Mäta i lean och agila organisationer
Program
2013.08.28
ConfidentialPA12013-06-251
Program
08.30-09.00 – Samling, baguette...
Ola Morin
• Lean Six Sigma konsult
• 2008 Softhouse Consulting
ConfidentialPA12013-06-252
• 2008 Softhouse Consulting
• Kv...
Lean vs Agile?
1. Eliminate Waste
2. Build Quality In
Lean SW development
1. Highest priority is customer satisfaction
2. ...
Lean/Agile vs traditionellt
Rätt saker vid rätt tid
Lean/agile organisationer
Leverera enligt tidplan
Traditionella organi...
Vad ska man använda mätningarna till?
Prediktion
Status
ConfidentialPA12013-06-255
Status
Uppföljning
Knowledge Management
Knowledge
Wisdom
Analysera och förstå
Använd kunskap för att förstå vad
som behöver göras för att nå ...
Vad krävs av datan?
Stabilitet
“A process will be said to be
predictable when, through the use
Walter A Shewhart
Confident...
Mätsystemets inverkan
Process 1
ConfidentialPA12013-06-258
Process 2
Process
variation
Measurement
system variation
Observ...
20
15
10
5
IndividualValue
_
X=10,36
UC L=17,29
1
I-MR Chart of Processing Time
Exempel Processing Time
ConfidentialPA1201...
68.26% fall within ± 1 sigma
95.46% fall within ± 2 sigma
99.00% fall within ± 2,575 sigma
99.73% fall within ± 3 sigma
99...
Mognadsgrad av mätningar
47
400
Test conclusion after 12 days,
Product 1 SW 1.1.A.1.3
20%
Product 1 SW 1.1.A.1.3
Confident...
Olika typer av mätningar
Mäter någon form av faktor som
påverkar en utkomst
Leading indicator
Mäter en utkomst
Lagging ind...
Olika nivåer av mätningar
Organisation
Produkt 1 Produkt 2
ConfidentialPA12013-06-2513
Produkt 1
Release
X.X
Team A
Releas...
Olika områden av mätningar
Projekt
ConfidentialPA12013-06-2514
Produkt
(Kvalitet)
Projekt
(Tid, kostnad,
scope)
Processer
...
Past
Finance
Present
Customer
Future
Learning and Growth
Olika tidsperspektiv
ConfidentialPA12013-06-2515
• How do we look...
Team nivå basic
ConfidentialPA12013-06-2516
Team nivå
Funktionalitet använd vs levererad
Levererade funktionspoäng vs planerade
ConfidentialPA12013-06-2517
Antal lyck...
Surveys
Population
Sample group
δ non-response bias
respnon xx −=δ
δ)1( Rxx resppop −+=
Formulas
ConfidentialPA12013-06-25...
Organisations nivå
Leading indicators over lagging indicators
ConfidentialPA12013-06-2519
Value over cost
Throughput over ...
Att aggregera mätningar
Antag att target för alla enheter är 40%
Olika sätt
70
Completion
ConfidentialPA12013-06-2520
Anta...
Mätningar och förändringar
Vad vill vi uppnå?
Hur kan vi mäta detta?
Börja mäta
Steg för steg
ConfidentialPA12013-06-2521
...
14
12
10
ndividualValue
_
X=10,038
UC L=11,096
Before Improv ements First C hange Second C hangeThird C hange
I-MR Chart o...
Balanced scorecard
Past
Finance
• How do we look to our
Present
Customer
• How do our customers
Future
Learning and Growth...
Balanced Scorecard 2010 - November
1.0 Financial 2.0 Customer
3.0 Competitive
Position
4.0 Operational Efficiency 5.0 Peop...
Balanced Scorecard 2011 - December
1.0 Financial 2.0 Customer
3.0 Competitive
Position
4.0 Operational Efficiency 5.0 Peop...
OPEX
LRR 2012 Line RCA
closure rate
Operator
satisfaction
BSC
November 2012
ConfidentialPA12013-06-2526
Inventions ratio S...
BSC 2013
April 2013 status
OPEX
ConfidentialPA12013-06-2527
Value share
Key deliverables
Innovation culture Learning and c...
Förändring i antal KPIer
2010: 26 KPIer
KPIer
ConfidentialPA12013-06-2528
2010: 26 KPIer
2011: 23 KPIer
2012: 12 KPIer
201...
Att bryta ner mål till mätningar
ConfidentialPA12013-06-2529
Perspectives
Objectives
Strategic planning
ConfidentialPA12013-06-2530
Objectives
Critical success factors
KPI’s
Targets
Perspective Objectives
Critical success
factors
KPI’s TargetsStrategic goal
Expand the
product
Finance
To get risk
capital...
Nedbrytning och utrullning
ConfidentialPA12013-06-2532
Sammanfattning
Mätningar för team ska vara FÖR teamen
Att hitta mätningar som jämför team med varandra blir väldigt komple...
ConfidentialPA12013-06-2534
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mäta Lean/Agile organisationer @ Softhouse frukostseminarium 2013-08-26

