Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Проведення в бібліотеках заходів "Читаємо всією родиною"

1,244 views

Published on

Проведення в бібліотеках заходів "Читаємо всією родиною"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Проведення в бібліотеках заходів "Читаємо всією родиною"

 1. 1. Відділ культури і туризму Черкаської райдержадміністрації КЗ "Районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи" Черкаської районної ради методичні поради
 2. 2. Черкаси – 2014 Проведення в бібліотеках заходів "Читаємо всією родиною": методичні поради / Комун. закл. "РОМЦ БКР" Черкас. райради; уклад. Л.В. Гріщенко; ред. О.В. Шульга – Черкаси: [б. в.], 2014. − 12с. Для підтримки та розвитку читання пропонуємо методичні поради. Ці матеріали були взяті з досвіду ОУНБ ім. І. Франка м. Івана Франківська по проведенню обласної акції "Читаємо всією родиною". Маємо надію, що надані поради будуть використані вами для планування роботи на 2015 рік у просуванні читання серед мешканців села, селища, а особливо серед молоді та юнацької аудиторії. Укладач: Л.В. Гріщенко Редактор: О.В. Шульга Відповідальний за випуск: В.М. Канюка Комп’ютерний набір: Л.В. Гріщенко 2
 3. 3. © Комунальний заклад "Черкаський районний організаційно- методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи". © Гріщенко Л.В., 2014. Хай вогнище наше горить, не згасає, Домашнім теплом всі серця зігріває, Уся мудрість книг об’єднає родину У прагненні знань та читання донині… Формування у сучасної людини особливого "читаючого способу життя" – це головне завдання та кінцева мета всіх заходів, яка повинна бути присвячена підтримці та розвитку читання. Читання повинно бути зорієнтовано на широку публіку, але більше приділити увагу читанню підлітків, юнацької аудиторії, молоді та організації їх дозвілля. Як трактується поняття "дозвілля"? Діяльність людей у вільний час, обрана за власними інтересами і нахилами, в якій вони можуть виявити себе як особистість. Для учнів, студентів – час відновлення сил після навчання та час духовного розвитку особистості. А також, − діяльність, метою якої є відпочинок, розвага, гармонійний розвиток; − опанування культурних цінностей, задоволення духовних потреб, оволодіння навичками й уміннями спілкування. Змістовне дозвілля – це види діяльності у вільний час, пов'язані з процесами продуктивного творення, опанування культурних цінностей, задоволення духовних і фізичних потреб, оволодіння навичками і уміннями спілкування. Форми дозвіллєвої діяльності: індивідуальна, групова, масова. В індивідуальній дозвіллєвій діяльності люди самі організовують своє дозвілля. Це може бути читання; заняття художньою творчістю, спортом чи фізкультурою, перегляд телепередач. Прикладом групових форм змістовного дозвілля можуть бути: різні види діяльності, як заняття в клубах за інтересами, спортом, конкурси; прогулянки, мандрівки, екскурсії тощо. Масові форми дозвіллєвої діяльності: різноманітні масові заходи, такі як: свята, вечори, акції тощо. Методика "Визначення потреб молодих людей". Є кілька визначень потреб молодих людей: 3
