих бю- летенів, одержаних окруж- ною виборчою комісією – 145263; 2) кількість виборчих бюлетенів: 2.1) одержаних дільнични- ми виборчими комісіями те- риторіального виборчого ок- ругу – 145263; 2.2) виготовлених, як виня- ток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосеред- ньо дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу – 0; 3) кількість виборців, вклю- чених до списків виборців на виборчих дільницях терито- ріального виборчого округу – 143666; 4) кількість виборців, вне- сених до витягів із списку ви- борців для голосування за місцем перебування на ви- борчих дільницях територі- ального виборчого округу – 6711; 5) кількість невикориста- них виборчих бюлетенів – 53047; 6) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голо- сування, – 85890; 7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування – 6326; 8) загальна кількість ви- борців, які отримали виборчі бюлетені в межах ТВО – 92216; 9) кількість виборчих бю- летенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницяхТВО – 0; 10) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу – 92215; 11) кількість виборчих бю- летенів, визнаних недійсни- ми – 961; 12) кількість голосів ви- борців, поданих за кожного кандидата на пост Прези- дента України: (див. таблицю). ВИБОРИ - 2019u Державний фонд регіо- нального розвитку - одне із джерел фінансування проектів, які реалізову- ються на Тернопільщині. Крім нього, маємо ще суб- венцію з державного бю- джету на розвиток інфрас- труктури ОТГ та субвенцію на соціально-економіч- ний розвиток окремих територій. За словами голови Тер- нопільської ОДА Степана Барни, щороку надхо- дження з цих субвенцій збільшується, що дозво- ляє реалізовувати ще більше важливих проектів для нашого краю та для жителів Тернопільщини. Зокрема, за останні чо- тири роки Уряд виділив 4,2 млрд. грн. державної підтримки регіонального розвитку. Ці кошти склали: - 502,2 млн. грн. - ДФРР - 347,2 млн. грн. - інф- раструктура ОТГ - 2 млрд. 644 млн. грн. - автомобільні дороги - 46,2 млн. грн. - житло сиротам та ветеранам - 38,3 млн. грн. - Нова українська школа - 51,5 млн. грн. - шкільні автобуси - 223,5 млн. грн. - сільська медицина - 318,6 млн. грн. - соціально-економічний розвиток. Матеріал наданий Заліщицькою райдержадміністрацією ЗАЛУЧИЛА ТЕРНОПІЛЬЩИНА НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТІВ 7-14 КВІТНЯ СТАРТУЄ КУБОК РАЙОНУ З ФУТБОЛУ: Ворвулинці-Лисівці; Товсте-Касперівці; Дорогичівка-Кошилівці; Солоне-Поділля. Початок о 15 год.
  2. 2. 2 № 15 (8732) ВИБОРИ - 2019u
  3. 3. 3№ 15 (8732) ВІДЛУННЯ ПОДІЇu Днями у Заліщицькому обласному комунальному дитячому санаторії зак- лали та освятили капсулу під будівництво плаваль- ного басейну. Це – па- м’ятна подія для дітей, які тут проходять курс ліку- вання та оздоровлення, а також для колективу санаторію, жителів міста та району. Адже відвідувати плавальний басейн можна буде всім бажаючим у певні, відведені для цього, години. З цієї нагоди у санаторій завітали численні гості – народний депутат України Олег Барна, голова Тернопі- льської обласної ради Віктор Овчарук, заступник началь- ника управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації Тетяна Скар- лаш, заступник голови Залі- щицької РДА Роман Бурдей- ний, всечесні отці Іван Сендзюк, Олег Винницький, Василь Хребтак та Воло- димир Дрозда. «Ми починаємо справу, яка допоможе змінити на краще життя дітей, котрі потребують завжди нашої підтримки, турботи та любові. Радісна ця подія для хлопчиків та дівчаток з особливою долею, адже плавальний басейн буде підлаштований для кращого їх лікування, – мовила ведуча заходу Христина Буринюк. – Завдяки допомозі та підтримці небайдужих людей наш санаторій от- римав змогу покращити лікування». «Басейн такого типу значно збільшить приваб- ливість цього закладу, – наголосив під час свого виступу голова Тернопі- льської облради Віктор Овчарук. – Хоча на даний час санаторій знаний не лише в Тернопіллі, а й за його ме- жами. Я прихильник того, щоб у цьому оздоровчому закладі надавали реабі- літаційні послуги. Плава- льний басейн уже відкритий в м.Козові, він там успішно працює. Дітки відпочивають, займаються спортом. Впев- нений, що найближчим ча- сом нам вдасться побу- дувати басейн із сонячними батареями, колекторами тепла, спеціальною очис- ткою води, пристосований для дітей з інвалідністю у Заліщиках. На його будів- ництво виділено вже 7,5 млн.грн. Усі ці кроки – це реальні зміни, які проходять в нашій області. Мені приєм- но, як лікарю, бачити, як ми виводимо медицину зі стагнації. Сьогодні медичні заклади борються за якісно надані послуги. Переконаний в тому, що скоро ми тут будемо стояти і відкривати басейн, щоб діти, які приїжджають на лікування в цей заклад, могли дійсно оздоровитися. Цей басейн буде працювати не тільки для комунального закладу, але й для регіону, Заліщик зокре- ма. Ми домовилися з владою - місцевою та районною, щоб дітки в окремий час могли оздоровлюватися, зай- матися спортом, плавати – це все для того, щоб наша молодь була здоровою». Заклад розрахований на 100 ліжок, з них – 10 рев- матологічних, 50 – пуль- монологічних, 40 – сумісного перебування матері та дитини. При санаторії функ- ціонує центр реабілітації з кабінетом ЛФК, в якому заняття проводяться індиві- дуально з кожною дитиною. Крім цього, є клінічна лабо- раторія, аромотерапія та кабінет психоемоційного розвантаження, сауна, ба- сейн та тренажерний зал, оснащений необхідним об- ладнанням. Санаторій знаходиться на обласному бюджеті. Олег Барна, народний депутат України, зазначив: «Розпочинається будів- ництво вкрай потрібного для маленьких пацієнтів об’єкта. Важливо, що це є дитячий заклад, адже про хлопчиків та дівчаток ми повинні дбати насамперед, щоб наша нація була розумна і здорова». Окрім лікування, діти мають змогу навчатися в освітній школі І-ІІ ступенів, яка функціонує при санаторії і працює в ній 21 педагог. Відпочиваючі мають змогу проживати в комфортних умовах у двоповерховому будинку