KURSUS PENINGKATANPROFESIONALISMEKEGURUAN OLEH : HJH RUKIAH BT AHMAD TABON PENSYARAH JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPTI,JB ...
KONSEP PENGUJIAN  SATU TEKNIK UNTUK MENDAPATKAN  MAKLUMAT TENTANG PERUBAHAN  TINGKAH LAKU SESEORANG  UJIAN - SATU SET ...
TUJUAN PENGUJIAN  Mengesan hasil pembelajaran yang  patut dikuasai  Mengesan kemajuan yang telah  diperolehi  Menentu...
PRINSIP PEMBINAAN DANPENTADBIRAN UJIAN  Tentukan tujuan ujian  Tentukan isi kandungan ujian  Membentuk Jadual Penentuan...
Pembinaan Jadual Penentuan Ujian(JPU)  Pengukuran adalah satu proses yang  penting ketika membuat sesuatu  penilaian kh...
Jadual Penentuan Ujian (JPU)   Dikenali juga sebagai jadual spesifikasi ujian   (JSU)   Satu blue print ujian / test...
Tujuan JPU  Ujian tidak dibina secara sembarangan  Dapat menjamin kesahan dan  kebolehpercayaan ujian  Panduan kepada ...
Siapa yang membuat JPU  Penggubal kurikulum dan sukatan  pelajaran  Guru-guru yang mengajar mata  pelajaran
Ciri-ciri Utama JPU   Ada tajuk yang hendak diuji   Senaraikan aras kemahiran yg hendak diuji   Paksi menegak mengan...
Langkah-langkah Pembinaan JPU   Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji   Senaraikan isi atau kandungan pembelajara...
Contoh JPU   Lihat contoh
DIMENSI DALAM JPU  Kandungan ujian – berdasarkan sukatan  pelajaran atau huraian sukatan pelajaran  dan buku teks yang ...
 Jenis dan jumlah item – berdasarkan tujuan ujian, kegunaan ujian, siapa yang mengambil ujian, jenis soalan ( samada i...
  Dalam konteks pendidikan di Malaysia  kebanyakan ujian bilik darjah adalah  berbentuk pencapaian iaitu ujian untuk...
aktiviti   Berdasarkan mata pelajaran tertentu   bina JPU untuk ujian bulanan, ujian akhir   semester dan ujian a...
Jenis Item Ujian   Ujian objektif   Ujian subjektif / esei
Item Ujian Objektif   Calon dibekalkan dengan satu tugasan   berstruktur yang menghadkan tindak balas   dengan cara ...
Jenis-jenis item ujian objektif  Item pilihan jawapan bebas  Item pilihan jawapan tetap
Item pilihan jawapan bebas   Memerlukan murid memberi jawapan bukan   memilih jawapan yang diberikan   Soalan boleh ...
contoh   Item jawapan pendek   i. Tuliskan dengan perkataan nombor 23   ii. siapakah empat golongan yang dikecualika...
Item pilihan Jawapan Tetap  Item betul/salah  Item memadankan  Item pengelasan  Item susun semula  Item aneka pilihan
Item Aneka Pilihan  Bentuk soalan  Ayat tidak lengkap  Jenis jawapan terbaik  Jenis negatif  Interpretif  Cantuman
Soalan Objektif Aneka Pilihan  Mengandungi dua bahagian  - Stem – pokok soalan / tugasan soalan  - Opsyen - pilihan jaw...
Stem Soalan  Mungkin dalam bentuk soalan atau ayat  tidak lengkap  Jelas tugasan yang diperlukan/yang  perlu dijawab o...
Opsyen, Pengganggu dan Kunci   Pilihan jawapan sama dengan stem soalan   Tiap pengganggu mempunyai hubungan atau   s...
Jenis soalan Aneka pilihan -Bentuksoalan   Setiap pokok soalan berbentuk soalan diikuti   dengan beberapa pilihan jawa...
Ayat tidak lengkap   Setiap ayat yang tidak lengkap diikuti dengan   beberapa pilihan. Satu sahaja pilihan yang betul....
