Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imputed tax and imcome VAR initiative

58 views

Published on

Imputed income and tax

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Imputed tax and imcome VAR initiative

 1. 1. Концепція протидії «тіньовому» ринку с/г продукції та оренди землі Заступник голови ГС “ВАР” Михайло Соколов Київ 2019
 2. 2. Млн. га Млн. га С/Г УГІДДЯ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ЗДАНІ В ОРЕНДУ (ДАНІ ДГК) 31 4,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Вся територія України Приватні землі Державні землі Загалом – 35,8 28,8 4,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 За вирахуванням тимчасово окупованих територій Приватні землі Державні землі Загалом – 33,2
 3. 3. 35,47 24,21 26,58 26,67 22,25 20,42 19,19 16,3 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 2012* 2013* 2014* 2015* 2016 2017 2018 Обробка юр.особами - платниками єдиного с/г податку Потенційний обсяг тіньової оренди ЗЕМЛЯ В ОФІЦІЙНОМУ ОБРОБІТКУ (дані ДФС по платниках єдиного податку четвертої групи (ЄП4)) млн. га * Дані за 2012-2014 рр. наведено за вирахуванням тимчасово окупованих територій у Криму та Донбасі
 4. 4. 16.3 13.1 ПОТЕНЦІЙНІ ОБСЯГИ «ТІНЬОВОГО» ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ, МЛН.ГА (ПОРІВНЯННЯ ДАНИХ ДГК та ДФС) 49.1% 39,6% Різниця офіційно оброблюваної землі 2012-2018 р. (Дані ДФС) Різниця наявної та офіційно оброблюваної землі 2018 р. (Дані ГДК/ДФС)
 5. 5. ОЦІНКА ОБСЯГУ «ТІНЬОВОЇ» ОРЕНДИ С/ Г ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВІ СПІВСТАВЛЕННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ТА СУПУТНИКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПОСІВІВ (ПРОЕКТ СВІТОВОГО БАНКУ)
 6. 6. МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ТІНЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ Пілотні райони: • Білоцерківський район Київської обл. • Снігурівський район Миколаївської обл. Джерела інформації: • Супутникові знімки • Ортофотоплани • Індексно-кадастрові карти • Цифрова модель рельєфу • Плани приватизації Методологія: • Збір наземних даних навчальної та валідаційної вибірки с/ г культур • Розпізнавання фактичного використання землі на підставі космічних знімків • Збір кадастрових та адміністративних даних • Співставлення супутникових даних з кадастровими даними про межі ділянок, права використання та режими охорони і використання земель. Точність результатів розпізнавання сільгоспкультур – бл. 85%
 7. 7. ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ОБРОБІТКУ Фактичне землекористування Снігурівський Білоцерківський 1. Фактичний обробіток зареєстр. с/г земель 44,8% 40,4% 2. Зареєстровані с/г землі не обробляються 10,6% 3,2% 3. Фактичний обробіток незареєстр. с/г земель 22,0% 18,0% 4. Інші землі 22,6% 38,3% Фактичний обробіток земель Снігурівського району, 2016 Розмір «тіньового» використання сільгоспземель: 28% - 29%
 8. 8. Один з основних способів маскування «тіньового» обробітку – обробіток третіми особами під прикриттям обробітку нібито власниками ділянок «для особистого використання», тобто «одноосібниками». Довести, що зібраний з відповідної ділянки урожай потім продається, неможливо. Це призводить до несплати податків з отриманих доходів. СХЕМИ «ТІНЬОВОГО» ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ
 9. 9. Орендар не сплачує податків, оскільки формально землю не орендує і господарської діяльності не здійснює. Власник земельної частки (паю) сплачує земельний податок , ставка якого встановлена переважно у мінімальному розмірі - 0,3% НГО, що у грошовому виразі становить 70 грн./ 1 га/ рік для ріллі - фактичне податкове навантаження. Якщо власник земельної частки (паю) самостійно обробляє землю, він, як правило, реалізовує продукцію за готівку. Як наслідок - отриманийдохід не декларується, ПДФО до бюджету не сплачується. Дохід, отриманий з 2 га, не оподатковується, отже ПДФО не сплачується в межах закону. ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА 1 ГА С/Г ЗЕМЕЛЬ У «ТІНЬОВИХ» ВИРОБНИКІВ