 4. 4.  Висловлені потреби (підліток, молода людина самі розповідають про свої потреби).  Визначені потреби (це двосторонній процес: бібліотекар спільно з читачами під час бесіди визначає їх потреби).  Уявні потреби (бібліотекар, не ведучи розмов з ними, формулює їх потребу).  Потреби і бажання (за допомогою спеціаліста бажання може трансформуватися у потребу). Методика "Три кошики". Її суть полягає у градації проблем. Підліток, молода людина пишуть три проблеми. Потім у перший кошик кладуть проблему, яку необхідно вирішити в першу чергу, у другий – не дуже нагальну, третій – не таку значиму. Після цього в групі обговорюються проблеми з кожного кошика окремо. Визначається найважливіша проблема. Після цього бібліотекар, психолог, читачі шукають шляхи вирішення проблеми, відповідаючи спільно на 4 питання (методом мозкового штурму).  Що я (ми) можу (можемо) зробити, щоб вирішити цю проблему?  Що я (ми) не можу (можемо) зробити, щоб вирішити цю проблему?  Хто і що може мені (нам) допомогти у вирішенні проблеми?  Хто і що може мені (нам) завадити у вирішенні проблеми? Цей метод ефективний, оскільки дає можливість всебічно проаналізувати шляхи вирішення проблем. Крім того, він доступний і цікавий для підлітків. Мета та завдання: −позиціонування бібліотеки як інформаційного, освітнього і соціокультурного центру місцевої громади з використанням сучасних технологій, нестандартних форм прилучення до книги і читання всіх поколінь користувачів, розвитку психолого-педагогічної грамотності й культури сімейних відносин; −активізації роботи бібліотек на допомогу всесторонньому розвитку особистості та зміцненню партнерських взаємин з усіма зацікавленими організаціями, установами і особами щодо підвищення рівня читацької активності; −привернення уваги громадськості свого населеного пункту до книги і читання як важливого фактора збереження і розвитку національної культури, підтримки авторитету читаючої людини, розвитку мотивації до читання, виховання поваги до книги і включення читання у структуру пріоритетних культурних потреб дітей і підлітків; 4
 5. 5. −відродження традицій сімейного читання, спрямовану на підвищення іміджу родини, що читає; −формування у родини спільності інтересів на основі книги і читання; −бібліотерапевтична допомога соціально-незахищеним сім'ям, багатодітним, прийомним та опікунським родинам; −урізноманітнення дозвілля та спілкування в сім'ї, відроджуючи родинні традиції, у тому числі, традиції сімейного читання. Забезпечення виконання заходів: 1. Підвищити роль бібліотеки як консультаційного центру з проблем популяризації і розвитку читання. 2. Популяризувати методику і технологію читання. 3. Характеристика читання користувачів бібліотек (додаток 1). 4. Вирішувати проблему залучення читаючих родин до бібліотеки як центрів читання і висвітлювати на різноманітних заходах. 5. З метою моніторингу стану підтримки та розвитку читання проводити анкетування, соціологічні опитування, маркетингові дослідження. Заходи популяризувати через: 1. Проведення рекламних кампаній у ЗМІ. 2. Координацію роботи бібліотеки, Будинку культури, сільського клубу, музеїв та ЗОШ. 3. Організацію зустрічей із письменниками, видатними людьми Черкащини. 4. Організацію інформаційних зон, виставок, переглядів, стендів у бібліотеці впродовж року. 5. Організацію довідково-бібліографічного обслуговування: −проведення консультацій, анкетування, інформаційно- бібліографічних оглядів; −використання буклетів, інформаційних листків та комп’ютерних технологій; −індивідуальна робота із читачами. У бібліотеках району рекомендуємо провести наступні заходи: 1. Бібліотечну акцію "Краща родина села, яка читає", в рамках якої організувати цикли заходів "Читайте з нами", "Культурна родина – читаюча дитина", "Сім'я розумна − сім'я читаюча…" присвячені кращим читаючим сім'ям бібліотеки; родинне свято "Читаємо – ти і я, читає вся моя сім'я", "Дружня сімейка"; зустрічі сімей "Захоплені читанням" з нагородженням подарунками, грамотами та званнями за номінаціями – "Майстри читання", "Улюблені читачі", "Супер читач року", "Супер читач літа", "Зірка читання"; бенефіс родини, яка читає, діалог поколінь "Читати 5