Jenis Jawapan Terbaik   Setiap pokok soalan diikuti dengan beberapa pilihan.   Semua pilihan ada kebenarannya tetapi b...
Soalan Item Negatif   Kesemua pilihan adalah betul keuali satu yang salah.   Yang salah inilah yang tidak dikehendaki....
Soalan Item Interpretif   Soalan adalah berdasarkan rangsangan yang   mungkin berupa peta, gambar rajah, jadual,   g...
Jenis Cantuman/Gabungan  Soalan jenis ini mengandungi lebih daripada satu jawapan yang  betul. Murid dikehendaki mencant...
Cara Menulis item Aneka Pilihan   Pokok soalan boleh ditulis dalam bentuk   pertanyaan, atau ayat tidak lengkap   So...
Aras Item Objektif  Item-item objektif boleh dibentuk  mengikut aras-aras kognitif yang  berbeza  Mengikut Bloom Tekso...
Item Aras Pengetahuan   Soalan yang menguji kebolehan calon   mengingat semula fakta, istilah, konsep dsb   Soalan b...
Item Aras Kefahaman   Menguji kebolehan calon untuk memahami,   menterjemah dan menginterpretasi fakta atau konsep  ...
Item Aras Aplikasi  Menguji kebolehan calon menggunakan konsep, prinsip, hukum  atau fakta asas  Bentuk soalan seperti ...
Item Aras Analisis   Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea   besar kepada bahagian-bahagian kecil, membuat ...
Item Aras Sintesis  Menguji kebolehan calon untuk menggabungkan idea-idea kecil,  mentafsir dan membuat satu rumusan.  ...
Item Aras Penilaian   Menguji kebolehancalon untuk membuat pertimbangan nilai bagi   sesuatu fikiran, tugasan atau kae...
Ujian Esei/Subjektif  Soalan yang memerlukan calon  memberi tindak balas sama ada  lisan/bertulis  Tindak balas berben...
Jenis soalan subjektif  Jawapan pendek  Soalan berstruktur  Soalan esei
Soalan pendek/respon terhad  Terhad apa yang harus dijawab  Contoh soalan  - senaraikan lima komponen utama …  - nyata...
Soalan Esei Tindak Balas Lanjutan   Membolehkan calon memilih, menyusun dan   menyampaikan jawapan yang difikir kan se...
Aras Item Subjektif   Mengingat semula   Con: Berikan definisi …     Siapakah …     Apakah …   Fahaman   C...
 Aplikasi Con: Bagaimanakah …    Terangkan cara … Analisis Con: Mengapakah / apakah punca …    Terangkan sejau...
  Sintisis  Con: Jelaskan     Berdasarkan, huraikan  Penilaian  Con: Nilaikan idea     Mengikut …, apaka...
Panduan Menulis Soalan Esei  Tetapkan dahulu tugasan soalan yang  hendak dibina  Mulakan setiap tugasan dengan perkata ...
kesimpulan   JPU perlu disediakan oleh guru bila ingin   membuat satu-satu ujian untuk menentu kan   sama ada ujian ...
