Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentácia

690 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prezentácia

  1. 1. PARTICIPATÍVNYROZPOČET V BRATISLAVE Alebo ako si ľudia môžu zlepšiť svoje mesto
  2. 2. ČO JE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET Priame zapojenie do diskusie Zapojenie do rozhodovania (nielen počas volieb) Pravidelné stretnutia komunít – problémy a riešenia Verejné fóra Zapojenie dobrovoľníkov – zveľadenie mesta Rozhodovanie o peniazoch
  3. 3. PARTICIPATÍVNY ROZPOČETV BRATISLAVE 6 participatívnych komunít  Seniori  Mladí  Doprava  Zelenémesto  Kultúra  Open Data Pravidelné stretnutia  (participatívnydialóg priority)  (priority projekty) Práca na projektoch, verejných fórach a pod. Verejné zvažovanie, pridelenie financií, implementácia projektov
  4. 4. PARTICIPATÍVNY ROZPOČETV BRATISLAVE Projekty 2011 - rozpočet 15 000 €  Komunitné centrum generácií - 6000 €  Zelená hliadka - 3400 €  Pamätné tabule významným Bratislavčanom a Bratislavčankám - 2200 €  Plavárne pre Bratislavčanov - 600 €  Sadaj na Bike - 500 €  Bike 2 Work - 600 €  Krízová linka pomoci - 1700 €
  5. 5. PARTICIPATÍVNY ROZPOČETV BRATISLAVE
  6. 6. PARTICIPATÍVNY ROZPOČETV BRATISLAVE Projekty 2012 - rozpočet 30 000 €  Komunitné centrum generácií II - 5400 €  Komunitné záhrady v Bratislave – 2375 €  Zelená hliadka II - 3200 €  Marketing PR a KCG - 1700 €  Cyklokuchyňa rozbicykluje Bratislavu - 1400 €  Kultúrne a komunitné centrum ZORA- 13 000 €  Kompostovanie - 2000 €  Zodpovedné spolužitie so psami v meste - 900 €
  7. 7. AKO SA ZAPOJIŤ? Napíšte odkaz do burzy nápadov Zaregistrujte sa na http://pr.bratislava.sk Príďte na stretnutie komunity (Zelené mesto každý utorok o 17:00 – najbližšie 16.10.) Sledujte a zdieľajte články a informácie z  http://pr.bratislava.sk  Facebook  stránka Participatívny rozpočet  skupina Komunitné Centrum Generácií (YMCA)  stránky projektov, napr. Zelená Hliadka, Cyklo Kuchyňa, Komunitné záhrady v Bratislave, Komunitné kompostovanie v Bratislave, atď.
  8. 8. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Prezentáciu vypracoval Ing. Juraj Melichár Bola konzultovaná a pripomienkovaná v rámci participatívnej komunity Zelené mesto

×