 6. 6. модно", "Мудрість книг об’єднує родину"; конкурс читацьких формулярів "У бібліотеку всією родиною", серед яких визначити "Леді любовного роману", "Міс (містер) фентезі", "Любитель детективу", "Рицар історичного роману", "Герой патріотичного читання", "Містер періодики"; акція милосердя з надання допомоги багатодітним сім'ям (виставка поробок, ярмарка, лотерея, аукціон) і т.п.. 2. Марафон родинного читання "Тату, почитай!": залучення молодих батьків до читання. 3. Конкурс читаючих сімей (провести захист своїх емблем, створити реклами улюблених книг сім'ї, фотоконкурс "Сімейні захоплення", конкурс – нарис "Рекламна передача про бібліотеку". 4. Конкурс "Читай, щоб зробити світ кращим", спрямований на об'єднання родини. Для участі у конкурсі потрібно представити творчу роботу у вигляді "сімейного портфоліо", а крім того, участь у таких завданнях:  "Бібліоекспрес із подарунків і чудес", який являє собою пошук у книгах (творах) інформації про те, які сімейні свята, традиції існували (ють) у різних родинах у різні часи й у різних народів світу;  "Сімейна бібліокомора", яка орієнтована на пошук у художніх творах рецептів різних страв та інше. 5. Літературно-творчий конкурс "Читання в родині" за номінаціями: "У будинку без книг, як без вікон, темно" (створення каталогу книг домашньої бібліотеки), "Спочатку ти мені трошки почитай, потім я тобі" (твір-розповідь про традиції читання вголос, спільні читацькі захоплення), "Я – письменник, поет, художник-ілюстратор" (сімейна літературна творчість) та інші конкурси:  Конкурс фотографій "Ми щасливі, тому що ми разом".  Конкурсна програма "У колі сім'ї".  Конкурс "Сім'я року".  Конкурс "Найбільш читаюча сім'я".  Конкурс молодих сімей "Сім'я – щаслива планета".  Конкурс "Музична сім'я".  Конкурс по створенню відеокліпу "Знімається сімейство".  Конкурс по створенню презентації "Історія моєї родини". 6. Фотоконкурс "Читаюча родина" проводиться у таких номінаціях:  Найоригінальніша фотографія родини за читанням. 6
 7. 7.  Найбільший стаж читаючої родини (підсумовується читацький стаж усіх членів родини).  Родина з найстаршим читачем бібліотеки.  Родина з наймолодшим читачем бібліотеки. 7. Інформ – фуршет "30 хвилин у бібліотеці": інформаційні заходи для молодих родин. 8. Творчий майданчик "Читаючі (ий) яснозірці" (назва свого села), до проведення якого залучити працівників Будинку культури, ЗОШ. Організувати літературні конкурси, вікторини, театралізовані постановки відомих творів, алею творчості (кращі роботи читачів бібліотеки), девіз якої "Читати – це модно, читати – це стильно, читати – це престижно". 9. День відкритих дверей "Ласкаво просимо, Читачу", в рамках якого проводити екскурсії-знайомства мешканців краю з роботою бібліотеки, огляди новинок біля книжкових виставок. 10. Конференцію "Зміцнення сімейних традицій", "Сім’я нашої мрії" для молодих родин. 11. Провести з учнями 9-11 класів круглий стіл "У родинному колі ми разом живемо", уроки моральності "Дім моєї мрії", майстер- класи (наприклад, на майстер-класі з фітодизайну ви зможете прикрасити домашні рослини в горщиках, а на "Сімейному колажі" – зробити яскраве панно з різнобарвною крупи). 12. Книжковий салон-2014 (2015) "Гарні книги для всієї родини": тематичний тиждень стендових презентацій "Тиждень фантастики і фентезі", "Тиждень науково-популярної літератури", "Тиждень історичної літератури", "Тиждень патріотичної літератури" і т. д.. 13. Оформити стенд "Стоп-кадр: один день з життя бібліотеки", задокументувати у вигляді статистики, історії, світлин – вдало підібрану, цікаву, несподівану і репрезентативну інформацію, яка може допомогти підняти імідж бібліотеки, яку відобразити на стенді бібліотеки, а також на веб-сайті РОМЦ БКР. Компактно зберіть усі відомості і користуйтеся ними, щоб довести власну цінність. Похваліться результатами! 14. Оформити інтерактивну виставку творчих робіт "Сім Я", фотовиставку "Мистецтво бути сім'єю" або "Моя родина", На протязі року проводити маркетингові та міні-дослідження "Що читають яснозірці" (назва свого села), "Дитяче книжкове журі", присвячене 7