Sekian Terima Kasih  Burung jelatik, burung jeladan,     Membuat sarang di rumpun pandan,  Yang baik jadikan tela...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jsu

2,509 views

Published on

0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,509
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
126
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jsu

 1. 1. KURSUS PENINGKATANPROFESIONALISMEKEGURUAN OLEH : HJH RUKIAH BT AHMAD TABON PENSYARAH JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPTI,JB Pada : 19 Julai 2008
 2. 2. KONSEP PENGUJIAN  SATU TEKNIK UNTUK MENDAPATKAN MAKLUMAT TENTANG PERUBAHAN TINGKAH LAKU SESEORANG  UJIAN - SATU SET SOALAN ATAU TUGASAN YANG MEMERLUKAN SESEORANG BERTINDAK BALAS
 3. 3. TUJUAN PENGUJIAN  Mengesan hasil pembelajaran yang patut dikuasai  Mengesan kemajuan yang telah diperolehi  Menentukan penempatan murid ikut kebolehan  Tindakan susulan yang boleh diambil oleh guru dan murid dalam proses p&p
 4. 4. PRINSIP PEMBINAAN DANPENTADBIRAN UJIAN  Tentukan tujuan ujian  Tentukan isi kandungan ujian  Membentuk Jadual Penentuan Ujian  Menulis item/soalan  Menyemak item/soalan  Tadbirkan ujian
 5. 5. Pembinaan Jadual Penentuan Ujian(JPU)  Pengukuran adalah satu proses yang penting ketika membuat sesuatu penilaian khususnya dalam proses p&p  Alat pengukuran yang kurang berkualiti akan menghasilkan penilaian yang meragukan  Pembinaan JPU untuk memastikan pembinaan alat pengukuran yang sah dan boleh dipercayai
 6. 6. Jadual Penentuan Ujian (JPU)  Dikenali juga sebagai jadual spesifikasi ujian (JSU)  Satu blue print ujian / test specification  Satu matrik yang terdiri dua paksi iaitu paksi kandungan dan paksi aras kemahiran  Kandungan merupakan topik dalam sukatan pelajaran manakala aras kemahiran merupakan taksonomi penguasaan  Dibina setelah penguji dapat menetapkan jenis dan kandungan ujian  Membantu penggubal membina item soalan
 7. 7. Tujuan JPU  Ujian tidak dibina secara sembarangan  Dapat menjamin kesahan dan kebolehpercayaan ujian  Panduan kepada penggubal soalan  Menstabilakan taraf dan aras kesukaran ujian dari semasa ke semasa  Menentukan bidang dan pemberatan ujian yang seimbang
 8. 8. Siapa yang membuat JPU  Penggubal kurikulum dan sukatan pelajaran  Guru-guru yang mengajar mata pelajaran
 9. 9. Ciri-ciri Utama JPU  Ada tajuk yang hendak diuji  Senaraikan aras kemahiran yg hendak diuji  Paksi menegak mengandungi tajuk yang hendak diuji dan paksi mendatar , jenis kemahiran yang diuji  Gambaran tentang bilangan soalan dan aras kesukaran dalam satu ujian  Merangka secara nyata bidang yang akan diuji
 10. 10. Langkah-langkah Pembinaan JPU  Pilih hasil pembelajaran yang hendak diuji  Senaraikan isi atau kandungan pembelajaran  Bina carta dua hala  Tentukan nombor item yang akan dibina mengikut aras kemahiran  Tentukan bilangan item soalan mencukupi untuk mengukur pencapaian murid  Semak semula jenis item/soalan yang telah ditetapkan samada menepati kehendak objektifkurikulum
 11. 11. Contoh JPU  Lihat contoh
 12. 12. DIMENSI DALAM JPU  Kandungan ujian – berdasarkan sukatan pelajaran atau huraian sukatan pelajaran dan buku teks yang digunakan, meliputi i – skop atau kedalamannya ii – bilangan item untuk setiap tajuk iii – wajaran  Kemahiran – meliputi aras kemahiran yang diuji ( selalunya menggunakan teksonomi Bloom)
 13. 13.  Jenis dan jumlah item – berdasarkan tujuan ujian, kegunaan ujian, siapa yang mengambil ujian, jenis soalan ( samada item objektif, struktur atau esei ) dan aras kesukran Wajaran – peratusan item ikut bahagian atau tajuk berdasarkan masa pengajaran bagi setiap tajuk