314 views

Published on

Hur många gånger har man inte sett organisationer som fortsätter mätas på samma sätt som tidigare trots att man vill införa Lean och agila metoder? Vad innebär ett förändrat tankesätt för organisationen och hur får man detta att bli det naturliga beteendet?

Under detta seminarium kommer jag bland annat att berätta om:

vad som är Lean och agila mätningar,
vad man ska använda mätningarna till,
hur man använder mätningarna beroende på en organisations mognad och
hur man ser till att alla förstår hur deras beteende och resultat ska bidra till mätningarna

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mäta Lean/Agile organisationer @ Softhouse frukostseminarium 2013-08-26

 1. 1. Mäta i lean och agila organisationer Program 2013.08.28 ConfidentialPA12013-06-251 Program 08.30-09.00 – Samling, baguette & dryck 09.00-09.40 – Föredrag 09.40-10.00 – Frågestund ola.morin@softhouse.se Ola Morin Senior consultant
 2. 2. Ola Morin • Lean Six Sigma konsult • 2008 Softhouse Consulting ConfidentialPA12013-06-252 • 2008 Softhouse Consulting • Kvalitet, processer, LSS, förbättring- och förändringsprojekt
 3. 3. Lean vs Agile? 1. Eliminate Waste 2. Build Quality In Lean SW development 1. Highest priority is customer satisfaction 2. Welcome changing requirements 3. Frequent delivery of working software 4. Business people & developers cooperating daily Agile ConfidentialPA12013-06-253 2. Build Quality In 3. Create Knowledge 4. Defer Commitment 5. Deliver Fast 6. Respect People 7. Optimize the Whole 4. Business people & developers cooperating daily 5. Build projects around motivated people 6. Face-to-face conversation is best 7. Progress measured by working software 8. Sustainable development pace 9. Continuous attention to technical excellence 10. Simplicity 11. Self-organizing teams 12. Regular reflection & adaptation
 4. 4. Lean/Agile vs traditionellt Rätt saker vid rätt tid Lean/agile organisationer Leverera enligt tidplan Traditionella organisationer ConfidentialPA12013-06-254 Rätt saker vid rätt tid Flödesfokus Minimera handovers Bygga team Pull system Leverera enligt tidplan Resursutnyttjande Kostnadsfokus Push system
 5. 5. Vad ska man använda mätningarna till? Prediktion Status ConfidentialPA12013-06-255 Status Uppföljning
 6. 6. Knowledge Management Knowledge Wisdom Analysera och förstå Använd kunskap för att förstå vad som behöver göras för att nå en viss utkomst ConfidentialPA12013-06-256 Information Data Knowledge Samla rådata Ge datan ett sammanhang Analysera och förstå informationen
 7. 7. Vad krävs av datan? Stabilitet “A process will be said to be predictable when, through the use Walter A Shewhart ConfidentialPA12013-06-257 Hyfsat låg variation Fungerande mätsystem predictable when, through the use of past experience, we can describe, at least within limits, how the process will behave in the future”
 8. 8. Mätsystemets inverkan Process 1 ConfidentialPA12013-06-258 Process 2 Process variation Measurement system variation Observed variation
 9. 9. 20 15 10 5 IndividualValue _ X=10,36 UC L=17,29 1 I-MR Chart of Processing Time Exempel Processing Time ConfidentialPA12013-06-259 9181716151413121111 5 Observation LC L=3,44 9181716151413121111 12 9 6 3 0 Observation MovingRange __ MR=2,60 UC L=8,51 LC L=0 1 1 1
 10. 10. 68.26% fall within ± 1 sigma 95.46% fall within ± 2 sigma 99.00% fall within ± 2,575 sigma 99.73% fall within ± 3 sigma 99.99997% fall within ± 6 sigma 34.13% 34.13% Normal Distribution ConfidentialPA12013-06-2510 -3σ -2σ -1σ +1 σ +2σ +3 σ 68.26% 95.46% 99.73% 13.60% 13.60% 2.14% 2.14% 0.13% 0.13% 99.00%
