Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Рекомендаційний список до Дня Незалежності Перевірено

Рекомендаційний список до Дня Незалежності Перевірено

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Рекомендаційний список до Дня Незалежності Перевірено

  1. 1. Відділ культури і туризму Черкаської РДА КЗ «Черкаський районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ Черкаси – 2016
  2. 2. «Живи, Україно, міцній, розвивайся, козацького роду не втрать булави. Живи, Україно, з колін піднімайся, на щастя народу, на славу живи» Я. Яблонський День незалежності України — головне державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді. Уперше День незалежності України було відзначено 16 липня 1991 року — в пам'ять про те, що рік тому — 16 липня 1990 року — Верховна Рада Української РСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Одночасно того ж 16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР ухвалила постанову «Про День проголошення незалежності України». Згодом, 18 червня 1991 року, було внесено відповідні зміни до статті 73 Кодексу законів про працю Української РСР, унаслідок чого у переліку святкових днів з'явився запис: «16 липня — День незалежності України». Оскільки 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на Всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності України. Тож 20 лютого 1992 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про День незалежності України». У ній зазначено: Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року, Верховна Рада України постановляє: • Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України. Відповідно до цього 5 червня 1992 року Верховна Рада України постановила: у частині першій статті 73 Кодексу законів про працю України слова «16 липня — День незалежності України» замінити словами «24 серпня — День незалежності України». Тому від 1992 року День незалежності України щороку відзначається 24 серпня. Одна з найбільших за територією країна в Європі Україна відбулася, постала і стверджується в світі як суверенна, соборна європейська держава, бо існує не тільки в зовнішній атрибутиці, а повноцінно й повнокровно, в усіх властивих незалежним державам вимірах і параметрах. 2
  3. 3. Відроджена незалежність і державність України не була щасливим дарунком долі чи наслідком сприятливого збігу політичних обставин. Їхні зерна зріли у глибинах тисячолітньої історії України і проростали навіть у часи бездержавності, національного та соціального гніту. До незалежності і державності Україна йшла довгим, важким і жертовним шляхом і дорого за неї заплатила. Це і драматична боротьба УНР, і всенародне протистояння гітлерівському нашестю, і героїчна боротьба УПА, і багатостороннє зусилля української еміграції у вільному світі задля утримання політичного ідеалу самостійності. Незалежність – заслуга всього народу і багатьох його поколінь. Адже народ, який пройшов через тернистий шлях випробувань, який зумів вистояти і зберегти себе у вогняному горнилі революцій, спустошливих війн, братовбивчих конфліктів , нещадних голодоморів та репресій, підпільної правди і публічної брехні, народ, який прийняв удар Чорнобиля і затулив собою від глобальної катастрофи людство, виборов право на утвердження себе у світі як нації – такий народ має право на самостійний цивілізований розвиток. Здобувши незалежність, Україна крок за кроком утверджується як суверенна, демократична і правова держава. За 25 років суверенітету в Україні сформувалось нове покоління людей, які усвідомили і сприйняли сучасні реалії та цінності, що базуються на принципах демократії, відкритого громадянського суспільства, цивілізованих ринкових відносин. Україна має потенційно потужний, не обмежений канонами і стереотипами минулого людський кадровий ресурс, спроможний взяти на себе відповідальність за долю держави й суспільства і здійснити мрію багатьох попередніх поколінь, а також головну мету сучасників – побудувати справді незалежну, щасливу і могутню європейську Україну. Рекомендовані джерела для ознайомлення: Акт проголошення незалежності України: прийнятий Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №38. – С. 502. Декларація про Державний суверенітет України: прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990р. – К.: Україна, 1991. – 7 с. Про День проголошення незалежності України: постанова Верховної Ради УРСР, 16 липня 1990р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №31. – С. 430. 3