 14. 14.  Dalam konteks pendidikan di Malaysia kebanyakan ujian bilik darjah adalah berbentuk pencapaian iaitu ujian untuk menentukan setakat mana murid telah menguasai apa yang telah diajar. Oleh itu ujian mestilah bersifat ‘representative’ kurikulum sekolah
 15. 15. aktiviti  Berdasarkan mata pelajaran tertentu bina JPU untuk ujian bulanan, ujian akhir semester dan ujian akhir tahun
 16. 16. Jenis Item Ujian  Ujian objektif  Ujian subjektif / esei
 17. 17. Item Ujian Objektif  Calon dibekalkan dengan satu tugasan berstruktur yang menghadkan tindak balas dengan cara menanda, membulat atau menggaris gerak balas (respons) yang tepat  Jawapan pendek berbentuk perkataan, angka atau frasa.  Hanya satu jawapan yang betul  Mengikut Gronlund ujian terbahagi kepada item yang memerlukan calon membuat pilihan yang diberi dan memberi jawapan yang diperlukan
 18. 18. Jenis-jenis item ujian objektif  Item pilihan jawapan bebas  Item pilihan jawapan tetap
 19. 19. Item pilihan jawapan bebas  Memerlukan murid memberi jawapan bukan memilih jawapan yang diberikan  Soalan boleh berbentuk soalan atau pernyataan tergantung  Soalan berbentuk item jawapan pendek atau item melengkapkan  Arahan yang diberi seperti isikan tempat kosong dengan … lenkapkan pernyataan berikut
 20. 20. contoh  Item jawapan pendek i. Tuliskan dengan perkataan nombor 23 ii. siapakah empat golongan yang dikecualikan daripada kewajipan menunaikan solat Jumaat? i. ____________  Item jawapan melengkapkan i. Haiwan yang memakan daging dinamakan __________ ii Tuliskan nama tarian tradisional negeri berikut a. Johor __________ b. Perlis __________
 21. 21. Item pilihan Jawapan Tetap  Item betul/salah  Item memadankan  Item pengelasan  Item susun semula  Item aneka pilihan
 22. 22. Item Aneka Pilihan  Bentuk soalan  Ayat tidak lengkap  Jenis jawapan terbaik  Jenis negatif  Interpretif  Cantuman
 23. 23. Soalan Objektif Aneka Pilihan  Mengandungi dua bahagian - Stem – pokok soalan / tugasan soalan - Opsyen - pilihan jawapan yg diberi Pilihan mengandungi : Kunci – jawapan yang betul Pengganggu (distracktor) – bukan jawapan  Con: Air boleh diuraikan kepada unsur-unsur melalui proses A pemeluwapan B penyulingan C pendidihan D elektrolsis Air boleh diuraikan kepada unsur-unsur melalui proses – stem A,B,C,dan D – opsyen A,B, dan C – pengganggu D - jawapan
 24. 24. Stem Soalan  Mungkin dalam bentuk soalan atau ayat tidak lengkap  Jelas tugasan yang diperlukan/yang perlu dijawab oleh calon  Tidak mengandungi sebarang bayangan (clues) jawapan  Tidak mengandungi maklumat yang tidak berkaitan dengan tugasan soalan
 25. 25. Opsyen, Pengganggu dan Kunci  Pilihan jawapan sama dengan stem soalan  Tiap pengganggu mempunyai hubungan atau seragam  Elakan memberi bayangan  Elakan guna perkataan seperti semua di atas, tiada satu pun  Elak mengulang maklumat yang sama  Pastikan satu sahaja jawapan  Susun kunci secara rawak dan bilangan seimbang untuk tentukan A,B,C/D
 26. 26. Jenis soalan Aneka pilihan -Bentuksoalan  Setiap pokok soalan berbentuk soalan diikuti dengan beberapa pilihan jawapan hanya satu daripada pilihan itu betul  Contoh: Apakah alat yang digunakan untuk menentukan pH tanah? A Ammeter B Voltmeter C Meter pH D Multi meter
 27. 27. Ayat tidak lengkap  Setiap ayat yang tidak lengkap diikuti dengan beberapa pilihan. Satu sahaja pilihan yang betul.  Contoh : Pembinaan jalan raya dan jalan kereta api di Tanah Melayu pada zaman penjajahan British memberi kesan terhadap A kemasukan buruh asing beramai-ramai B industri membuat kereta berkembang pesat C migrasi penduduk dari luar bandar ke badar D industri perlombongan bijih timah berkembang pesat