по 2-4 людини. Тут запроваджено нові методи лікування – іпотерапію, нордичну ходу, аквагімнас- тику, арттерапію. У серед- ньому 1100-1200 дітей проходить курс лікування та оздоровлення у закладі. До слова запросили зас- тупника начальника управ- ління охорони здоров’я ОДА Тетяну Скарлаш: «Багато лікарів кажуть мені, що на- віть не думали, що мрії здійснюються. Ми відчули зміни, наші пацієнти їхали на лікування в Київ чи Львів, щоб провести стентування, операції на відкритому серці, але зараз все це є у центральних лікарнях. Сім з половиною мільйонів гривень спрямовано в Заліщицькій район. Медичні працівники закладу на чолі з керівником хочуть мати щось нове, хочуть вчитися і удосконалюватися в своїй роботі. В області понад 77 тис. дітей, які потребують реабілітації, допомоги цих спеціалістів. Ви відкриваєте світ дітям, які мають особливі потреби. Вам не потрібно реклами, адже хто приїжджає сюди вперше, неодмінно повертається із задоволенням. Тут фахівці із золотими руками та щирим серцем, а умови з кожним роком покращуються». «Мені дуже приємно, що заклали капсулу в мій день народження, – зауважив головний архітектор об’єкта Володимир Черкас. –Це моє дітище. Проект досить цікавий і буду радий пош- видше його реалізувати». Санаторію поталанило мати чудовий колектив, який вміє слухати та чути, який завжди буде поруч. «Здійс- нюється мрія не тільки моя, а й всіх заліщан, бо роз- починається побудова пла- вального басейну, – під- креслив головний лікар санаторію Петро Буринюк. – Голова облради Віктор Овчарук сприяв виготов- ленню проектно-кошторисної документації. Одночасно ми підготували документацію на утеплення та перекриття даху в спальному комплексі, заміну вікон в школі, реа- білітаційному центрі та фізкабінеті, а також на ка- пітальний ремонт адмініс- тративного корпусу. Будів- ництво басейну разом з цими проектами обійдеться орієнтовно в 17,5 млн.грн. Це два річних бюджети нашого закладу. Я вдячний за підтримку та розуміння усім, хто долучився до цього проекту». На завершення заходу всечесні отці освятили капсулу та місце, де буде побудований басейн. Ірина ІВАНСЬКА Світлини автора. 6 10 2 71 с .Б ед ри ків ц і 6 10 2 72 с .Б л и щ а нк а 6 10 2 73 с .С тав ки 6 10 2 74 с .Б ур як івка 6 10 2 75 с .В и ня ти нц і 6 10 2 76 с .Г ол ігра д и 6 10 2 77 с .В о рв ул и нц і 6 10 2 78 с .Г ин ь ків ці 6 10 2 79 с .Г ол о вч и нц і, с .К ор ол івка 6 10 2 80 с .Г ор о д ок 6 10 2 81 с .Д з ви ня ч 6 10 2 82 с .Д о б рівл ян и 6 10 2 83 с .Д о ро ги чівка 6 10 2 84 с .В и год а 6 10 2 85 с .Д у нів 6 10 2 86 с .Щ и тівц і 6 10 2 87 с .Д у пл и сь к а 6 10 2 88 м .За л іщ и ки 6 10 2 89 м .За л іщ и ки 6 10 2 90 м .За л іщ и ки 6 10 2 91 м .За л іщ и ки 6 10 2 92 с .З ел ен ий Г ай 6 10 2 93 с .П е ч ор на 6 10 2 94 с .В и но гра д н е 6 10 2 95 с .З озул ин ц і 6 10 2 96 с .Іва не - З ол от е 6 10 2 97 с .К ас пер ів ці 6 10 2 98 с .Л ис и ч ни ки 6 10 2 99 с .К ол о д ріб ка 6 10 3 00 с .К ош и л ів ці 6 10 3 01 с .П о п ів ц і 6 10 3 02 с .К ул а ків ц і 6 10 3 03 с .Л ис ів ц і 6 10 3 04 с .Л ит я чі 6 10 3 05 с .М и ш ків 6 10 3 06 с .Н а гор я н и 6 10 3 07 с .Н и рк ів 6 10 3 08 с .Н о в ос іл к а 6 10 3 09 с .А нге л ів ка 6 10 3 10 с .П о д іл л я 6 10 3 11 с .С а д ки 6 10 3 12 с .С и нь ків 6 10 3 13 с .С л о б ід ка 6 10 3 14 с .Р о ж а нів ка 6 10 3 15 с .С о л о не 6 10 3 16 с м т . Т о в ст е 6 10 3 17 с м т . Т о в ст е 6 10 3 18 с .Г л уш ка 6 10 3 19 с .Т ор с ь ке , с .Я ку б ів к а 6 10 3 20 с .Б ер е ст о к 6 10 3 21 с .У гр и нь ків ц і 6 10 3 22 с .Х ар т он ів ц і 6 10 3 23 с .У с т еч к о 6 10 3 24 с .С в е р ш ків ц і 6 10 3 25 с .Х м е л е в а 6 10 3 26 с .Ш и п ів ц і 6 10 3 27 с .Ш ут р ом и н ці У приміщенні Заліщицької районноїфіліїТернопільського обласного центру зайнятості відбулось засідання діалогового майданчика з питаньпрофесійноїорієнтації. Захід організований з метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з населенням, удосконалення змісту, форм та методів її проведення, поліпшення інформаційно-методичного забезпечення, вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду, створення банку матеріалів методич- ного та рекомендаційного характеру для роботи з різними категоріями та соціальними групами на- селення, координації спів- праці з даного напрямку дія- льності з соціальними парт- нерами. У засіданні взяли участь: начальник відділу з питань освіти, молоді і спор- ту Заліщицької РДА, нача- льник відділу Заліщицького бюро безоплатної правової допомоги, фахівець з проф- орієнтації випускників нав- чального закладу «Заліщи- цький аграрний коледж ім. Є. Храпливого», заступник ди- ректора спеціалізованої школи І-ІІІ ст. ім. О. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики, директор центра- льної районної бібліотеки, заступник директора ДПТНЗ «Заліщицьке вище профе- сійне училище», заступник голови Товстенської селищ- ної ради (громада) та фахівці Заліщицької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості. Відкрили захід заступник директора Заліщицької філії В.В.Данюк та провідний фахівець з профорієнтації В.І.Борейко. Завідувач сек- тору активної підтримки безробітних Л.В.Андрусик поінформувала присутніх про профорієнтаційну робо- ту, яка проводиться фахівця- ми філії з клієнтами служби зайнятості, учнями, студен- тами, батьками, працівника- ми освіти та зайнятим на- селенням. Акцент ставився на те, що проведення діа- логових майданчиків буде сприяти координації роботи з профорієнтації населення шляхом взаємодії всіх учасників діалогу, удоско- наленню їїінформаційногота методичного забезпечення. Кожен член засідання діалогового майданчика висловив свою думку та пропозиції щодо подальшої співпраці з даного напрямку роботи. Захід відбувся в позитивній та дружній атмосфері. Михайло ГНАТИШИН, директор Заліщицької районної філії Тернопільського ОЦЗ СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄu
  4. 4. 4 № 15 (8732) ВИБОРИ - 2019u (Початок читайте на 2 сторінці.)