 11. 11. Mognadsgrad av mätningar 47 400 Test conclusion after 12 days, Product 1 SW 1.1.A.1.3 20% Product 1 SW 1.1.A.1.3 ConfidentialPA12013-06-2511 359 47 204 108 0 100 200 300 4,2% 10,5% 0% 5% 10% 15% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Age (days after label release)
 12. 12. Olika typer av mätningar Mäter någon form av faktor som påverkar en utkomst Leading indicator Mäter en utkomst Lagging indicator ConfidentialPA12013-06-2512 påverkar en utkomst Y = f(x1, x2, ) x1 och x2 är exempel på leading indicator Y = f(x1, x2, ) Y är exempel på lagging indicator
 13. 13. Olika nivåer av mätningar Organisation Produkt 1 Produkt 2 ConfidentialPA12013-06-2513 Produkt 1 Release X.X Team A Release X.Y Team A Team B Produkt 2 Release X.X Team D Team E Release X.Y Team D Team E Team F
 14. 14. Olika områden av mätningar Projekt ConfidentialPA12013-06-2514 Produkt (Kvalitet) Projekt (Tid, kostnad, scope) Processer Organisatorisk Performance
 15. 15. Past Finance Present Customer Future Learning and Growth Olika tidsperspektiv ConfidentialPA12013-06-2515 • How do we look to our shareholders? • How do our customers see us? Internal Business Processes • What do we have to improve? • Can we continue to improve and create value? Organization and Culture • Are we attractive as an employer?
 16. 16. Team nivå basic ConfidentialPA12013-06-2516
 17. 17. Team nivå Funktionalitet använd vs levererad Levererade funktionspoäng vs planerade ConfidentialPA12013-06-2517 Antal lyckade sprintar vs totalt antal sprintar Ackumulerat affärsvärde vs kostnad Ackumulerat antal automatiska testfall Cyclomatic complexity Surveys
 18. 18. Surveys Population Sample group δ non-response bias respnon xx −=δ δ)1( Rxx resppop −+= Formulas ConfidentialPA12013-06-2518 Population Sample group Respondents Non-respondents
 19. 19. Organisations nivå Leading indicators over lagging indicators ConfidentialPA12013-06-2519 Value over cost Throughput over resource utilization Engineering practices over schedule fulfillment Measure up
 20. 20. Att aggregera mätningar Antag att target för alla enheter är 40% Olika sätt 70 Completion ConfidentialPA12013-06-2520 Antag att target för alla enheter är 40% Medelvärdet för alla enheter är 40 % Antal enheter som når target är 60% Totalt antal %enheter från target är 40% Vilket är bäst att mäta? 0 10 20 30 40 50 60 70 Dev 1 Dev 2 Dev 3 Dev 4 Dev 5
 21. 21. Mätningar och förändringar Vad vill vi uppnå? Hur kan vi mäta detta? Börja mäta Steg för steg ConfidentialPA12013-06-2521 Börja mäta Skapa en baseline Sätta targets Analysera Kommunicera Följ upp
 22. 22. 14 12 10 ndividualValue _ X=10,038 UC L=11,096 Before Improv ements First C hange Second C hangeThird C hange I-MR Chart of Website Response Time by Phase Exempel website response time ConfidentialPA12013-06-2522 61554943373125191371 10 Observation In X=10,038 LC L=8,979 61554943373125191371 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Observation MovingRange __ MR=0,398 UC L=1,301 LC L=0 Before Improv ements First C hange Second C hangeThird C hange
 23. 23. Balanced scorecard Past Finance • How do we look to our Present Customer • How do our customers Future Learning and Growth • Can we continue to ConfidentialPA12013-06-2523 • How do we look to our shareholders? • How do our customers see us? Internal Business Processes • What do we have to improve? • Can we continue to improve and create value? Organization and Culture • Are we attractive as an employer?