 28. 28. Jenis Jawapan Terbaik  Setiap pokok soalan diikuti dengan beberapa pilihan. Semua pilihan ada kebenarannya tetapi bukan semuanya tepat. Hanya satu sahaja pilihan yang paling tepat atau terbaik  Contoh: Apakah cara pemarkahan yang paling sesuai untuk memastikan ujian tersebut mempunyai unsur keobjektifan yang tinggi? A. Memeriksa soalan demi soalan B Menanda kertas jawapan dengan berhati-hati C memeriksa kertas jawapan demi kertas jawapan D Menanda kertas jawapan berdasarkan Peraturan Memberi Markah
 29. 29. Soalan Item Negatif  Kesemua pilihan adalah betul keuali satu yang salah. Yang salah inilah yang tidak dikehendaki. Pokok soalan biasanya mengandungi perkataan seperti ‘kecuali’, ‘yang tidak benar’, ‘bukan’, dan ‘tidak’  Contoh: Kelebihan ujian bentuk objektif adalah seperti berikut kecuali A sesuai digunakan untuk ujian sumatif B dapat menguji bidang kognitif yang lebih tinggi C jawapan dapat diterima dengan cepat, tepat dan objektif D boleh menguji bidang kognitif di peringkat pengetahuan dan fahaman dengan berkesan
 30. 30. Soalan Item Interpretif  Soalan adalah berdasarkan rangsangan yang mungkin berupa peta, gambar rajah, jadual, graf atau petikan karangan  Contoh: Berdasarkan rajah1 di atas, X adalah merujuk kepada A internet B perdagangan C telekomunikasi D pengangkutan
 31. 31. Jenis Cantuman/Gabungan  Soalan jenis ini mengandungi lebih daripada satu jawapan yang betul. Murid dikehendaki mencantumkan jawapan menjadi satu sahaja jawapan yang betul  Contoh: Antara berikut, manakah alat pengangkutan jalan air pada zaman dahulu? I. Jong II. Rakit III. Perahu IV. Kapal layar A. I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV
 32. 32. Cara Menulis item Aneka Pilihan  Pokok soalan boleh ditulis dalam bentuk pertanyaan, atau ayat tidak lengkap  Soalan hendaklah ringkas tetapi padat  Pilihan jawapan juga perlu ringkas  Pilihan jawapan hendaklah dinyatakan dalam struktur atau bentuk yang sama  Pilihan jawapan tidak bertindih atau diulang  Elakkan daripada menggunakan pilihan jawapan, semua di atas, tiada satu pun yg betul  Pokok soalan tidak membayangkan jawapan
 33. 33. Aras Item Objektif  Item-item objektif boleh dibentuk mengikut aras-aras kognitif yang berbeza  Mengikut Bloom Teksonomi ada 6 aras, iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintisis dan penilaian
 34. 34. Item Aras Pengetahuan  Soalan yang menguji kebolehan calon mengingat semula fakta, istilah, konsep dsb  Soalan berbentuk mudah spt apa, siapa, di mana, labelkan, dan bila  Con: Bilakah Malaysia merdeka? (A) 1957 (B) 1964 (C) 1967 (D) 1969
 35. 35. Item Aras Kefahaman  Menguji kebolehan calon untuk memahami, menterjemah dan menginterpretasi fakta atau konsep atau prinsip  Bentuk soalan seperti asingkan, terangkan, bezakan  Con: Pokok padi tidak mati walaupun akarnya tenggelam dalam air kerana (A) akarnya panjang (B) batangnya lembut (C) pokoknya ada pelampung (D) ada ruang udara dalam batangnya
 36. 36. Item Aras Aplikasi  Menguji kebolehan calon menggunakan konsep, prinsip, hukum atau fakta asas  Bentuk soalan seperti kirakan, gunakan, selesaian dsb  Con: Hakim mempunyai wang sebanyak RM10.00, bapa saudara m emberinya RM 2.00, manakala kakaknya memberinya RM5.00. Cari jumlah wang Hakim. (A) RM17.00 (B) RM19.00 (C) RM 21.00 (D) RM 23.00