  5. 5. 5№ 15 (8732) НА НИВІ ОСВІТИu …Таке красиве українське слово – плекаймо, піклуймо- ся, любімо, цінуймо, догля- даймо, шануймо. Але ж – плекаймо! Немов у долонях зігрітий паросток, политий любов’ю і ніжністю рідних, доглянутий вчителем, збе- режений державною муд- рістю. Паросток, який стане коренем, цвітом і колосом життя. Паросток, який дасть якісний і цінний урожай, заколоситься полем, збере- жеіпримножитьтрадиціїроду людського. Паросток – наше майбутнє, наша совість, наша надія – наші діти. Плекаємо–мріємопрощастя для них, мріємо про мож- ливість реалізації цих мрій у кращихпроявах.Мріємо,щоб наші діти відчували себе людьми з розправленими крилами та благородним бажанням змінити цей світ накраще. Саме такий мотив щоден- ної наполегливої праці педа- гогів Заліщицької державної гімназії. І ось результати. Загальна кількість призо- вих місць на обласних ета- пах Всеукраїнських учнів- ських олімпіадах з навчаль- нихдисциплін–11(1 друге,10 третіх). Призерами стали: – з англійської мови: Тра- кало Анастасія (ІІІ, 7(11)-А), Угрин Андрій (ІІІ, 7(11)-В), СмеречанськаЮлія(ІІІ,6(10)- А); – з німецької мови: Копко Анастасія (ІІІ, 7(11)-В), СмеречанськаЮлія(ІІІ,6(10)- А), Хом’як Марта (ІІІ, 5(9)-А); – з української мови та літератури: Смеречанська Юлія (ІІ, 6(10)-А); –застрономії:ЧоканСергій (ІІІ, 7(11)-А); – з математики: Гірний Ми- кола (ІІІ, 7(11)-Б); – з правознавства: Долин- ський Андрій (ІІІ, 5(9)-А); –зфізики:ГірнийМикола(ІІІ, 7(11)-Б). Вчителі,якіпідготувалипри- зерів обласного етапу Всеук- раїнських предметних олім- піад: - фізики та астрономії – ГоринН.П.; - української мови та літератури – Пацарина Н.М.; - англійської мови – Савчинська М.В., Лучин І.З., Стрельбіцька О.П.; -німецькоїмови–ПопільГ.І., Царьова О.С., Байгуш Н.В.; - математики – Грушко Н.А.; - правознавства – Н.Я.Гуцу- ляк . 12 гімназистів стали пере- можцями та призерами ІІ етапу обласного етапу Все- українського конкурсу-за- хисту науково-дослідницьких робіт МАН: - Данилюк Оксана (7(11)-В) – І місце, зарубіжна літе- ратура; - Безушко Юлія (5(9)-А) – ІІ місце, всесвітня історія; - Чокан Сергій (7(11)-А) – ІІ місце,інформаційнітехнології; - Яросевич Анастасія (5(9)- А) – ІІ місце, українська література; - Угрин Юрій (6(10)-А) – ІІІ місце, зарубіжна література; - Долинський Андрій (5(9)- А) – ІІІ місце, українська мова; - Шмиглик Ольга (6(10)-А) – ІІІ місце, англійська мова; - Кузняк Вікторія (7(11)-В) – ІІІмісце,біологія; - Сем’янів Максим (7(11)-А) – ІІІ місце, біологія; - Тяско Денис (5(9)-А) – ІІІ місце, математика; - Гірний Микола (7(11)-Б) – ІІІ місце, математика; - Гарасимчук Василь (7(11)-А) – ІІІ місце, інформаційні технології. Вчителі, які підготували переможцівіпризерівІІетапу конкурсу-захисту науково- дослідницьких робіт МАН: Середюк Т.С., Дяків В.Г., Пацарина Н.М.,Копичинська З.М., Колодницька О.Ю., Грушко Н.А., Мандзюк Л.О., Зубик Н.В.,Савчинська М.В., Середюк О.А., УченицяДанилюкО.разом ізкерівникомСередюкомТ.С. готуються до ІІІ (заключного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницькихробіт МАН. …Ш.Амонашвілі говорить: «Дитина – вище творіння Природи і Космосу і несе в собіїхриси–могутність ібез- межність», а ти, Вчителю, ведеш цю Могутність і Без- межність за руку, плекаєш в своїх долонях щоденно… Плекаєш, піклуєшся, вчишся разом. Плекаєш, маєш мож- ливість, тому що є в тебе, ще багатьма неоціненна, твоя, одна на Землі, рідна і незалежна держава. Дер- жава, яка дає тобі замов- лення, прагне, просить, турбується. І ти, Вчителю, допоможеш, бо саме ти – творець Педагогіки. Бо державі потрібна влас- не національна еліта – ви- соко інтелектуальна, профе- сійно відповідальна, глибоко патріотична, віддана влас- ному народові, Україні. Світлана КУЗЬ, заступник директора з НВР Заліщицької державної гімназії У нашої колеги - секретар-друкарки редакції газети “Колос” Любові Володимирівни ІЛЬНИЦЬКОЇ - поважний ювілей. Багато літ наш колектив працював з цією чудовою жінкою, через її руки і серце проходили всі наші матеріали перш ніж з’являлися вони на сторінках газети. Ми душею єдналися з цією життєрадісною людиною, яка завжди вміла порадити словом, допомогти в біді, поділитися щедрістю. Тому в думках і помислах наших редакційних буднів Любов Володимирівна завжди з нами. У день Вашого ювілею сердечно вітаємо Вас, дорога імениннице, і щиро бажаємо міцного-преміцного здоров’я, бадьорого настрою, світлих помислів і нехай кожен день дарує сонячні почуття, повагу і любов близьких та рідних. Нехай Боже благословення завжди буде з Вами та дарує непохитні віру, надію і любов, а людяність, відданість, чуйність до ближнього завжди будуть гідним прикладом для всіх нас, з ким Ви працювали багато літ, згадуючи їх як найкращі в своєму житті. Многая літ Вам, наша дорога ювілярко!’ З повагою – Ваші колеги по роботі 30 березня у нашого найдорожчого татуся та коханого чоловіка Богдана Володимировича Папушка – козацький ювілей.Нехайчерговийденьнародження принесеТобістільки щастя, скільки не було за все Твоє життя, нехай суспільне визнання знайде тебе, а ми в свою чергу постараємося створити вдома сприятливу для цього обстановку. Нехай минулі роки ніяк не позначаються на здоров’ї і дозволяють, як в пору безтурботної юності, куражитися і веселитися безперервно. Нехай у Твоїй біографії цей святковий день залишиться яскравим і незабутнім. Наш милий і любий, найкращий у світі, Бажаємо щастя, даруємо квіти. Щоб сонце і зорі плекали тепло, І щоб завжди здоров’я у тебе було. Щоб смутку на знав, ми просимо в долі, Добра тобі й радості, рідний , доволі. Бо людям для щастя багато не треба - Сімейного затишку й мирного неба! Щоб частіше зустрічались із приємної нагоди, І щоб міцно тримались гілочки одного роду. З повагою та любов’ю – дружина Люда та донька Наталочка Шановні заліщани! Запрошуємо вас взяти участь у проведенні в нашому місті Театралізованої Хресної Дороги за участю Товариства Українських Студентів-Католиків «Обнова» та семінаристів Івано-Франківської Духовної