Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
ColorsTheory‫الطويل‬ ‫رمزي‬
-٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
RGB
•‫الحواسيب‬ ‫بشاشات‬ ‫خاص‬ ‫لو‬ ‫نظام‬
‫هي‬ ‫أساسية‬ ‫ضوئية‬ ‫ألوان‬ ‫ث‬ ‫ث‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬
‫زرق‬ ‫وا‬ GREEN ‫خ‬ ‫وا‬ R...
CMYK
‫رجوا‬ ‫وا‬‫السماوي‬ ‫زرق‬ ‫ا‬
‫صفر‬ ‫ا‬
‫سود‬ ‫ا‬
-٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
‫يستعمل‬ ، ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫رباعي‬ ‫لو‬ ‫نظام‬
‫...
vs
RGB CMYK
‫طيفية‬ ‫ألوان‬ ‫نظام‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ RGB ‫بينما‬ ،‫ية‬ ‫ح‬ / ‫صبغية‬ ‫ألوان‬ ‫نظام‬ CMYK ‫نظام‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الع...
PANTONE
-٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
•‫تقنية‬ ‫يستخدم‬ ‫تجاري‬ ‫لو‬ ‫نظام‬
CMYK ‫و‬ RGB ‫وبعكس‬ SpotColor
( ‫)ح‬ ‫واحد‬ ‫لون‬ ‫ع...
-٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
RGBCMYK
-٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
RGBCMYK
-٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
•‫الشعارات‬ ‫تصميم‬ ‫قياسية‬ ‫بانتون‬ ‫ألوان‬ ‫تعت‬
•‫الكتيب‬ ‫بتجديد‬ ‫المصمم‬ ‫كة‬ ‫ال‬ ‫تنصح‬ ‫اللون‬ ‫انتقاء‬ ‫جودة‬ ‫ع‬ ‫وحفاظا‬ ،‫بانتون‬ ‫دليل‬ ‫كتيب‬
‫ة‬ ‫ف‬ ‫بعد‬ ‫ا...
-٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
‫ا‬‫ر‬‫شك‬
‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