  4. 4. * * * * * Борець Ю. Діалог небайдужих / Ю. Борець, В.Савчук. – Тернопіль, 1993. – 29 с. Винниченко В. Відродження нації; Заповіт борця за визволення / В. Винниченко. – К.: Книга роду, 2008.– 797 с. – (Мемуари). Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / М. Грушевський; уклад. Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк: БАО, 2010.– 733 с. Грушевський М.С. Як жив український народ. Коротка історія України / М.С. Грушевський. – Вид. 2-е. – Репринт. відтвор. вид. – К.: Укрвузполіграф [та ін.], 1991. – 112 с. Дзюба І. Україна у пошуках нової ідентичності: ст., виступи, інтерв’ю, памфлети / Іван Дзюба; вступ. сл. М. Поповича. – К.: Україна, 2006. – 846 с. Касьянов Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії / Г. Касьянов. – К.: Наш час, 2007. – 432 с. Кравчук Л.М. Одна Україна, єдиний народ: політ. роздуми над записами в щоденнику / Л. М. Кравчук. – Х.: Фоліо, 2010. – 538 с. Крупник Л.О. Історія України: формування етносів, нації, державності: навч. посіб. /Л.О. Крупник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 216 с. Павличко Д. Українська національна ідея: ст., виступи, інтерв’ю, документи / Д. Павличко. – К.: Основи, 2004. – 770 с. Петровський В.В. Історія України: Неупереджений погляд: Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Х.: Школа, 2007. – 592 с. Плав’юк М. Україна – життя моє / М. Плав’юк. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2002. – 608 с. Рахманний Р. Роздуми про Україну: вибр. ессеї та статті / Р. Рахманний; упоряд. Л. Федорчук; вступ. ст. І. Дзюби. – К.: Просвіта, 1997. – 692 с. Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації / Максим Розумний. – К.: Либідь, 2001. – 288 с. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? / С. Рудницький; упоряд., передм. О. Шаблій. – Львів: Світ, 1994. – 416 с. 4
  5. 5. Семененко В.І. Хто такі українці? Що таке Україна / В.І. Семененко. – Х.: Школа, 2010. – 160 с. – (Історичний архів: Маленькі таємниці великої історії). Сокол А. Моя країна Україна / А. Сокол, О. Конечна. – Чернігів: Деснянська правда, 2004. – 64 с.: іл. Україна: утвердження незалежної держави. 1991–2001: наукове видання / за ред. В. Литвина; вступ. сл. В. Смолій; худ. оформ. О. Коваль. – К.: Альтернативи, 2001. – 704 с. Українські традиції / Упоряд. О.В. Ковалевський. – Х.: ФОЛІО, 2007. – 572 с. – (Серія «Перлини Української Культури»). Халебський П. Україна – земля козаків. Подорожній щоденник / П. Халебський; упоряд. М.О.Рябий. – К.: Ярославів Вал, 2009. – 293 с. Хорошевский А.Ю. 100 знаменитых символов Украины / А.Ю. Хорошевский; худож.-оформитель Л.Д. Киркач-Осипова. – Х.: Фолио, 2007. – 511 с. – (Серия «100 знаменитых»). Чорновіл В. М. Пульс української незалежності: колонка редактора / В. М. Чорновіл; упоряд. В. Скачка; вступ. ст. та післямова Л. Танюка. – К.: Либідь, 2000. – 623с. * * * * * 2016 рік державності України: [передумови встановлення незалежності в Україні] // Українське слово. – 2016. – 27 січня -2 лютого (№ 4). – С. 7. Акт проголошення незалежності України // Позакласний час. – 2005. – № 13-14. – С. 44-49. Арендарчук О. А. Ми – українці: масовий захід / О. А. Арендарчук // Позакласний час. – 2004. – № 1-2. – С. 36–37. Бабій, Г. П. Диво калинове: мовнолітературний конкурс / Г. П. Бабій // Позакласний час. – 2004. – № 15-16. – С. 19-20. Бай Н.В. Закон – обов’язок для всіх : тренінг для учнів 7-8 кл. / Н.В. Бай // Позакласний час. – 2014. – № 1. – С.63-64. Вікентьєва В. В. Я – дитина України!: сценарій / В. В. Вікентьєва, Л. О. Нечипорук, Т. В. Вільчанська // Позакласний час. – 2008. – № 10. – С. 61-62. Гринів О. Перезаснування держави: інакше – національне самознищення: [до річниці незалежності України] / О. Гринів // Літературна Україна. – 2011. – 14 липня (№ 126). – С. 6-7. 5