 8. 8. читацьким перевагам дітей, "Якою має бути твоя бібліотека" – серед читачів бібліотеки, "Книга і комп'ютер: суперники чи союзники", "Що Ви сьогодні читаєте", "Які книги вплинули на Ваше життя і як вони його змінили?", "Книга в моїй родині", сфотографувати учасників опитування за робочими місцями. Результати фотоінтерв'ю розмістити на інформаційному стенді бібліотеки. Моніторинг дозволить визначити якість читання, що в остаточному підсумку надасть картину читання в вашому населеному пункті і дасть підстави координувати роботу із просування книги й читання. Для користувачів бібліотек оформити фотостенди "Кращі читаючі родини бібліотеки". Традиційною формою роботи з книгою і надалі залишаються книжкові виставки, які наповнюються новим змістом і стають різноманітні по формі: 1. Бібліотечні виставки "Час читати" (виставка книжкових новин), "Всією сім'єю – у бібліотеку", "Книги минулого століття" (книжкова панорама незаслужено забутих книг), "Книжки з бабусиної скрині" (з відгуками читачів про свої улюблені книги), "Міцна сім'я – міцна Україна", "Батькам про дітей". 2. Виставки-сюрпризи "Ця звичайна і незвичайна класика". 3. Виставка-реклама "Читати ці книжки престижно". 4. Виставки-досьє «Історія із чемодану». 5. Виставку-блокнот "Читання піднімає душу у височінь небес" з розділами – "Що є читання", "Для чого ми читаємо", "Як читати". 6. Індивідуальні книжкові виставки "Я рекомендую Вам прочитати", "Читачі рекомендують", підготовлені бібліотечними працівниками і читачами. 7. Персональні книжкові виставки "Моя сім’я і книга". 8. Виставка-конкурс "Сто маленьких шедеврів" (проба пера наших користувачів). 9. Виставку книг-ювілярів 2015 року "Книги, які пройшли через роки і через віки". 10. Презентація "Книга рекордів читачів". 11. Книжковий серпантин "Серед книг я вибрав цю. А Ви?" – використовуючи поради досвідчених читачів. 12. Ретроогляд незаслужено забутих книг "Їх читали ваші мами, татусі, бабусі, дідусі". За згодою сільського голови пропонуємо випустити буклет "Читаючий сільський голова", у якому розповісти про життєвий і творчий шлях відомої людини і яку роль у його житті відіграють книги. Випуск рекламних закладок "Наш кращий читач", де розмістити фотографію 8
 9. 9. читача, дані про його читацький стаж, кількість прочитаних книг, рекомендації цікавої, на його погляд, літератури, які стимулюватимуть інтерес користувачів до читання. Привертатимуть увагу відвідувачів бібліотеки рекламні листівки "Книжкові родзинки", "Книги най, най, най…", "Книга, про яку говорять". Для сприяння формуванню інтелектуального простору у розвитку читання з використанням сучасних технологій популяризації книги у молодіжному середовищі практикувати різні форми заохочення читання: організовувати урочистості переведення читачів з "дитячих формулярів" у "юнацькі", повідомляти про кращих читачів у ЗМІ, проводити конкурси на кращий відгук про книгу, читацькі вікторини, дискусійні інтерв'ю, бібліомарафони, книжкові дефіле, поетичні гойдалки, вечори читацьких пристрастей, літературні хіт-паради, імпрези початківців пера тощо. Рекомендуємо проведення тижня журнальних