نظرية الألوان ج٢

نظرية الألوان

 • Be the first to comment

نظرية الألوان ج٢

 1. 1. ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬ ColorsTheory‫الطويل‬ ‫رمزي‬ -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
 2. 2. RGB •‫الحواسيب‬ ‫بشاشات‬ ‫خاص‬ ‫لو‬ ‫نظام‬ ‫هي‬ ‫أساسية‬ ‫ضوئية‬ ‫ألوان‬ ‫ث‬ ‫ث‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫زرق‬ ‫وا‬ GREEN ‫خ‬ ‫وا‬ RED ‫حمر‬ ‫ا‬ .‫اللونية‬ ‫طياف‬ ‫ا‬ ‫جميع‬ ‫لتمثيل‬ BLUE •‫بنسب‬ ‫ثة‬ ‫الث‬ ‫لوان‬ ‫ل‬ ‫جمع‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫لون‬ ‫كل‬ ‫ألوان‬ ‫انشاء‬ ‫ا‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫مختلفة‬ ‫اشعاع‬ .‫الشاشة‬ ‫ع‬ ‫التباين‬ ‫مختلفة‬ ‫ضوئية‬ •‫تبدو‬ ‫قد‬ ‫الشاشة‬ ‫ع‬ ‫المنتجة‬ ‫التصاميم‬ ،‫الورق‬ ‫ع‬ ‫طباعتها‬ ‫عند‬ ‫ما‬ ‫نوعا‬ ‫مختلفة‬ ‫الضوء‬ ‫مشعة‬ ‫طيفية‬ ‫ألوان‬ ‫نها‬ ‫ذلك‬ ‫ويعود‬ ‫تمتص‬ ) ‫ال‬ CMYK ‫حبار‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫العكس‬ ‫ع‬ .‫منه‬ ‫يتبقى‬ ‫ما‬ ‫وتعكس‬ (‫الضوء‬ -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
 3. 3. CMYK ‫رجوا‬ ‫وا‬‫السماوي‬ ‫زرق‬ ‫ا‬ ‫صفر‬ ‫ا‬ ‫سود‬ ‫ا‬ -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬ ‫يستعمل‬ ، ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫رباعي‬ ‫لو‬ ‫نظام‬ ‫الطباعة‬ ‫عملية‬ ‫ع‬ ‫لة‬ ‫للد‬ ‫وأيضا‬ ‫المطبوعات‬ ‫ألوان‬ ‫أسماء‬ ‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫والحروف‬ ، ‫نفسها‬ . ‫اللو‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫منها‬ ‫يتشكل‬ ‫ال‬ ‫حبار‬ ‫ا‬
 4. 4. vs RGB CMYK ‫طيفية‬ ‫ألوان‬ ‫نظام‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ RGB ‫بينما‬ ،‫ية‬ ‫ح‬ / ‫صبغية‬ ‫ألوان‬ ‫نظام‬ CMYK ‫نظام‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫العكس‬ ‫وع‬ ‫سود‬ ‫ا‬ ‫هو‬ ‫الناتج‬ ‫فاللون‬ ‫ساسية‬ ‫ا‬ CMYK ‫الوان‬ ‫جمع‬ ‫عند‬ ‫بيض‬ ‫ا‬ ‫هو‬ ‫الرئيسية‬ ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫دمج‬ ‫من‬ ‫الناتج‬ ‫،فاللون‬ RGB ‫نظام‬ ‫يستخدم‬ RGB ‫نظام‬ ‫بينما‬ ‫للمطبوعات‬ ‫يستخدم‬ CMYK ‫ألوان‬ ‫نظام‬ ‫ونية‬ ‫لك‬ ‫ا‬ ‫المواقع‬ ‫كتصميم‬ ‫ية‬ ‫الب‬ ‫للتصاميم‬ -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
 5. 5. PANTONE -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬ •‫تقنية‬ ‫يستخدم‬ ‫تجاري‬ ‫لو‬ ‫نظام‬ CMYK ‫و‬ RGB ‫وبعكس‬ SpotColor ( ‫)ح‬ ‫واحد‬ ‫لون‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫فالبانتون‬ .‫حبار‬ ‫ا‬ ‫كة‬ ‫من‬ ‫وجاهز‬ ‫مخلوط‬ •‫ألوان‬ ‫لمجموعة‬ ‫بانتون‬ ‫دليل‬ ‫يحتوي‬ ‫كاللون‬ CMYK ‫و‬ RGB ‫توجد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫سبيل‬ ‫ع‬ ‫الفضة‬ ‫أو‬ ‫المعد‬ ‫الذه‬ . ‫الح‬ ‫المثال‬ •.‫الخامس‬ ‫اللون‬ ‫أيضا‬ ‫البانتون‬ ‫ع‬ ‫ويطلق‬
 6. 6. -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬ RGBCMYK
 7. 7. -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬ RGBCMYK
 8. 8. -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬ •‫الشعارات‬ ‫تصميم‬ ‫قياسية‬ ‫بانتون‬ ‫ألوان‬ ‫تعت‬
 9. 9. •‫الكتيب‬ ‫بتجديد‬ ‫المصمم‬ ‫كة‬ ‫ال‬ ‫تنصح‬ ‫اللون‬ ‫انتقاء‬ ‫جودة‬ ‫ع‬ ‫وحفاظا‬ ،‫بانتون‬ ‫دليل‬ ‫كتيب‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫بعد‬ ‫اللون‬ ‫درجة‬ ‫ع‬ ‫تؤثر‬ ‫قد‬ ‫والشمس‬ ‫والزمن‬ ‫الرطوبة‬ ‫كون‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬
 10. 10. -٢- ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬ ‫ا‬‫ر‬‫شك‬ ‫لوان‬ ‫ا‬ ‫نظرية‬

×