Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att Skapa En Workshop

6,302 views

Published on

Hur skapar man en bra workshop.

Published in: Entertainment & Humor, Design
 • Be the first to comment

Att Skapa En Workshop

 1. 1. Att skapa en workshop
 2. 2. Speedppt om workshopskapande… <ul><li>Detta kommer att gå undan </li></ul><ul><li>Uppdrag två timmar på sig att få sex amatörer att skapa ett spel. </li></ul><ul><li>Problem: för lösa tyglar skapar dålig kreativ höjd och missnöjda deltagare </li></ul>
 3. 3. Några viktiga punkter
 4. 4. 1. Övergripande regler <ul><li>Var tydlig med vad du förväntar dig av sessionen och vad som inte är tillåtet. Ex: Ni får inte skapa spel som använder roll and move eller som har ett inslag av frågesport. </li></ul>
 5. 5. 2. Strukturera tiden i små enheter. <ul><li>Det behöver nödvändigtvis inte vara så att deltagarna behöver veta exakt vad som skall hända. Du måste veta däremot. </li></ul>
 6. 6. 3. Hjälp deltagarna genom designfaserna <ul><li>Tema </li></ul><ul><ul><li>Vem är du som spelar </li></ul></ul><ul><ul><li>Vad kan man göra (hitta verb) inom det temat </li></ul></ul><ul><ul><li>Vilka konlikter innehåller temat? </li></ul></ul><ul><li>System </li></ul><ul><ul><li>Hur vinner man </li></ul></ul><ul><ul><li>Vad är bra och vad är dåligt </li></ul></ul><ul><ul><li>Hur interagerar spelarna </li></ul></ul><ul><li>Regler </li></ul><ul><ul><li>Skriv ner övergripande regler </li></ul></ul><ul><ul><li>Vad är inte tillåtet </li></ul></ul><ul><ul><li>Poäng? </li></ul></ul>
 7. 7. 4. Extremt tydlig vad som förväntas i varje steg <ul><li>EX: Nu vill jag att ni skall rita och skriva på tre kort. Varje kort skall vara er motsvarighet till kung, dam och ESS. Med andra ord riktigt bra kort. </li></ul><ul><li>Berätta hur lång tid de får på sig </li></ul>
 8. 8. 5. Divergens och konvergens <ul><li>Varje tidsfas skall börja med en divergent och sluta med en konvergent fas. EX: Börja med att skriva ner tre regler var. Därefter skall ni välja 5 total som ni vill jobba med. </li></ul>
 9. 9. 6. Fokusera på skapande <ul><li>Varje tidsenhet måste resultera att något konkret skapas </li></ul>
 10. 10. 7. Häv kreativa låsningar <ul><li>Personer som inte lyckas skapa något hämmas oftast av för höga prestationskrav eller andra hämningar. </li></ul><ul><li>Lös det genom att: </li></ul><ul><ul><li>Förenkla uppgiften – istället för att skriva en mening så skriv ett ord. </li></ul></ul><ul><ul><li>Förklara att allt är tillåtet – det behöver inte vara bra </li></ul></ul><ul><ul><li>Hjälp deltagaren att inte utvärdera sin egen kreativitet i den divergenta fasen </li></ul></ul>
 11. 11. 8. Kort diskussion <ul><li>Varje tidsenhet sammanfattas med en konstaterande sammanfattning – inte problematiserande. Ex: Det verkas som om vi nu har ett spel som handlar om kockar som tävlar om att laga mat till jordens befolkning. Men det verkar finnas för lite mat för att alla skall klara det. </li></ul>
 12. 12. 9. Testa, testa, testa <ul><li>Hjälp till att skapa tester. Folk pratar för mycket och testar för lite. Så fort en idé presenteras skall du försöka omvandla den till ett konkret test. </li></ul><ul><li>Deltagare: skulle man inte kunna göra allt som en boll med äggen överst och mjölet i mitten: </li></ul><ul><li>Fascilitator: Då testar vi det med en gång. Du gör tre mjölkort och du skapar ett ägg av trolldeg och flörtkulor så ser vi hur det fungerar! </li></ul>
 13. 13. 10. WBS <ul><li>Hjälp deltagarna att skapa en WBS. När det finns 1000 idéer, komponenter, regelförslag och uppslag så skenar ofta den kreativa processen. </li></ul><ul><li>Du skall berätta för deltagarna vilka meningsfulla beslut de skall fatta i designprocessen. </li></ul>
 14. 14. 11. Gör ett körschema Timme 1 Timme 2 Intro, välkomna etc Tema: Vad handlar spelet om? Konstaterande sammanfattning Vad kan man göra inom temat Skapa bra kort Skriv regler Testa, analysera och designa om Slutdesignfas SlutProduktion Exempel

×