відкриттів для читаючої родини "Планета періодика", програма якої сприятиме популяризації періодичних видань: прес-година "Королівство красоти", круглий стіл "Преса нашого краю", прес-ваги: "Періодика: за і проти". Цей тиждень можна завершити "Різнокольоровим ярмарком", до якої підготувати слайд-презентацію "Світ існує, щоб про нього писали", відкриті книжкові виставки-перегляди, де бібліотекарі рекламуватимуть свої книги. Щоб підготуватись якнайкраще, спробуйте уявити себе на місці відвідувачів бібліотеки. Як би Вам було цікаво отримувати нову інформацію? Як необхідно презентувати, щоб інформація краще запам'ятовувалась? Як найкраще показати особливість Вашої послуги? Відповіді на ці питання і є складовими Вашого успіху. Ви можете використовувати: фото, відео, он-лайн ресурси, які можна буде показати через Інтернет під час проведення заходів, презентації у програмі Power- point (але з мінімумом тексту). Найбільше уваги привернете тоді, якщо максимально доступно та цікаво представите заходи. Відвідувачі зазвичай дуже цінують демонстрацію електронних ресурсів, які можна подивитися. Повірте, це запам'ятається найкраще! Проведені дані заходи також можна розглядати як шанс надати місцевим органам влади нове розуміння бібліотеки, не тільки як книгозбірні, але як сучасного інформаційного центру та центру інформаційних технологій, який іде в ногу з часом. 9
 10. 10. Список використаних джерел: 1. Безручко Н. Відродити історичні традиції сімейного читання в Україні/ Н. Безручко // Світ дитячих бібліотек. – 2010. – № 1. – С. 23- 26. [Електронний ресурс] / Н. Безручко – Режим доступу до журналу: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5356, вільний (дата звернення 30.07.2014). – Мова укр. – Назва з екрана. 2. Бібліотека як організатор сімейного читання: методично – бібліографічні матеріали [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.kharkov.ua., вільний (дата звернення 30.07.2014). – Мова укр. – Назва з екрана. 3. Бібліотечна програма сімейних читань. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.child-library.ru/adult-book-family- library.html, вільний (дата звернення 30.07.2014). – Мова укр. – Назва з екрана. 4. Колісник М. З родини йде життя людини: свято сім’ї [Електронний ресурс]./ М.В. Колісник – Режим доступу: http://metodportal. net/node/561, вільний (дата звернення 30.07.2014). – Мова укр. – Назва з екрана. 5. Кравченко С. Центри сімейного читання в публічних бібліотеках: програмно-цільові підходи в обслуговуванні читачів // Бібліосвіт. – 2008. – №2. – С.5. [Електронний ресурс] / С. Кравченко – Режим доступу до журналу: http://4uth.gov.ua/library _science /bibliosvit/ index.htm, вільний (дата звернення 30.07.2014). – Мова укр. – Назва з екрана. 6. Обласна акція "Читаємо всією родиною". – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://lib.if.ua/dbase/prof.php?param, вільний (дата звернення 30.07.2014). – Мова укр. – Назва з екрана. 7. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. − з изд., перераб., и доп. − СПб.: Профессия, 2006. − 496с. 8. Сташко Л. Сімейне читання як спільна діяльність родини та бібліотеки: методична консультація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: lodb.org.ua/assets/.../Simejne_chytannya.do, вільний (дата звернення 30.07.2014). – Мова укр. – Назва з екрана. 9. Чічкан Т. Виховуємо любов до читання: поради батькам /Т.М. Чічкан //Шкільна бібліотека. – 2012. – № 5. – С. 87-89. 10
 11. 11. Підписано до друку: 12.08.2014. Тираж 35. Видавець: КЗ "РОМЦ БКР" 18009 м. Черкаси вул. Дахнівська, 52 Електронна адреса: biblioteka@ogo.in.ua 11
 12. 12. 12

×