  6. 6. Грушко Н. А. Нема ціни святині дорогій…: [до Дня незалежності] / Н. А. Грушко // Позакласний час. – 2007. – №6. – С. 9-12. День Независимости: история и традиции празднования // Шкільна бібліотека. – 2007. – № 7. – С. 6, 16. День незалежності України. Державні свята // Позакласний час. – 2008. – № 6. – С. 52. Добровольська Н.В. Символи рідної землі в народних піснях: з Україною в серці / Н.В. Добровольська // Позакласний час. – 2010. – № 3. – С.3-8. Ібрагімова В.І. Ми – діти свого народу: з Україною в серці: [виховний захід] / В.І. Ібрагімова // Позакласний час. – 2011. – № 6. – С.15-18. Кендзьор Я. «До написання тексту Акта проголошення незалежності долучався кожен – словом, буквою, знаком…»: інтерв’ю з народним депутатом п’ятьох скликань, журналістом, дисидентом Ярославом Кендзьором / вела Христина Горобець // Голос України. – 2015. – 9 вересня (№ 166). – С. 10-16. Коваленко М. Першооснова Незалежності України: декларації про державний суверенітет – 20 років / М. Коваленко // Історичний журнал. – 2010. – № 1-3. – С. 312-320. Ковальчук П. Державні символи України / П. Ковальчук // Позакласний час. – 2005. – № 13-14. – С. 39-40. Кравчук Л. Романтизм – прагматизм: чого більше?: [з Днем Незалежності] / Л. Кравчук // Урядовий кур’єр. – 2004. – 21 серпня. – С. 4. Крутенко О.В. Хай квітне щаслива моя Україна!: готуємося до Дня Незалежності / О.В. Крутенко, Н.М. Степанова // Позакласний час. – 2013. – № 11-12. – С.18-19. Кусок Т. Україна – держава європейська / Т. Кусок // Позакласний час. – 2005. – № 15-16. – С. 5–8. Музиченко Я. Обов’язок «батьків» незалежності: [про ухвалення державного суверенітету] / Я. Музиченко // Україна молода. – 2010. – 16 липня. – С.4-5. Лавренюк С. «Вважати 16 липня Днем проголошення незалежності України…»: [з Постанови Верховної Ради УРСР № 56-ХІІ, 16 липня 1990 р.] / Сергій Лавренюк // Голос України. – 2013. – 16 липня (№ 129). – С. 1, 2. 6
  7. 7. Лук’яненко Л. На грані двох епох. Проголошення незалежності України / Л. Лук’яненко // Літературна Україна. – 2011. – 25 серпня (№ 32). – С. 4-5. Нагребецька І. Буде «ТАК», вирішили ми: [20 років тому відбувся Всеукраїнський референдум] / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2011. – 1 грудня (№ 224). – С. 1,4. Нагребецька І. Уряди незалежної України: короткий екскурс в історію / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 51. – С. 4. Незалежна Україна 20 років. Хроніка поступу // Позакласний час. – 2011. – № 5. – С. 9-23. Оніщук М. «День проголошення Незалежності держави треба вважати її днем народження» / М. Оніщук , О. Святоцький // Право України. – 2009. – № 8. – С. 2-3. Пасічнюк М. Українці були готові до проголошення незалежності країни 1991 року / М. Пасічнюк // Пенсійний кур’єр. – 2012. – 24 серпня (№ 34). – С. 2. Плющ І. «Незалежність Вітчизни – процес закономірний. Ми пішли прямо, але в чомусь поступилися»: інтерв’ю з Іваном Плющем / вела Наталя Філіпчук // Голос України. – 2015. – 25 червня (№ 112). – С. 16. Пріоритети незалежності: держава, родина, власна доля людини: 14 річниця Незалежності України // Урядовий кур’єр. – 2005. – 26 серпня. – С. 1, 2, 4-5. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки України: корисні поради // Позакласний час. – 2011. – № 6. – С. 119. Романчук О. К. Хто й коли воздвигне «Ворота України»: [як стати реально незалежною країною] / О. К. Романчук // Літературна Україна. – 2010. – 2 вересня. – С. 1,3. Савченко С.С. Україна: шлях у майбутнє: до 19-ї річниці проголошення незалежності нашої держави / С.С. Савченко // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2010. – № 3. – С. 81-88. Цісар І. С. З Україною в серці: Тебе не можна не любити... / І. С. Цісар // Позакласний час. – 2009. – № 23-24. – С. 20-22. Шпак В. Декларація про державний суверенітет об’єднала українців / Віктор Шпак // Урядовий кур’єр. – 2015. – 16 липня (№ 127). – С. 15. 7
  8. 8. Щербак Л. С. Ми – українці: [сценарій з національно-патріотичного виховання: менталітет українця] / Л. С. Щербак // Позакласний час. – 2007. – №6. – С. 13-17. Ясько Г. Прийди до серця, Україно, благослови добром мене … : масовий захід / Г. Ясько // Позакласний час. – 2006. – № 1-2. – С. 71-76. Науково-популярне видання Автор-укладач Т.В. Крупченко Комп’ютерний набір Т.В. Крупченко Відповідальна за випуск Л.В. Гріщенко Підписано до друку 3.08.2016 Тираж 35 Видавець: Комунальний заклад «Черкаський районний організаційно- методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради 18000 м. Черкаси вул. Дахнівська, 52 e-mail: bibliotekaromc@gmail.com 8

×