 10. 10. Платник податків - орендар сплачує: • мін. 273 грн. єдиного податку; • 525 грн. ПДФО з орендної плати; • 328 грн. ПДФО із зарплати працівників; • 401 грн. ЄСВ із зарплати працівників; • 42 грн. військового збору з орендної плати; • 27 грн. військового збору із зарплати працівників; • 665 грн. ПДВ. Втрати бюджетів усіх рівнів від переходу 1 га с/г землі в «тінь» - 2 261 грн. Сукупні втрати бюджету від «тіньової» оренди: 29,7 – 36,8 млрд. грн. ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА 1 ГА ЗЕМЛІ, ЩО ОБРОБЛЯЄТЬСЯ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ (НА БАЗІ ОФІЦІЙНИХ ДАНИХ ДФС ЗА 2018 РІК)
 11. 11. ВТРАТИ БЮДЖЕТУ ВІД ПЕРЕХОДУ 1 ГА ЗЕМЛІ У «ТІНЬОВУ» ОРЕНДУ Втрати бюджету від переходу одного гектара в «тінь», грн Загальні втрати бюджету, млрд. грн 2,191 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Середні 29,7 36,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 Наявна земля vs орендована (2018) - 13.1 млн.га 2012 vs 2018, в обробці платників ЄП4 - 16.3 млн.га
 12. 12. • Пропонується встановити взаємозв'язок між єдиним податком для платників четвертої групи (ЄП4) та земельним податком (ЗП), ставки якого встановлюються рішенням місцевої ради. • Пропонується встановити мінімальний розмір ставки земельного податку (ЗП) на рівні 0.75% Поточні ставки ЄП4 Пропоновані ставки ЄП4 Рілля, сіножаті і пасовища (крім розташованих на гірських та поліських територіях та в умовах закритого ґрунту) 0,95% 0,2% + ставка ЗП Рілля, сіножаті і пасовища, розташованих на гірських та поліських територіях 0,57% 0,1% + ставка ЗП Багаторічні насадження (крім розташованих на гірських та поліських територіях) 0,57% 0,1% + ставка ЗП Багаторічні насадження, розташовані на гірських та поліських територіях 0,19% 0,1% + ставка ЗП Землі водного фонду 2,43% 1,68% + ставка ЗП С/г угіддя в умовах закритого ґрунту 6,33% 5,58% + ставка ЗП Ініціативи по боротьбі з тіньовим ринком
 13. 13. Мета: Вирівняти податкове навантаження на 1 га землі «тіньовиків» та орендарів земельних ділянок, які здійснюють діяльність «прозоро», шляхом: • Скасування пільги щодо оподаткування доходів фізичної особи, отриманих від реалізації продукції, вирощеної на власних земельних ділянках, розмір яких менший або рівний 2 га. • Встановлення неоподатковуваного мінімуму у розмірі трьох мінімальних заробітних плат (~14 000 грн.) для доходів фізичних осіб, які отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної на власних земельних ділянках. • Запровадження поставленого доходу, як мінімальної бази оподаткування ПДФО доходів, отриманих від реалізації сільгосппродукції та надання земельних ділянок в оренду. • Створюється окрема пільга зі сплати ПДФО з поставленого доходу для земельних ділянок площею до 1 га (включно). Ініціативи по боротьбі з тіньовим ринком
 14. 14. ПОСТАВЛЕНИЙ ДОХІД Поставлений дохід (ПД) – дохід фізичної особи-власника земельних ділянок, земельних часто (паїв), що розраховується з урахуванням сукупності умов, які безпосередньо впливають на його розмір, а саме: • загальна нормативна грошова оцінка земельних ділянок, які знаходяться у власності фізичної особи; • наявність доходу від реалізації сільськогосподарської продукції; • наявність доходу від надання земельних ділянок в оренду. Ініціативи по боротьбі з тіньовим ринком
 15. 15. Ініціативи по боротьбі з тіньовим ринком 0 525 44 Тіньовики Легальні орендарі ПОТОЧНА СИТУАЦІЯ (грн./га. с/г угідь) 518 525 43 44 Тіньовики Легальні орендарі ПРОПОНОВАНЕ РІШЕННЯ (ПД = 0,1 НГО) Військовий збір ПДФО з орендної плати за землю/ з Поставленого доходу Сплата ПДФО да військового збору
 16. 16. Розрахунок ПД для фізичних осіб, які самостійно здійснюють діяльність на власних земельних ділянках (ПДФ): ПДФ = (ЗНГО – НГО) × 0.1, де ЗНГО загальна сума нормативної грошової оцінки земельних ділянок НГО нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по області (зазначена умова зменшує розмір поставленого доходу на суму, яка дорівнює НГО 1 га с/г землі у кожній області) Ініціативи по боротьбі з тіньовим ринком Якщо (ЗНГО – НГО) має від’ємне значення ПДФ дорівнює 0. Якщо дохід, отриманий від реалізації власної с/г продукції (зменшений на суму неоподаткованого мінімуму з ПДФО (три розміри МЗП)), нижче розміру ПДФ, така особа зобов'язана сплатити ПДФО з ПДФ.