 24. 24. Balanced Scorecard 2010 - November 1.0 Financial 2.0 Customer 3.0 Competitive Position 4.0 Operational Efficiency 5.0 People 1.1 Line cost / HC 2.1 LRR @ RTL 2010 3.1 Inventions ratio 4.11 CR Vol (Vendor) 4.12 Open Defects (Vendor) 4.13 Static Analysis (Vendor) 4.14 Stability (Vendor) 5.1 Performance Management Completion 1.2 Consultant ratio 2.2 Project cost 3.2 Basic Platform Cost 4.2 Open Defects 5.2 Leadership Index ConfidentialPA12013-06-2524 1.3 Utilization Index 2.3 Launch accuracy 3.3 Component count 4.3 Static Analysis 4.31 Stability 4.4 Project lead time 5.3 Human Capital Index 1.4 Resource Planning accuracy 2.4 Customer responsiveness 3.4 Re-use of Components 4.61 Test Implementation Level 5.4 Succession Planning 4.62 KCL Producibility
 25. 25. Balanced Scorecard 2011 - December 1.0 Financial 2.0 Customer 3.0 Competitive Position 4.0 Operational Efficiency 5.0 People 1.1 OPEX 2.1 Quality - LRR RTL 2011 3.1 Inventions ratio 4.11 CR Vol (Vendor) 4.12 Open Defects (Vendor) 4.14 Stability (Vendor) 5.1 Performance Management Completion 1.2 Consultant ratio 2.2 2.1 Quality - LRR RTL 2010 3.2 Basic Platform Cost 4.2 Open Defects 5.2 Leadership Index ConfidentialPA12013-06-2525 1.3 Utilization Index 2.2 Project cost 3.3 Component count 4.31 Stability 4.4 Project lead time 5.3 Human Capital Index 2.3 Launch accuracy 3.4 Re-use of Components 4.61 Test Implementation Level 2.4 CA Issue Leakage 4.62 KCL Producibility
 26. 26. OPEX LRR 2012 Line RCA closure rate Operator satisfaction BSC November 2012 ConfidentialPA12013-06-2526 Inventions ratio Speed Launch accuracy Platform family component re- use SW Re-use Prototype cost control Human capital index Talent retention
 27. 27. BSC 2013 April 2013 status OPEX ConfidentialPA12013-06-2527 Value share Key deliverables Innovation culture Learning and comp. management
 28. 28. Förändring i antal KPIer 2010: 26 KPIer KPIer ConfidentialPA12013-06-2528 2010: 26 KPIer 2011: 23 KPIer 2012: 12 KPIer 2013: 5 KPIer
 29. 29. Att bryta ner mål till mätningar ConfidentialPA12013-06-2529
 30. 30. Perspectives Objectives Strategic planning ConfidentialPA12013-06-2530 Objectives Critical success factors KPI’s Targets
 31. 31. Perspective Objectives Critical success factors KPI’s TargetsStrategic goal Expand the product Finance To get risk capital from investors Arrange meetings with new investors Number of new meetings 5 meetings per month Renew the contract with current investors Percent of renewed contracts per expiring month 75 % Customer Get the right branding of the products Make branding survey with randomly picked customers Number of surveys 2 surveys per month Percent of returned surveys 30 % ConfidentialPA12013-06-2531 product development for new markets Internal Business Processes Create generic processes for our products Increase the number of generic processes New processes compared to generic systematic reports 35% Learning and Growth Create innovative products Increase innovation ratio Number of innovations 25 per month Organization and Culture Expand the development organization Promote staff engineers to experts Number of new experts 1 expert per month Increase applications from engineers Number of adds in news paper 2 adds per month Number of received applications 10 applications per month
 32. 32. Nedbrytning och utrullning ConfidentialPA12013-06-2532
 33. 33. Sammanfattning Mätningar för team ska vara FÖR teamen Att hitta mätningar som jämför team med varandra blir väldigt komplexa ConfidentialPA12013-06-2533 Att hitta mätningar som jämför team med varandra blir väldigt komplexa Fundera ut VAD det verkligen är man vill mäta Fundera ut hur man kan mäta och aggregera mätetalen Verifiera att man mäter det man tänkt sig och att det finns tillförlitlighet Våga testa olika sätt att mäta och visualisera resultaten
 34. 34. ConfidentialPA12013-06-2534

×