Семінаріїім. свщмч. Йосафата. Дійство відбудеться в п’ятницю, 19 квітня. Початок ходи о 16 годині від центрального майдану міста Заліщики. Запрошуємо вас пройти імпровізовану Хресну Дорогу і в Молитві роздумати над стражданнями Ісуса Христа. Просимо також долучитися до несення Хреста, який буде освячено івстановлено на подвір’ї храмуПокровиПресвятої Богородиці. Організатори дійства – о. Іван Сендзюк, парох та парафіяни храму Покрови Пресвятої Богородиці в Заліщиках НАША ДУХОВНІСТЬu ЛІТЕРАТУРНА ПОЛИЦЯu У видавництві «Терно- граф» побачив світ 14-й випуск «Подільської то- локи» – альманаху літера- турного об’єднання при Тернопільській обласній організації Національної спілки письменників Ук- раїни. «Подільськатолока» стала колись гарним почином, який вже згодом переріс у добру традицію. Над кожним ви- пуском працює команда во- лонтерів, яка залюблена у Слово. Добре попрацювали над 14-м номером дві поетеси і педагоги за фахом – О.Атаманчук та Н.Тарасюк. Саме на них лягла основна праця: вичитка текстів, коректура, редагування, художнє оформлення, обкладинка і комп’ютерне верстання. Допомагали їм поети Володимир Кравчук та Анна-ВіталіяПалій,упорядко- вував письменник Зіновій Кіпибіда. А представлений літературний доробок чималий – понад 70 авторів з різних куточків Тернопілля! Серед нових творів – вірші поетеси, редактора газети «Колос»(м.Заліщики)Оксани Дяків, новели письменника, головного редактора журна- лу «Літературний Тернопіль» Богдана Мельничука, поезії голови Тернопільської обл- організаціїНСПУОлександра Смика, драматургія для дітей письменниці Тамари Гнатович та багато ін. Відкривається альманах рубрикою «Поетичний роз- май». Вперше презентована «Пісеннапоезія».«Розкрилля прози» відкриває нові імена. Зміст збірника щедрий на різноманіття рубрик: «Паліт- ра драматургії», «Дитяча скринька», «Сміхотворча тайстра», «Перекладацькі студії», «Критичні обрії». За- початковано розділ «Знахід- ки конкурсу «Література». Завершується альманах «Фотолітописом» із життя літераторів упродовж мину- лого року. Думається, зацікавить чи- тачів розділ «Незабутні іме- на», в якому представлені твори, присвячені пам’яті Петра Сороки, Квітки Цісик, Степана Будного, Ярослава Бензи, Михайла Левицького. Видано щорічник за фі- нансової підтримки Терно- пільськоїобласної державної адміністрації та Тернопіль- ської обласної ради.
  6. 6. 6 № 15 (8732) ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬu ро Юрія Верби- цького ми зга- дуємо не впер- ше. Сумуємо і гордимося Ге- роєм України, навіть будучи з ним не знайомим. Повер- таючись в ті трагічні для нашої країни часи, в пам'яті відновлюємо все від по- чатку: Революцію гідності, Майдан, Небесну Сотню, події на Інститутській, а далі подумки звертаємо у Гнідинський ліс, де Юрія знайшли мертвим. Тоді й почалась пошукова робота, яка фактично за неповних чотири роки увін- чалась книгою про Героя, основним автором якої є вчитель історії вищої кате- горії, заступник директора Гнідинської школи ім.П.Яцика Бориспільського району Київської області Любов Василівна Прядко. Зустріч з цим педагогом вперше відбулася в літературній світлиці Заліщицької районної бібліотеки у 2015 році. Тоді Любов Василівна розповіда- ла, як учні місцевої школи вшановують пам’ять про Юрія Вербицького, як, по- чувши цю страшну історію про його смерть, пройнялись нею, як масово збирали кошти на встановлення йому пам’ятника. Паралельно продовжувалась пошукова дослідницька робота про родину Вербицьких. Пройшов час, збір матеріалів не припинявся. І, як наслідок цього, друком вийшла книга “Герой”. Історія виявилася настіль- ки захоплюючою, що кожен, хто зацікавився родиною Вербицьких, а ще прочитав книжку про них, шукав оту невидиму ниточку спогадів, які єднали краян з батьками Героя, його предками, з П рідним селом Блищанка і майже рідним Гнідином. “Хочу, щоб ви подивилися на це фото, яке на екрані. Це Гнідинський ліс, тут лісники знайшли понівечене тіло Юрія Зеновійовича, - почала згадувати Любов Василівна. - Якось так сталося, що в травні на цьому місці зацвів кущ диких маків. Ніколи до цього не було такого чуда. Згодом я подумала, що маки цвітуть там, де проливаєть- ся кров справжніх героїв. Ось з цього місця, де загинув справжній Герой України, починалася велика історія, яка розтягнулася аж на 5 років. Спочатку був Гнідин- ський ліс, потім - пам'ятник на роздоріжжі села, в спорудженні якого взяли участь небайдужі з усієї України. Ініціатором його спорудження є наші учні- одинадцятикласники, які 23 січня на уроці історії України сказали: "Ми хочемо пого- ворити про ту подію, яка сколихнула все наше село". Власне тоді вони наполягли: "На цьому місці треба вста- новити пам'ятник". Учні стали блок-постом при в'їзді в Гнідин і збирали гроші від усіх, хто сюди їхав чи йшов. Коли порахували, було 500 тис.грн. Через чотири місяці, 23 серпня 2015 року відбулося відкриття пам'ятника - білий ангел з перебитим крилом. На ньому напис «Юрієві Вербицькому - Герою Небесної Сотні і патріотам, які загинули у Віт- чизняній війні з Росією». А пошукові справи продов- жувались. Як зазначила автор книги, це були наші громадські проекти, вагомі для школи, села, для району, області. Ми телефонували, дізнавались нові факти, історії, зустрічались із Сергієм Тарасовичем - рідним братом Юрія, з однокласни- ками, з колегами і друзями загиблого. Був великий обсяг матеріалу, досліджень. Я про все ділилася зі своєю ро- диною. І якось син мені ска- зав: "Як люди будуть знати те, що ти відшукала в архі- вах, почерпнула із зустрічей. Ти мусиш написати книгу". І я спробувала. Книга вийшла у 2017 році неве- ликим тиражем й одразу розлетілася по всьому світу. Її читають українці в Америці, Канаді, Філадельфії. Мені відрадно, що люди хочуть знати долю Героя, його родини. Я захоплена щирими відгуками про Юрія Тара- совича від його колег- львів'ян. Вони зазначали, яким надзвичайно порядним він був. У житті виділявся скромністю, людяністю, любив свою родину, свою роботу і