 17. 17. Розрахунок ПД для фізичних осіб, які передали власні земельні ділянки в оренду (ПДО): ПДО = ЗНГО × 0.1, де ЗНГО загальна сума нормативної грошової оцінки земельних ділянок, переданих фізичною особою в оренду Ініціативи по боротьбі з тіньовим ринком Якщо при розрахунку суми ПДФО від доходів з орендної плати за користування земельною ділянкою база оподаткування менша, ніж ПДО, базою оподаткування є ПДО - умова дозволить заблокувати можливі схеми ухилення від сплати ПДФО шляхом заниження розміру орендної плати. ПДО обчислює та сплачує орендар земельної ділянки, який виступає податковим агентом зі сплати ПДФО.
 18. 18. Ініціативи по боротьбі з тіньовим ринком ДОХОДИ БЮДЖЕТУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОПОЗИЦІЙ - ПОСТАВЛЕНИЙ ДОХІД ТА ЄДИНИЙ ПОДАТОК 4 ГРУПИ (МЛРД.ГРН) 7,4 9,1 2,8 3,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Різниця наявної та офіційно оброблюваної с/г землі (2018) - 13.1 (млн.га) Різниця офіційно оброблюваної с/г землі платниками ЄП 4 (2012-2018) - 16.3 (млн.га) Поставлений Дохід (10% НГО) Земельний податок (0.75% НГО) 12.6 10.2
 19. 19. Додатково пропонується: 1. Орендарям земельних ділянок с/г призначення надати право виступати податковими агентами фізичних осіб з нарахування і сплати ПДФО за відсутності реєстрації права оренди Для ідентифікації земельної ділянки у розрахунку суми отриманого доходу та поставленого доходу зазначається кадастровий номер кожної земельної ділянки. 2. Звільнити від сплати земельного податку власників земельних ділянок, земельних часток (паїв), які передали земельні ділянки у користування на умовах договорів емфітевзису платникам єдиного податку четвертої групи Ініціативи по боротьбі з «тіньовим» ринком
 20. 20. Ініціативи по боротьбі з «тіньовим» ринком 3. Запровадити поняття податкового агента щодо земельного податку та умови, за яких орендар виступає таким податковим агентом: • За наявності державної реєстрації права оренди є податковим агентом. • За відсутності державної реєстрації права оренди має право виступати податковим агентом. • Податковий агент надає контролюючому органу реєстр фізичних осіб, для яких він виступає податковим агентом, для формування податкових повідомлень-рішень (ППР). Форма реєстру затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування фінансової політики. • Власники земельних ділянок отримують від податкового агента ППР з відміткою податкового агента про сплату земельного податку.
 21. 21. Ініціативи по боротьбі з «тіньовим» ринком 4. Декларування доходів фізичних осіб - власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) • Обов’язок подання декларації виникає: якщо власник земельних ділянок отримує доходи від реалізації власної сільськогосподарської продукції (за наявності додаткового доходу від надання в оренду земельної ділянки, він також зазначається у цій декларації) • Декларація не подається: якщо поставлений дохід (ПДФ) дорівнює 0 і дохід від реалізації власної сільськогосподарської продукції не перевищує трьох розмірів мінімальної заробітної плати; якщо фізична особа отримує дохід виключно від надання в оренду земельної ділянки, оскільки ПДФО сплачує податковий агент.
 22. 22. Ініціативи по боротьбі з «тіньовим» ринком 5. Доповнити норми Податкового кодексу України в частині надання контролюючими органами органам місцевого самоврядування інформації, а саме: • про суми нарахованих (сплачених) податків, податкового боргу та ін. у розрізі платників податків; • про кадастрові номери земельних ділянок, які зазначено платниками у податкових деклараціях. Передбачено надання органу місцевого самоврядування реєстру податкових повідомлень-рішень, які формує контролюючий орган фізичним особам для сплати земельного податку. При цьому контролюючий орган обов’язково проставляє відмітка «вручено»/«не вручено» з зазначенням причини.
 23. 23. 6. Надати право фізичним особам – власникам земельних ділянок с/г призначення передавати відповідні ділянки в довгострокове користування органам місцевого самоврядування. • З дати передачі земельної ділянки в довгострокове користування, її власник звільняється від сплати земельного податку та не є суб’єктом, на якого розповсюджується обов’язок щодо розрахунку поставленого доходу. • З метою передачі земельної ділянки в довгострокову оренду орган місцевого самоврядування зобов’язаний виставити земельну ділянку на електронний аукціон. • Орендна плата розподіляються між власником земельної ділянки та органом місцевого самоврядування у таких пропорціях: 70% - власнику, 30% - органу місцевого самоврядування. Ініціативи по боротьбі з «тіньовим» ринком

×