 37. 37. Item Aras Analisis  Menguji kebolehan calon untuk mencerakinkan idea besar kepada bahagian-bahagian kecil, membuat perbandingan dan menghuraikan perhubungan  Bentuk soalan seperti bezakan, hubungkan dsbnya  Con: Semasa tumbuhan hijau melakukan proses fotosintis apakah bahan yang diperlukan A air dan cahaya B air dan karbon dioksida C air, oksigen dan cahaya D air, karbon dioksida dan cahaya
 38. 38. Item Aras Sintesis  Menguji kebolehan calon untuk menggabungkan idea-idea kecil, mentafsir dan membuat satu rumusan.  Con: Dalam satu eksperimen, seketul batu kapur dimasukkan ke dalam bikar yang mengandungi asid. Gas yang terhasil boleh memadamkan api. Gas itu terdiri daripada gas (A) oksigen (B) hidrogen (C) nitrogen (D) karbon dioksida
 39. 39. Item Aras Penilaian  Menguji kebolehancalon untuk membuat pertimbangan nilai bagi sesuatu fikiran, tugasan atau kaedah.  Con : Langkah yang paling berkesan untuk mengatasi masalah salah laku di kalangan murid-murid ialah (A) merujuk setiap kes salah laku kepada guru disiplin (B) meletakan seorang pegawai polis di setiap sekolah (C) mengenakan tindakan keras ke atas setiap kes salah laku (D) memupuk nilai-nilai murni serta menekankan khidmat bimbingan dan kaunseling
 40. 40. Ujian Esei/Subjektif  Soalan yang memerlukan calon memberi tindak balas sama ada lisan/bertulis  Tindak balas berbentuk terhad atau lanjutan  Memerlukan calon menulis jawapan berbentuk satu ayat, perenggan (terhad) atau esei penuh (lanjutan)
 41. 41. Jenis soalan subjektif  Jawapan pendek  Soalan berstruktur  Soalan esei
 42. 42. Soalan pendek/respon terhad  Terhad apa yang harus dijawab  Contoh soalan - senaraikan lima komponen utama … - nyatakan tiga kelebihan … - apakah definisi … mengikut …?
 43. 43. Soalan Esei Tindak Balas Lanjutan  Membolehkan calon memilih, menyusun dan menyampaikan jawapan yang difikir kan sesuai  Soalan jenis ini dapat menguji kebolehan calon mengemukan pendapat, idea dan membuat penilaian secara bebas  Soalan ini dapat menguji peringkat kem. Soalan yang lebih tinggi seperti aras sintisis, analisis dan penilaian  Contoh; Huraikan peranan sektor swasta dalam usaha memajukan ekonomi negara Sejauhmanakah anda setuju dengan kenya- taan kenaikan harga minyak boleh menye- babkan inflasi
 44. 44. Aras Item Subjektif  Mengingat semula Con: Berikan definisi … Siapakah … Apakah …  Fahaman Con: Bandingkan … Huraikan … Apakah tujuan …
 45. 45.  Aplikasi Con: Bagaimanakah … Terangkan cara … Analisis Con: Mengapakah / apakah punca … Terangkan sejauh mana …
 46. 46.  Sintisis Con: Jelaskan Berdasarkan, huraikan Penilaian Con: Nilaikan idea Mengikut …, apakah pendapat anda
 47. 47. Panduan Menulis Soalan Esei  Tetapkan dahulu tugasan soalan yang hendak dibina  Mulakan setiap tugasan dengan perkata an seperti: huraikan, bandingkan dsb  Tentukan setiap tugasan soalan jelas dan tidak mengelirukan  Sebaiknya soalan dapat membezakan calon yang benar-benar belajar dapat faedah
 48. 48. kesimpulan  JPU perlu disediakan oleh guru bila ingin membuat satu-satu ujian untuk menentu kan sama ada ujian itu sah atau boleh dipercayai  Pembinaan item soalan yang teliti mengelakan keputusan ujian yang diragui  Setiap guru yang mengajar dalam satu- satu mata pelajaran perlu bertanggung jawab memastikan pencapian murid setara dengan apa yang diharapkan
 49. 49. Sekian Terima Kasih Burung jelatik, burung jeladan, Membuat sarang di rumpun pandan, Yang baik jadikan teladan, Yang kurang jadikan sempadan. Gunung daik sudah terbelah, Didaki orang sambil berlari, Yang baik datang dari Allah, Yang kurang saya sendiri.

×