собаку. Звичайний чоловік, який вийшов із зони комфорту, прийшов на Майдан і поклав своє життя за Україну". З якою теплотою і болем згадував про брата Героя Сергій Вербицький: "Я не сподівався сьогодні такої великої аудиторії. Вдихнув той родинний дух, який ви- тав над моїми предками багато літ тому. Вдячний ав- тору, яка вклала дуже багато своєї душі і тепла в цю книгу і ціную високо її працю. Лю- бов Василівна вже стала членом нашої сім'ї, вона знає про історію нашої родини більше, ніж ми самі. Що сказати про Юрка? Я дивився відеофільм. І дуже зворушений. Таких знімків ми й не бачили самі. Брат - звичайна людина, але в той же час вловлюю в ньому батьківські риси - надзви- чайну порядність і розвинуте почуття справедливості. Оце й дало йому поштовх бути на Майдані. Останній раз, коли ми з ним спілкува- лися, він і словом не обмо- вився, що збирається туди. Мені в цю мить пригада- лася зустріч у 28-й школі Львова з військовим, учас- ником АТО, співаком. Зміст його пісні, яку він тоді вико- нав, - змушував усіх пам'я- тати, що недаремно загинули такі люди, як Юрко і тисячі подібних йому". На презентації книги перед нами в усій своїй величі постало дерево родоводу Вербицьких, починаючи від дідуся й бабусі, до наступних поколінь. Доля цієї родини - це серцевина сумління і небайдужості. Нескореність і самопожертва передава- лись з покоління в покоління. Вони працювали і віддавали життя за відродження ук- раїнської нації і держави. Родина Вербицьких - з діда прадіда еліта української нації, інтелігенти, науковці, просвітяни. "Мені дуже цікаво було працювати з архівними до- кументами, які знаходяться в Заліщиках, Чорткові, Тернополі, - розповідала Любов Прядко. - Найдав- ніший документ, який по- трапив нам до рук, дато- ваний 1867 роком - це лист родини Черників, з якої походить Вербицький, до австрійського цісаря Франца- Йосифа І. Дякуючи таким дослідженням, нам вдалося дослідити 8 поколінь цієї родини. Прабабусю Юрія Тарасовича - Ганну Черник - обирали декілька разів засі- дателем в суді присяжних, її сестра Калина віддала землю під читальню "Про- світи", Іван Скоробагач - прадідусь Героя - теж цікава людина, директор школи на Львівщині, учасник визволь- них змагань 1917-1921 років. Політв'язень загинув у конц- таборі. Ще одна дуже цікава осо- бистість із родини Вербиць- ких - о. Матей Черник, урод- женець Блищанки. Тут дове- лося Любі Василівні добряче потрудитися, щоб знайти факти про нього. Відомо, що служив він у Чорткові. На одній із зустрічей із бла- женним Любомиром Гузаром поцікавилися: "Куди зверну- тися у пошуках цього імені". Порадили зустрітися з пра- цівниками Львівського ар- хіву, які й допомогли. Виявилося,о.Матей Черник закладав фундамент і буду- вав церкву святої Покрови в Чорткові, був у ній першим парохом, а висвячений у сан священика єпископом Ан- дреєм Шептицьким. За офі- ційними даними о. Матей помер від хвороби, за неофіційними - його знищили за проукраїнську позицію. "Коли я складала ро- динне дерево, перекона- лася, як багато представ- ників роду Вербицьких є членами повстанського руху. Скажімо, бабуся Юрія Тарасовича - Марія Скоробагач (Вербицька) організувала жіночу гілку ОУН-УПА в Блищанці і Дуплиськах, її чоловік Зеновій Васильович - учитель, директор школи. У червні 1941 року приїхав у Львів, побачив там жахливу картину, коли червоні відступали, залишивши море крові на вулицях. Він побачив це і повернувся додому. Це був останній фактор, який впли- нув на його світогляд, і після приходу радянської влади Зеновій організував підпілля в Заліщицькому районі.Є архівні документи, які свід- чать, що Зеновій Васильович був референтом УПА (псев- донім Чорний)". Про батьків Юрія з теп- лотою згадувала дружина Сергія - Ольга Вербицька. І Тетяна Василівна, і Тарас Зе- новійович - були прикладом вихованості, патріотизму, волевиявлення для дітей. Ніколи не чула в сім'ї, щоби батьки навіть голосно, на підвищених тонах спілкува- лися. Це були розумні ін- телігентні люди, які й синів у такому дусі виховали. Рід справді має гідне продов- ження і славну історію. Куди пролягли стежки- дороги Любові Прядко в пошуках нових імен роду Вербицьких? "Знаєте, багато зусиль докладав для цього й співавтор книги Петро Бу- ринюк, головний лікар ди- тячого ревмосанаторію, - продовжувала Любов Ва- силівна. - Ми з гнідинськими дітьми приїжджаємо не вперше в цей мальовничий куточок над Дністром оз- доровлюватись. І при зу- стрічі я зацікавалась Бли- щанкою, Дуплиськами. А далі пошуки простягнулися в Сосулівку, Росохач, Угринів Чортківського району, в Копичинці, Тернопіль...» Скільки цікавих зустрічей з людьми, скільки з небуття повернуто імен роду Вербицьких?! Тому за такі дослідження - подяка всім, хто спричинився до джерел пізнання героїв-патріотів. І ця подяка звучала від Любові Прядко, Петра Буринюка, історика-дослідника Михайла Сопилюка, вчителя зі Сло- бідки Антона Могилюка, ве- дучої цього заходу, дирек- торки ЦБС Ольги Тракало. А на завершення виступив генеральний вікарій Буча- цької єпархії УГКЦ о. Во- лодимир Заболотний, волон- тер і капелан, який неодно- разово бував на Сході Ук- раїни: «Господь дає нам урок, як діє Боже провидіння. Лю- дина каже, що то збіг обста- вин, але то Бог так скерував. Коли людина щось зробила для слави Божої, те місце ще називають Голгофою. У цій родині дуже багатоГолгоф. Чи в Березі Картузькій, чи в Чорткові, чи на мосту в Со- сулівці, чи то в Гнідинському лісі. Є місце, коли людина відходить до Вічності і пред- ставляє Господу все, що вона зробила. Коли ми сьогодні звер- таємо увагу на рід Верби- цьких, то розуміємо, що най- кращі люди пішли боротися за цей край. Дякую всім, хто захищав нашу державу, загинув за неї і лежить у сирій землі. А також тим, хто бореться за кожен її клаптик ще й донині, захищаючи від ворогів. А особлива подяка Любові Василівні - за її титанічний труд. І нехай відчуття родинного духу Вербицьких виховує нас справжніми людьми і супроводжує наші кроки». Ольга ЛИЧУК Світлини Юрія ВІЙТИКА.
  7. 7. 7№ 15 (8732) ВИБОРИ-2019u ПОЖАРТУВАЛИ ЙДОСИТЬ. АТЕПЕРСЕРЙОЗНО. ПРОЗЕЛЕНСЬКОГО «Кажуть, гумористичний талант В.Зеленського “аж іскрить”. То краще нехай він іскрить на сцені. А як іск- ритиме на чолі держави, то може і себе спалити, і дер- жаву”, - зазначив відомий дисидент та публіцист Іван Дзюба. Російська пропаганда та частина українських ЗМІ про- тягом усієї виборчої кампанії кричали: “Хто завгодно, ті- льки не Порошенко”. Нато- мість у другому турі виборів ми бачимо чинного Прези- дента, хоча і з Володимиром Зеленським. Попри весь інформаційний бруд, який торкався навіть його родини, П.Порошенкопродовжуєзма- гання. А самі вибори, за за- гальним визнанням спосте- рігачів, у тому числі міжнаро- дних, пройшли вільно і демократично. А от про те, ким насправді є Зеленський, у своєму звер- ненні до українців ще перед першим туром застерегли люди, яких сміливо можна назвати цвітом нації. Це - В’ячеслав Брюховецький, Юрій Вінничук, Петро Воль- вач, Богдан Горинь, Микола Жулинський, Олександр Ір- ванець, удова Левка Лук'яне- нка Надія Лук'яненко, Павло Мовчан, Раїса Недашківська, Михайло Ратушний, Ірен Роздобудько, Вадим Скура- тівський,ЮрійЩербак таінші відомі українці. ГОЛОБОРОДЬКО–ЛИШЕ ТЕАТРАЛЬНА МАСКА У своїй спеціальній заяві вони наголошують, що вибо- рці часом помилково асоцію- ють артиста-коміка з вига- данимгероєм серіалу«Слуга народу»Голобородьком. Але це - театральна маска. “Не секрет, що кандидат у Пре- зидентиЗеленський–цепро- ект олігарха Ігоря Коломой- ського, який розікрав міль- ярдидоларів«Приватбанку». І лише держава врятувала вкладників від втрати коштів, провівши націоналізацію”, - йдеться у заяві. Післяцієїцинічноїоборудки Коломойський, нагадують ін- телектуали, втік до Швей- царії.Аколинимзацікавилося вже й американське право- суддя, сховався в Ізраїлі, країні, яка не видає своїх громадян. Також у зверненні підкрес- люється, що телеканал І.Ко- ломойського «1+1» перетво- рився на піар-агентство В.Зеленського. Олігарх, який прагне уникнути відповідаль- ності та знов отримати змогу користуватись Державним бюджетом вкидає награбо- вані кошти в українські ви- бори. Та і сам Зеленський, згідно з розслідуванням про- грами «Схеми», на п’ятому році війни заробляє чималі гроші в Росії. І навіть отримує фінансування на свої проек- ти з бюджету держави-агре- сора. “Зеленський усім своїм способом життя, офшорами, інформаційним і бізнес-ре- сурсом залежний від Коло- мойського, його телеканалів, юристів, режисерів і політ- технологів”, - наголосили ві- домі українці. НЕВЖЕТОЙ, ХТОНАЗИВАВУКРАЇНУ “ПОРНОАКТРИСОЮ”, СТАНЕЇЇПРЕЗИДЕНТОМ? Крім того, підписанти звер- нення обурені українофоб- ським змістом телевізійних ток-шоу В.Зеленського: глузуванням з української мови та Томосу, порівнянням України з порноактрисою тощо. Пригадують йому й принизливі виступи перед Віктором Януковичем і Медведєвим. Ніде правди діти: Зеленський постійно виставляв українців в образі дурнуватих «гуцулів» і «хохлів-салоїдів». Заявляв зі сцени, що гасло «Слава Україні!» - то для галицьких туалетів. “Це - не вигадки, а щаблі бізнес-кар’єри ниніш- нього кандидата”, - заявили автори звернення. Відомий дисидент радян- ських часів Іван Дзюба ок- ремо наголосив, що хоч, на думку декого, гумористичний талант Зеленського “аж іс- крить”, краще нехай він “іскрить на сцені”. “А як іс- критиме на чолі держави, то може і себе спалити, і дер- жаву”, - зазначив він. “Я не вірю, що український народ обере Президентом своєї вистражданої держави людину, яка не знає України, не знає її народу, не знає її історії, її культури і позбав- лена політичного мислення, підміняючийого“приколами”, - сказав Іван Дзюба. ТЕХНОЛОГІЯ «ЗЕЛЕНСЬКИЙ» РЕАНІМУВАЛА РОСІЙСЬКИЙПОРЯДОК ДЕННИЙНАВИБОРАХ ПокиЗеленський-кандидат утікав від питань журналістів, суспільство змогло побачити Україну, якої він хоче, у нових серіях «Слуги народу». У цій країні не існує російської агресії і війни, недоброзич- ливці – на Заході, всі украї- номовні персонажі – глитаї, зрадники або нацисти, «пат- ріотизм» буває лише росій- ськомовний, а держава ро- зірвана на 28 шматків. Ти- пова Малоросія. «Фактично, за один день технологія «Зеленський» реанімувала російський по- рядок денний на виборах. Те, від чого, здавалося, відійшли ще в 2014 році, – зауважує журналіст і політичний ек- сперт Ольга Лень. - По суті, його тези повторюють тези Януковича зразка 2004-го: «какая разница», кілька Україн, Схід проти Заходу». Він уникав інтерв'ю з жур- налістами. Політтехнологи ховали Зеленського від люд- ських очей, аби той зайвий раз не показав некомпетен- тність. Але вистачило і тих небагатьох випадків, коли він відповідав на питання ло- яльнихдо себе ЗМІ. Скажімо, Зеленський фактично при- став на путінську модель введення миротворців на Донбасі, заявивши, що вони повинні з'явитись на лінії зіткнення, а не на українсько- російському кордоні, як того вимагаєзаразУкраїнатанаш ключовий союзник - США. Можливо, він просто не розуміє про що каже. Але це - ймовірний Верховний Го- ловнокомандувач! Допусти- ти до влади таку непідго- товлену людину, залежну від олігарха, означатиме руйну- вання хиткої стабільності, яку ми маємо, в економіці - стрибок долара. підрив між- народноїпідтримкиУкраїни.І, можливо, самої української державності. ЯКИМИ Є СЛАБКІ МІСЦЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ІВЧОМУНЕБЕЗПЕКА? Зеленський є абсолютно неготовим до тих викликів, які стоять перед країною та її керівництвом. Президент Росії - не Галкін, а Путін. Пре- м’єр-міністр Британії - Тереза Мей, а не містер Бін. То як можна собі уявити Зеленсь- кого в ролі людини, яка пред- ставляє Україну на важли- вих міжнародних перегово- рах? Хто ляже на операцію під скальпель актора, який грає хірурга?Хтосядевлітак, де замість пілота - артист, який знімався у ролі льот- чика? Коли ми говоримо про пу- тінський сценарій, то маємо на увазі, що Путін хоче от- римати саме такого слабкого і недосвідченого Президента України, як Зеленський. Зеленський залежний від Коломойського. Найяскраві- шим доказом такої залеж- ності єїхнє спільне володіння «Кварталом» та інформацій- на політика каналу «1+1», який належить Коломойсь- кому. Канал надає необме- жену підтримку Зеленському та є головним інструментом чорного піару проти Поро- шенка.УКоломойського –за- старілий конфлікт із держа- вою, вінмститься Порошенку за націоналізацію «Приват- банку», на якутой пішов, щоб врятувати гроші десятків мільйонів клієнтів. Усе це дає підстави роз- глядати можливе президен- тство Зеленського як сер- йозну загрозу послаблення України, повернення її в зону впливуРосії, згортання курсу на членство до Європей- ського Союзу та НАТО. Василь МАРЧУК “Я не вірю, що україн- ський народ обере Прези- дентом своєї вистражда- ної держави людину, яка не знає України, не знає її народу, не знає її історії, її культури і позбавлена по- літичного мислення, під- міняючи його “прикола- ми”, - Іван Дзюба. ПОДЯКАu Щороку 21 березня світ відзначає День людей із синдромом Дауна.“Сонячні”, так називають цих дітей за їх відкрите серце, позитивну енергію, оптимізм і доброту, через свою щирість і безпо- середність, через життя “без масок”, через свою тендіт- ність, відкритість і беззахис- ність, вміння перетворити світ та зробити його більш людяним. Вони можуть не вміти робити простих речей, але, як всі діти на світі, - мрі- ють, ростуть, навчаються, радіють подарункам і святам, хочуть бути щасливими… Незабутнє дійство влашту- вали для своїх вихованців та їх батьків педагоги Заліщи- цького обласного багатопро- фільного навчально-реабілі- таційного центру. «Сонячні» дітки в цей день мали мож- ливість відвідати виставку тварин у с.Торське, взяти участь у пізнавально-розва- жальній програмі, поласу- вати смачними стравами у піцерії «Старі Заліщики», от- римати подарунки. Неймо- вірні враження та позитивні емоції переповнювали серця присутніх. Батьки у спілку- ванні між собою зрозуміли і відчули теплу руку підтримки інших людей. Адміністрація закладу, педагогічний колектив, бать- ки висловлюють щиру подяку всім, хто не залишився бай- дужим, подарував хвилини щастя «сонячним» діткам, проявив доброзичливість і милосердя, підтримав фінан- сово: добродіям Заліщиків Олегу Барчуку, Роману Вер- холі, Лідії Чельняк та Ксенії Гапій з Канади. Першоквітневий день завжди був для нашої родини важливою датою, адже того дня 1941 року народилася наша дорога мама, найрідніша бабуся Любов Петрівна РУДА. Уже три роки, на превеликий жаль, її немає з нами поруч. Але пам'ять жива, як і теплі спогади про нашу дорогу неньку. Усіх, хто знав і поважав Любов Петрівну РУДУ, просимо змовити щиру молитву за її світлу душу... Прийшла весна… Приходять весен сотні… Настане завтра. Дням втрачаєм лік. Та втрати є гіркі й невідворотні. Про це нагадує нам кожен Божий рік. Сховалось щедре материнське сонце – Не сядем разом дружно за столом. Погасли зорі неньки за віконцем – Навік спочила рідна тихим сном… Любов Любові не минула марно, Вона в моїй душі щодня зроста, До тебе, мамо, в небеса безхмарні З молитвою звертаються вуста… Глибоко сумуючі - дочка Оксана, зять Василь, внучка Надія ГЕНІЮ УКРАЇНИ ПРИСВЯЧЕНОu Є поети, чий творчий доробок хочеться назвати вагомим словом – ужинок. Саме це порівняння є особливо доречним для В.Вихруща - відомого дер- жавного діяча, письменника, заслужено- го економіста України. У березні йому б виповнилося – 85. Саме цій даті був присвячений пое- тичний вернісаж, який провела зав.районною бібліотекою для дітей О.І.Топольницька з учнями 4-Б класу Заліщицької державної гімназії (класний керівник - Л.І.Жлуховська). Бібліотекар ознайомила дітей із життєвим та творчим шляхом Володи- мира Павловича. Розповідь Олександри Іванівни доповнювала презентація книги «З Україною в серці». Особлива увага приділена праці автора у Заліщиках. Сем’яник Вікторія, Кравчишин Андріана, Мостапчук Вікторія читали присвяти Заліщикам та О. Маковею, написані саме в цей період. Учні мали можливість переглянути відео про святкування дня народження поета та прослухати пісні на його слова у виконанні Ніни Матвієнко. Бібліотекар ознайомила учнів з поетичними збірками Володимира Ви- хруща та матеріалами про його життя і діяльність. Олександра ТОПОЛЬНИЦЬКА, завідувачка районною бібліотекою для дітей
  8. 8. 8 № 15 (8732) - громадсько-політична газета Заліщицького району. Видається українською мовою щоп’ятниці Нашр/рахунок26004198767 уРАЙФФАЙЗЕН БАНК “АВАЛЬ” (м.Київ), МФО380805,КОД02475256. Адреса:ТОВ“Редакціягазети“Колос”, вул.І.Франка,6,м.Заліщики,48600 РеєстраційнесвідоцтвоТР№679-279ПР, від01.08.2018р. Наклад 2350прим. Передплатнийіндекс:61356. ТЕЛЕФОНИ ПРАЦІВНИКІВ РЕДАКЦІЇ: ОльгаМЕЛЬНИК,заступникредактора- відповідальнийсекретар.......................2-18-69 ІринаІВАНСЬКА,кореспондент............2-11-42 МаріяШКРАБИК,бухгалтер....................2-11-42 Газета видрукувана у друкарні ТОВ “Буковинський видавничий дім” (м.Чернівці, вул. Василя ЛЕСИНА, 31, тел. 54-45-46, 54-45-62). Висловлювані авторами думки можуть не збігатисязпозицієюредакції.ЗгідноЗакону“Про пресувУкраїні” редакціязберігаєзасобоюправо редагуватитаскорочуватиподанітекстовіори- гінали, які не рецензуютьсяі не повертаються. Листуваннязчитачами-лишенасторінкахгазети. Відповідальністьзадостовірністьінформації несутьавтори.Рекламодавцісамостійновідпо- відаютьзазмістрекламнихблоків,зазбереження авторськихправта правтретіхосіб. kolosgazeta2015@gmail.com Редактор О.І. ДЯКІВ«К О Л О С» Матеріали з позначкою (Р) чи (*) оплачені згідно з чинним законодавством України. Чергова по номеру Ольга МЕЛЬНИК. Комп’ютерний набір - Марія РЕХТЕЦЬКА. РЕМОНТНI ПОСЛУГИ ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗI ЗНИЖКОЮ роботи+матерiали. РЕМОНТИБУДИНКIВ,КВАРТИРпiдключ.Перепланування. БУДIВНИЦТВО: будинки, прибудови, павiльйони, гаражi, навiси, альтанки. Банi, паркани. ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ.Мансарднiдахи.УТЕПЛЕННЯ,облицювання будинкiв. (068)1455866, (066)7215631. ЗАКУПІВЛЯ ВРХ (КОРОВИ, КОНІ, БИКИ). ЗВЕРТАТИСЯ: 067 948 21 20. у смт.Товсте житловий будинок зі всіма зручностями. Загальна площа 180 кв.м. Є 2,7 га землі, 5 ставків, пасіка, сад, вівці. Огорожа кована, літня кухня, гараж, сауна, шопа. Звертатися за тел. 067 386 93 99 або 068 972 28 95. П Р О Д А Є Т Ь С Я Заліщицька районна державна адміністрація (організатор перевезень) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі руху. Умови конкурсу Конкурси на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводяться відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт” (із змінами), Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 (із змінами). Відповідно до статті 45 Закону України “Про автомобільний транспорт” (із змінами) у конкурсі на визначення автомобільного перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь автомобільні перевізники, які мають ліцензію на той вид послуг, що виносять на конкурс, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані автобуси відповідного класу, відповідають вимогам, викладеним у статті 34 Закону України “Про автомобільний транспорт”. Згідно з підпунктом 4 пункту 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 (із змінами) достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень. Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на приміських внутрішньорайонних автобусних маршрутах, згідно Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285 (із змінами), на маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів: на приміських маршрутах І, ІІ, ІІІ. Автобуси, які представляються для участі в конкурсі повинні пройти технічний огляд, що підтверджується протоколом перевірки технічного стану транспортного засобу. Відповідно до статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт” (із змінами) та договору на виконання функцій робочого органу, до участі у конкурсі залучається філія “Тернопільський ДОНКК” УДП “Укрінтеравтосервіс” як робочий орган районного конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Заліщицького району. Відповідно до вимог підпункту 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1001 “Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом” (із змінами) та абзацу 3 частини 3 статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (із змінами) діючі ліцензіати, які отримали ліцензію в період 2010 - 2015 рр. зобов’язані подати до Укртрансбезпеки змінені форми відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії. Згідно з статтею 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (із змінами) ліцензіат зобов’язаний надавати органу ліцензування повідомлення про всі зміни даних у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше одного місяця з дня настання таких змін. Для участі в конкурсі на приміських автобусних маршрутах перевізники зобов’язані: подати в якості конкурсної пропозиції щонайменше один транспортний засіб, пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, у разі відсутності перевізників, котрі подали такий транспорт, конкурс проводиться серед тих, хто подав письмову інформацію про його відсутність та інвестиційний проект-зобов’язання про його придбання або дообладнання; забезпечувати роботу на об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 р. та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року; здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством України. Документи для участі у конкурсі приймаються у закритому конверті з позначкою №1, який містить документи для участі в конкурсі та закритому конверті з позначкою № 2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник - претендент. Документи на конкурс приймаються до «15» квітня 2019 року. включно за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 8 год. 30 хв. до 17 год. (п’ятниця до 16 год.) філія «Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» (Робочий орган конкурсного комітету).Увага! З питань щодо номерів рейсів та розкладів руху автобусів на маршруті, бланків документів для участі в конкурсі, а також за довідками звертайтесь телефонами: 52-15-79, 52-45-90,за адресою: м. Тернопіль, вул. Галицька, 38, щоденно в робочі дні з 8 год. 30 хв. до 17 год. філія «Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» (робочий орган конкурсного комітету) електронна адреса: tern.transservise@gmail.com). Конкурс відбудеться «14» травня 2019 року об 11 год. в приміщенні Заліщицької районної державної адміністрації. Плата за один об’єкт конкурсу приміського внутрішньорайонного автобусного маршруту складає – 3000 грн. Якщо кількість маршрутів в одному об’єкті становить більше одного, то кожен наступний маршрут оплачується в розмірі 50% від вартості об’єкту конкурсу. Реквізити для перерахування коштів філія “Тернопільський ДОНКК” УДП “Укрінтеравтосервіс”: код 38758169 в ТВБВ АТ «Ощадбанк» МФО 338545 р/р 26003300625017. Богдан ГУЙВАН, головний спеціаліст відділу економічного розвитку інфраструктури та туризму Степан РАНЕЦЬКИЙ, робочий орган районного конкурсного комітету з організації та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування філія «Тернопільський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс» ВАРТО ЗНАТИu Часвідправл. зпунктів №п/п Номер маршруту Назвамаршруту Протяжм-ту(км) почат. кінцев. К-сть обор. рейс. К-сть авт. Періодичність виконання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5-17 Заліщики -Буряківка 47 5-25 14-30 2 2 Щоденно ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ КОНКУРСУ: У газеті «Колос» від 28 березня 2019 року було опубліковано оголошення «Про встановлення тарифів на території міста Заліщики на послуги централізованого водопостачання холодної води та водовідведення, які надаються КП «Заліщицький Водоканал». У ньому допущена помилка. Правильно читати: «Рішення виконкому Заліщицької міської ради №317 від 26.03.2019 р.» на право оренди приміщення другого поверху поліклінічного відділення Комунального некомерційного підприємства «Заліщицька центральна районна лікарня» загальною площею 13,4 кв.м, що знаходиться за адресою: м. Заліщики Заліщицького району Тернопільської області. Заяви для участі в конкурсі на право оренди даного приміщення приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Колос» та оприлюднення на офіційному веб-сайті Заліщицької районної ради. Конкурс відбудеться о 10 годині 23 квітня 2019 року в кабінеті № 39 на 3 поверсі будівлі Заліщицької районної ради по вулиці Ст. Бандери, 15 «Б». Додаткова інформація про умовами конкурсу конкурсанти будуть ознайомлені під час подання заяв на право участі в конкурсі. Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ТР №033582, виданий на прізвище Кріль Юлія Андріївна, вважати недійсним. Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ТР №071907, виданий на прізвище Юрчишин Петро Миколайович, вважати недійсним. Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серії І-ТР №025355, виданий на прізвище Лопушняк Максим Петрович, вважати недійсним. Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯГ №465356, виданий на прізвище Мацуляк Василь Миколайович, вважати недійсним. Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА №491905, виданий на прізвище Стасюк Іван Гаврилович, вважати недійсним. Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА №486935, виданий на прізвище Стасюк Іван Гаврилович, вважати недійсним. У м.Заліщики, по вул. Стуса, 15, прода- ється приватизо- ваний житловий будинок із земельною ділянкою. Тел.: 0974622372. Про проведення громадських слухань по обговоренню детального плану території земельної ділянки для будівництва канатно-крісельної дороги на території Нирківської сільської ради (урочище Червоне) Заліщицького району Тернопільської області. Замовник ДПТ – Нирківська сільська рада Заліщицького району. Ознайомлення з матеріалами ДПТ та пропозиції приймаються з 05.04.2019 по 05.05.2019 за адресою вул.Шевченка,3 с.Нирків Заліщицького району Тернопільської області. Громадські слухання відбудуться 05.05.2019 р. в приміщенні Нирківської загальноосвітньої школи об 14:00 за адресою: вул.Шевченка с.Нирків Заліщицького району Тернопільської області. Нирківська сільська рада

×